angl. Information Management in Lithuanian Public Sector: Critical Analyze and Changes in Perspective

Projekto tikslas – apibrėžti teorines informacijos valdymo paradigmas, išanalizuoti ir įvertinti  informacijos valdymo situaciją, nustatyti informacinės veiklos brandos lygmenis ir atsižvelgiant į aplinkos kaitą bei institucinius ypatumus numatyti informacijos vadybos taikymo kaitos kryptis ir modelius Lietuvos viešajame sektoriuje.

Projekto aprašymas

Žinių ekonomikos plėtotės kontekste, visuminis požiūris į informacijos vadybą daugiausia remiasi informacijos kaip ištekliaus, informacijos kaip prekės, turinčios ekonominę vertę, teikiančią paslaugas organizacijai, apibrėžtimis. Tai leidžia suvokti informacijos išteklius ir jų valdymą kaip priemonę organizacijos strateginėms pozicijoms stiprinti bei užtikrinti vartotojams efektyvų jos naudojimą ir pridėtinės vertės kūrimą. Tačiau tenka pastebėti, kad informacijos valdymo būtinumo problematiką Lietuvos mokslininkai nagrinėja pavienėse mokslinėse publikacijose, fragmentuotai pristatant atskirus informacijos vadybos aspektus. Nėra atlikta mokslinių tyrimų, kurie leistų įvertinti informacijos valdymo strategijas bei jų plėtrą Lietuvos viešajame sektoriuje, palyginti Lietuvos valstybinių organizacijų informacinės veiklos situaciją pasaulio kontekstuose. Šio projekto tikslas – apibrėžti teorines informacijos valdymo paradigmas, išanalizuoti ir įvertinti informacinės veiklos brandos lygmenis ir atsižvelgiant į aplinkos kaitą bei institucinius ypatumus numatyti informacijos vadybos taikymo kaitos kryptis ir modelius Lietuvos viešajame sektoriuje. Kita vertus, viešasis sektorius veiklos procese apdoroja įvairaus pobūdžio informaciją, kuri galėtų būti naudojama privataus sektoriaus, vystant paslaugų ir produktų pridėtinę vertę. Prieigos prie viešosios informacijos didinimas turi reikšmingas ekonomines ir socialines pasekmes, kuomet viešojo sektoriaus informacijos pagalba sukuriama pridėtinė vertė, atneša papildomas pajamas ir pelną verslo subjektui. Mokslinio tyrimo laukiamų rezultatų naujumas ir perspektyvumas sietinas su tyrimo uždavinių įgyvendinimu, kuomet bus ištirtos ir įvertintos esmines informacijos vadybos raiškos modernizuojant Lietuvos viešąjį sektorių; identifikuota viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo politikos įgyvendinimo būklė bei problemos; pateiktos informacijos valdymo strateginės plėtros tendencijos.

Projekto laikotarpis

2012-03-01 – 2014-06-30

Projekto sąmatinė vertė

160 600 Lt

Projekto finansavimo šaltinis

Lietuvos mokslo taryba

Projekto vykdymo grupė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos