Komunikacijos fakulteto mokslininkų monografijų, studijų, šaltinių publikacijų, žodynų, enciklopedijų, mokslo populiarinimo knygų chronologinis sąrašas. Jei jame nerandate savo knygos, informuokite el. paštu 

 

2023

Senojo Vilniaus skoniaiRimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas, Aleksandras Belyj,Tomas Rimydis. Vilniaus universiteto leidykla, 2023.

 

2022

Atsargiai – propaganda. Mantas Martišius. Vilniaus universiteto leidykla, 2022.

Vilniaus imperatoriškasis universitetas mokslinės informacijos gniaužtuose (1803–1832). Arvydas Pacevičius. Vilniaus universiteto leidykla, 2022.

Kinematografas, kino kronikos ir kitos istorijos Lietuvoje iki 1915. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus universiteto leidykla, 2022. 

 

2021

Martynas Jankus. Tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas. Domas Kaunas. Vilniaus universiteto leidykla, 2021.

Propagandos apsupty. Viktor Denisenko. Vilniaus universiteto leidykla, 2021.

Social simulation transfer to online: Pedagogical reflections on teaching presence. In Remote learning in times of pandemic: issues, implications and best practice / edited by Linda Daniela and Anna Visvizi. Dāvidsone, A., Matkevičienė, R., Telyčėnaitė, A., Silkane, V., & Jurāne Brēmane, A. (chapter no. 4, p. 74-89). London: Routledge. 2021.

Social simulation transfer to online: Pedagogical reflections on teaching presence. In Remote learning in times of pandemic: issues, implications and best practice / edited by Linda Daniela and Anna Visvizi (chapter no. 4, p. 74-89). Dāvidsone, A., Matkevičienė, R., Telyčėnaitė, A., Silkane, V., & Jurāne Brēmane, A. London: Routledge. 2021.

#Never forget: teaching trauma experience at historical places. In Engaging with historical traumas: experiential learning and pedagogies of resilience. Latvytė, N. / edited by Nena Močnik, Ger Duijzings, Hanna Meretoja, Bonface Njeresa Beti (p. 86-102). London. Routledge. 2021

History of publishing in Lithuania. In Oxford research encyclopedia of literature (p. [1-65]). Navickienė, A., Braziūnienė, A., Cicėnienė, R., Kaunas, D., Misiūnas, R., & Petreikis, T. Oxford University Press. 2021

Sustainable and responsible entrepreneurship for sustainable energy development. In Sustainable and responsible entrepreneurship and key drivers of performance / Štreimikienė, D., & Mikalauskienė, A. (chapter 1, p. 1-32). Hershey: IGI Global. 2021

 

2020

Politinis lūžis ekrane. (po) komunistinė transformacija Lietuvos dokumentiniame kine, videokronikoje ir televizijoje. Ana Mikonis-Railienė, Renata Šukaitytė, Mantas Martišius, Renata Stonytė. Vilniaus universiteto leidykla, 2020.

Žurnalistikos potvynis. Lietuvos žiniasklaidos sistemos kaita 1986–1990. Andrius Vaišnys. Vaga, 2020.

Lithuania in The Global Context: National Security and Defence Policy Dilemmas. Giedrius Česnakas, Nortautas Statkus, Gerda Jakštaitė, Vaidotas Urbelis, Daivis Petraitis, Konstantinas Andrijauskas, Margarita Šešelgytė, Emilė Indrašiūtė, Ieva Karpavičiūtė, Eglė Murauskaitė, Valentinas Beržiūnas, Virglijus Pugačiauskas, Liudas Zdanavičius, Gediminas  Vitkus, Viktor Denisenko, Jonas Daniliauskas, Ieva Gajauskaitė, Tomas Jermalavičius, Tony Lawrence, Anna-Liisa Merilind, Deividas Šlekys, Vytautas Isoda, Danguolė Bardauskaitė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2020.

"A convenient way to describe communication...": Towards the transmission model as a metamodel. In Models of communication: theoretical and philosophical approaches / edited by Mats Bergman, Kęstas Kirtiklis, Johan Siebers (p. 78-94). New York. Routledge. Taylor & Francis. 2020.

XVI a. Lietuvos knygos lenkų kalba = Książki litewskie XVI wieku w języku polskim = Polish books published in Lithuania in the 16th century. Petreikis, T., & Dapkievicz, J. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2020.

"...to compile the answers into a history." Spitzbergische oder Groenlandische Reise Beschreibung (1671) by Friderich Martens from Hamburg and the Royal Society of London for improving natural knowledge. In German representations of the far north (17th-19th centuries): writing the Arctic Walter, A. / Edited by Jan Borm and Joanna Kodzik (p. 46-64). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2020.

Zacharias Konrad von Uffenbach und das Bibliothekswesen seiner Zeit. In Zacharias Conrad von Uffenbach: a book collector and polymath in academic culture around 1700 = Büchersammler und Polyhistor in der Gelehrtenkultur um 1700. Walter, A. / Edited by: Markus Friedrich and Monika Müller (p. 125-164). Berlin: De Gruyter Oldenbourg. 2020

 

2019

Žiniasklaidos politika Lietuvoje. Deimantas Jastramskis. Vilniaus universiteto leidykla, 2019.

Laiškai iš svetimų karų. Lietuvių spauda apie JAV karus XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ir lietuvių karių laiškai iš jų. Remigijus Misiūnas. Bonus animus, 2019.

Naratyvų labirintuose. Lietuvos ir Ukrainos muziejų patirtys. Rūta Šermukšnytė, Vasilis Banachas, Ivanas Choma, Irina Hnidik, Serhijus Koniuchovas, Salvijus Kulevičius, Julija Kurdina, Romanas Kuzminas, Rimvydas Laužikas, Jaroslavas Lisejko, Polina Verbicka, Odeta Žukauskienė. Vilniaus universiteto leidykla, 2019.

Gražinos Ručytės pianissimo: branda ir sklaida antiformalistinio rojuko metais. Andrius Vaišnys. Vaga, 2019.

Jo Didenybės prieglobstyje. Didžiosios Britanijos lietuviai Pirmojo pasaulinio karo metais. Remigijus Misiūnas. Bonus animus. 2019

 

2018

Įrėminta erdvė. Lietuvos teatro dailė sovietmečiu. Raimonda Bitinaitė Širvinskienė. Vilniaus universiteto leidykla, 2018.

Jaunimas istorijos skersvėjuose. Lietuvos jaunimo spauda 1918-1940 metaisŽiedūnė Zaveckienė. Akademinė leidyba, 2018.

Socialinės tikrovės mediacija: kultūra, politika ir visuomenė. Renata Šukaitytė, Kęstas Kirtiklis, Lauras Bielinis, Ignas Kalpokas, Edgaras Klivis, Martynas Petrikas, Renata Stonytė. Vilniaus universiteto leidykla, 2018.

Bokštą gaubianti paslaptis. TV medijos radimasis Lietuvoje. Žygintas Pečiulis. Vilniaus universiteto leidykla, 2018.

 

2017

Rusijos propaganda: analizė, įvertinimas, rekomendacijos. Andrius Vaišnys, Laurynas Kasčiūnas, Mažvydas Jastramskis, Vytautas Keršanskas, Darius Buinauskas, Linas Kojala, Simonas Klimanskis, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, Šarūnas Legatas. VšĮ „Rytų Europos studijų centras“, 2017. 

Books on screens: players in the Swedish e-book market. Annika Bergström, Lars Höglund, Elena Macevičiūtė, Skans Kersti Nilsson, Birgitta Wallin, Thomas D Wilson. 2017.

 

2016

Alma Mater Vilnensis. Vilniaus universiteto turtai istorijos skersvėjuose (XVI-XXI amžiai). Alfredas Bumblauskas, Zenonas Butkus, Vytautas Gricius, Reda Griškaitė, Genė Kirkienė, Stanislava Matulaitytė, Loreta Skurvydaitė, Silva Žilinskaitė, Arvydas Pacevičius, Vygintas Bronius Pšibilskis, Jokūbas Sūdžius, Lidija Šabajevaitė, Inga Leonavičiūtė (sudarytoja). Vilniaus universiteto leidykla, 2016.

Lietuva prieš LTSR. D.1: 1940-1945. Remigijus Misiūnas. Bonus Animus, 2016.

Lietuvos muzeologija. Lietuvos muzeologijos raida XVIII amžiaus antrojoje pusėje-XXI amžiuje. Nastazija Keršytė. Akademinė leidyba, 2016.

Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė. Andrius Vaišnys, Gintaras Aleknonis, Jolanta Mažylė, Renata Matkevičienė, Andrius Šuminas. Mykolo Romerio universitetas, 2016.

 

2015

Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos. Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Rimantas Jankauskas, Renaldas Augustinavičius, Ramūnas Šmigelskas. Petro ofsetas, 2015.

 

2014

Vieši Seimo ryšiai su visuomene. Andrius Vaišnys. Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

Informacijos valdymas viešajame sektoriuje. Zenona Ona Atkočiūnienė, Erika Janiūnienė. Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. Mažvydas Jastramskis, Jūratė Kavaliauskaitė, Laima Nevinskaitė, Ainė Ramonaitė, Rūta Žiliukaitė. Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

 

2013

Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje. Arvydas Pacevičius. Vilniaus universiteto leidykla, 2013.

 

2012

Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje. Giedrė Čiužaitė, Andrius Gudauskas, Deimantas Jastramskis, Aurelija Juodytė, Mantas Martišius, Žygintas Pečiulis, Romas Sakadolskis. Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

Bibliotheca Georgii comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka - Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas. Domas Kaunas. Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

Gyvenimas knygai. Vaclovas Biržiška. Vladas Žukas. Vilniaus universiteto leidykla, 2012

 

2011

Radvilų rūmai Dubingiuose. Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Indrė Rutkauskaitė, Ramūnas Šmigelskas. Vilniaus universiteto leidykla, 2011.

 

2010

(Ne)akivaizdus karas: nagrinėjant informacinį karą. Mantas Martišius. Versus aureus, 2010.

Lietuva prieš LTSR. D. 2. Remigijus Misiūnas. Bonus animus, 2010.

Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje. Aušra Navickienė. Vilniaus universiteto leidykla, 2010.

 

2009

Radvilų tėvonija Dubingiuose. Albinas Kuncevičius, Rimantas Jankauskas,  Rimvydas Laužikas, Daina Stankevičiūtė, Indrė Rutkauskaitė. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Knygos kultūra ir kūrėjas. Istoriografiniai tyrimai ir vertinimai. Domas Kaunas. Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga. Marija Stonkienė, Zenona Ona Atkočiūnienė, Renata Matkevičienė. Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Inga Vinogradnaitė, Rasa Baločkaitė, Jūratė Kavaliauskaitė, Laima Nevinskaitė. Versus Aureus, 2009.

Lietuvos švietimo politikos transformacijos. Vanda Aramavičiūtė, Virginija Būdienė, Tatjana Bulajeva, Lilija Duoblienė, Giedrė Čiužaitė, Liudvika Leišytė, Kęstutis Kaminskas, Giedrė Purvaneckienė, Irena Stonkuvienė, Vilija Targamadzė, Algirdas Zabulionis, Rimantas Želvys. Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje. Zenona Ona Atkočiūnienė, Erika Janiūnienė, Renata Matkevičienė, Regimantas Pranaitis, Marija Stonkienė. Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Alma Mater Vilnensis. Vilniaus universiteto istorijos bruožai. Alfredas Bumblauskas, Sigitas Jegelevičius, Benediktas Juodka, Algirdas Jakubčionis, Mečislovas Jučas, Liudas Jovaiša, Antanas Kulakauskas, Saulius Kaubrys, Romanas Plečkaitis, Arvydas Pacevičius, Eligijus Raila, Bronius Riauba, Vygintas Bronius Pšibilskis, Eugenija Ulčinaitė. Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

 

2008

Bibliofilija kaip asmenybės raiška. Kazio Varnelio biblioteka. Alma Braziūnienė. Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008.

 

2007

Socialiai pažeidžiamo jaunimo integracijos į darbo rinką prielaidos Lietuvoje. Ingrida Gečienė, Jolita Buzaitytė Kašalynienė, Birutė Švedaitė - Sakalauskė, Dalia Stakėnaitė, Dalia Čiupailaitė. Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2007.

Lietuva prieš LTSR. Remigijus Misiūnas. Versus Aureus, 2007.

 

2006

Kauno senoji knyga: raiška ir plėtotė 1843-1918 metais. Nijolė Lietuvninkaitė. Versus aureus, 2006.

Neatrasta galia. Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis = Undiscovered power : map of the civil society in Lithuania. Rūta Žiliukaitė, Ainė Ramonaitė, Laima Nevinskaitė, Vida Beresnevičiūtė, Inga Vinogradnaitė. Versus aureus, 2006.

 

2005

Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais: dingęs knygos pasaulis. Arvydas Pacevičius. Versus Aureus, 2005.

Andrius Sniadeckis. Birutė Elena Railienė. Vilniaus universiteto leidykla, 2005.

 

2004

Knygos kultūros karininkas. Domas Kaunas. Valstybės žinios, 2004.

Informacinių kovų kryžkelėse. JAV lietuvių informacinės kovos XIX a. pabaigoje - 1922 m. Remigijus Misiūnas. Versus aureus, 2004.

Lietuvių tautos - lietuvių kalbos likimas. I dalis: Lietuvių spauda tėvynėje ir svetur. Algimantas Liekis. Lietuvos mokslas, 2004.

 

2003

Barakų kultūros knygos: lietuvių DP leidyba 1945-1952. Remigijus Misiūnas. Versus Aureus, 2003.

 

2002

Bibliografijos mokslas ir praktika XX amžiaus antrojoje pusėje: raidos bruožai. Osvaldas Janonis. Klaipėdos universiteto leidykla, 2002.

Lietuvių karyba ir ginkluotė (iki 1940 m.) Algimantas Liekis. PĮ ''Lietuvos mokslas'', 2002.

 

2001

Lietuvos mokslų akademija 1941-1990. Algimantas Liekis. Lietuvos mokslas, 2001.

 

2000

Lietuvos laikinoji vyriausybė (1941 06 22 - 08 05). Algimantas Liekis. Lietuvos mokslas, 2000.

Naujosios žiniasklaidos formavimasis Lietuvoje (1988-1998 m.). Audronė Nugaraitė, Danguolė Skarbalienė, Virginija Krivickienė, Žygintas Pečiulis, Jonas Laimonas Tapinas, Genovaitė Burneikienė, Skirmantas Jonas Valiulis, Rytis Juozapavičius. Lietuvos geležinkeliai, 2000.

XX amžiaus Lietuvos knyga (1904-1990). Vanda Stonienė. V. Stonienė, 2000.

Imk, klajokli, žibintą vilties: poeto ir diplomato Jurgio Baltrušaičio gyvenimo kronika. Laimonas Tapinas. Alma littera, 2000.

Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys. Ona Voverienė. Naujasis amžius, 2000.

 

1999

Knygos dalia. Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai. Domas Kaunas. Pradai, 1999.

Lietuvos karo aviacija (1919-1940). Algimantas Liekis. Lietuvos mokslas, 1999.

Lietuvių žurnalai ir jų sistemos kūrimas tipologinių modelių pagrindu. Viktoras Urbonas. Voruta, 1999.

Spauda ir valstybė, 1918-1940: analizė istoriniu, teisiniu ir politiniu aspektu. 2-asis papild. leid. Andrius Vaišnys. Biznio mašinų kompanija, 1999.

Bibliometrija. Ona Voverienė. Mokslo aidai, 1999.

 

1998

Juozas Steponavičius, spaustuvininkas ir knygų leidėjas: leidinys skiriamas Juozo Steponavičiaus šimtosioms gimimo metinėms. Arida Papaurėlytė. Rytas, 1998.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos