VU ES strukturiniai fondai logo

Projekto numeris: Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0043

Projekto pavadinimas: Urbanizuotų vietovių paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas

Projekto vykdymo laikotarpis: 2018 m. sausio 8 d. – 2022 m. liepos 7 d.

Projekto tikslas. Projekto metu siekiama sukurti urbanistinio paveldo efektyvaus, sistemiško monitoringo inovatyvius metodus bei metodikas ir programinę įrangą, vykdančią automatinį monitoringą ir jo duomenų analizę, panaudojant 3D vaizdo skenavimo ir dirbtinio intelekto technologijas.

Projekto santrauka. Dažnai netgi finansiškai pažengusiose šalyse kultūros paveldo sektorius stokoja žmogiškųjų, technologinių ir finansinių resursų, kurie yra gyvybiškai svarbūs kultūros paveldo apsaugos sėkmingam įgyvendinimui. Tokia situacija suponuoja poreikį kurti pažangias, efektyvias ir sąlyginai nebrangias technologijas, kurios padėtų efektyviai stebėti ir analizuoti kultūros paveldo būklę ir jos raidą. Projekto metu sukurta technologija padės ne tik žymiai efektyviau atlikti nekilnojamojo paveldo monitoringą, bet ir vykdyti plačius mokslinius tyrimus automatinio 3D vaizdo ir šiuo metu sparčiai besivystančio dirbtinio intelekto srityje, dėmesį sutelkus į saugomas teritorijas, paveldo objektus ir kitus baigtinius šalies kultūros, prestižo ir žinių šaltinius.

Laukiami rezultatai. Projekto mokslinių tyrimų metu bus gautas moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi pagrįstas metodas ir sukurta atviro kodo programinė įranga, tinkama panaudoti MTEP, kurie leis efektyviai spręsti kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos (paveldo monitoringo ir tvarkybos) problemas.

Pagrindiniai projekto tyrimo grupės nariai:

VU Kauno fakulteto išskirtinis prof. habil. dr. Vladislav V. Fomin (mokslinio tyrimo vadovas nuo 2020 m. liepos mėn.);

VU Istorijos fakulteto prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius (mokslinio tyrimo vadovas iki 2020 m. gegužės mėn.);

VU Komunikacijos fakulteto prof. dr. Rimvydas Laužikas;

VDU Informatikos fakulteto doc. dr. Darius Amilevičius;

Lietuvos istorijos instituto doktorantas Ramūnas Šmigelskas;

VU Komunikacijos fakulteto doktorantas Tadas Žižiūnas (2019 m. birželio mėn. apgintas daktaro laipsnis);

Specialistas Domas Briedis;

Specialistas Marius Putrimas.

 

Projekto rezultatai:

Programinė įranga

Programinės įrangos vadovas

 

Viešai prieinama mokslinė produkcija:

  • Laužikas R., Kuncevičius A., Amilevičius D., Žižiūnas T., & Šmigelskas R. (2019). Monitoring of Immovable Cultural Heritage Implementing 3D and Artificial Intelligence Technologies. Archaeologia Lituana,20, 151-166. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.7
  • Žižiūnas, Tadas; Amilevičius, Darius. 3D and AI technologies for the development of automated monitoring of urban cultural heritage // Digital humanities in the Nordic Countries 2020: Proceedings of the digital humanities in the Nordic Countries : 5th conference (DHN 2020), Riga, Latvia, October 21-23, 2020. Aachen: CEUR-WS. 2020, p. 364-372. (CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073; vol. 2612)  http://ceur-ws.org/Vol-2612/short23.pdf
  • Fomin, V.V., Laužikas, R., Žižiūnas, T., Putrimas, M. (2022). Reference Architecture for AI-based Urban Heritage Preservation Risks Monitoring Tool. Baltic Journal of Modern Computing, 10, pp.142–158. https://doi.org/10.22364/bjmc.2022.10.2.04
  • Laužikas R., Žižiūnas T., & Fomin V.V. (2022). Novel Technologies as Potential Catalyst for Democratizing Urban Heritage Preservation Practices: The Case of 3D Scanning and AI. Information & Media, 93, 93-115.https://doi.org/10.15388/Im.2022.93.64

 

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami “

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos