Konferencijos

VU Komunikacijos fakulteto tęstinė tarptautinė mokslinė konferencija

 • 2018 m. Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV
 • 2016 m. Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III
 • 2014 m. Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II
 • 2011 m. Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos

Konferencijos tikslas – aptarti šiuolaikinių komunikacijos ir informacijos tyrimų problematiką, surengti diskusiją aktualiomis šiai mokslų krypčiai ir šakoms temomis. 

Tinklaveika jau yra neatsiejama kasdienybės dalis, vis plačiau apimanti įvairias žmogaus gyvenimo sritis, keičianti ne tik bendravimo įpročius, bet ir tradicinę socialinę struktūrą, organizacijų ir institucijų vaidmenis. Tinklaveikos amžius, be jokių abejonių, suteikia naujų galimybių tiek žmogui, tiek efektyvesnei institucijų veiklai, tiek komunikacijos ir informacijos mokslų plėtrai. Tačiau kartu su naujomis galimybėmis kyla ir tam tikrų iššūkių. Su kokiomis problemomis susiduria tinklaveikos visuomenė? Kokia komunikacijos ir informacijos mokslų problematika šiandien aktualiausia?

Išsamiau: www.conference.kf.vu.lt 

 

VU KF Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros konferencijos

2022 m. organizuojama Pranciškaus Skorinos metams skirta tarptautinę konferenciją http://www.ibsc2022.kf.vu.lt.

Institutas organizuoja tęstinę tarptautinę knygotyros konferenciją, išsamiau – www.ibsc.kf.vu.lt.

Tarptautinės konferencijos

2022 m. organizuojama Pranciškaus Skorinos metams skirta tarptautinę konferenciją http://www.ibsc2022.kf.vu.lt.

Institutas organizuoja tęstinę, tarptautinę knygotyros konferenciją, išsamiau – www.ibsc.kf.vu.lt.

Nacionalinės konferencijos

 • Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai. Nacionalinė konferencija. Vilniaus universitetas. Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2014 m. birželio 13–14 d.
 • Dokumentų vadybininko ir archyvaro kompetencijos: teorinės ir praktinės įžvalgos. Nacionalinė konferencija. Vilniaus universitetas.  Lietuvos Respublikos Seimas, 2013 m. birželio 10 d.

Seminarai

 • Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtys ir problemos. Mokslinis-praktinis seminaras. Vilniaus universiteto biblioteka ir Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2016 m. balandžio 6 d.

Tarptautinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“

2019 m. lapkričio 21–23 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centras rengia tarptautinę konferenciją, skirtą paminėti moterų balsavimo teisės įgyvendinimo 100-metį Lietuvoje bei siekia suburti įvairių sričių mokslininkes ir mokslininkus, tyrėjas ir tyrėjus, aktyvistes ir aktyvistus – visas ir visus, kas dirba įvairiose lyčių studijų srityse Lietuvos ir užsienio švietimo, mokslo bei tyrimų institucijose, pasidalinti mokslinių tyrimų rezultatais ir idėjomis.

Šiandien lyčių studijos – mokslinių tyrimų laukas, kuris apima lyčių lygybės, moterų ir feminizmo, vyrų ir vyriškumo, queer studijas, kurios tiesiogiai siejasi su daugybe šiuolaikinių idėjų ir socialinių siekinių – demokratijos ir visuotinės lygybės principų įgyvendinimu, žiniomis grįstos visuomenės kūrimu. Lyčių studijų laukas, apimantis lyties ir kitų socialinių charakteristikų tarpusavio sąveikas (angl. intersectionality) bei jų raišką ir poveikius skirtingose sociokultūrinėse dimensijose, reiškia, kad lyties suvokimas ir tyrinėjimai yra kompleksinis procesas, darantis įtaką socialinės galios pasireiškimui ir socialinių hierarchijų formavimuisi ir palaikymui visuomenėje. Todėl lyčių tyrimai sukuria naujas žinias, kurios yra darnaus vystymosi, politikos formavimo, organizacijų transformavimo (-si), naujų paslaugų ir produktų kūrimo, ir kt. pagrindas.

Individo lygmeniu lyčių tyrimai yra svarbus įvairovės aspektas, sustiprinantis žinių, kurios suteikia naudą visiems individams visuomenėje nepaisant lyties, vertę bei padedantis susikurti pagrįstus lūkesčius, susijusius su lytimi ir lyties tapatybe; makro lygmeniu lyčių tyrimai yra galingas socialinių, ekonominių, politinių ir kitų pokyčių bei inovacijų kūrimo ir sklaidos variklis.

Lietuvos mokslinis ir politinis diskursas atskleidžia, kad Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų Europos Sąjungos šalių, lyčių lygybės įgyvendinimas reikalauja daug pastangų, o vykdomos iniciatyvos ne visada yra efektyvios ir nuoseklios. Todėl, siekiant sistemingo moterų ir vyrų lygių galimybių nuostatų įgyvendinimo viešojoje ir privačiojoje sferose, būtina įvertinti tiek struktūrinius, tiek subjektyviuosius lyčių nelygybę kuriančius bei palaikančius veiksnius, pažinti ir pripažinti nelygybės formų įvairovę ir dinamiką.

Su konferencijos programa susipažinti galima svetainėje http://www.genderconference.kf.vu.lt

Tarptautinė konferencija „Krizė kine ir vizualinėse medijose“

2014 m. rugsėjo 19–20 dienomis Vilniuje vyko didžiausia iki šiol Baltijos šalyse vykusi konferencija, skirta kinui ir vizualioms medijoms aptarti „Krizė kine ir vizualinėse medijose“ (angl. „Crisis in Film and Visual Media“). Joje pranešimus skaitė 38 mokslininkai iš 3 žemynų, 13 šalių, 25 institucijų, kurių darbai kino, medijų ir vizualinės kultūros tematika yra plačiai žinomi akademiniame pasaulyje. Renginyje dalyvavo ir kino industrijos atstovai-praktikai.

Konferenciją „Krizė kine ir vizualinėse medijose“ organizavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Kūrybinių medijų institutas, bendradarbiaudamas su Šiuolaikinio meno centru ir Lietuvos kino centru.

Su konferencijos programa susipažinti galima svetainėje www.filmconference.kf.vu.lt.

Tarptautinė konferencija „Ukrainos krizė šiuolaikinėje informavimo erdvėje“

Konferencija „Ukrainos krizė šiuolaikinėje informavimo erdvėje“ vyko 2014 m. gruodžio 4 d.

Ši tarptautinė mokslinė konferencija – trijų dalių (sesijų) renginys, numatytas įgyvendinti 2014 – 2015 metais, kurio idėja aptarta tarp partnerių: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto (Vilnius), Taraso Ševčenkos valstybinio universiteto Tarptautinių santykių instituto (Kijevas), Varšuvos universiteto Žurnalistikos instituto ir Varšuvos kardinolo S. Vyšynskio universiteto Medijų edukacijos ir žurnalistikos instituto.

Gruodžio 4 d. VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5) įvyko pirmoji konferencijos sesija „Informaciniai karai šiuolaikiniuose tarptautiniuose santykiuose“.

Suvokdami Ukrainos krizę kaip dalį Europos krizių ir kaip kontinentui tenkantį iššūkį, organizatoriai, komunikacijos ir politikos mokslų ekspertai, politikai turėtų ne tik ieškoti atsakymų, bet ir formuluoti rekomendacijas, kurios padėtų kurti Europos visuomenei naudingą informacijos politiką.

Konferencijos programa.

Nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2020“

INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS TEORIJOS IR PRAKTIKOS RAIŠKOS 2020Dėl koronaviruso prevencijos Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir žinių vadybos katedros organizuojama nacionalinė mokslinė konferencija “Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2020” kovo 27 d. neįvyks. Pasibaigus ekstremaliai padėčiai šalyje bus paskelbta nauja konferencijos data.

Daugiau informacijos el. paštu:  

 

Nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2018“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos institutas 2018 m. kovo 23 d. rengia nacionalinę mokslinę konferenciją, kurios tikslas – skatinti mokslininkus ir praktikus pristatyti teorinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, inicijuoti mokslines diskusijas aktualiomis informacijos ir komunikacijos temomis.

Konferencijos organizatoriai kviečia teikti pranešimus atsižvelgiant į šias mokslinių tyrimų kryptis:

 • Informacijos ir žinių valdymas organizacijoje: informacijos ir žinių valdymo vertinimas; kūrybiškumas ir inovacijos; besimokanti organizacija; žinių valdymo sistemos; organizacijos kultūra ir žinių vadyba; informacinių ir komunikacinių technologijų vaidmuo tobulinant informacijos ir žinių valdymą organizacijoje ir kt.
 • Komunikacijos valdymas organizacijoje:  organizacinė komunikacija; tarpkultūrinė ir tarptautinė komunikacija; mokslinė komunikacija; politinė komunikacija; kultūrinių medijų komunikacija; informacinių technologijų plėtojimas valdant komunikaciją ir kt.
 • Lyties aspektas teorijoje ir praktikoje: lyčių lygybė švietime ir moksle, lyties aspektas darbo rinkoje,  smurtas prieš moteris, lyčių reprezentavimas medijose, lyčių komunikacija organizacijoje, lyties ir kitų sociodemografinių charakteristikų tarpusavio sąveikos, moterų aktyvizmo istorija, lyčių diskriminacija, lyčių ekonomika, lyčių sociologija, LGBT problematika ir kt.

Konferencijos organizatoriai kviečia teikti pranešimų santraukas (ne daugiau kaip 200 žodžių) iki 2018 m. vasario mėn. 20 d.  Pranešimų santraukas prašome siųsti el. paštu:  

Autoriai apie pranešimus, įtrauktus į konferencijos programą, bus informuoti iki 2018 m. vasario 27 d.

Pagal pranešimus parengti straipsniai bus publikuojami Vilniaus universiteto mokslo leidinyje „Informacijos mokslai“.

 

Konferencijos vieta: Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakultetas (Saulėtekio al. 9, I rūmai, Vilnius).

Dalyvių registracija vyks iki 2018 m. kovo mėn. 16 d. Dalyvio mokesčio nėra. Daugiau informacijos el.paštu:  

Konferencijos organizacinis komitetas:

Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė (pirmininkė)
Doc. dr. Lijana Stundžė
Dr. Saulius Preidys
Dr. Ingrida Girnienė
Dr. Daiva Siudikienė
Lekt. Justas Gribovskis
Dokt. Viktoras Vaitkevičius

 

Nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2017“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos institutas 2017 m. kovo 24 d. organizuoja nacionalinę mokslinę konferenciją „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2017“.

Konferencijos tikslas - skatinti mokslininkus ir praktikus pristatyti teorinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, inicijuoti mokslines diskusijas aktualiomis informacijos ir komunikacijos temomis.

Konferencijos organizatoriai kviečia teikti pranešimus šiomis temomis:

INFORMACIJOS IR ŽINIŲ VALDYMAS ORGANIZACIJOJE:

 • Informacinės visuomenės tyrimai.
 • Informacijos valdymas.
 • Informacijos paslaugos.
 • Informacinės sistemos.
 • Žinių valdymas.
 • Organizacinės kultūros įtaka žinių vadybai.
 • Besimokanti organizacija.
 • Inovacijų valdymas.
 • Inovacijų partnerystė.
 • Medijos ir inovacijos.
 • Intelektinis kapitalas ir inovacijos.
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų vaidmuo tobulinant informacijos ir žinių valdymą organizacijoje.

KOMUNIKACIJOS VALDYMAS ORGANIZACIJOJE:

 • Organizacinė komunikacija.
 • Tarpkultūrinė tarptautinė komunikacija.
 • Mokslinė komunikacija.
 • Lyčių komunikacija.
 • Politinė komunikacija.
 • Kultūrinių medijų komunikacija.
 • Informacinių technologijų plėtojimas valdant komunikaciją, viešosios erdvės tyrimai.
 • Integruota rinkodaros komunikacija. Pagal pranešimus parengti straipsniai bus publikuojami Vilniaus universiteto mokslo leidinyje „Informacijos mokslai“.

SVARBIAUSIOS DATOS

 • Iki 2017 m. vasario 28 d. – pranešimų pavadinimų ir santraukų teikimas.
 • Iki 2017 m. kovo 6 d. – pranešimų vertinimas ir atranka.
 • Iki 2017 m. kovo 20 d. – dalyvių registracija.

Dalyvio mokesčio nėra.

Konferencijos organizacinis komitetas:

 • Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė (pirmininkė, Vilniaus universitetas)
 • Doc. dr. Lijana Stundžė (Vilniaus universitetas)
 • Dr. Daiva Siudikienė (Vilniaus universitetas)
 • Justas Gribovskis (Vilniaus universitetas)
 • Neringa Jurgaitytė (Vilniaus universitetas)

Kontaktinis asmuo
Neringa Jurgaitytė

(8 5) 236 6119

 

Kvietimas į konferenciją

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2015 m.“

Informacijos ir komunikacijos institutas 2015 m. kovo 19 d. rengia nacionalinę mokslinę konferenciją.

Konferencijos tikslas - skatinti mokslininkus ir praktikus pristatyti teorinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, inicijuoti mokslines diskusijas aktualiomis informacijos ir komunikacijos temomis.

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

Visa su konferencija susijusi informacija bus papildyta.

Tarptautinė konferencija „Žiniasklaidos ir politikos sąveika Baltijos šalyse“

2015 m. gegužės 7-8 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Žiniasklaidos ir politikos sąveika Baltijos šalyse“. Numatomos konferencijos sekcijos:  

 • žiniasklaidos politika,
 • politikos ir tiriamoji žurnalistika,
 • politikos komunikacija,
 • propaganda, informaciniai karai ir žiniasklaidos auditorija.

Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, bendradarbiaudamas su Rygos Stradinso universiteto Komunikacijos studijų departamentu ir Tartu universiteto Žurnalistikos, komunikacijos ir informacijos institutu.

Išsamesnė informacija: www.mediaconference.kf.vu.lt

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos