Stojimo į doktorantūrą tvarka

 Papildomo priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete TAISYKLĖSE išsamiai aprašoma priėmimo į doktorantūros studijas tvarka.

 Papildomo priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete TAISYKLĖSE išsamiai aprašoma priėmimo į doktorantūros studijas tvarka.

Papildomas priėmimas į 2020 m. KIM krypties doktorantūrą

Priėmimas į Komunikacijos ir informacijos mokslų (toliau – KIM) krypties doktorantūrą susideda iš 3 etapų.

1. Pirmame etape, rugsėjo 10–18 d., iki 12 val. stojantieji atsiunčia mokslinį projektą, tema iš patvirtintų priėmimo į doktorantūrą disertacijos tematikų sąrašo: 

Moksliniai projektai teikiami PDF formatu el. paštu adresu: Platesni reikalavimai moksliniam projektui pateikti apačioje.

2. Antrame etape iki 2020 m. rugsėjo 24 d. 16:00 val. vyksta stojančiųjų prašymų registracija ir dokumentų teikimas. Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu, adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register

 • prašymas
 • dokumentas, įrodantis sumokėtą €15 stojimo įmoką (Swedbank mokėjimo kvitas, SEB mokėjimo kvitas)
 • asmens dokumento kopija
 • gyvenimo aprašymas
 • aukštojo išsilavinimo diplomų ir jų priedų kopijos
 • dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • mokslo darbų (jeigu tokių yra) kopijos

3. Trečiame etape pretendentai dayvauja parengto projekto gynime ir pokalbyje su priėmimo komisija. Stojamasis egzaminas (mokslinio projekto gynimas ir pokalbis) įvyks rugsėjo 28 d., 9 val., 205 aud., (Saulėtekio al. 9, I rūmai).

Reikalavimai moksliniam projektui ir jo vertinimo tvarka

Rengiant mokslinį projektą turi būti apibūdinamas temos aktualumas, esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatoma tyrimo eiga ir etapai. 

Stojančiųjų vertinimo tvarka

Stojančiųjų į doktorantūrą moksliniai projektai anonimiškai vertinami mažiausiai dviejų recenzentų. Recenzentai kritiškai išnagrinėja pateiktąjį projektą ir parašo recenziją, kurioje įvertina mokslinį projektą ir pasiūlo projekto lygį ir perspektyvą atspindintį įvertinimą 10 balų sistemoje.

Su recenzijomis pretendetas būna supažindinamas stojamojo pokalbio su priėmimo komisija metu. Pokalbio metu pretendentas atsako į recenzentų išsakytas pastabas bei komisijos narių jam užduodamus klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti pretendento motyvaciją bei pasirengimą studijoms doktorantūroje. Nustatydama galutinį mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimą, komisija atsižvelgia į recenzentų balus bei pateiktas mokslininkų rekomendacijas.

Stojančiojo į doktorantūrą konkursinio balo sandarą sudaro:

 • mokslinio projekto bei pokalbio įvertinimas (60%),
 • magistro arba jam prilyginto universitetinio diplomo priedo aritmetinis vidurkis (20%),
 • mokslo publikacijų reikšmingumas įvertintas 10 balų sistemoje (20%).

Vadovaudamasi VU Mokslo Doktorantūros reglamentu, KIM krypties doktorantūros priėmimo komisija sudaro konkursinę eilę priimamų į valstybės finansuojamas vietas bei į mokamas vietas.

Apie priėmimą į Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūrą daugiau teiraukitės

 

 • KIM krypties doktorantūros komiteto sekretoriate, el. paštu ;  tel. (8 5) 236 61 04;
 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto pirmininkės prof. dr. Aušros Navickienės tel. (8 5) 236 61 16; el. paštas -

Apie mokslinius projektus, Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijas ir disertacijos rengimą išsamesnę informaciją teikia:

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto pirmininkė prof. dr. Aušra Navickienė, el. paštu; ;
 • Vilniaus universiteto Doktorantūros skyriaus darbuotojai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos