mini saltiniotyra2Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas kviečia į tarpdalykinį seminarą „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos (Source Studies of Historical Research in Humanities and Social Sciences: Status and Problems)“.

Seminaro metu bus skirtas dėmesys humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų šaltiniams, jų kaupimui, išsaugojimui bei tyrimams šiandienos Lietuvoje. Šaltiniotyra ypač nuosekliai užsiima istorikai ir filologai, publikuodami šaltiniotyros darbus, gvildendami šio mokslo metodologines ir teorines problemas. Šaltinių klausimais taip pat kryptingai dirba  komunikacijos ir informacijos, teisės, ekonomikos, filosofijos bei kitų mokslo sričių ir krypčių atstovai. Gana platus šaltiniotyros laukas atsiveria projektinėje veikloje, sujungdamas humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų teorines prieigas bei metodologines patirtis. Atminties institucijos kaupia istorijos šaltinius, rengia informacijos išteklius ir vykdo jų mokslinę sklaidą. Mokslininkai, kurdami priemones ir būdus pažinti praeities dokumentus, formuoja naujas tyrimų sąlygas bei galimybes.

Šis tarpdalykinis seminaras orientuotas į humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų sanglaudos išryškinimą, patirties perdavimą bei šaltiniotyros darbuose kylančias problemas akcentuojant tarpdalykinio bendradarbiavimo svarbą ir galimybes.

Pranešimų temos:

 1. Socialinių ir humanitarinių mokslų tarpdisciplininio bendradarbiavimo galimybės tiriant dokumentinį šaltinių paveldą.
 2. Šatiniotyra šiandienėje Lietuvos mokslo politikoje.
 3. Naujų šaltinių grupių kūrimas ir jų informacinės vertės.
 4. Mokslo istorijos šaltinių įvairovė ir rūšys.
 5. Šaltinių tipologija.
 6. Šaltinių vertinimo metodika.
 7. Šaltinių publikavimo problemos ir patirtys.
 8. Dokumentinių šaltinių skaitmeninimas kaip tiriamoji šaltiniotyrinės veiklos užduotis.

Seminaras organizuojamas Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo sprendimu, renginys vyks Akademijos mažojoje konferencijų salėje š. m. lapkričio 22 d., pradžia 10 val.

Pranešimų pavadinimus, trumpų probleminių pasisakymų temas ir informaciją apie autorius iki 2018 m. lapkričio 5 d. registruoja LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė Aurika Bagdonavičienė telefonu 2619118, 868361990 ir el. pašto adresu

Informaciją pranešėjams teikia: ;

Pranešimų pagrindu išplėtotus straipsnius siūloma skelbti Vilniaus universiteto mokslo darbų žurnale „Knygotyra“.

 

Organizacinis komitetas:

 • Prof. habil. dr. Domas Kaunas (pirmininkas), Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas
 • Prof. dr. Rimvydas Petrauskas (pavaduotojas), Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas
 • Habil. dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos institutas
 • Dr. Artūras Dubonis, Lietuvos istorijos institutas
 • Dr. Romualdas Juzefovičius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
 • Prof. dr. Aušra Navickienė, Vilniaus universitetas
 • Prof. dr. Arvydas Pacevičius, Vilniaus universitetas
 • Dr. Mikas Vaicekauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos