Projekto apimtis (litais) 130 000 Lt. (2010-2011 m.)
Projekto vykdymo grupė Dr. (HP) Arvydas Pacevičius,  VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto profesorius. Projekto vadovas

Žygintas Bučys, Lietuvos Nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas

Dr. Ineta Sibrian,  VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto lektorė

Dr. Rafał Witkowski, Adomo Mickevičiaus Universiteto Istorijos Fakulteto Direktoriaus pavaduotojas

Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba
Projekto tikslas Rengiant ir publikuojant šaltinius atlikti tarpdalykinius bibliotekų, archyvų ir muziejų lituanistinių rinkinių (fondų, kolekcijų, dokumentų telkinių) kilmės, raidos, struktūros, turinio, funkcionavimo tyrimus metodikos, teorijos, istorijos, dokumentavimo, skaitmeninimo aspektais
Projekto trumpas aprašymas Projektas ,,Bibliotheca Lituana: atminties institucijų rinkinių raida“ skirtas atminties institucijų (archyvų, bibliotekų ir muziejų) lituanistinių rinkinių kompleksiniams ir tarpdalykiniams tyrimams ir tyrimų rezultatų publikavimui. Pagrindinis jo tikslas – užtikrinti istoriografinį tyrimų tęstinumą, praplečiant juos naujais konceptualiais metodologijos, rinkinių raidos ir dokumentavimo tyrimais, siejančiais fundamentinius ir taikomuosius mokslus.

Uždaviniai: rengti ir publikuoti fundamentinius lituanistinius bibliotekų ir kitų atminties institucijų istorijos šaltinius; parengti ir išleisti tarpukario Lietuvoje Juozo Slapšinsko-Rimanto sumanytą tęstinį leidinį Bibliotheca Lituana (I); parengti ir išleisti kritinį šaltinių ir mokslinių straipsnių rinkinį Bibliotheca Lituana (II); išleisti ,,Dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knygą, 1796-1832" (kartu su studija ,,Pamirštoji mecenatystė").

Projekto metu bus vykdomi: bibliotekininkystės ir muzeologijos tyrimai skirti paradigmų kaitai, rinkinių saugojimo filosofijai tradicinėje ir virtualioje erdvėje ir laike; lituanistinių rinkinių aprašymo, katalogavimo, raidos, bibliotekų katalogų, knygų sąrašų, muziejų ir archyvų inventorių tyrimai; parengta jų publikavimo ir aprašymo metodika; publikuojami tipiški ir unikalūs senųjų bibliotekų (dvarų, bažnyčių, vienuolynų) katalogai ir knygų sąrašai. Projektui vykdyti sudaryta tarptautinė mokslininkų grupė.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos