Mokslo tyrimai

Fakulteto strateginis tikslas – vykdyti aukšto lygio, visas komunikacijos ir informacijos mokslų (KIM) šakas aprėpiančius mokslinius tyrimus, kurie atitiktų Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo tikslus, plėstų KIM tyrimų problematikos lauką ir sukurtų pamatą šios (KIM) krypties studijoms.

Šiandien fakultetas vienija didžiausią KIM krypties mokslininkų kolektyvą Lietuvoje. Šakiniuose padaliniuose tyrėjai atlieka fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, kurie atitinka tris Vilniaus universiteto ilgalaikes mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas – Lituanistika: filologinis, kultūrinis ir tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir plėtra; Informacija ir komunikacija tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse ir Paveldo tapsmas ir komunikacija.

 • „Bibliotekų veiklos ir informacijos organizavimas sumanios visuomenės ir sumanaus valdymo sąlygomis" (vadovė – doc. dr. Regina Varnienė-Janssen).
 • „Dokumentinė komunikacija ir medijos: teorija, istorija, skaitmeninimas" (vadovas – prof. dr. Arvydas Pacevičius).
 • „Medijų, kultūros, politikos ir piliečių aktyvumo konvergencijos Lietuvoje ir globaliame pasaulyje (vadovė – doc. dr. Renata Šukaitytė).
 • „Informacijos ir žinių valdymo veiklos skatinant inovacijų kūrimą informacinės visuomenės plėtros kontekste" (vadovė – prof. dr. Zenona Atkočiūnienė).
 • „Dokumentinių medijų kaita ir raiškos“ (vadovė – prof. dr. Aušra Navickienė).
 • „Korporatyvinės komunikacijos kaitos tyrimai Lietuvoje: reputacijos, pasitikėjimo, tvaros diskursų analizė" (vadovė – doc. dr. Renata Matkevičienė).
 • „Lyčių problematikos raiška ir sklaida sociokultūriniame kontekste (vadovė – doc. dr. Lijana Stundžė).
 • „Paveldo komunikacijos, muziejaus ir muzealumo reikšmė socialinei sanglaudai ir ekonominiam augimui Lietuvoje (vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas).
 • „Politinės komunikacijos konfliktai žiniasklaidoje: patirtys, iššūkiai, perspektyvos" (vadovas – prof. dr. Andrius Vaišnys).
 • „Šiuolaikinės sakytinės ir rašytinės viešosios kalbos galia ir strategijos“ (vadovė – doc. dr. Lina Murinienė).
 • „Skaitmeninių medijų panaudos būdų, kontekstų bei poveikio skirtingais lygmenimis (visuomenės, organizacijų ir individų) fundamentiniai ir taikomieji tyrimai" (vadovas – doc. dr. Andrius Šuminas).
 • „Žurnalistinio turinio ir sklaidos kanalų kaita intermedialumo aspektu" (vadovas – prof. dr. Žygintas Pečiulis).

Komunikacijos fakulteto 2018 m. vykdomų biudžetinių mokslo tiriamųjų darbų planas

Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami fakulteto rengiamuose tęstiniuose mokslo darbų žurnaluose, recenzuojamuose monografiniuose, periodiniuose ir kituose Lietuvos ir užsienyje leidžiamuose leidiniuose, pristatomi nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo renginiuose.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos