Doc. dr. Arūnas Gudinavičius

Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros
Gudinaviciusdocentas, daktaras

Komunikacijos fakulteto tarybos narys (nuo 2019 m.)

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 408 kab.

El. paštas

Personal webpage

 

 

Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros
Gudinaviciusdocentas, daktaras

Komunikacijos fakulteto tarybos narys (nuo 2019 m.)

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 408 kab.

El. paštas

Personal webpage

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų (komunikacija ir informacija, 06 H) daktaro disertacija „Skaitmeninės knygos kokybė vartotojo požiūriu“ (apginta 2012 m. Vilniaus universitete). https://doi.org/10.15388/vu.thesis.1
 • Elektros inžinerijos mokslų magistro laipsnis (vaizdo bei garso apdorojimas ir multimedija), 1999, Kauno technologijos universitetas.

Mokslo interesai

 • Skaitmeninės knygos
 • Skaitmeninė leidyba
 • Žmogaus-kompiuterio interakcija

Mokslinė produkcija

Recenzuoti moksliniai straipsniai Web of Science / Scopus indeksuojamuose leidiniuose:

 • Gudinavičius, A., Grigas, V. (2021). Causes and consequences of unauthorized use of books: readers, authors, and publishers' perspective. Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-03-2021-0133

 • Grigas, V., Gudinavičius, A. (2021). Stakeholders’ perceptions of book piracy’s benefits to society in Lithuania. Global Knowledge, Memory and Communication, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/GKMC-08-2020-0118

 • Gudinavičius, A. (2020). Changing taxpayers’ beliefs with information that enables to make sense of taxes: the case of Lithuania. Proceedings of ISIC: The Information Behaviour Conference Pretoria, South Africa, 28th September to 1st October, 2020. Information Research, 25(4). https://doi.org/10.47989/irisic2019

 • Gudinavičius, A., Markelevičiūtė, G. (2020). Using Augmented Reality in Book Publishing from a Small Language Market Perspective. Publishing Research Quarterly, 36(1), 43–54. https://doi.org/10.1007/s12109-019-09704-1

 • Gudinavičius, A., Šuminas, A. (2018). Choosing a book by its cover: analysis of a reader’s choice. Journal of Documentation74(2), p. 430–446. https://doi.org/10.1108/JD-09-2016-0111 [backup PDF]

 • Macevičiūtė, E., Wilson, T. D., Gudinavičius, A., Šuminas, A. (2017). E-books in academic libraries: results of a survey carried out in Sweden and Lithuania. Information Research22(3), paper 762. Retrieved from http://InformationR.net/ir/22-3/paper762.html

 • Gudinavičius, A., Šuminas, A., Macevičiūtė, E. (2015). E-book publishing in Lithuania: the publisher‘s perspective. Information Research20(2), paper 672. Retrieved from http://InformationR.net/ir/20-2/paper672.html

 • Gudinavičius, A. (2015). Ebooks in Lithuania. Logos26(1), p. 19–26. https://doi.org/10.1163/1878-4712-11112060 [backup PDF]

Recenzuoti moksliniai straipsniai Scopus indeksuojamuose leidiniuose:

Kiti recenzuoti moksliniai straipsniai:

 • Šuminas, A., Aleksandravičius, A., Gudinavičius, A. (2017). Negative Political Communication in Online Video Advertisements: Case Study of 2016 Lithuanian Parliamentary Election. Political Preferences, (14). Retrieved from http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/5487

 • Gudinavičius, A. (2016). Towards understanding the differences between reading on paper and screen: measuring attention changes in brain activity. Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions9(1). https://doi.org/10.15291/libellarium.v9i1.240

 • Gudinavičius, A. (2016). Lithuanian Publisher’s Needs for Training. Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions9(1). https://doi.org/10.15291/libellarium.v9i1.238

 • Gudinavičius, A. (2015). Is self-publishing a salvation for authors? The case of Lithuanian printed bestseller in the digital environment. Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions8(1), 47. https://doi.org/10.15291/libellarium.v8i1.213

 • Van Mensch, P., Šuminas, A., Gudinavičius, A. (2015). Lithuanian user perceptions of museum websites. Museologica Brunensia4(1), p. 4–7. Retrieved from http://hdl.handle.net/11222.digilib/134052

 • Šuminas, A., Gudinavičius, A. (2015). Web Usability Evaluation Based on Eye Tracking. Case Study of Lithuanian National Museum Website. ZlN Studia Informacyjne / Information Studies53(1), p. 96–112. Retrieved from http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=756&from=publication&tab=1

 • Gudinavičius, A., Nagytė, G. (2014). Knygynų geografija Lietuvoje 2013 metais. Istorija96(4), p. 98–132. https://doi.org/10.15823/istorija.2014.14

 • Gudinavičius, A., Šuminas, A. (2014). User Experience Evaluation Aspects of Lithuanian National Museums Websites. In Social technologies’14: Social Technologies and Collective Intelligence (p. 1–18). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISBN 978-9955-19-689-1. Retrieved from https://epublications.vu.lt/object/elaba:8202787/

 • Gudinavičius, A., Ferevičiūtė, E. (2014). Naujosios komunikacinės technologijos: skaitmeninių žurnalų planšetiniams kompiuteriams leidyba Lietuvoje. Social Technologies4(1), p. 205–220. https://doi.org/10.13165/ST-14-4-1-14

 • Gudinavičius, A. (2014). An overview of the digital publishing market in Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania). Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions6(1–2), 43. https://doi.org/10.15291/libellarium.v6i1-2.183

 • Gudinavičius, A. (2013). Du metai Istorijos žurnalo interneto svetainei: skaitmeninio publikavimo statistika ir patirtys. Istorija90(2), p. 53–58. Retrieved from https://hdl.handle.net/20.500.12259/99819

 • Gudinavičius, A. (2012). Skaitmeninė knyga ir jos raida. Knygotyra59, p. 113–130. https://doi.org/10.15388/kn.v59i0.1110

 • Gudinavičius, A., Naktinytė, L. (2011). Garsinės knygos kompaktinėse plokštelėse Lietuvoje. Knygotyra57, p. 153–171. https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1485

 • Gudinavičius, A. (2011). Lietuvos rankraštinio paveldo publikavimas skaitmeninėje erdvėje: skaitmenintų ir viešai prieinamų rinkinių analizė techniniu požiūriu. Knygotyra56, p. 85–111. https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1510

 • Gudinavičius, A. (2010). Žvelgiant į skaitmeninį amžių: skaitmeninės knygos Lietuvos istorijos tematika 1998–2008 m. In G. Blažienė, S. Grigaravičiūtė, & A. Ragauskas (Eds.), Florilegium Lithuanum (p. 342–356). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISBN 978-9955-20-518-0. Retrieved from http://www.kf.vu.lt/dokumentai/Mokslas/Moksliniai_straipsniai/Gudinavicius_Skaitmenines_knygos_istorine_tematika.pdf

Recenzuotų knygų dalys:

 • Gudinavičius, A., Šuminas, A. (2020). Reading book covers. In T. Schilhab & S. Walker (Eds.), The materiality of reading (pp. 114–126). Aarhus: Aarhus University Press.

Tyrimų ataskaitos:

Disertacija:

Moksliniai projektai

Vadovavimas moksliniams projektams

 • Lietuvos kultūros tarybos finansuotas tyrimų projektas „Nelegalių ir legalių lietuviškų elektroninių knygų asortimentų analizė“, 2021. Projekto vadovas.
 • Lietuvos kultūros tarybos finansuotas tyrimų projektas „Technologinės ir etinės knygų piratavimo priežastys“, 2017–2018. Projekto vadovas.
 • Mokslinio tyrimo projektas Towards understanding differences between reading on paper and screen: measuring changes in brain activity finansuotas Lietuvos mokslų tarybos. Cyprus Interaction Lab at the Department of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus University of Technology, Limasolis, Kipras, 2015 m. lapkričio 1–14 d. 
 • Kultūros rėmimo fondo finansuotas prioritetinės veiklų rėmimo srities „Kultūros srities bendrieji tyrimai: meno, socialiniai, taikomieji, tarpdisciplininiai“ projektas „Lietuvos skaitmeninės leidybos situacijos tyrimas“, 2014. Projekto vadovas. Projekto svetainė: leidyba.kf.vu.lt.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Europos Sąjungos Horizon Europe programos finansuojama COST veikla CA19119 Investigation on Comics and Graphic Novels from the Iberian Cultural Area, 2020–2024. COST veiklos valdymo komiteto (MC) narys.
 • Europos Sąjungos Horizon 2020 programos finansuojama COST veikla CA16204 Distant Reading for European Literary History, 2017–2021. COST veiklos valdymo komiteto (MC) narys.
 • Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos finansuojama COST veikla IS1404 Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ), 2014–2018. Pavaduojantis organizacijos atstovas COST veiklos valdymo komitete.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektas „Skaitmeninio skaitymo skatinimas kaip skaitmeninės atskirties mažinimo priemonė“ / "The Stimulation of Digital Reading as a Means of Reduction the Digital Divide" (SDR), 2017–2018. Projekto biudžetas 105 509 €, sutarties Nr. GER-002/2017. Projekto vykdytojas.
 • Taikomųjų tyrimų projektas „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas“, 2016–2019. Projekto vykdytojai – Vilniaus universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu pagal partnerystės sutartį Nr. (1.11-04-2)-23-26 su Valstybine mokesčių inspekcija. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai, projekto vertė 2,763 mln. eurų. Projekto vykdytojas ir Elgsenos krypties uždavinių kuratorius. https://imas.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutImamc
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslinis projektas „Lietuvos nacionalinių muziejų patrauklumo didinimo ir virtualių prieigų optimizavimo tyrimas“ (LitMus-Web), 2013–2014. Projekto vykdytojas. Projekto svetainė: litmusweb.kf.vu.lt.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslinis projektas: parama mokslo renginiui „Tarptautinė knygotyros konferencija. Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje. Patirtys ir perspektyvos“ (Nr. MOR-025/2013/LSS-160000-1063), 2013. Projekto vykdytojas (konferencijos organizacinio komiteto narys).
 • 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektas „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimas skatinant ūkio plėtrą (HSM NKP Studijos)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-012. Projekto dalyvis.

Ataskaitos, kurias rengiant dalyvauta

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV“. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, 2018 m. birželio 14–15 d. Organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinė konferencija By the Book 5. Publishing in a changing media environment (2018). European Publishing Studies Association (EuroPub), Paris 13 University, Sorbonne Paris Cité, University of Ljubljana, Oxford Brookes University. Florencija, Italija. 2018 m. birželio 13–15 d. Programos komiteto narys.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija "Books and Screens and The Reading Brain". European Cooperation in Science and Technology (COST) Action “Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ)”, Network Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2017 m. rugsėjo 17–29 d. Organizacinio ir programos komitetų narys.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2016 m. birželio 9–10 d. Organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinė konferencija "20th International Conference on Electronic Publishing. Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas (Elpub2016)". University of Göttingen, Vokietija, 2016 m. birželio 7–9 d. Programos komiteto narys.
 • Tarptautinė konferencija "Scale, Openness and Trust: New Avenues for Electronic Publishing in the Age of Infinite Collections and Citizen Science. 19th International Conference on Electronic Publishing (Elpub2015)". Maltos universitetas, 2015 m. rugsėjo 1–2 d. Programos komiteto narys.
 • Tarptautinė knygotyros konferencija „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje (IBSC 2015)“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Society for the History of Authorship Reading and Publishing (SHARP), 2015 m. rugsėjo 24–25 d. Organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje. Patirtys ir perspektyvos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2013 m. rugsėjo 26–27 d. Organizacinio komiteto narys.

Mokslininkų rengimas

Vadovavimas doktorantams
 
 • Arūnas Šileris. The Impact of Social Interactions on Reading Comprehension in Digital Reading Environment (Socialinių veiksnių poveikis skaitomo teksto suvokimui skaitmeninėse skaitymo aplinkose). Studijos pradėtos 2018 m. 

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose

 • Fausta Kepalienė. Lietuvos mokslininkų atvirosios prieigos leidybinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai. Disertacija apginta 2021 m. balandžio 21 d. Disertacijos gynimo tarybos narys. 
 • Tadas Žižiūnas. Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodinis modelis. Disertacija apginta 2019 m. birželio 13 d. Disertacijos gynimo tarybos narys.
 • Birgitta Wallin. Selling and lending e-books: Changes in the Swedish literary field. Disertacija apginta 2019 m. vasario 22 d. Disertacijos gynimo tarybos narys.

Dėstomi dalykai

Bakalaurams:

 • Skaitmeninės leidybos pagrindai
 • Digital Publishing (Erasmus studentams anglų kalba)

Magistrantams:

 • Skaitmeninės technologijos leidyboje
 • Skaitmeninių ir spausdintinių medijų kokybė

Doktorantams:

 • Skaitmeninimo technologijos
 • Skaitymo istorija
 • Leidybos ekonomika

Studijoms skirti leidiniai

 • GRIGAS, V.; ŠUMINAS, A.; GUDINAVIČIUS, A.; GRIGALIŪNAS, M. (2016). Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai Google karalystėje [EPUB]. Vilnius: Akademinė leidyba. ISBN 978-9955-33-700-3.

 • GRIGAS, V.; ŠUMINAS, A.; GUDINAVIČIUS, A.; GRIGALIŪNAS, M. (2016). Šiuolaikinės medijos ir informacija: metodinė priemonė bibliotekininkams [PDF]. ISBN 978-9955-33-702-7.

 • GUDINAVIČIUS, A. (2014). Maketavimo EPUB formatu pagrindai. Mokomoji knyga [EPUB]. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISBN 978-9955-20-963-8.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • Changing taxpayers’ beliefs with information that enables to make sense of taxes: the case of Lithuania. Tarptautinė konferencija The Information Behaviour Conference (ISIC2020). University of Pretoria, South Africa. September 28 - October 1, 2020.
 • From Book Smuggling in the 19th c. to Modern Digital Piracy: The Driving Factors Behind the Illegal Downloading of Books. Tarptautinė konferencija Indigeneity, Nationhood, and Migrations of the Book (The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) Annual Conference 2019). University of Massachusetts Amherst, USA. July 15–19, 2019.
 • Illegal book usage from the point of view of readers, publishers and authors. Tarptautinė konferencija By the Book 6: Power Dynamics in Publishing. Villa Finaly, Florencija, Italija, 2019 m. birželio 26–27 d.
 • Digital Reading of Online Book Covers: Analysis of a Reader’s Choice. Tarptautinė konferencija From First to Last Texts, Creators, Readers, Agents (The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) Annual Conference 2018). Western Sydney University. Sydney, Australia, 10–12 July, 2018.
 • The New Stage in the History of Reading: The Stimulation of Digital Reading as a Means of Reduction the Digital Divide (su Andriumi Šuminu). Tarptautinė konferencija From First to Last Texts, Creators, Readers, Agents (The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) Annual Conference 2018). Western Sydney University. Sydney, Australia, 10–12 July, 2018.

 • The Challenge of Creating A Book Cover For A Bestseller. Tarptautinė konferencija By the Book 5. Publishing in a changing media environment (2018). European Publishing Studies Association (EuroPub), Paris 13 University, Sorbonne Paris Cité, University of Ljubljana, Oxford Brookes University. Florencija, Italija. 2018 m. birželio 13–15 d.

 • How much cheaper e-books are? The analysis of e-book prices statistics in small language e-book markets. 5th International Conference on Publishing Trends and Contexts. Research and teaching: status, prospects, networking. University of Zadar. Zadaras, Kroatija, 2017 m. spalio 20–21 d.

 • Trends and Contrasts in Book Cover Design (su Angus Phillips, Zoran Velagić ir Andriumi Šuminu). Tarptautinė konferencija Books and Screens and The Reading Brain. European Cooperation in Science and Technology (COST) Action “Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ)”, Network Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2017 m. rugsėjo 17–29 d.

 • Digital Reading for Reduction of Inequality (su Andriumi Šuminu). Tarptautinė konferencija Books and Screens and The Reading Brain. European Cooperation in Science and Technology (COST) Action “Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ)”, Network Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2017 m. rugsėjo 17–29 d.

 • Publishing an e-book in EPUB format as a key assignment in Digital Publishing course: a case study. Tarptautinė konferencija By the Book 4. What is curation now? (2017). European Publishing Studies Association (EuroPub), Paris 13 University, Sorbonne Paris Cité, University of Ljubljana, Oxford Brookes University. Florencija, Italija. 2017 m. birželio 21–23 d.
 • E-books in Lithuanian libraries: finding the role in the digital environment. Tarptautinė konferencija By the Book 2016. Building Audiences for the Book in an Age of Media Proliferation. Paris 13 University, Sorbonne Paris Cité, University of Ljubljana, Oxford Brookes University. Florencija, Italija. 2016 m. birželio 23–24 d.
 • Book Cover Colors: The Reader’s Choice. Fourteenth International Conference on New Directions in the Humanities. University of Illinois at Chicago. Chicago, USA, 8–10 June 2016.
 • Towards understanding differences between reading on paper and screen: measuring changes in brain activity. 3nd International Conference on Publishing Trends and Contexts. University of Zadar. Zadar, Croatia, 19–20th of November, 2015. Atsisiųsti PDF.
 • The analysis of online bookshop consumer groups behavior differences (with Andrius Šuminas). International Book Science Conference "The minority book: historical experiences and modern expressions in the global world". Vilnius University, Lithuanian Academy of Sciences, SHARP, HIBOLIRE. Vilnius, 24–25 September 2015. Atsisiųsti PDF.
 • The Publisher’s Need for Training in a Time of Digital Transformation: the Case of Lithuania. Tarptautinė konferencija By the Book 2015. Books and reading in an age of media overload. Paris 13 University, Sorbonne Paris Cité, University of Ljubljana, Oxford Brookes University. Florencija, Italija. 2015 m. birželio 18–19 d. Atsisiųsti PPT.
 • Is Self-publishing a Salvation for Authors? The case of Lithuanian printed bestseller in the digital environment. Tarptautinė konferencija “2nd International Conference On Publishing Trends And Contexts”. Zadaro universitetas, Osijeko universitetas. Pula, Kroatija, 2014 m. gruodžio 8–9 d. Atsisiųsti PPT.
 • Evaluating the Usability of Lithuanian National Museums Websites Using Eye-Tracking (su Andriumi Šuminu). Tarptautinė mokslinė konferencija "Methods and tools in the research of digital writing and its readers/users". Vroclavo universitetas, Vroclavas, Lenkija, 2014 m. gruodžio 3–4 d.
 • User Experience Evaluation Aspects of Lithuanian National Museums Websites (su Andriumi Šuminu). Tarptautinė mokslinė konferencija "Social Technologies‘14 (SOCTECH)". Mykolo Romerio universitetas. Vilnius, 2014 m. spalio 23–24 d. Atsisiųsti PPT.
 • An overview of the digital publishing market in Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania). Tarptautinė konferencija “International Conference On Publishing Trends And Contexts”. Zadaro universitetas, Osijeko universitetas. Pula, Kroatija, 2013 m. gruodžio 6–7 d. Atsisiųsti PPT.
 • Digital Books in Lithuanian Language: is there Anything to Read? Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje. Patirtys ir perspektyvos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Vilnius, 2013 m. rugsėjo mėn. 26–27 d. Atsisiųsti PPT.
 • Knygynų geografija Lietuvoje: šiandienos situacija (su Gintare Nagyte). Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje. Patirtys ir perspektyvos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Vilnius, 2013 m. rugsėjo mėn. 26–27 d.
 • Lietuvos rankraštinio paveldo publikavimas skaitmeninėje erdvėje: suskaitmenintų ir viešai prieinamų rinkinių analizė techniniu požiūriu. Tarptautinė knygotyros konferencija „Lietuvos raudonoji knyga: reti ir vertingi leidiniai“. Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, 2009 m. spalio 22–23 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • Mokslinis seminaras Reading and publishing research methodology, University of Zadar, Zadaras, Kroatija, 2015 m. lapkričio 21 d.
 • Trumpalaikė mokslinė misija (Short term scientific mission (STSM), COST IS1404 E-READ veikloje) Methods and techniques of researching big media and constructing opinion surveysUniversity of Borås, SOM-Institute at Gothenburg University, Burosas, Geteborgas, Švedija, 2015 m. spalio 5–9 d.
 • Canadian Centre for Studies in Publishing (www.ccsp.sfu.ca), Simon Fraser University, Vankuveris, Kanada, 2014 m. birželio 1–6 d.
 • Oxford International Centre for Publishing Studies (publishing.brookes.ac.uk), Oxford Brookes University, Oksfordas, Jungtinė Karalystė, 2014 m. gegužės 27–30 d.
 • Media Lab Helsinki (mlab.taik.fi), Aalto University, Helsinkis, Suomija, 2013 m. kovo 11–15 d.
 • Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Leipcigo universitetas), Leipcigas, Vokietija, 2011 m. balandžio 11–13 d.
 • Human Interface Technology Laboratory New Zealand (HITLab NZ, www.hitlabnz.org), University of Canterbury, Kraistčerčas (Christchurch), Naujoji Zelandija, 2011 m. sausio 1 d. – kovo 5 d.
 • NORSLIS seminaras „Theories in information studies“, Rygos universitetas, Ryga, Latvija, 2010 m. lapkričio 22–26 d.
 • Interactive Systems Research Center, University of Maryland, Baltimore County, Baltimorė, JAV, 2010 m. birželio 4–28 d.
 • NORSLIS seminaras „Theories, Methodologies and Research Methods  in Information Studies“, Talino universitetas, Talinas, Estija, 2009 m. lapkričio 23–27 d.

 Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Methods and Tools of Distant Reading Adapted to Multiple European Languages. Training school. National University of Ireland, Galway, 2018 m. gruodžio 5–7 d.
 • Eye-tracker use for reading data collection. Training School. Lutin Userlab, Université Paris 8, Paryžius, Prancūzija, 2017 m. birželio 14–16 d.
 • Empirical Methods for Humanities scholars. IGEL/E-READ Training School. Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Frankfurtas, Vokietija, 2016 m. rugsėjo 22–24 d.
 • Eye tracking models, methods and data analysis. Dahlem Institute for Neuroimaging of Emotion (Freie Universität Berlin), Berlynas, Vokietija, 2015 m. rugsėjo 9–12 d.
 • Introduction to eye tracking. Tobii Eytracking, Tobii Technology AB (www.tobii.com), Stokholmas, Švedija, 2014 m. kovo 10–11 d.
 • EU-MAGIC Effective Use of Modern Technology And Games In Classrooms, Comenius kvalifikacijos kėlimo kursai, Charles University (Praha, Čekija), Stambulas, Turkija, 2012 m. balandžio 4–10 d.
 • Kursinių ir baigiamųjų darbų rašymas, vadovavimas ir supervizija. Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtros mokymai. Vilniaus universitetas, Vilnius, 2011 m. gruodžio 5 d.
 • 7-osios bendrosios programos specifinė programa „Žmonės“. Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymo mokymų seminaras. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra, Vilnius, 2010 m. kovo 2 d.
 • Projektų valdymas. Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimo stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus mokymai. EKT grupė, Vilnius, 2009 m. rugsėjo 22–23 d.
 • 3D modeliavimas ir vizualizacija su Autodesk VIZ ir 3ds MAX. Autodesk autorizuoti ir sertifikuoti mokymų kursai. AGA Ltd., Vilnius, 2005 m.

Dalyvavimas mokslo ir studijų tobulinimo konferencijose klausytojo teisėmis

 • LATIN 2012: Theoretical Informatics. 10th Latin American Symposium. Universidad Catolica San Pablo, Arekipa, Peru, 2012 m. balandžio 16–20 d.
 • WINBIS 2012: 4th International Conference on Wireless Information System & Business Information System. Katmandu, Nepalas, 2012 m. vasario 27–28 d.
 • Digital Media Asia 2011 (WAN-IFRA). Hong Kongas, Kinija, 2011 m. lapkričio 22–25 d.
 • ENRICH: European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage. Nacionalinė Ispanijos biblioteka, Madridas, Ispanija, 2009 m. lapkričio 5–6 d.
 • CAER-Conference: ‘Un Ewrop’ History Training. Caernarfon, Velsas, Jungtinė Karalystė, 2007 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d.

Mokslo populiarinimas

 • Radijo laida "Ryto allegro". Šiuolaikinis knygų piratavimas. Ved. Indrė Kaminckaitė. 2020.01.16 (nuo 54:50)
 • Interviu „Kiek Lietuvoje populiarios nelegalios knygos?“ LRT radijo laidoje „60 minučių“ (nuo 35:45 min), 2019-12-12.
 • Kviestinis pranešėjas Baltic Summer School of Digital Humanities. Essentials of Coding and Encoding. 23–26 July, 2019. National Library of Latvia, University of Latvia (Riga, Latvia). http://dhlv.mozello.lv/bssdh/2019/
 • Skaitymo evoliucija: kaip skaitysime ateityje? Laida „Ekspertai pataria“, vedėjas Darius Matas, Žinių radijas. 2018-04-04.
 • Gudinavičius, A. (2018). From First to Last: A Few Notes from Sharp 2018 Conference in Sydney. Knygotyra71, p. 327–331. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.16
 • Skaitmeninės knygos akademinėse bibliotekose: tyrimo Lietuvoje ir Švedijoje rezultatai (su Andriumi Šuminu). Mokslininkų ir praktikų konferencija „Neatskleistos bibliotekininkų galios: kur jų ieškoti?“. Lietuvos bibliotekininkų draugija, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ir Vilniaus universiteto biblioteka, 2017 m. gruodžio 1 d.
 • Gudinavičius, A. (2016). Įkurta Europos leidybos studijų asociacija. Knygotyra67, p. 299–300. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.67.10193
 • Diskusija „Knyga kaip medija ir informacijos laikmena nūdienos pasaulyje“ (vedėjas dr. V. Grigas) laidoje „LRT kultūros akademija“ per LRT kultūros TV kanalą. 2016-04-20.
 • Lietuvos skaitmeninės leidybos situacijos tyrimas (2014). Oficiali projekto svetainė: leidyba.kf.vu.lt/SLST/
 • Giedrės Baltrušytės ir Gedimino Zaliecko reportažas „Skaitmeninės leidybos plėtra lėta“ laidoje Panorama (nuo 23 min) Lietuvos nacionalinėje televizijoje. 2014-12-18.
 • Rubrika „Svečias“, laidoje Labas rytas (nuo 53 min) Lietuvos nacionalinėje televizijoje. Vedėja Eglė Daugėlaitė. 2014-12-19.
 • Kas stabdo ir kas skatina skaitmeninę leidybą Lietuvoje? Laida Aktualioji valanda, Žinių radijas. Vedėjas Ridas Jasiulionis. 2014-12-15 (nuo 16 minutės).
 • Prospektas. Radijo stotis Laisvoji banga. Vedėjas Ginas Dabašinskas. 2014-12-18.
 • Ieva Kazlauskaitė. Kas trukdo elektroninei knygai Lietuvoje? Balsas.lt. 2014-12-15.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; GUDINAVIČIUS, Arūnas. Possibilities of use of the Apple App Store platform and tablet computers for book publishing in Lithuania. The e-books research project, 2013.
 • GUDINAVIČIUS, Arūnas. The quality of e-books. The e-books research project, 2013.
 • Lietuvos leidybos politika: diskusija. Dalyvavo vyriausioji LR Prezidentės patarėja švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų klausimais Virginija Būdienė, Seimo narė prof. habil. dr. Marija Aušrinė Pavilionienė, kultūros ministro patarėja dr. Erika Furman, kultūros viceministras Darius Mažintas, Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas Remigijus Jokubauskas, Vilniaus dailės akademijos leidyklos direktorius dr. Marius Iršėnas, R. Paknio leidyklos vadovas Raimondas Paknys, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytojai prof. dr. Remigijus Misiūnas, dr. Arūnas Gudinavičius, spaustuvės „Kopa“ direktorius Saulius Mudėnas. Diskusiją vedė žurnalistas Andrius Tapinas. Antras Vilniaus knygų festivalis. Vilnius, 2013 m. rugsėjo 15 d. (Bernardinai.lt reportažas).
 • Savaitės tema: leidybos verslo ateitis ir ar ateityje vartysime tradicines bei skaitmenines knygas laidoje „Knygos per „Penki TV“. Vedėja Ainė Kirdulienė. 2013 m. spalio 1 d.
 • Skaitmeninėms knygoms kelią pastoja ir piratai. Kalbino Milda Kniežaitė. Lietuvos žinios, 2012 m. rugsėjo 11 d., Nr. 207.

Ekspertinė ir kita veikla

 • Vilniaus universiteto apdovanojimas už geriausią 2017 m. mokslinį straipsnį socialinių mokslų kryptyje (kartu su prof. dr. Elena Macevičiūte ir doc. dr. Andriumi Šuminu)
 • Spausdinimo, leidybinės veiklos, televizijos ir radijo programų gamybos ir transliavimo, informacinių paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimų sektorinio profesinio komiteto pirmininkas (nuo 2018 m.)
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ekspertas
 • Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno sričių ekspertas (2015–2017)
 • Duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas
 • Čekijos Respublikos Švietimo, jaunimo ir sporto reikalų ministerijos mokslo projektų ekspertas (European Strucural and Investing Funds Operational Programme Research, Development and Education)
 • New Directions in the Humanities Research Network narys (https://thehumanities.com)
 • Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) narys (https://www.sharpweb.org)
 • European Publishing Studies Association (EuroPub) narys (http://europub.org)

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

 • Paskaitų skaitymas ES programos Erasmus dėstytojų mainų programoje. Liublijanos universitetas, Liublijana, Slovėnija, 2019 m. gegužės 23–25 d.
 • Vieša paskaita "Using eye-tracking on researching reading behavior on paper and screen", Latvijos nacionalinėje bibliotekoje, Baltic Summer School of Digital Humanities, Ryga, 2019 m. liepos 24 d.
 • Vieša diskusija "The Future of University Presses: Paper vs. Electronic, English vs. Local Language" (dalyviai: Arūnas Gudinavičius; Assoc. Prof. Dana Badulescu, Department of English at at Alexandru Ioan Cuza University; Dr. Matthew Sweney, Palacký University Olomouc; Dana Lungu, the Editor in chief at Alexandru Ioan Cuza University Press). Organizavo Faculty of Letters, the University Press and the Department of Interdisciplinary Research – the Social Sciences and Humanities Field of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 2018 m. kovo 2 d., Iasi, Rumunija.
 • Paskaitų skaitymas ES programos Erasmus dėstytojų mainų programoje. Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Rumunija, 2018 m. kovo 1–2 d.
 • Vieša diskusija „Knygynų kultūra Vokietijoje: iššūkiai ir naujos galimybės“ (dalyviai: Vokietijos leidėjų ir knygų platintojų asociacijos narė Iris Hunscheid; Arūnas Gudinavičius; moderatorė Aida V. Dobkevičiūtė, LLA). Organizavo Lietuvos leidėjų asociacija. Vilniaus knygų mugė, 2018 m. vasario 22 d.
 • Arūnas Gudinavičius. Vieša paskaita „Ar skaitmeninės knygos kvepia?” renginyje „Skaitymo festivalis 2017“ (http://festivalis.amb.lt), 2017 m. rugsėjo 8–9 d., Vilnius. Organizatorius – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.
 • Paskaitų skaitymas ES programos Erasmus dėstytojų mainų programoje. Islandijos universitetas, Reikjavikas, Islandija, 2017 m. kovo 20–24 d.
 • Paskaitų skaitymas ES programos Erasmus dėstytojų mainų programoje. Zadaro universitetas, Zadaras, Kroatija, 2015 m. lapkričio 18–24 d.
 • Arūnas Gudinavičius ir Andrius Šuminas. Vieša paskaita „Mes žinome kur žiūri jūsų akys, arba kaip skaitysime rytoj?“ Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“. Organizatoriai VšĮ „Mokslas ir inovacijos visuomenei“. Vilnius, 2015 m. rugsėjo 19 d.
 • Paskaitos Trends in the E-publishing Market ir Subscription Models for E-Books Ekonomikos universiteto Komunikacijos, medijų ir dizaino fakulteto verslo mokykloje „aBook vs iBook ver.2“. Maskva, Rusijos federacija, 2015 m. birželio 2–3 d. Išsamiau.
 • Arūnas Gudinavičius ir Andrius Šuminas. Vieša paskaita „Mes žinome kur žiūri jūsų akys, arba kaip skaitysime rytoj?“ Studijos 2015. Tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda. Organizatoriai LITEXPO ir Švietimo ir mokslo ministerija. Vilnius, 2015 m. vasario 5 d.
 • Paskaitų skaitymas ES programos Erasmus dėstytojų mainų programoje. Maltos universitetas, Valeta, Malta, 2014 m. spalio 30 d. – lapkričio 4 d.
 • Paskaitų skaitymas, seminarai ir kitas darbas su studentais tarptautiniame studentų vasaros seminare „Cloud computing – information, innovation, cooperation and shared knowledge (ISSS 2014)“. Sofijos universitetas. Kiten, Bulgarija, 2014 m. liepos 14–26 d.
 • Paskaitų skaitymas ES programos Erasmus dėstytojų mainų programoje. Porto universitetas, Portas, Portugalija, 2013 m. lapkričio 10–16 d.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos