Sesijos tvarkaraščiai

2021 - 2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO EGZAMINŲ SESIJOS DATOS

 • 2021–2022 m. m. pavasario semestro  baigiamųjų kursų egzaminų sesija vyks 2022 m. gegužės 9-18 d.
 • 2021–2022 m. m. pavasario semestro  egzaminų sesija vyks 2022 m. birželio 1-30 d.
 • 2021 - 2022 studijų metų pavasario semestro BUS dalykų (modulių) egzaminai bus vykdomi 2022 m. birželio 3 ir 9 dienomis
 • 2021 - 2022 studijų metų pavasario semestro BUS dalykų (modulių) egzaminų perlaikymai  bus vykdomi  2022 m. rugsėjo 2 ir 8 dienomis.

2021–2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO BAKALAURO STUDIJŲ EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

Komunikacijos fakulteto bakalauro nuolatinių studijų Kūrybos komunikacijos, Leidybos ir reklamos, Verslo informacijos vadybos, Žurnalistikos programų I-III kursų 2021–2022 m. m. pavasario semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis

Komunikacijos fakulteto bakalauro nuolatinių studijų Verslo informacijos vadybos programos III kurso 2021–2022 m. m. pavasario semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis

Komunikacijos fakulteto bakalauro nuolatinių studijų Žurnalistikos programos I kurso 2021–2022 m. m. pavasario semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis

Komunikacijos fakulteto bakalauro nuolatinių studijų Žurnalistikos programos III kurso 2021-2022 m. m. pavasario semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis

Komunikacijos fakulteto bakalauro studijų programų IV kurso 2021–2022 m. m. pavasario sem. egzaminų sesijos tvarkaraštis

Komunikacijos fakulteto bakalauro nuolatinių studijų Verslo informacijos vadybos programos III kurso 2021-2022 m. m. pavasario semestro individualus egzaminų sesijos tvarkaraštis

 

2021-2022 M.M. PAVASARIO SEMESTRO MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

Komunikacijos fakulteto magistrantūros nuolatinių studijų Analitinės žurnalistikos, Informacijos sistemų vadybos, Komunikacijos mokslų, Medijų ir skaitmeninės leidybos, Ryšių su visuomene, Tarptautinės komunikacijos, Tarptautinės komunikacijos (anglų k.), Žinių vadybos ir lyderystės programų I–II kursų 2021–2022 m. m. pavasario sem. egzaminų tvarkaraštis

EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

2021–2022 M. M. KOMUNIKACIJOS FAKULTETO LAISVŲJŲ DALYKŲ PAVASARIO SEMESTRO EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

2021-2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO KOMUNIKACIJOS FAKULTETO BENDRŲJŲ UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ (BUS) EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

2021–2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

Komunikacijos fakulteto papildomųjų studijų Komunikacijos ir informacijos programos 2021–2022 m. m. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis

2021–2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO EGZAMINŲ PERLAIKYMO TVARKARAŠTIS

Bakalauro nuolatinių studijų Kūrybos komunikacijos ir Žurnalistikos programų IV kurso 2021–2022 m. m. pavasario semestro egzaminų perlaikymo tvarkaraštis

2021–2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ EGZAMINŲ PERLAIKYMO TVARKARAŠTIS

Bendra informacija

Sesijos tvarką reglamentuoja Vilniaus universiteto studijų nuostatai

 • Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu.
 • Egzaminai ir įskaitos laikomi tvarkaraštyje nurodytu laiku vieną kartą
 • Studentas, negalintis į egzaminą (įskaitą) atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, fakulteto dekano gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios
 • Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti Studijų skyriui (201 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai) pateikdamas neatvykimą pateisinantį dokumentą:
  • Jūratei Petniūnaitei, atsakingai už Leidybos ir reklamos, Verslo informacijos vadybos ir Žurnalistikos bakalauro studijų programas bei KF bendrųjų universitetinių studijų dalykus, el. paštu  , tel. 236 61 00;
  • Linai Urbelionienei, atsakingai už Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programą, el. paštu  , tel. 219 32 41;
  • Zitai Kemeraitienei, atsakingai už Analitinės žurnalistikos, Informacijos sistemų vadybos, Komunikacijos mokslų, Medijų ir skaitmeninės leidybos, Ryšių su visuomene, Tarptautinės komunikacijos (lietuvių k.). Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros studijų programas bei Komunikacijos ir informacijos papildomųjų studijų programą, el. paštu  ,
   tel. 236 61 06;
  • Simona Žalytė-Linkuvienė, atsakingai už Tarptautinės komunikacijos (anglų k.) program bei laisvuosius dalykus, el. paštu  ,
   tel. 236 61 08;
 • Studentas, nesutinkantis su egzamino (įskaitos) įvertinimu, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo dienos, o dėl egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimų – ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo dienos turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją. Studentų apeliacijos registruojamos KF dekanate (206 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai).

Kol ginčų nagrinėjimo komisija nepriima sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję fakulteto administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas

Apeliacijos pateikimo tvarką reglamentuoja „Vilniaus universiteto akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai“. Jie skelbiami fakulteto svetainėje adresu: http://www.kf.vu.lt/studijos/dokumentai

 • Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos.

Skolos ir jų likvidavimas plačiau aptarti Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos