Sesijos tvarkaraščiai

 2019 / 2020 M. M. PAVASARIO SEMESTRO EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Egzaminų sesijos datos

 2019 / 2020 m. m. pavasario semestro  baigiamųjų kursų išankstinė sesija vyks 2020 m. gegužės 8–18 d.

 2019 / 2020 m. m. pavasario semestro sesija vyks 2020 m. birželio 1-30 d. d.

 2019 / 2020 m. m.  Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų (modulių) egzaminų sesija vyks 2020 m.  birželio 4 ir 11 d.

 2019 / 2020 M. M. PAVASARIO SEMESTRO EGZAMINŲ PERLAIKYMO TVARKARAŠČIAI

Bendra informacija


Sesijos tvarką reglamentuoja Vilniaus universiteto studijų nuostatai

 • Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu.
 • Egzaminai ir įskaitos laikomi tvarkaraštyje nurodytu laiku vieną kartą
 • Studentas, negalintis į egzaminą (įskaitą) atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, fakulteto dekano gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios
 • Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti Studijų skyriui (201 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai) pateikdamas neatvykimą pateisinantį dokumentą:
  • Jūratei Petniūnaitei, atsakingai už Kultūros informacijos ir komunikacijos, Leidybos ir reklamos, Verslo informacijos vadybos, Žinių ir inovacijų vadybos ir Žurnalistikos bakalauro studijų programas, Komunikacijos ir informacijos papildomųjų studijų programą bei KF bendrųjų universitetinių studijų dalykus, el. paštu , tel. 236 61 00;
  • Linai Urbelionienei, atsakingai už Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programą, el. paštu , tel. 219 32 41;
  • Zitai Kemeraitienei, atsakingai už Analitinės žurnalistikos, Informacijos sistemų vadybos, Komunikacijos mokslų, Medijų ir skaitmeninės leidybos, Ryšių su visuomene, Tarptautinės komunikacijos (lietuvių k.) ir Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros studijų programas, el. paštu ,
   tel. 236 61 06;
  • Ievai Čaikovskei, atsakingai už Tarptautinės komunikacijos (anglų k.) magistrantūros studijų programą, el. paštu  , tel. 236 61 08.
 • Studentas, nesutinkantis su egzamino (įskaitos) įvertinimu, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo dienos, o dėl egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimų – ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo dienos turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją. Studentų apeliacijos registruojamos KF dekanate (206 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai).

Kol ginčų nagrinėjimo komisija nepriima sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję fakulteto administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas

Apeliacijos pateikimo tvarką reglamentuoja „Vilniaus universiteto akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai“. Jie skelbiami fakulteto svetainėje adresu: http://www.kf.vu.lt/studijos/dokumentai

 • Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos.

Skolos ir jų likvidavimas plačiau aptarti Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos