2022–2023 M.M. PAVASARIO SEMESTRO EGZAMINŲ SESIJOS DATOS

2022–2023 m.m. pavasario semestro bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų (modulių) egzaminų sesijos perlaikymai vyks 2023 m. rugsėjo 8 d.

 

2023-2024 M.M. RUDENS SEMESTRO EGZAMINŲ DATOS

2023-2024 M. M. RUDENS SEMEMESTRO PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

 

Bendra informacija

Sesijos tvarka reglamentuoja  Vilniaus universiteto studijų nuostatai

 • Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu.
 • Egzaminai ir įskaitos laiko tvarkaraštyje nurodytu laiku vieną kartą
 • Studentas, negalintis į egzaminą (įskaitą) atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, fakulteto dekano gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitą laiką, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo semestro pradžios
 • Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytas egzamino (įskaitos) datos pranešti Studijų skyriui (201 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai) pateikdamas tvarkingą pateisinantį dokumentą:
  • Jūratei Petniūnaitei, atsakingai už Leidybos ir reklamos, Verslo informacijos vadybos  ir Žurnalistikos  bakalauro studijų programos bei KF bendrųjų universitetinių studijų dalykų, el. paštu    , tel. 236 61 00;
  • Linai Urbelionienei, atsakingai už Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programą, el. paštu   , tel. 219 32 41;
  • Zitai Kemeraitienei, atsakingai už Analitinės žurnalistikos, Informacijos sistemų vadybos, Komunikacijos mokslų, Medijų ir skaitmeninės leidybos, Ryšių su visuomene, Tarptautinės komunikacijos (lietuvių k.). Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros studijų programos bei  Komunikacijos ir informacijos  studijų programa, el. paštu  , tel. 236 61 06;
  • Simona Žalytė-Linkuvienė, atsakingai už  Tarptautinės komunikacijos (anglų k.) programą bei laisvuosius dalykus, el.  paštu   , tel. 236 61 08;

Studentas, nesutinka su egzamino (įskaitos) įvertinimu, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo dienos, o dėl egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros – ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos). ) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo dienos turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją. Studentų apeliacijos registruojamos KF dekanate (206 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai).

Kol ginčų nagrinėjimo nepriima sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susijusi fakulteto administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimamų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Apeliacijos pateikimo tvarka reglamentuoja „Vilniaus universiteto akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai“. Jie skelbiami fakulteto svetainėje adresu:  http://www.kf.vu.lt/studijos/dokumentai

Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujos semestro savaites, o studentams, kurių egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos.

Skolos ir jų likvidavimas plačiau aptarti  Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos