2022–2023 M. M. RUDENS SEMESTRO EGZAMINŲ SESIJOS DATOS

2022–2023 m.m. rudens semestro baigiamųjų kursų egzaminai vykdomi 2022 m. gruodžio 21-23 dienomis.

2022–2023 m.m. rudens semestro egzaminai vykdomi 2023 m. sausio 2-26 dienomis.

2022–2023 m.m. rudens semestro bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų (modulių) egzaminai vykdomi 2023 m. sausio 6 ir 12 dienomis.

2022–2023 m.m. rudens semestro egzaminų sesijos perlaikymai vykdomi 2023 m. vasario 4-17 dienomis.

2022–2023 m.m. rudens semestro BUS dalykų (modulių) egzaminų perlaikymai vykdomi 2023 m. vasario 9 ir 17 dienomis.

 

2022–2023 M.M. RUDENS SEMESTRO BAKALAURO STUDIJŲ EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

 

2022-2023 M.M. RUDENS SEMESTRO MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

2022–2023 M.M. KOMUNIKACIJOS FAKULTETO LAISVŲJŲ DALYKŲ PAVASARIO SEMESTRO EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

2022-2023 M.M. RUDENS SEMESTRO KOMUNIKACIJOS FAKULTETO BENDRŲJŲ UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ (BUS) EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

2022–2023 M.M. RUDENS SEMESTRO PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠTIS

Bendra informacija

Sesijos tvarką reglamentuoja Vilniaus universiteto studijų nuostatai

 • Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu.
 • Egzaminai ir įskaitos laikomi tvarkaraštyje nurodytu laiku vieną kartą
 • Studentas, negalintis į egzaminą (įskaitą) atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, fakulteto dekano gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios
 • Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti Studijų skyriui (201 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai) pateikdamas neatvykimą pateisinantį dokumentą:
  • Jūratei Petniūnaitei, atsakingai už Leidybos ir reklamos, Verslo informacijos vadybos ir Žurnalistikos bakalauro studijų programas bei KF bendrųjų universitetinių studijų dalykus, el. paštu   , tel. 236 61 00;
  • Linai Urbelionienei, atsakingai už Kūrybos komunikacijosbakalauro studijų programą, el. paštu  , tel. 219 32 41;
  • Zitai Kemeraitienei, atsakingai už Analitinės žurnalistikos, Informacijos sistemų vadybos, Komunikacijos mokslų, Medijų ir skaitmeninės leidybos, Ryšių su visuomene, Tarptautinės komunikacijos (lietuvių k.). Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros studijų programas bei Komunikacijos ir informacijos papildomųjų studijų programą, el. paštu  zita.kemeraitiene,
   236 61 06;
  • Simona Žalytė-Linkuvienė, atsakingai už Tarptautinės komunikacijos (anglų k.) programą bei laisvuosius dalykus, el. paštu  ,
   tel. 236 61 08;

Studentas, nesutinkantis su egzamino (įskaitos) įvertinimu, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo dienos, o dėl egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimų – ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo dienos turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją. Studentų apeliacijos registruojamos KF dekanate (206 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai).

Kol ginčų nagrinėjimo komisija nepriima sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję fakulteto administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas

Apeliacijos pateikimo tvarką reglamentuoja „Vilniaus universiteto akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai“. Jie skelbiami fakulteto svetainėje adresu: http://www.kf.vu.lt/studijos/dokumentai

Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos.

Skolos ir jų likvidavimas plačiau aptarti Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos