IMG_0051.jpgKomunikacijos fakultete nuo 1991 m. apgintos disertacijos:

Lina Jakučionienė, 2024 02 23
Disertacijos tema: „Komunikacijos vaidmuo rengiant ir įgyvendinant verslo organizacijos strategiją ir kuriant jai finansinę vertę: komunikacijos veiklų vertinimo rodiklių sistema“

Rūta Kupetytė, 2024 02 05
Disertacijos tema: „Propagandinio Lietuvos SSR radijo diskurso išeivijai dekodavimas JAV lietuvių spaudoje“

Neringa Latvytė, 2023 09 14
Disertacijos tema: „Holokausto atminties vietų komunikacija Lietuvoje XX a. II p. – XXI a. pr.“

Nadzeya Charapan, 2023 06 21
Disertacijos tema: „Lankytojo patirtis kaip ryšys tarp lankytojo ir muziejaus sąveikos: lankymo žanrų tyrimas etnografiniuose muziejuose po atviru dangumi”

Arūnas Šileris, 2023 04 14
Disertacijos tema: „Socialinio skaitymo skaitmeninėje aplinkoje motyvacijos ir elgesnos ypatumai”

Justina Zamauskė, 2022 12 20
Disertacijos tema: „Socialinių medijų įtaka naujienų gavimo procesui”

Erika Nabažaitė, 2022 08 26
Disertacijos tema: „Žiniasklaidos naratyvo tyrimo prieigos konstravimas: Lietuvos periodinės spaudos leidinių „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“ publikacijų emigracijos tema analizė (1991-2017 m.)”

Ingrida Kelpšienė, 2021 06 25
Disertacijos tema: „Dalyvaujamasis paveldas: žmonių kultūros paveldo lietuviškų „Facebook“ bendruomenių daugybinių atvejų tyrimas”

Justas Gribovskis, 2021 06 22
Disertacijos tema: „Žinių valdymo įtaka organizacijos procesų pridėtinės vertės kūrimui“

Fausta Kepalienė, 2021 04 21
Disertacijos tema: „Lietuvos mokslininkų atvirosios prieigos leidybinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“

Valius Venckūnas, 2021 03 30
Disertacijos tema: „LDK paveldo dalybų naratyvai Lietuvos ir Baltarusijos politinėje komunikacijoje XXI a. pradžioje“

Austė Valinčiūtė, 2020 07 03
Disertacijos tema: „Visuomenės nuomonė ir internetinės naujienų žiniasklaidos reprezentacijos skiepų tema Lietuvoje”

Tomaš Božerocki, 2020 07 02
Disertacijos tema: „Medijų ir atminties laikmenų komunikacinė reikšmė formuojant Armijos Krajovos kolektyvinę atmintį XX a. viduryje”

Renata Stonytė, 2020 06 08
Disertacijos tema: „Politinių įvykių reprezentacija dokumentiniame kine: Ukrainos krizės atvejis"

Arnas Aleksandravičius, 2020 01 06
Disertacijos tema: „Politinė komunikacija internete kaip lėšų rinkimo būdas"

Ina Kažuro, 2019 06 20
Disertacijos tema: „Vilniaus bazilijonų vienuolyno spaustuvės veikla 1628–1839 m.“

Tadas Žižiūnas, 2019 06 13
Disertacijos tema: „Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodinis modelis"

Lina Tamutienė, 2019 05 10
Disertacijos tema: „Kokybės sampratos konstravimas aukštojo mokslo institucijoje“

Mantas Bražiūnas, 2017 06 27
Disertacijos tema: „Žurnalistikos laukas okupuotoje Lietuvoje (1940–1944)“

Kristina Jakutytė-Ancienė, 2017 05 11
Disertacijos tema: „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“

Kšištofas Tolkačevskis, 2016 12 09
Disertacijos tema: „Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu“ 

Viktor Denisenko, 2016 02 25
Disertacijos tema: „Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)“

Laura Juchnevič, 2016 01 27
Disertacijos tema: „Bibliotekų vaidmenų kaita tinklaveikos visuomenėje: Lietuvos atvejis“

Džina Donauskaitė, 2015 02 02
Disertacijos tema: „Žiniasklaidos vaidmuo skurdo mažinimo politikoje: Lietuvos interneto dienraščių 2008 m. ekonominės krizės metu atvejis“

Ignas Kapleris, 2014 12 19
Disertacijos tema: „Skaitmeninių medijų raiška Lietuvos muziejų komunikacijoje”

Ingrida Girnienė, 2014 11 28
Disertacijos tema: „Žinių vadybos veiksniai, skatinantys inovacijų kūrimą”

Tomas Petreikis, 2014 10 01
Disertacijos tema: „Regioninės knygos kultūra: Žemaitijos 1905 – 1944 m. knygos pavyzdžiu”

Aurelija Vernickaitė, 2014 09 19
Disertacijos tema: „Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai”

Saulė Jokūbauskienė, 2013 12 20
Disertacijos tema: „Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje“

Daiva Siudikienė, 2013 12 20
Disertacijos tema: „Gyvenimo stiliaus įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudojimui“

Simona Petraitytė, 2013 12 13
Disertacijos tema: „Lietuvos akademinių bibliotekų vaidmenų konstravimas (diskurso analizė)“

Vincas Grigas, 2013 12 13
Disertacijos tema: „Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo modelis besimokančioje visuomenėje“

Inga Liepaitė, 2013 02 21
Disertacijos tema: „Lietuvos bibliofilijos būties ir idėjų raiška sovietmečiu“

Žygintas Būčys, 2012 12 21
Disertacijos tema: „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“

Jūratė Kuprienė, 2012 12 21
Disertacijos tema: „Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms“

Saulius Jastiuginas, 2012 12 20
Disertacijos tema: „Informacinio saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos valstybės institucijų atvejis“

Modestas Grigaliūnas, 2012 12 20
Disertacijos tema: „Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje 2011 m.“

Arūnas Gudinavičius, 2012 12 18
Disertacijos tema: „Skaitmeninės knygos kokybė vartotojo požiūriu“

Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė, 2012 06 29
Disertacijos tema: „Kultūrinės tapatybės konstravimas programiniuose lietuvių periodinės spaudos tekstuose“

Jolanta Mažylė, 2012 06 19
Disertacijos tema: „Teisės ir etikos problemos Lietuvos regioninėje periodikoje (2000-2010)“

Jelena Konieczna, 2011 12 23
Disertacijos tema: „Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas“

Andrius Šuminas, 2011 12 22
Disertacijos tema: „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų atvejis”

Aurelija Juodytė, 2011 11 15
Disertacijos tema: „Manipuliaciniai scenarijai naujienų vadyboje: žurnalistų profesinių vertybių tyrimas”

Rima Cicėnienė, 2011 06 30
Disertacijos tema: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės)”

Vytautas Michelkevičius, 2010 09 17
Disertacijos tema: „Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo-devintojo dešimtmečio Lietuvoje“

Nijolė Bliūdžiuvienė, 2010 06 19
Disertacijos tema: „Standartizacijos vaidmuo atminties institucijų integracijos procese“

Alina Meilūnaitė Vaišvilienė, 2010 05 21
Disertacijos tema: „Reklamos poveikis vartotojui knygų rinkoje”

Deimantas Jastramskis, 2010 01 20
Disertacijos tema: „Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės šališkumo raiškos santykis (Lietuvos nacionalinių dienraščių tyrimas 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu)“

Ineta Sibrian, 2009 12 18
Disertacijos tema: „Metodologiniai skaitymo kultūros tyrimų  aspektai: pedagoginė paradigma Lietuvos bibliotekininkystėje po 1918 m.“

Ugnė Rutkauskienė, 2009 12 18
Disertacijos tema: „Viešųjų bibliotekų socialinis ir ekonominis poveikis vartotojams“

Lina Markevičiūtė, 2009 10 09
Disertacijos tema: „Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai“

Žibutė Petrauskienė, 2008 07 02
Disertacijos tema: „Elektroninių informacijos išteklių – licencijuojamų duomenų bazių – valdymas Lietuvos akademinėse bibliotekose“

Zinaida Manžuch, 2007 12 06
Disertacijos tema: „Atminties komunikacija archyvuose, muziejuose ir bibliotekose: Europos Sąjungos strateginio požiūrio analizė“

Mantas Martišius, 2007 05 14
Disertacijos tema: „Informacinio karo poveikis Lietuvos masinės komunikacijos priemonėms (antrojo Persijos įlankos karo kontekste)“.

Inga Petravičiūtė, 2007 05 04
Disertacijos tema: Elektroninių dokumentų Lietuvos nacionaliniame dokumentų fonde valdymas“

Alma Braziūnienė, 2006 11 30
Disertacijos tema: „Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis“

Renata Matkevičienė, 2006 06 21
Disertacijos tema: „Politiko tapatybės raiška žiniasklaidoje: kandidatų į LR prezidentus tapatybė Lietuvos žiniasklaidoje (2002 m.)“

Rimvydas Laužikas, 2006 06 19
Disertacijos tema: „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninėje erdvėje taikomasis modelis“

Irmgarda Kasinskaitė (VU TŽC), 2006 04 27
Disertacijos tema: „Besimokančio regiono savidiagnostinių gebėjimų plėtra kuriant strateginius mokymosi partnerystės tinklus“

Laima Nevinskaitė, 2006 01 20
Disertacijos tema: „Viešosios erdvės transformacija Lietuvoje 1988-2000 m.: laikraščių atvejis“

Daiva Lukšaitė, 2005 12 20
Disertacijos tema: „Dokumentų vertės ekspertizė archyvuose: Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo viešojo sektoriaus įstaigų dokumentų vertės ekspertizė“

Rasa Januševičienė, 2005 03 04
Disertacijos tema: „Bibliotekų ir informacijos paslaugos sutrikusio regėjimo žmonėms“

Arida Papaurėlytė, 2003 04 11
Disertacijos tema: „Knygos laisvė ir kontrolė Lietuvoje 1918 –1940 m.“

Andrius Vaišnys, 2003 03 24
Disertacijos tema: „Spaudos ir valstybės santykiai Lietuvoje 1918-1940“

Lina Šarlauskienė, 2002 11 22
Disertacijos tema: „Lietuvos elektroninių serialinių leidinių leidyba (profesionalizmo aspektu)“

Nijolė Lietuvninkaitė, 2002 10 17
Disertacijos tema: „Kauno knygos kultūra 1843-1918 metais“

Irmantas Aleliūnas, 2002 09 13
Disertacijos tema: „Lietuvos valstybinių universitetų viešosios informacijos politikos formavimo prielaidos“

Jurgita Rudžionienė, 2002 07 01
Disertacijos tema: „Bibliotekų veiklos vertinimas vadybos požiūriu“

Elena Martinonienė, 2002 06 28
Disertacijos tema: „Lietuvos kriminalinės žurnalistikos veiklos ir teisėsaugos informacijos pateikimo žiniasklaidoje teisinis reglamentavimas visuomenės informavimo tobulinimo aspektu“

Daiva Janavičienė, 2002 01 30
Disertacijos tema: „Universitetų informacinė infrastruktūra“

Liucija Citavičiūtė, 2001 12 20
Disertacijos tema: „Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plėtotei XVIII–XIX amžiuje“

Giedrė Sasnauskaitė, 2001 06 29
Disertacijos tema: „Lietuvos techniškųjų mokslinių mokyklų bibliometrinis tyrimas“

Erika Janiūnienė, 2001 06 29
Disertacijos tema: „Informacijos paieškos vadyba bibliotekoje“

Daiva Narbutienė, 2001 06 20
Disertacijos tema: „LDK lotyniškoji knyga XVI–XVII amžiais“

Arvydas Pacevičius, 2001 05 31
Disertacijos tema: „Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais“

Angelė Šarlauskienė, 2000 09 22
Disertacijos tema: „Dokumentų statistikos duomenų bazės, rengiamos nacionalinės bibliografijos duomenų banko pagrindu, kūrimo ir skaidymo principai“

Rasa Jakutavičiūtė Ricciardi, 2000 07 03
Disertacijos tema: „Europos Sąjungos informacijos politikos tendencijos ir jų įtaka Lietuvos informacinės visuomenės kūrimui“

Violeta Černiauskaitė, 2000 05 26
Disertacijos tema: „Lietuviškos knygos raida tautinės kultūros plėtros sąlygomis 1904-1914 metais“

Lijana Stundžienė, 2000 04 28
Disertacijos tema: „Moterų judėjimo informacinis aprūpinimas“

Remigijus Misiūnas, 1996 11 05
Disertacijos tema: „Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945-1952 m.“

Marija Stonkienė, 1996 10 15
Disertacijos tema: „Lietuvos darbo rinkos informacinis aprūpinimas“

Birutė Elena Railienė, 1996 02 15
Disertacijos tema: „Lietuvos chemikų mokslinės mokyklos: bibliometrinė analizė“

Vita Mozūraitė, 1993 12 30
Disertacijos tema: „Vaikų knygos leidyba Lietuvoje 1940-1990 m.“

Birutė Janulevičiūtė, 1993 12 23
Disertacijos tema: „Lietuvių eseistikos raidos bruožai (1904-1940)“

Audronė Nugaraitė, 1993 10 28
Disertacijos tema: „Lietuvos žinybinės spaudos raidos ir funkcionavimo ypatumai (1945-1992)“

Saulius Augustinavičius, 1993 06 29
Disertacijos tema: „Sudėtingų informacijos sistemų tinklų projektavimo kriterijų analizė ir pagrindimas“

Vilija Gudonienė, 1993 06 01
Disertacijos tema: „Informacinė sąveika ir informacinės visuomenės koncepcijos“

Aušra Navickienė, 1993 02 17
Disertacijos tema: „Lietuviškos knygos raida 1795-1864 metais“

Audronė Glosienė, 1993 02 17
Disertacijos tema: „Knygų leidyba ir platinimas Lietuvoje 1918-1940 m.“

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos