Programos ir projektai

European Masters of Professional Communication

mic.jpgNuo 2010-2011 studijų metų Komunikacijos fakultetas pagal ERASMUS projektą „Europos profesionaliosios komunikacijos magistrantūros studijos“ (European Masters of Professional Communication) pradės įgyvendinti naują studijų programą anglų kalba „Tarptautinė komunikacija“.

Studijos bus vykdomos taikant kompetencijų ugdymu grįstu mokymusi. Studentai dirbs su „realaus gyvenimo“ situacijomis, kurias pasiūlys įvairios tarptautinės kompanijos. Studijų programoje lygiomis dalimis bus siūlomi privalomi ir pasirenkamieji dalykai, taip sukuriant lanksčią mokymosi sistemą. Visi dalykai bus dėstomi anglų kalba.

Programa skirta tarptautine komunikacija besidomintiems studentams, kurie yra baigę komunikacijos ir informacijos krypties ar panašios srities (humanitarinių ar socialinių mokslų krypties) bakalauro studijas. Kursai bus siūlomi 15-20 studentų grupėms kiekviename universitete-partneryje. Baigę Tarptautinės komunikacijos studijas absolventai galės dirbti komunikacijos vadybininkais ir specialistais privačiose ir valstybinėse įmonėse.

Tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijų programos anglų kalba trukmė - 3 semestrai (1,5 metų).

Visuose projekte dalyvaujančiuose ir studijų programą teikiančiuose universitetuose pirmą semestrą bus dėstomi tie patys studijų dalykai (studijų pagrindų dalykai). Per pirmą semestrą studentai sužinos, kokius vaidmenis atlieka ir už ką yra atsakingas komunikacijos specialistas organizacijoje strateginiu požiūriu. Kaip kultūra daro įtaką komunikacijai? Koks santykis tarp organizacijos ir jos tarptautinės ir tarpkultūrinės aplinkos?

Antrąjį semestrą studentai specializuosis, rinksis pasirenkamuosius dalykus. Tarptautinės komunikacijos studijų metu antrąjį semestrą studentai privalo studijuoti kitame universitete-partneryje. Atskirus šios studijų programos dalykus galės klausyti ir specialistai, kurie nori gauti komunikacijos žinių. Specializacijų metu studentai analizuos ir bandys spręsti išorės partnerių (t.y. įmonių) komunikacijos problemas.

Specializacijų pavyzdžiai: Vystymasis ir komunikacija, komunikacijos auditas, ryšių su visuomene vadybos įgūdžiai, integruota marketingo komunikacija, masinės komunikucijos psichologija, multikultūrinės aplinkos komunikacija, strateginio vystymosi komunikacijos kūrimas, tarptautinė krizių komunikacija, globalinių medijų sociologija ir pan.

Trečiojo semestro metu bus rašomas magistro baigiamasis darbas, kurie bus orientuoti į taikomuosius tyrimus ir kuriais bus sprendžiamos ir analizuojamos realių partnerių (įmonių) problemos.

Programą vykdys šeši partneriai-universitetai iš skirtingų Europos kraštų: Vilniaus universitetas (Lietuva), Naujasis Bulgarijos universitetas (Bulgarija), Lydso metropolijos universitetas (Didžioji Britanija), Laisvasis kalbų ir komunikacijos universitetas Milane (Italija), Budapešto verslo mokykla (Vengrija), Groningeno Hanzos universitetas (Nyderlandai). Visi projekto partneriai yra komunikacijos ir ryšių su visuomene sričių lyderiai.

Projekto „Europos profesionaliosios komunikacijos magistrantūros studijos“ tikslas yra ne tik sukurti naująją studijų programą, bet ir skatinti, remti tyrimų projektus, spręsti realias problemines situacijas iš profesinės aplinkos ir pateikti jų sprendimo variantus. Taip pat šiuo projektu siekiama sukurti lanksčią mokymosi sistemą, mokymosi medžiagos atvirą internetinę duomenų bazę, kuria galėtų naudotis ir žmonės ir profesinės aplinkos, norėdami pagilinti savo žinias. Projektas sieks skatinti naujųjų technologijų diegimą profesionaliosios komunikacijos srityje.

Efektyvi tarpkultūrinė komunikacija yra viena iš pagrindinių viešo ir privataus sektoriaus įmonių sėkmės priežasčių. Dėl netinkamos tarpkultūrinės komunikacijos pasaulyje yra vis dar didelis skaičius išyrančių tarptautinių kompanijų. Dėl tarptautinės komunikacijos klaidų žlugo ir referendumai dėl Europos Sąjungos konstitucijos Prancūzijoje ir Nyderlanduose.

Tyrimai rodo, kad kultūrinės integracijos ignoravimas ir (strateginės) komunikacijos svarbos nuvertinimas yra vienas kitam kitam įtaką darantys veiksniai. Bendradarbiavimas rengiant Europos profesionaliosios komunikacijos nuostatas yra būtinybė.

Erasmus

erasmus.jpgERASMUS programa skirta aukštajam mokslui. Jos tikslas - stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, skatinti, studentų ir personalo mobilumą, aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą.
 
ERASMUS programa yra atvira visų tipų aukštosioms mokykloms, apima visas studijų kryptis bei studijų lygius ir remia studentų mobilumą studijoms ir praktikoms, dėstytojų ir kito personalo mobilumą, daugiašalius projektus.
 
Fakultetas aktyviai dalyvauja įgyvendinant ERASMUS / LLP programą. Kiekvienais metais yra peržiūrimos ir atnaujinamos sutartys su užsienio universitetais, papildant partnerių sąrašą sutartimis su tais universitetais, kurie yra pripažinti Europoje komunikacijos ir informacijos srities moksliniais tyrimais ir pedagogine veikla.

 

Šiuo metu Fakultetas yra pasirašęs ERASMUS sutartis su 93 užsienio aukštosiomis mokyklomis:

 • Universität Wien (Austrija)
 • Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgija)
 • Sofia University (Bulgarija)
 • Univerzita Palackeho V Olomouci (Čekija)
 • Aarhus University (Danija)
 • Danish School of Media and Journalism (Danija)
 • Leeds Beckett University (Didžioji Britanija)
 • Tallinn University (Estija)
 • National and Kapodistrian University of Athens (Graikija)
 • Panteion University of Social and Political Sciences (Graikija)
 • Aristotle University of Thessaloniki (Graikija)
 • Universidad de Alcala (Ispanija)
 • Universidad del Pais  Vaso (Ispanija)
 • Universidad Europea de Madrid (Ispanija)
 • Universidad de Murcia (Ispanija)
 • Universidade de Vigo (Ispanija)
 • Universidad San Jorge (Ispanija)
 • Libera Universita di Lingue e Communicazione (Italija)
 • Libera Universita Maria SS Assunta- LUMSA (Italija)
 • Sapienza Universita di Roma (Italija)
 • Universita Di Siena (Italija)
 • Universita degli Studi di Teramo (Italija)
 • Universita degli Studi dell‘Insubria – Varese – Como (Italija)
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Kroatija)
 • University of Zadar (Kroatija)
 • University of Zagreb (Kroatija)
 • Liepaja University (Latvija)
 • University of Latvia (Latvija)
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Lenkija)
 • Universytet w Bialymstoku (Lenkija)
 • Kazimierz Wielki University (Lenkija)
 • Jan Kochanowski University (Lenkija)
 • University of Sillesia (Lenkija)
 • Jagiellonian University (Lenkija)
 • Universytet Papieski Jana Pawla II (Lenkija)
 • University Lodz (Lenkija)
 • Adam Mickiewicz University (Lenkija)
 • Uniwersytet Mikolaja Kopernika (Lenkija)
 • University of Warsaw (Lenkija)
 • Uniwersytet Wroclawki (Lenkija)
 • Goce Delcev University (Makedonija)
 • University of Agder, Kristiansan and Grimstad (Norvegija)
 • Volda University College (Norvegija)
 • Vrije Universitat Amsterdam (Olandija)
 • Saxion University of Applied Sciences  (Olandija)
 • Hanze University of Applied Sciences (Olandija)
 • Hogeschool Utrecht (Olandija)
 • Universitat Utrecht  (Olandija)
 • Maastricht University (Olandija)
 • University of Applied Sciences Utrecht (Olandija)
 • Universidade da Beira Interior (Portugalija)
 • Instituto Politecnico de Lisboa Escola Superior de Comunicacao (Portugalija)
 • Universidade do Porto  (Portugalija)
 • Instituto Politecnico de Tomar (Portugalija)
 • Polytechnic Institute of Viseu (Portugalija)
 • Universidade de Lisboa (Portugalija)
 • Universite Paris Descartes (Prancūzija)
 • University Catholique de Lille (Prancūzija)
 • University Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Prancūzija)
 • University of Lyon 2 (Prancūzija)
 • Alexandru Ioan Cuza University (Rumunija)
 • Universitatea din Oradea  (Rumunija)
 • Constantine the Philosopher University (Slovakija)
 • University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakija)
 • Comenius University (Slovakija)
 • University of Ljublijana (Slovėnija)
 • University of Jyvaskyla (Suomija)
 • University of Oulu (Suomija)
 • Sakarya University (Turkija)
 • Ankara University (Turkija)
 • Hacettepe University (Turkija)
 • Başkent University (Turkija)
 • Akdeniz University (Turkija)
 • Istanbul Universitesi (Turkija)
 • Beykent University  (Turkija)
 • Bahcesehir University (Turkija)
 • Istanbul Commerce University (Turkija)
 • Halic University (Turkija)
 • Maltepe University (Turkija)
 • Ege University (Turkija)
 • Kocaeli Universitesi (Turkija)
 • Selcuk University (Turkija)
 • Ondokuz Mayis University (Turkija)
 • Budapest Business School  (Vengrija)
 • Humboldt – Universitat Zu Berlin (Vokietija)
 • Friedrich – Alexander – Universitat Erlangen - Nurnberg (Vokietija)
 • Hochschule Hannover – University of Applied Sciences and Arts (Vokietija)
 • Karlshochschule International University (Vokietija)
 • Leipzig University of Applied Sciences (Vokietija)
 • Fachhocschule Kiel (Vokietija)
 • Johannes Gutenburg – Universitat Mainz (Vokietija)
 • Hochschule Mittweida (Vokietija)
 • Universitat Passau  (Vokietija)
 • Offenburg University of Applied Sciences (Vokietija)
 • University of Udine (Italija)

Plėsdamas ERASMUS programos užsienio partnerių tinklą, Fakultetas kviečia dėstytojus iš partnerių – universitetų skaityti paskaitas Komunikacijos fakulteto studentams. Kiekvienais metais į Fakultetą intensyvių kursų skaityti atvažiuoja apie 6 užsienio profesoriai. Jie parengia paskaitas bakalaurantams, magistrantams, taip pat organizuojami seminarai doktorantams, vyksta pokalbiai, probleminės diskusijos su padalinių darbuotojais, dėstytojais.

 Kaip dalyvauti?

Baltic Sea Virtual Campus

BSVC.jpg2006 m. Baltijos jūros virtualaus universitetinio miestelio aukštųjų mokyklų rektorių susitikime Hamburge buvo nuspręsta pradėti projektą „Informacijos mokslai ir paslaugos“ (Information Science and Services).

Kaip buvo numatyta darbo plane, 2006-2007 metais buvo sudarytos tarptautinės darbo grupės, kurios turėjo parengti nuotolinio mokymosi medžiagą magistro studijų programai „Informacijos mokslai ir paslaugos“.

Per 5 susitikimus 2006-2007 m. Hamburge (Vokietija), Vilniuje (Lietuva) ir Lunde (Švedija) buvo sudaryta Informacijos mokslų ir paslaugų studijų programos projekto įgyvendinimo grupė. Ją sudaro nariai iš trijų Baltijos jūros virtualaus universitetinio miestelio universitetų-partnerių:

Hamburgo aukštoji specializuota mokykla: 8 Dizaino, žiniasklaidos ir informacijos fakulteto Informacijos katedros dėstytojai;

Lundo universitetas: 5 profesoriai ir mokslininkai iš Informacijos mokslų skyriaus, Universiteto bibliotekos ir Informatikos fakulteto;

Vilniaus universitetas: 5 Komunikacijos fakulteto dėstytojai (prof. dr. Z. Atkočiūnienė, doc. dr. P. Abarius, doc. dr. A. Nugaraitė, prof. dr. M. Stonkienė, doc. dr. R. Matkevičienė);

Projekto vadovas -  prof. dr. Volfgangas H. Swoboda, Hamburgo aukštosios specializuotos mokyklos Dizaino, žiniasklaidos ir informacijos fakulteto prodekanas ir virtualaus mokymosi koordinatorius.

Baltijos jūros virtualus universitetinis miestelis (Baltic Sea Virtual Campus, BSVC) yra tarptautinis Baltijos šalių aukštųjų mokyklų tinklas. Šiam tinklui priklausančios aukštosios mokyklos kuria ir vykdo tarptautines, tarpdisciplinines nuotolines kvalifikacijos kėlimo programas.

Šiuo metu Baltijos jūros virtualaus miesteliui priklauso Liubeko aukštoji specializuotoji mokykla (Vokietija), Kylio aukštoji specializuotoji mokykla (Vokietija), Hamburgo aukštoji specializuotoji mokykla (Vokietija), Lundo universitetas (Švedija), Kristianstado universitetas (Švedija), Skanės regionas (Švedija), Tytgeno verslo koledžas (Danija), Vaasos universitetas (Suomija), Rygos technikos universitetas (Latvija), Vilniaus universitetas (Lietuva), Gdansko universitetas (Lenkija), Kaliningrado valstybinis universitetas (Rusija). Kaip asocijuotas partneris projekte dalyvauja Estijos virtualaus mokymosi universitetas.

Tinklo nariai tarpsuvayje bendradarbiaudami parengia mokymosi kursus. Nuotolinėms studijoms organizuoti aukštosios mokyklos naudoja bendrą techninę ir organizacinę infrastruktūrą.

Daugiau informacijos - http://www.bsvc.org

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos