Studijas reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus universiteto studijas reglamentuojantys dokumentai

Komunikacijos fakulteto Rašto darbų metodiniai nurodymai

  • Metodiniai nurodymai (patvirtinta KF Taryboje 2012 m. gruodžio 7 d., įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 d.; patikslinta 2013 m. spalio 21 d.; 2014 m. spalio 6 d.; 2014 m. gruodžio 15 d.; 2016 m. vasario 8 d.; 2016 m. gegužės 2 d.).
    PASTABA. Rekomenduojama visų rašto darbų tekstą spausdinti Palemono šriftu.

Vilniaus universiteto baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų, jų santraukų pateikimo elektroninėje informacijos sistemoje tvarka

Studijų etiką, plagiato problemą reglamentuoja:

Studentų praktikos nuostatai

Baigiamųjų darbų gynimo tvarka

  • Baigiamųjų darbų gynimo tvarka (patvirtinta KF Taryboje 2012 m. gruodžio 7 d., įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 d.; patikslinta 2013 m. spalio 21 d.; 2014 m. spalio 6 d.; 2015 m. sausio 22 d.; 2015 m. balandžio 17 d.)

Specializacijų pasirinkimo tvarka

Kiti dokumentai