Doc. dr. Vincas Grigas

Vincas GrigasBibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro
docentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 215-216 kab.

Tel.: (8 5) 236 6113
El. paštas:

ResearchGate
ORCID ID
LinkedIn

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2013 m.

 

Vincas GrigasBibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro
docentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 215-216 kab.

Tel.: (8 5) 236 6113
El. paštas:

ResearchGate
ORCID ID
LinkedIn

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2013 m.

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Socialinių mokslų daktaro disertacija „Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo modelis besimokančioje visuomenėje“ apginta 2013 m. PDF

Moksliniai interesai

 • Medijų ir informacinis raštingumas
 • Knygų piratavimas
 • Informaciniai poreikiai
 • Informacinė elgsena

Mokslinė produkcija

Straipsniai įtraukti į Clarivate Analytics Web of Science ir /ar Scopus duomenų bazę

 • Grigas V.; Mierzecka A.; Tomori T.; Koltay T. (2019) Secondary School Teachers’ Attitudes to Information Literacy: A Study of A Questionnaire Validity. In: Kurbanoğlu, S. et al. (eds.) Information Literacy in Everyday Life. ECIL 2018. Communications in Computer and Information Science, Vol. 989. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_34
 • Rudžionienė, J.; Grigas, V.; Enwald, H.; Kortelainen, T. (2018). Drop out Factors in Data Literacy and Research Data Management Survey: Experiences from Lithuania and Finland. Informacijos mokslai82, p. 115–130. https://doi.org/10.15388/Im.2018.82.8
 • Grigas, V.; Mierzecka, A.; Fedosejevaitė, R. (2018). School Librarians’ Attitudes Towards Teaching Information Literacy. In: Kurbanoğlu S.; Boustany J.; Špiranec S.; Grassian E.; Mizrachi D.; Roy L. (eds). Information Literacy in the Workplace. ECIL 2017. Communications in Computer and Information Science, 810, p. 703–712. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74334-9_72
 • Grigas, V.; Jūzėnienė, S.; Veličkaitė, J. 'Just Google it' – the scope of freely available information sources for doctoral thesis writing. Information Research, 22(1), 2017, paper 738. Prieiga per internetą: http://InformationR.net/ir/22-1/paper738.html (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/6oGbvQyHa)
 • Grigas, V.; Fedosejevaitė, R.; Mierzecka, A. (2017). Librarians as Educators: Affective Dimensions Experienced in Teaching. In: Kurbanoğlu S.; Boustany J.; Špiranec S.; Grassian E.; Mizrachi D.; Roy L.; Çakmak T. (eds). Information Literacy: Key to an Inclusive Society. ECIL 2016. Communications in Computer and Information Science, 676, p. 619–633. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52162-6_61

 Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • Grigas, Vincas; Balčiūnaitė, Lina. Mokymosi bendrijos raiška akademinėje bibliotekoje: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis. Iš: Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 109–131. ISSN 1822-3699. PDF (nuo 109 p.).
 • Grigas, Vincas; Juzėnienė, Simona. Įrodymais grįsta politika: Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos 2014 m. atvejo analizė. Tiltai. 2015, vol. 69, no. 1, p. 17–37. ISSN 1392-3137. PDF
 • Grigas, Vincas. Evaluation of the Librarian-Educatorʼs training Conceptual Model. QQML - e-journal, 2014, Nr. 4, p. 917–927. PDF
 • Grigas, Vincas; Petraitytė, Simona; Akstinaitė, Eglė. Lietuvių literatūros klasikos skaitmeninių knygų kokybė vartotojo požiūriu. Knygotyra, 2014, t. 63, p. 216–235. PDF
 • Grigas, Vincas. Research Methodology Enabling to Determine Study Programmes Ability to Produce the Librarians as Educators. QQML - e-journal, 2013, Nr. 2, p. 175–194. PDF
 • Grigas, Vincas. Sistemų teorijos taikymas kuriant bibliotekininko edukatoriaus ugdymo koncepcinį modelį profesionalius bibliotekininkus rengiančioje studijų programoje. Tiltai, 2013, Nr. 3 (64), p. 167–190. ISSN 1392-3137. PDF
 • Grigas, Vincas. Bibliotekininko vaidmuo informacinio raštingumo ugdymo kontekste. Bibliografija 2010–2011: mokslo darbai, 2013, p. 68–79. ISBN 978-609-405-071-8.
 • Grigas, Vincas. Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo galimybės: Lietuvos atvejis. Informacijos mokslai, 2011, t. 58, p. 74–93. ISSN 1392-0561. PDF

Kiti straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 • Grigas, Vincas. Matematinio tikslumo kūrybingumas bibliotekininkystėje: in memoriam Vitai Mozūraitei (1960–2014). Knygotyra, 2014, t. 63, p. 344–351. PDF
 • Grigas, Vincas. Bibliotekininko vaidmuo informacinio raštingumo ugdymo kontekste. Bibliografija 2010–2011: mokslo darbai, 2013, p. 68–79. ISBN 978-609-405-071-8.

 Standartai ir teisės aktai, kuriuos rengiant dalyvauta

 • Bibliotekų strateginės plėtros kryptys 2014–2020 metais. (Dokumento projekto ekspertavimas) PDF
 • Švietimo sektoriaus profesinis standartas, 2018 m. (Dokumento projekto ekspertavimas) PDF

Moksliniai projektai

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Lietuvos aklųjų bibliotekos tyrimas Literatūra ir informacija sutrikusios regos asmenų bendruomenėje.
 • School Pedagogy in general and in Information Society. Leader of the research groupprof. habil. dr. Tibor Koltay. Member of the research group – dr. Vincas Grigas. EFOP-3.6.1.-16.2016-00001 „Complex Development of Research Capacities and Services ar Esterhazy Karoly University" project.
 • CA COST Action CA16204 – Distant Reading for European Literary History.
 • Lietuvos kultūros taryba – Technologinės ir etinės knygų piratavimo priežastys. Tyrimo ataskaita. 

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • Mokslinių straipsnių rinkinio Bibliotheca Lituana III redaktorių kolegijos narys, 2015 m. ISSN 2424-3477.
 • Mokslinių straipsnių rinkinio Bibliotheca Lituana IV redaktorių kolegijos narys, 2016 m. ISSN 2424-3477.

Dėstomi dalykai

 • Kultūros informacijos ieška
 • Informacinės visuomenės teorijos
 • Kultūros ir mokslo informacijos ieška
 • Mokslo informacijos ištekliai ir ieška
 • Skaitmeninė kultūra

Studijoms skirti leidiniai

 • Rašto darbų metodiniai nurodymai / Ingrida Girnienė, Vincas Grigas, Jolanta Mažylė, Tomas Petreikis, Martynas Petrikas, Marija Stonkienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 53 p. ISBN 978-609-07-0071-6. PDF.
 • Grigas, V., Šuminas, A., Gudinavičius, A., Grigaliūnas, M. Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai Google karalystėje. Vilnius : Akademinė leidyba, 2016. 248 p. ISBN 978-9955-33-700-3. Įsigyti - knygos.lt, aleidyba.lt. Knygos ištraukos PDF.
 • Grigas, V., Šuminas, A., Gudinavičius, A., Grigaliūnas, M. Šiuolaikinės medijos ir informacija: metodinė priemonė bibliotekininkams. Vilnius : Akademinė leidyba, 2016. 26 p. ISBN 978-9955-33-702-7. PDF.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

 • From Book Smuggling in the 19th c. to Modern Digital Piracy: The Driving Factors Behind the Illegal Downloading of Books. Tarptautinė konferencija Indigeneity, Nationhood, and Migrations of the Book. The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) Annual Conference 2019, University of Massachusetts Amherst, USA. 15-19 July, 2019.
 • Illegal book usage from the point of view of readers, publishers and authors. Tarptautinė konferencija By the Book 6: Power Dynamics in Publishing. Villa Finaly, Florencija, Italija, 2019 m. birželio 26–27 d.
 • Secondary School Teachers’ Attitudes to Information Literacy: A Pilot Study of a Multinational Survey. Šeštoji tarptautinė konferencija European Conference on Information Literacy (ECIL),  2018 m. rugsėjo 24–27, Oulu, Suomija. Santrauka puslapyje 36.
 • Drop Out Factors in Data Literacy and Research Data Management Survey: The Vilnius University Experience. Šeštoji tarptautinė konferencija European Conference on Information Literacy (ECIL),  2018 m. rugsėjo 24–27, Oulu, Suomija. Santrauka puslapyje 85.
 • Informacijos paieškos įrankių dominantė bibliotekininkų ir studentų darbotvarkėje. Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos IV. 2018 m. birželio 14–15 d. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas. Programa.
 • School Librarians’ Attitude towards Teaching Information Literacy. Penktoji tarptautinė konferencija European Conference on Information literacy (ECIL),  2017 m. rugsėjo 18–21, Saint-Malo, Prancūzija. Santrauka puslapyje 54.
 • Affective Dimensions of Librarians as Educators. Ketvirtoji tarptautinė konferencija European Conference on Information literacy (ECIL),  2016 m. spalio 10–13, Praha, Čekija. Santrauka puslapyje 73.
 • Manifestation of Learning Commons in Academic Library: Case Study of Vilnius University Library. Tarptautinė mokslinė konferencija 8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference QQML, 2016 m. gegužės 24–27 d., Londono universitetas, Londonas, Jungtinė Karalystė. Santrauka puslapyje 87.
 • Įrodymais grįsta bibliotekų praktika rengiant informacinio raštingumo kursus doktorantūros studentams. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, Vilniaus universitetas, 2016 m. birželio 9–10 d., Vilnius. Santrauka puslapyje 40.
 • Using Citation Analysis to Develop Information Literacy Cource for PhD Students. Trečioji tarptautinė konferencija European Conference on Information literacy (ECIL),  2015 m. spalio 19–22, Talinas, Estija. Santrauka puslapyje 52.
 • Aš nesinaudoju biblioteka, aš sugūglinau tai: citavimų analizė disertacijose siekiant identifikuoti naudojimosi bibliotekos ištekliais ypatumus. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Z kartos akademinė biblioteka: paslaugos, erdvės, technologijos, 2015 m. spalio 15 d., Vilnius, Lietuva.
 • Informacijos šaltinių naudojimas pagrindžiant savo argumentus: Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos 2014 m. atvejo analizė. Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos, 2014 m. birželio 19–20 d., Vilniaus, Lietuva.
 • Lietuvių literatūros klasikos elektroninių knygų kokybė bibliotekininko požiūriu.  Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos, 2014 m. birželio 19–20 d., Vilniaus universitetas, Vilnius.
 • Evaluation of the Librarian-Educatorʼs Training Conceptual Model. Tarptautinė mokslinė konferencija 6th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference QQML 2014, 2014 m. gegužės 27–30 d., Kadir Has universitetas, Stambulas (Turkija). Santrauka puslapyje 53.
 • The Preparedness of Librarians to Undertake Educational Activities in the Context of Civic Literacy Development. Tarptautinė mokslinė konferencija IFLA Satellite Pre-Conference Information for Civic Literacy, 2012 m. rugpjūčio 8–10 d., Ryga (Latvija).
 • Bibliotekininkas edukatorius – ateities perspektyvos ar esamybė? Tarptautinė mokslinė konferencija Naujos kartos mokyklos biblioteka, 2012 m. rugpjūčio  6–7 d., Ugdymo plėtotės centras, Vilnius.
 • Research Methodology Enabling to Determine the Study Programmes Ability to Produce the Librarians as Educators. Tarptautinė mokslinė konferencija 4th Quantitative and Qualitative Methods in Libraries International Conference, 2012 m. gegužės 22–25 d.,  Limerikas (Airija). Santrauka puslapyje 129.
 • Education Opportunities of Librarian as Educator in Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos, 2011 m. birželio 16–18 d., Vilniaus universitetas, Vilnius.
 • Librarian as Educator: Contemporary Trends and Issues Due to Changing Nature of Higher Education Area. Tarptautinė mokslinė konferencija 60th scientific conference of post-graduates and students, 2011 m. balandžio 13–15 d., Sankt Petersburg State University of Culture and Arts Library and Information Faculty, Sankt Peterburgas (Rusija).

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose

 • Bibliotekininkų požiūris į užsiėmimą informacinio raštingumo dėstymu. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2017“, 2017 m. kovo 24 d., Vilnius.
 • Bibliotekininko kaip autoriteto apie autoritetus krizė tinklažmogių apsuptyje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai 2014. Asmenybės raiška: nuo XVIII a. bibliotekininkų iki XXI a. tinklažmogių“, 2014 m. gruodžio 2 d., Vilnius.
 • Lietuvių literatūros klasikos elektroninių knygų kokybė vartotojo požiūriu arba kaip Maironiui sekasi „Nook“ knygų skaityklėje. Konferencija, skirta projekto „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ užbaigimui, 2014 m. kovo 15 d., Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Vilnius.
 • Sistemų teorijos taikymas kuriant bibliotekininko edukatoriaus ugdymo sistemą. Nacionalinė konferencija „Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida“, 2012 m. lapkričio 15–16 d., Vilniaus universiteto biblioteka, Vilnius.

Pranešimai moksliniuose-praktiniuose seminaruose

 • Bibliotekininko kaip autoriteto apie autoritetus krizė tinklažmogių apsuptyje. Nacionalinė mokslinė konferencija Vaclovo Biržiškos skaitymai 2014. Asmenybės raiška: nuo XVIII a. bibliotekininkų iki XXI a. tinklažmogių, 2014 m. gruodžio 2 d., Vilnius.
 • Lietuvių literatūros klasikos elektroninių knygų kokybė vartotojo požiūriu arba kaip Maironiui sekasi „Nook“ knygų skaityklėje. Konferencija, skirta projekto Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę užbaigimui, 2014 m. kovo 15 d., Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Vilnius.
 • Sistemų teorijos taikymas kuriant bibliotekininko edukatoriaus ugdymo sistemą. Nacionalinė konferencija Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida, 2012 m. lapkričio 15–16 d., Vilniaus universiteto biblioteka, Vilnius.

Moksliniai seminarai

 • Building Evidence Into Subject Librarians Training: Existential Angst About the Bigger Picture. Tarptautinis seminaras Defining Research Libraries to Implementing 21st Century Research Universities, 2015 m. gegužės 18–19 d., Tartu universitetas, Tartu (Estija).
 • Dalyko bibliotekininkų kompetencijų ugdymas: VU bibliotekos atvejis. Vilniaus universiteto bibliotekos organizuotas nacionalinis seminaras Dalyko bibliotekininkų kompetencijos: teorija ir praktika, 2014 m. gruodžio 10 d., Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Vilnius.
 • Opening of the Information Resources for Science, Research and Studines. Baltijos šalių universitetų bibliotekų seminaras Informational Services for Research Process, 2014 m. balandžio 14–16 d., Latvijos universiteto biblioteka, Ryga (Latvija).
 • Development Teaching Skills for the Librarian as Educator in the Educational Process of Information Users. NORSLIS seminaras Methods and methodologies in information studies, 2011 m. lapkričio 14–18 d., Vilniaus Universitas, Vilnius.
 • Ethical Use of Information in Lithuania: Case of Librarianship Students. Seminaras Utrecht Network Staff training week 2011 – Workshop for university librarians, 2011 m. spalio 17–22 d., Islandijos universitetas, Reikjavikas (Islandija).
 • Theory, Methods and Models of Training of Librarians as Educators. NORSLIS seminaras Workshop on Theories, Methodologies and Research Methods in Information Studies, 2009 m. lapkričio 23–27 d., Talino universitetas, Talinas (Estija).

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • ERASMUS staff mobility Scholarly publishing in Croatia, 2019 m., Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Kroatija).
 • ERASMUS staff mobility Scholarly publishing tendentions in Europeam University Presses, 2018 m., Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe (Vokietija).
 • ERASMUS staff mobility European Library and Documentation Staff Week on support and training for researchers, training staff, Master and Ph.D. students in Europe, 2017 m., Toulouse Capitole University, Tulūza (Prancūzija).
 • Vilniaus universiteto bibliotekos dalyko bibliotekininkų mokymų programa: Suaugusiųjų mokymo ypatumai, Mokymo tikslų kėlimasis bei įvertinimas, Mokymų programos suplanavimas ir parengimas, Inovatyvūs mokymo(-si) metodai, Kūrybiškumas ugdymo procese. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas. 2015 m. birželis.
 • ERASMUS staff mobility „Library Staff Development and Training“, 2014 m. Bolonijos universitetas, Bolonija (Italija).
 • Projektas „IPBib Vienna 2010“, 2010 m., Vienos universitetas, Viena (Austrija).

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Training School on Corpus design and text contribution for ELTeC. COST Action: CA16204. 2019 m. Eötvös Lorand University, Budapest, Hungary.
 • Training School on Tool Adaptation and Theoretical Concepts. COST Action: CA16204. 2018 m. National University Of Ireland, Galway, Ireland
 • Utrecht Network staff training week „Electronic Access and Information Literacy Practices, User Education, Information Ethics and Plagiarism“, 2011 m., Islandijos universiteto biblioteka, Reikjavikas (Islandija).
 • NORSLIS „Methods and Methodologies in Information Studies“, 2011 m., Vilniaus universitetas, Vilnius.
 • NORSLIS „Workshop on Theories, Methodologies and Research Methods in Information Studies“, 2009 m., Talino universitetas, Talinas (Estija).

Mokslo populiarinimas

 Pranešimai renginiuose:

 • Pranešimas Medijų ir informacinis raštingumas mokykloje: mokytojų ir mokyklų bibliotekininkų požiūriai Lietuvoje ir Lenkijoje. Konferencija Biržiškos skaitymai 2019. 2019 m. gruodžio 2 d., Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius. Vaizdo įrašas.
 • Paskaita Požeminiai garažai Google karalystėje. Seminaras Skaitmeninės erdvės keliami iššūkiai bibliotekininkų darbotvarkėje. 2019 m.birželio 4 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžys.
 • Atviros diskusijos Skaitymo romantika moderavimas. Skaitymo festivalis 2018, 2018 m. rugsėjo 8 d., Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vilnius. Vaizdo įrašas.
 • Bibliotekininko edukatoriaus pozicija šiuolaikinėje bibliotekoje. Tarptautinis simpoziumas Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės. 2018 m. birželio 6–7 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka.
 • Mokyklų bibliotekininkų ir mokytojų požiūris į informacinio raštingumo ugdymą. Konferencija mokyklų bibliotekininkams Mokyklos svarba įgyvendinant ugdymo turinį. 2018 m. balandžio 10 d. VU biblioteka.
 • Mokyklų bibliotekininkų bei mokytojų požiūrio į informacinio raštingumo dėstymą tyrimas. Tarpžinybinis susitikimas vykdomų priemonių medijų ir informacinio raštingumo srityje sisteminimas. Ugdymo plėtotės centras. 2018 m. kovo 27 d., Vilnius.
 • Librarians as Educators: Affective Dimensions Experienced in Teaching. ERASMUS staff mobility European Library and Documentation Staff Week on support and training for researchers, training staff, Master and Ph.D. students in Europe, 2017 m. spalio 16–20 d., Toulouse Capitole University, Tulūza (Prancūzija).
 • Vieša paskaita-seminaras Medijos ir informacija – kaip jas šiuolaikiniam žmogui suvaldyti. 2017 m. spalio 4 d. Šiaulių valstybinės kolegijos Centriniai rūmai, Aušros al. 40.
 • Atvira diskusija Kaip knygos padeda Austėjai ir Gabrieliui Landsbergiams palaikyti gerą formą moderavimas. Skaitymo festivalis 2017, 2017 m. rugsėjo 9 d., Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vilnius. Vaizdo įrašas.
 • Pranešimas Dirbtinis intelektas ir robotizacija... tai bibliotekininkų aušra ar saulėlydis? Konferencija Biblioteka – kultūrinės nepriklausomybės kūrėja ir bendruomenės stiprėjimo garantas, skirta Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 80-mečio jubiliejui. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2017 m. kovo 17 d., Pasvalys.
 • Pranešimas Požeminiai garažai „Google“ karalystėje. Paroda Mokykla, 2016 m. lapkričio 26 d., Litexpo parodų centras, Vilnius.
 • Atvira paskaita Požeminiai garažai Google karalystėje. Skaitymo festivalis 2016, 2016 m. rugsėjo 8 d., Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vilnius.
 • Pranešimas Informacinis raštingumas mokykloje: mokinio, mokytojo ir bibliotekininko bendradarbiavimas. Paroda Mokykla, 2015 m. lapkričio 7 d., Litexpo parodų centras, Vilnius.
 • Pranešimas Žiniasklaidos ir informacinis raštingumas: bibliotekininko nerimas susidūrus su Z karta. Renginys Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose. 2015 m. birželio 29 d., Biržai.
 • Pranešimas Medijų ir informacinis raštingumas mokykloje: egzistencinis nerimas susidūrus su Z karta. Respublikinė mokyklų bibliotekininkų konferencija Mokyklos biblioteka – iššūkių švietimui kontekste, 2015 m. birželio 12 d., Jonavos suaugusiųjų švietimo centras, Jonava.
 • Paskaita Sumani informacijos paieška, 2014 m. kovo 3 d., Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utena. Skaityta paskaita Sumani informacijos paieška.
 • Pranešimas Informacinis raštingumas – mokymosi visą gyvenimą skatinimui. Konferencija Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant skaitmeninę kompetenciją bibliotekose, 2013 m. gruodžio 11 d., Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Pasvalys.
 • Paskaita Velniop Google: klausk bibliotekininko. Seminaras Informacinis raštingumas bibliotekose Mums rūpi!, 2013 m. spalio 17 d., Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, Alytus.

Interviu žiniasklaidai:

 • Šiuolaikinis knygų piratavimas Lietuvoje: ar įmanoma jo atsikratyti? Delfi.lt. 2020 m. sausio 13 d. Straipsnis.
 • Kaminckaitė, Indrė. Šiuolaikinis knygų piratavimas [interviu]. Ryto Allegro. 2020 m. sausio 16 d. Interviu
 • Matas, Darius. Bibliotekos kaip penktoji valdžia. [interviu]. Ryto garsai per 10 min. 2019 m. gruodžio 2 d. Interviu
 • Jakubauskienė, Rasa. Apie bendruomenių (ne)išnaudojamas medijų galimybes ir kaip „Google‘as“ pavogė močiutę [interviu]. Rinkos aikštė. 2019 m. gegužės 6 d. Straipsnis.
 • Vasiliauskaitė, Gintarė. Specialistai: skaityti ekrane pavojinga ar naudinga [interviu]. Kauno diena 2019 m. kovo 10 d. Straipsnis.
 • Paieškos sistemos ateityje padės rasti filmą ar knygą ir pagal nuotaiką [interviu]. Žinių radijas. Laida „Ekspertai pataria“, vedėjas Darius Matas, 2019 m. sausio 11 d. Vaizdo įrašas.
 • BULOTATĖ, Nijolė. Apie bibliotekininkes ir manekenes. Lietuvos žinios, 2017 m. kovo 14 d. Prieiga per internetą.
 • SADAUSKIENĖ, Kristina. V. Grigas: dabar svarbiau ne kaupti knygas, o kurti erdves. Durys: mėnesinis kultūros ir meno žurnalas, 2016 m. rugpjūtis, nr. 8(32), p. 36-43.
 • LRT Kultūros akademija diskusija (kartu su doc. dr. Arūnu Gudinavičiumi, dr. T. Petreikiu) Knyga kaip medija ir informacijos laikmena nūdienos pasaulyje ir bibliotekų kaip prieigos prie informacijos išteklių teikėjų vaidmuo. 2016 m. balandžio 20 d. Vaizdo įrašas.
 • PUPEIKYTĖ-DZHUMEROVA, Virginija. Žvilgsnis į šiuolaikinę Biblioteką: Svarbiausia čia – „rozetė“?! Euroblogas.lt, 2016 m. balandžio 20 d.
 • KRYŽEVIČIENĖ, Jolanta. Ekspertai: bibliotekininkas yra geresnis už paieškos sistemą „Google“. Naktinis ekspresas, 2015 m. spalio 17 d. [perspausdinta www.lrt.lt ir  lzinios.lt, kauno.diena.lt].
 • DREVINSKAITĖ-ŽILINSKIENĖ, Indra. Svajonė – būti bibliotekininku. Šiaurės Rytai, 2015 m. gegužės 9 d., p. 1, 7, 12.
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos penktoji tiesioginė transliacija Lietuvos bibliotekininkams, skirta 2013 m. vyksiančiai Nacionalinei bibliotekų savaitei Biblioteka: įdomi patirtis ir nauji iššūkiai. Vincas Grigas papasakojo apie bibliotekos, kaip institucijos, vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, galimybes ir perspektyvas. Transliacijos įrašas.

Straipsniai:

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; GRIGAS, Vincas. Bibliotekininkystės tyrimai žinių visuomenėje: idėjų žemėlapis. Tarp knygų, 2017, Nr. 6, p. 16–19. ISSN 0868-8826.
 • GRIGAS, Vincas. Klasika ar robotai: kokie bibliotekininkai išgelbės pasaulį? Tarp knygų, 2017, Nr. 5, p. 5–8. ISSN 0868-8826.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; GRIGAS, Vincas. Doc. Vitai Mozūraitei atminti. VU naujienos. 2015 m. birželio 10 d.
 • GRIGAS, Vincas. Matematinio tikslumo kūrybingumas bibliotekininkystėje: in memoriam Vitai Mozūraitei (1960–2014). Knygotyra, 2014, t. 63, p. 344–351. PDF
 • GRIGAS, Vincas. Bibliotekos vertės idealaus rodiklio paieška. Tarp knygų, 2014, Nr. 9, p. 9–11. ISSN 0868-8826.
 • GRIGAS, Vincas; RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Informacinis raštingumas žaliojoje visuomenėje. Tarp knygų, 2016, Nr. 2, p. 9–11. ISSN 0868-8826.
 • KNIEŽAITĖ, Milda. Akimirkos tironija, kai „Google“ nepadeda. Lietuvos žinios, 2012 m. liepos 10 d. Prieiga per internetą.
 • GRIGAS, Vincas. Sentimentalus interviu su bibliotekininku. Tarp knygų, 2012, Nr. 9, p. 4–5. ISSN 0868-8826. 
 • MANŽUCH, Zinaida; GRIGAS, Vincas; KONIECZNA, Jelena. (Ne)konferencija Rock&roll bibliotekininkas 2010. Tarp knygų, 2011, Nr. 1, p. 8–11. ISSN 0868-8826.
 • GRIGAS, Vincas; MANŽUCH, Zinaida. (Ne)konferencija Rock&roll bibliotekininkas 2010 – eksperimentas pavyko : [apie bibliotekų pokyčius]. Rock&roll bibliotekininkas, 2010 m. gruodžio 6 d., Vilnius. Prieiga per internetą.  
 • GRIGAS, Vincas. Virtualūs socialiniai tinklai – naujas iššūkis bibliotekininkams. Tarp knygų, 2010, Nr. 7/8, p. 10–11.
 • IVANOVA, Svetlana; PETRAITYTĖ, Simona; GRIGAS, Vincas; PELAKAUSKAS, Mantas; PRASCEVIČIUS, Justas. Lithuanian Team: Successful Communication : Project IPBib Vienna 2010. IPBib Vienna 2010: Second Project Year: Erazmus Intensive Programme Das Grimm-Zentrum – (k) ein Bibliotheksmärchen, Berlynas, 2010, p. 38–39.

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

Pripažinimas

 • Su bendraautoriais Andriumi Šuminu, Arūnu Gudinavičiumi ir Modestu Grigaliūnu parengta knyga Šiuolaikinės medijos ir informacija. Požeminiai garažai Google karalystėje (dailininkė Silva Jankauskaitė) gavo gražiausios 2016 m. knygos konkurso diplomą mokslinių, dalykinių knygų, vadovėlių kategorijoje.
 • Geriausias jaunasis Lietuvos bibliotekininkas, 2011 m., Kultūros ministerija, Lietuva.
 • Europos Sąjungos jaunųjų žurnalistų apdovanojimo „For diversity. Against discrimination“ nacionalinis laimėtojas, 2006 m., Lietuva.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos