Lekt. dr. Tomaš Božerocki

Komunikacijos fakulteto
lektorius, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 213 kab.

Tel. (8 5) 219 3290
Mob. (8 642) 06 858
El. paštas:

 

Komunikacijos fakulteto
lektorius, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 213 kab.

Tel. (8 5) 219 3290
Mob. (8 642) 06 858
El. paštas:

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties daktaras. Disertacija „Medijų ir atminties laikmenų komunikacinė reikšmė formuojant Armijos Krajovos kolektyvinę atmintį XX a. viduryje“ apginta 2020 m. liepos 2 d.
 • Lietuvos lokaliosios istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis
 • Istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Dėstomi dalykai

 • Kultūrų komunikacija ir medijos;
 • Komunikacijos istorija ir teorijos.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • Atminties laikmenų reikšmė išsaugant kolektyvinį tapatumą. Bernardinų fondo atvejo analizė lenkų išeivijos tyrimų kontekste. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. 2019 m. gegužės 14 d., Panevėžys. 
 • Patriotyzm Polaków na Litwie. Czyźby wybór między Polską a Litwą. Konferencija „Mniejszości narodowe – seansą, wyzwaniwm czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?“. 2016 m. balandžio 26–28 d., Vilnius.

Mokslinė produkcija

Recenzuoti moksliniai straipsniai publikuoti tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, taip pat kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose leidiniuose:

 • BOŽEROCKI, Tomaš. "Bernardinų" fondo reikšmė tiriant istoriografinius naratyvus apie Armijos Krajovos Kmicico brigadą = The significance of the Bernardine Fund in the study of historiographical narratives on Kmicic’s Armia Krajowa brigade // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2020, t. 74, p. 96–122. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. DOI: 10.15388/Knygotyra.2020.74.47.
 • BOŽEROCKI, Tomaš. Tradycja unii polsko-litewskiej w świetle dokumentów Armii Krajowej z lat 1939–1944 = Tradition of the Polish–Lithuanian Union in the documents of the Home Army of 1939–1944 = Lenkijos–Lietuvos unijos tradicija Armijos Krajovos dokumentuose 1939–1944 metais // Rocznik Stowarzyszenia naukowców polaków Litwy. Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. 2019, t. 19, p. 161–175. ISSN 1822-3915. Prieiga per internetą: <http://www.snpl.lt/Rocznik/19/R.19.161-175.pdf>.
 • NOWAK-ŻÓŁTY, Edyta; BOŽEROCKI, Tomaš. Platforma e-learningowa narzędziem w nauczaniu zdalnym osób dorosłych // Studia edukacyjne. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM. 2018, Nr. 50, p. 441–451. ISSN 1233-6688. Prieiga per internetą: <http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/50.pdf>.
 • BOŽEROCKI, Tomaš. Wizerunek rodziny w litewskich mediach: przypadek kwartalnika „Legendy” = The image of family institution in Lithuanian medium, referring to the pattern of the magazine Legendos // Episteme UKSW: Sacrum i miłość. Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. 2018, vol. 112, p. 195–204. ISSN 2081-4801. ISBN 9788380904507. 
 • BOŽEROCKI, Tomaš; WOŁK, Albert. Związek oficerów rezerwy 13. Pułku Ułanów Wileńskich = The union of the officers from the 13th Vilnius Uhlans Regiment Reserve // Zeszyty naukowe Muzeum wojska w Białymstoku. Białystok : Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku. 2018, t. 31, p. 111–118. ISSN 1230-9338.
 • BOŽEROCKI, Tomaš. Patriotyzm polaków na Litwie. Czyżby wybór między Polską a Litwą? // Mniejszości narodowe perspektywa sekuritologiczna / redaktor: Andrzej Ubanek. Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2016. p. 245–256. ISBN 9788364035548.

Kitos autorinės publikacijos:

 • BOŽEROCKI, Tomaš. Pamięć społeczna jako czynnik konsolidujący społeczeństwo = Public memory qua a society consolidating agent // Studium Vilnense A: vol. 16: Proceedings of the 22th International Conference on the Science and Quality of Life, and Symposium "Vilnius region past, present, future" 28 June – 1 July 2018. Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis. 2019, vol. 16, p. 35–41. ISSN 1648-7907.

Mokslo populiarinimas

 • BOŽEROCKI, Tomaš. Raganų medžioklė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. SL 101. 2016, Nr. 9 (621), p. 84–86. ISSN 0134-3106.
 • BOŽEROCKI, Tomaš. Wizerunek narodów Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej. Magazyn Wileński. Nr. 9, (392), wrzesień 2016 r.

Moksliniai projektai

 • 2021-09-01 – 2023-08-31 jaunesnysis mokslo darbuotojas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto vykdomame projekte „Jungiančioji skaitmeninė atmintis paribiuose: kultūrinės tapatybės, paveldo komunikacijos ir skaitmeninės kuratorystės praktikų soc. tinkluose tyrimas“. Projekto vadovas doc. dr. Costis Dallas. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.
 • 2016 m. tarptautinė vasaros mokykla „Country Image and Information Warfare“, 2016 m. birželio 6–10 d., Vilnius. Dalyvis.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos