Asist. dr. Saulius Preidys

preidys2014Komunikacijos fakulteto
asistentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, II rūmai, 207 kab.

Tel. (8 5) 236 6282
El. p.

 

 

 

preidys2014Komunikacijos fakulteto
asistentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, II rūmai, 207 kab.

Tel. (8 5) 236 6282
El. p.

 

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Technologijos mokslų daktaro disertacija „Duomenų tyrybos metodų taikymas suasmeninto elektroninio mokymo aplinkose“ apginta 2012 m. gruodžio 19 d.
 • 1995 m. – VPU, Informatikos mokslų magistras.

Skaitomi dalykai

 • Informacijos sistemos ir duomenų bazės;
 • IT projektų vadyba;
 • Duomenų bazių valdymo sistemos;
 • Programavimo pagrindai;
 • Informacinės sistemos;
 • Verslo informacinės sistemos;
 • Sprendimų derinimo sistemos.

Moksliniai interesai

 • Duomenų tyrybos taikymai
 • Tekstų tyrybos metodų taikymai
 • Didelių duomenų kiekio (Big Data) apdorojimo metodai
 • Elektroninio mokymo metodika
 • Verslo analitika (Business Intelligence)

Mokslinė produkcija

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • LAPE, Justinas; ŽILINSKIENĖ, Inga; PREIDYS, Saulius. Traditional and machine learning-based methods for financial instrument price forecasting: a theoretical approach // Whither our economies – 2019 : International scientific conference : conference proceedings. Vilnius : Mykolas Romeris University. eISSN 2029-8501. 2019, [vol. https://repository.mruni.eu/handle/007/16033"><https://repository.mruni.eu/handle/007/16033>
 • PREIDYS, Saulius. Verslo analitikos metodų taikymas padalinyje, administruojančiame elektronines studijas. ALTA 16: Pažangios mokymosi technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga = Advanced learning tecnologies: conference proceedings. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 79–87. ISSN 2335-2140.
 • PREIDYS, Saulius. IKT studentų nubyrėjimo dėl akademinių įsiskolinimų ypatumai=The peculiarities of ict students‘ drop-out because of academic arrears. Computational science and techniques. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2015, Vol. 3 p. 472–486. eISSN 2029-9966. Prieiga per internetą: <http://journals.ku.lt/index.php/CST/article/view/1114/pdf>.
 • PREIDYS, Saulius. MOOC – grėsmė ar papildomos galimybės Lietuvos aukštajam mokslui? Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: 6-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2013. p. 73–79. ISSN 2029-2279.
 • PREIDYS, Saulius; ŽILINSKIENĖ, Inga. A Model for Personalized Selection of Learning Scenario Depending on Learning Styles. Databases and Information Systems VII, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 2013, p. 347–360. ISBN 978-1-61499-160-1.
 • PREIDYS, Saulius; ŽILINSKIENĖ, Inga. Nuotolinio mokymosi  kurso personalizavimo modelis mokymosi veiklų atžvilgiu. Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. Vilniaus universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras, 2012, p. 111–132. ISBN 978-609-459-0306.
 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Išmaniųjų modulių integravimo į VMA Moodle galimybės: nuo teorijos prie praktikos. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei V. 2012. ISSN 2029-2279.
 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Nuotolinio mokymosi stilių personalizavimas. Informacijos mokslai. 2011, t. 56, p. 42–49. ISSN 1392-0561.
 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Analysis of students’ study activities in virtual learning environments using data mining methods. Technological  and Economic Development of Economy. 2010, 16(1): 94–108. ISSN 1392-8619. print/ISSN 1822-3613 online. DOI: 10.3846/tede.2010.06) /ISI Web of Science/.
 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Nuotolinių studijų vartotojų poreikių analizė. Informacijos mokslai. 2009, t. 50, p. 117–123.
 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Virtualaus mokymo aplinkų vartotojų veiksmų vizualizavimas, naudojant mokymosi diagramas. Innovation and creativity in e-learning: conference proceedings: 20th of November, 2009. 2009,  p. 1–5.
 • PREIDYS, Saulius. Stojančiųjų IKT žinių analizė, taikant duomenų gavybos metodus. Respublikinė konferencija Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. 2009, Vilnius, VIKO EIF.

Moksliniai projektai

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programmes at Universities of Georgia and Ukraine (DIMTEGU)”. 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR. (2012-10-15 – 2016-12-14).

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • International Academic Mobility – Who, Why and How? (kartu su Jolanta Preidiene ir Rūta Kazlauskaite). 15th International Human Resource Management Conference, June 13th – 15th, 2018, Madrid, Spain.
 • Studentų veiklos stebėsenos virtualaus mokymo aplinkoje sistemos, paremtos duomenų gavybos metodais, panaudojimas nuotolinių studijų kokybei gerinti. Tarptautinė konferencija „E. švietimas: mokslas, studijos ir verslas“, 2010 m. lapkričio 25–26 d, Lietuvos mokslų akademija, Vilnius.
 • Nuotolinių studijų kokybės gerinimas, taikant duomenų gavybos metodais paremtą studentų veiklos stebėsenos sistemą. Tarptautinė konferencija „E-education: science, study and business: conference proceedings“, 2010 m. lapkričio 24–25 d., Kaunas.
 • Virtualaus mokymo aplinkų vartotojų veiksmų vizualizavimas, naudojant mokymosi diagramas. 2009, Tarptautinė konferencija „INNOVATION AND CREATIVITY IN E-LEARNING“, 2009 m. lapkričio 20 d., Kaunas.

Nacionalinės

 • Blokų grandinės technologijos taikymas decentralizuotų aplikacijų (DAPP) kūrime (kartu su V. Mykolaičiu). Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., Vilnius.
 • IKT studentų nubyrėjimo dėl akademinių įsiskolinimų ypatumai. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos (LIKS) renginys
  „Kompiuterininkų dienos-2015“, 2015 m. rugsėjo 17–19 d., Panevėžys.
 • IT studentų nubyrėjimo ypatumai: Vilniaus universiteto atvejis. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius.
 • Nuotolinio mokymosi stilių personalizavimas. Kompiuterininkų sąjungos konferencija “KODI-2011”, 2011 m. rugsėjo 22–24 d., Klaipėda.
 • E-mokymosi rekomendacinių agentų sistema, paremta asociatyvių taisyklių paieška. 3-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „OPERACIJŲ TYRIMAI VERSLUI IR SOCIALINIAMS PROCESAMS LOTD – 2010“, 2010 m. spalio 1 d., MRU, Vilnius.
 • Nuotolinių studijų vartotojų poreikių analizė. Kompiuterininkų sąjungos konferencija „KODI-2009“, 2009 m. rugsėjo 25–26 d., KTU, Kaunas.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d., organizacinio komiteto narys.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., organizacinio komiteto narys.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III", 2016 m. birželio 9–10 d. Organizacinio komiteto narys.

Ekspertinė ir kita veikla

 • Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos tarybos narys;
 • Lietuvos distancinio mokymo konsorciumo valdybos narys;
 • Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos narys.

Mokslo populiarinimas

 • Elektroninis mokymasis – studijų ateitis.  „Universitas Vilnensis“, 2016, Nr. 4.
 • 3 paskaitos Lietuvos dėstytojams apie elektroninių mokymosi kursų kūrimą (349 dėstytojai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų).
 • Plagiato patikros sistemos pristatymo viešos paskaitos VDU, LSMU, ŠU, LEU, ŠMM, MKIC, 2015 (VU).
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos