Asist. dr. Saulė Jokūbauskienė


Saulė Jokūbauskienė foto

Informacijos ir žinių vadybos katedros
asistentė, daktarė

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 416 kab.

El. paštas 

 

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2014 m.

 

 


Saulė Jokūbauskienė foto

Informacijos ir žinių vadybos katedros
asistentė, daktarė

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 416 kab.

El. paštas 

 

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2014 m.

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Socialinių mokslų daktaro disertacija „Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje“ apginta 2013 m.
 • Tarptautinės komunikacijos magistras (2004 m.)
 • Menų bakalauras (tapyba, 2002 m.)

 

Moksliniai interesai

 • Informacija ir komunikacija
 • Žinių vadyba
 • Informacijos vadyba
 • Žmogiškieji ištekliai
 • Strateginė lyderystė
 • Organizacijų elgsena

Mokslinė produkcija

 • JOKŪBAUSKIENĖ, S.; GUDAUSKAS, R. Global security and emerging technologies: governance dilemmas of the technology risks landscape. Resilience and Transformation in the territories of low demographic density. Studies in Honour of Prof. Jose Bayolo Pacheco de Amorim, on occasion of the establishment of the UNESCO-IPT chair on Humanities and Cultural Integrated Landscape Management. Edited by L. Oosterbeek, L. Caron, Macao, 2019, pages 169-179. ISSN 0873-593X
 • JOKŪBAUSKIENĖ, S.; GUDAUSKAS, R. Interaction of communication and education: roadmap for sustainability of inclusive knowledge societies. Education, Training and Communication in cultural management of landscapes. Transdisciplinary contributions to integrated cultural landscape management. Edited by L. Oosterbeek, R. Gudauskas, L. Caron, Macao: Instituto Terra e Memoria, serie Arkeos, vol 42, 2017, pages 23-31. ISSN 0873-593X
 • JOKŪBAUSKIENĖ, S.; GUDAUSKAS, R. Science communication in the context of digital networks: developing the next generation of scientists. Sustainability and Sociocultural Matrices: Transdisciplinary contributions for cultural integrated lanscape management. Edited by L. Oosterbeek, B. Werlen, L. Caron, Volume I, Macao, 2017, pages 65-75. ISSN0873-593X
 • JOKŪBAUSKIENĖ, S. Viešojo valdymo ir verslo sektoriaus organizacijų elgsenos ypatumai. Informacijos mokslai, 2016, Nr. 74, p.70-81. ISSN 1392-0561;
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė; GUDAUSKAS, R.; KAKLAUSKAS, A.; ZAVADSKAS, E., K.; BINKYTE, A.; PECIURE, L.; BUDRYTE, L.; PRIALGAUSKAS, D. Intelligent Decision Support System for Leadership Analysis. Procedia Engineering. Innovative solutions in Construction Engineering and Management. Flexible Approach. Volume 122, 2015, p. 172–180. ISSN 1877-7058. Published by Elsevier Ltd.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. „Antrepreneris: antrosios kartos saitynas“: organizacijos įrankių kūrimas mokymosi visą gyvenimą aspektu. Informacijos mokslai, 2015, Nr. 73, p. 7–15. ISSN 1392-0561.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė; GUDAUSKAS, R.; KAKLAUSKAS, A.; TARGAMADZĖ, V.; BUDRYTĖ, L.; ČERKAUSKAS, J.; KUZMINSKĖ, A. Advisory, negotiation and intelligent decision support system for leadership analysis. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. Vol. 10, iss. 5 (2015), p. 667–677. ISSN 1841-9836.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimo kryptys: empirinio tyrimo kokybinė interpretacija. Informacijos mokslai, 2014, Nr. 67, p. 43–62. ISSN 1392-0561.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Lyderio gyvavimo organizacijoje proceso kompleksinės analizės modelis ir sistema. Informacijos mokslai, 2013, Nr. 65, p. 7–23. ISSN 1392-0561.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimo tendencijos žinių visuomenėje. Informacijos mokslai, 2013, Nr. 64, p. 90–112. ISSN 1392-0561.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė; GUDAUSKAS, Renaldas. Besimokančios organizacijos ir žinių visuomenės kompetencijų integralumas. Socialinis ugdymas, 2012, Nr. 21 (32), p. 45–61. ISSN 1392-9569.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Individo kompetencijų aprėptis žinių visuomenėje: problematikos apžvalga. Informacijos mokslai, 2007, Nr. 42–43, p. 233–241. ISSN 1392-0561.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Žinių visuomenės link: organizacijos darbuotojo kompetencijų poreikis. Informacijos mokslai, 2007, Nr. 40, p. 66–72. ISSN 1392-0561.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė; PEČIŪRA, L. Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimas. Informacijos mokslai, 2005, t. 34, p. 86–90. ISSN 1392-0561.

Publikacijos nerecenzuojamuose leidiniuose ir kituose šaltiniuose

 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. A Review of Processes in the Development of Lithuania’s Knowledge-Based Society. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų elektroninis žurnalas Baltic IT&T Review, 2008, No. 4. ISSN 1691-4694.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Lietuvos žinių visuomenės plėtros procesų apžvalga. Apžvalga „Infobalt“ leidiniui. Infobalt, 2008. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/index_lt.php?t=ivpk.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. World Summit Award and „Modern Bookmen“ Contests Help to Create Inclusive Information Society. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų elektroninis žurnalas Baltic IT&T Review, 2008, No. 3. ISSN 1691-4694.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Modern Bookmen: the best initiatives of information society projects and internet solutions in Lithuania in 2007. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų elektroninis žurnalas Baltic IT&T Review, 2008, No. 1. ISSN 1691-4694.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Evaluating the Processes of the Information Society in the Context of Globalisation. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų elektroninis žurnalas Baltic IT&T Review, 2007, No. 3. ISSN 1691-4694.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. The Evaluation of Information Society Processes in the Context of Globalization. Digital Lithuania, CD-ROM „Digital Lithuania“, Infobalt, 2007. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/2007/index_en.php?t=evisuom.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Informacinės visuomenės procesų įvertinimas globalizacijos kontekste. Skaitmeninė Lietuva, CD-ROM „Skaitmeninė Lietuva 2007“, Infobalt, 2007. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/2007/index_lt.php?t=IRT&i=7525.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Review of Process of the Knowledge Society Development in Lithuania. Digital Lithuania, CD-ROM „Digital Lithuania“, Infobalt, 2007. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/2007/index_en.php?t=zinios.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Žinių visuomenės plėtros procesų apžvalga Lietuvoje. Skaitmeninė Lietuva, CD-ROM „Skaitmeninė Lietuva 2007“, Infobalt, 2007. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/index_lt.php?t=IRT&i=7502.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė; PEČIŪRA, L. Tyrimo „Valstybės institucijų interneto svetainių atitikimo Bendriesiems valstybės institucijų interneto svetainių reikalavimams“ ataskaita. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius, 2005, p. 32.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė; PEČIŪRA, L. A Survey of the Web Sites of Stete Institutions in Lithuania. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų žurnalas Baltic IT&T Review, 2005, No. 3 (38), p. 47–49. ISSN 1691-4694.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Infobalt 2004: Changes in the Information Society and IT market. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų žurnalas Baltic IT&T Review, 2004, No. 4 (35), p. 13–14. ISSN 1691-4694.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Electronic Signature: E-Document Exchange in Lithuania. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų žurnalas Baltic IT&T Review, 2004, No. 3 (34), p. 15–17. ISSN 1691-4694.

Mokslinių konferencijų medžiaga

 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Žinių visuomenės link: darbuotojo kompetencijų poreikis organizacijoje. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15-osioms metinėms paminėti skirtos mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 68–81. ISBN 978-9955-33-095-0.

Moksliniai projektai

 • Leonardo da Vinci programos projekto (Nr. LLP-LdV-PRT-2013-LT-0505) „Antrepreneris: antrosios kartos saitynas“ koordinatorė, 2013–2015 m.

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programų studentams:

 • Žinių vadyba
 • Kūrybinių projektų valdymas
 • Bakalauro darbo projektas
 • Informacijos paslaugų teorija
 • Informacinės paslaugos
 • Informacinės veiklos teorija
 • Informacinės visuomenės teorijos

Papildomųjų studijų programos studentams:

 • Informacijos ir žinių vadyba

Magistro studijų programų studentams:

 • Magistro baigiamasis darbas

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

 • Knowledge sharing in virtual communities / Dalijimasis žiniomis virtualiose bendruomenėse (su doc. dr. Daiva Siudikiene). Tarptautinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija).
 • Antrepreneris: antrosios kartos saitynas: organizacijos įrankių kūrimas mokymosi visą gyvenimą aspektu. Kauno technologijos universiteto Panevėžio filiale Lietuvos kompiuterininkų sąjungos organizuota XVII tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija, 2015 m. rugsėjo 17–19 d.
 • Strateginės lyderystės kompetencijos Europa 2020 kontekste. Šiaulių universitete Lietuvos kompiuterininkų sąjungos organizuota 16-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Kompiuterininkų dienos – 2013“, 2013 m. rugsėjo 19–21 d.
 • Individo kompetencijų aprėptis žinių visuomenėje: problematikos apžvalga. Panevėžyje Lietuvos kompiuterininkų sąjungos organizuota 13-oji tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija „Kompiuterininkų dienos – 2007“, 2007 m. rugsėjo 13–15 d.
 • Žinių visuomenės link: darbuotojo kompetencijų poreikis organizacijoje.  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15-os metų jubiliejui skirta Informacijos ir komunikacijos katedros organizuota tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“, 2006 m. gruodžio 1 d.
 • Individo kompetencijų poreikis žinių visuomenės kontekste. Vilniuje trečiojoje tarptautinių mokslinių konferencijų ciklo, skirto Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pirmosioms metinėms, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacijos kartu su asociacijos Akademine taryba, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra ir kitomis Lietuvos bei užsienio institucijomis organizuota tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Žmogiškieji ištekliai: Europos dimensija“, 2005 m. gruodžio 15 d.
 • Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimas (bendraautoris PEČIŪRA, L.). Klaipėdos universitete Lietuvos kompiuterininkų sąjungos organizuota 12-oji tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija „Kompiuterininkų dienos – 2005“, Informacinės visuomenės sekcija, 2005 m. rugsėjo 15–17 d.

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose

 • Skirtingų organizacijos tipų elgsenos ypatumai. Vilniaus universitete Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos  instituto organizuota nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2015“, 2015 m. kovo 19 d.
 • Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų kryptys: empirinio tyrimo kokybinė interpretacija. Vilniaus universitete Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros organizuota nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija) organizacinio komiteto narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės užsienyje ir Lietuvoje

 • Holistinės Lyderystės kursas,  Nacionalinė mokslinės analitikos federacija, Vilnius, Lietuva, 2013 m. vasaris – gegužė.
 • Seminaras NORSLIS „Discourse Oriented Approach in LIS, PhD Course“, Lund universitetas, Švedija, 2007 m. lapkritis.
 • Seminaras NORSLIS „Knowledge Management/Information Management, PhD course“, Åbo Akademija universitetas, Suomija 2006 m., lapkritis.
 • Stažuotė Oulu universitete, Suomija, 2003/2004 m. m. rudens semestras.

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

 • „Kompiuterininkų dienos – 2015“ mokslinių konferencijų programinio komiteto narė, mokslo darbų recenzentė, 2015 m.
 • Vilniaus dailės akademijos galerijoje „Akademija“ organizuota Baltijos šalių studentų darbų paroda, 2002 m. balandžio 8–13 d.
 • VU SA fotoklubo narė, tarptautinių ryšių koordinatorė, 2001–2004 m.

Pomėgiai

 • Tapyba
 • Dailė
 • Rašymas
 • Knygos
 • Filmai

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos