Doc. dr. Rita Repšienė

repsieneSkaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 61 05
El. paštas  

 

 

repsieneSkaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 61 05
El. paštas  

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Lietuvių etiologinės sakmės: dviejų kultūrų dermė“ apginta 2001 m.

Skaitomi dalykai

 • Kultūros istorija
 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Kultūros komunikacija kine ir televizijoje
 • Naujosios medijos ir tarpkultūrinė komunikacija
 • Komunikacijos teorijos (doktorantams)
 • Tarptautinė komunikacija (doktorantams)

Moksliniai interesai

 • Šiuolaikinės kultūros teorijos
 • Kultūros raida, medijos ir komunikacijos politika
 • Postmoderni kultūrinė antropologija
 • Nacionalumo, tapatybės ir mitologijos tyrinėjimas

Mokslinė produkcija

Moksliniai straipsniai Web of Science indeksuojamuose leidiniuose

 • REPŠIENĖ, R.; ANGLICKIENĖ, L. (2012) Identity and Stereotypes: Humor Manifestation, Folklore. Electronic Journal of Folklore, Vol. 50, Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, p. 9–28.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 • REPŠIENĖ, R. (2021). Nepaprastumo kodas, medijos ir „paprasta“ kasdienybė skaitmeniniame amžiuje = The Code of the Extraordinary, the Media and the “Simple” Everyday Life in the Digital Age // Sovijus : tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 2351-471X. eISSN 2351-4728. t. 9, Nr. 2, p. 96–108. Prieiga per internetą: <https://www.sovijus.lt/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/SOVIJUS-T.-9-Nr.-2-p.-96-107_Repsiene.pdf>
 • REPŠIENĖ, R. (2017). Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas: realybė, vizijos ir vertės dilema.  Lietuvos kultūros tyrimai 9: Valstybė ir kultūra: pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, p. 49–69. ISSN 2029-8560.

 • REPŠIENĖ, R. (2016). Tarpkultūrinė komunikacija ir prioritetai: teatro misija par excellence. Lietuvos kultūros tyrimai 8: Recepcijos menas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 16–42.
 • REPŠIENĖ, R. (2015). Atmintis populiariojoje kultūroje: televizijos iššūkiai kino industrijai. Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 58–72.
 • REPŠIENĖ, R. (2014). „Vyrų pabaiga”, arba skirtingi moterų ir vyrų keliai šiandien. Lietuvos kultūros tyrimai 5: Erosas kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 14–22.
 • REPŠIENĖ, R. (2014). Nacionalumo tyrimai, tarpkultūrinė komunikacija ir kultūros mokslai. Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, patirtys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 30–49.
 • REPŠIENĖ, R. (2012). Kultūrinės tapatybės: moterys ir vyrai (dabartis ir paveldas). Lietuvos kultūros tyrimai 3: Asmenybės, lytys, bendruomenės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 58−77. ISSN 2029-8560. ISBN 978-9955-868-59-0.
 • REPŠIENĖ, R. (2012). Baltiškasis paveldas, patriarchalinė kultūra ir „ašaringoji“ lietuvių tapatybė, Inkluzīvi. Sastādītāja Janīna Kursīte. Rīga: Latvijas Universitāte Akadēmiskais apgāds, p. 296307.
 • REPŠIENĖ, R. (2012). Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz, Lietuvos kultūros tyrimai 2: Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 136–148.ISSN 2029-8560. ISBN 978-868-42-32.
 • REPŠIENĖ, R. (2011). Šiuolaikinės Lietuvos kultūros vizijos: tarp politikos, medijų ir realybės, Lietuvos kultūros tyrimai 1: Medijos, politika, vaizduotė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 63–78. ISSN 2029-8560. ISBN 978-868-42-32.
 • REPŠIENĖ, R. (2011). Medijų kultūra, paveldas ir „naujoji“ nemateralioji UNESCO politika, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius (sud.) Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Kaunas: Kitos knygos, p. 112−130. ISBN 978-609-427-062-8.
 • REPŠIENĖ, R. (2010). New Narratives, Traditional Values, and National Cultural Distinction: Reimagining Baltic Identity.  Mihály Hoppál (eds.) Sustainable Heritage, Symposium on European Intangible Cultural Heritage, Budapest: European Folklore Institute, p. 85–91. ISBN 978-963-88799-5-0.
 • REPŠIENĖ, R. (2010). Atminties tapatumai: istoriškumo dilemos ir pasirinkimų retorika, Vytautas Berenis (sud.) Kultūrologija 18: Istorinės vietos, atmintys, tapatumai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, p. 45–73. ISSN 1822-2242. ISBN 978-9955-868-23-1.
 • REPŠIENĖ, R. (2009). Mitologija šiandien: nacionalumo klausimai ir istorinės perspektyvos, Kultūrologija 17: Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. p. 30–45. ISSN 1822-2242. ISBN 9978-9955-868-20-0.
 • REPŠIENĖ, R. (2008). Lithuanian Mythology: Perspectives and Possibilities, Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczynska-Hodyl (eds.) Perspectives of Baltic Philology. Poznań: Wydawnistwo „RYS“, p. 197–208. ISBN 978-83-601517-32-1.
 • REPŠIENĖ, R. (2007). Stereotipų galia: lietuviškojo tapatumo horizontai (istorija ir tradicijos), Rita Repšienė (sud.) Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, p. 236–254. ISBN 9978-9986-638-93-3.
 • REPŠIENĖ, R. (2007). Mitinių prasmių beieškant: Algirdas Julius Greimas, Rasa Vasinauskaitė (sud.) Kultūrologija 15: Asmenybė, menas, istorija, dabartis. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas,  p. 110–119. ISSN 1822-2242. ISBN 978-9955-868-01-9.

Kitos autorinės publikacijos

 • REPŠIENĖ, R. (2017). Nelengva išlaikyti neužgniaužtą prigimties balsą. Kultūros barai, Nr. 11, p. 74–76. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2017). Šimtmečio vizijos ir kultūrinė realybė, arba „Mūsų verta“ šventė. Kultūros barai, Nr. 7/8, p. 9–19. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2015). Iššūkiai Europai, vertybinės akistatos, arba Kaip susikurti priešą. Kultūros barai, Nr. 11, p. 2–5. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2014). Dainų ir šokių šventės idealai tikrovės akivaizdoje. Kultūros barai, Nr. 12, p. 48–52. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2014). Apie kultūros vertybes, prioritetus ir kitus pasirinkimus. Kultūros barai, Nr. 6, p. 2–6. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2014). Lietuvių ir lenkų tapatumų bendrybės: istorinės paralelės, sankirtos ir vizijos. Metai,  Nr. 1, p. 96–103.
 • Repšienė, R. (2013). Nacionalumo atgimimas, arba Kuo stebinsime Europą. Kultūros barai, Nr. 7/8, p. 2–7. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2013). Išnykusio proto ieškojimas. Kultūros barai,  Nr. 4, p. 8–14. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2013). Tapatybės trajektorijos, (savi)kūros mechanizmai ir herojų skurdas. Kultūros barai, Nr. 7/8, p. 19–24. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2012). Nacionalumas XXI amžiuje: tapatumo akibrokštai, gelotofobija ir naujieji naratyvai. Kultūros barai, Nr. 2, p. 2–7. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2010). Šventoji ideoteka, tautiniai naratyvai ir pasirinkimo laisvė. Kultūros barai, Nr. 12, p. 7–15. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2008). Tapatybės mitologija arba idealūs žaidimai su praeitimi. Kultūros barai, Nr. 11, p. 6–11. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2007). „Kad būtų atkurtos kultūrinės vertybės“: Skiriama Algirdo Juliaus Greimo 90-mečiui. Kultūros barai,  Nr. 3, p. 60–64. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2007). Stereotipų galia: lietuvių tapatumo bruožai (istorija ir tradicijos), Kultūros barai, Nr. 10, p. 2–6, ISSN 0134-3106.

Sudaryti, parengti ir redaguoti leidiniai

 • Lietuvos kultūros tyrimai  9: Valstybė ir kultūra: pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, 184 p. ISSN 2029-8560.

 • Lietuvos kultūros tyrimai 8: Recepcijos menas. Sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. 184 p. Prieiga per internetą: <http://www.lkti.lt/LKT/pdf/8/LKT-8.pdf>
 • Lietuvos kultūros tyrimai 7: Recepcijos menas, sudarė Rita Repšienė, Rasa Vasinauskaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016,  184 p. ISSN 2029-8560.
 • Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra, sudarė Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015. 184 p. ISSN 2029-8560. ISBN 978-9955-868-77-4.

 • Lietuvos kultūros tyrimai 5: Erosas kultūroje, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560. ISBN 978-9955-868-74-3. 
 • Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560. ISBN 978-9955-868-66-8. 
 • Lietuvos kultūros tyrimai 3: Asmenybės, lytys, bendruomenės, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 192 p. ISSN 2029-8560. ISBN 978-868-42-32. 
 • Lietuvos kultūros tyrimai 2: Muziejai, paveldas, vertybės, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 184 p. ISSN 2029-8560. ISBN 978-868-42-32.
 • Lietuvos kultūros tyrimai 1: Medijos, politika, vaizduotė, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 184 p. ISSN 2029-8560. ISBN 978-868-42-32.
 • Kultūrologija 17: Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2009. 279 p.:  iliustr.
 • Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 327, [1] p.:  iliustr.

Recenzijos

 • REPŠIENĖ, R. (2012). Vilnius, Czesławas Miłoszas ir kitokia dvasios palaima. Rec. kn. Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos. Sudarė Margarita Matulytė. Vilnius: Apostrofa, 2012. Kultūros barai, Nr. 11, p. 102–105. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2012). Kultūros dabartis, sėkmės scenarijai, arba Paslaptys, suvoktos kitaip. Rec. kn. Ruta Sepetys, Tarp pilkų debesų, Vilnius: Alma littera, 2011. 336 p. Kultūros barai, Nr. 4, p. 84–87. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2012). Lituanistika kitapus: akistatos su praeitimi, praradimai ar atradimų džiaugsmas? Rec. kn. Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. Sudarė Ilja Lemeškin, Jolanta Zabarskaitė. T. I, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. 920 p. Kultūros barai, Nr. 2, p. 90–92. ISSN 0134-3106.
 • REPŠIENĖ, R. (2012). Vaduojantis iš praeities, priklausomybės ir kitokių nelaisvių. Rec. kn. Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Sudarytojai: Carl Henrik Fredriksson, Almantas Samalavičius, Vilnius: Kultūros barai, 2010. 328 p. Literatūra ir menas, Nr. 35 (3299),  rugsėjo 24, p. 4.
 • REPŠIENĖ, R. (2010). Gundymas laisve, arba kapitalizmas kitaip. Rec. kn. Vytautas Rubavičius. Postmodernusis kapitalizmas, Vilnius: Kitos knygos, 2010. 272 p. Kultūros barai,  Nr. 7/8, p. 106–108. ISSN 0134-3106.

Moksliniai projektai

 • Europos socialinio fondo finansuoto projekto „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ koordinatorė (2012–2013).
 • Tarptautinio projekto „Kultūros vertybių ir nematerialiojo paveldo reikšmės XXI amžiuje“ (kartu su Vengrijos Mokslų akademijos Etnologijos institutu, 2013−2015) koordinatorė.
 • Tarptautinio projekto „Kultūros paveldo vaidmuo XXI amžiuje“ (kartu su Vengrijos Mokslų akademijos Etnologijos institutu, 2010−2012) koordinatorė.
 • Tarptautinio projekto „Balkanų ir Baltijos šalys Europos Bendrijoje“ (kartu su Bulgarijos Mokslų akademijos Folkloro institutu, 2007−2009) koordinatorė.
 • KFMI koordinuojamo projekto „Lietuvių tautos vienybė: istorija, dabartis, ateities iššūkiai“ (rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, 2007) vykdytoja.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse

 • REPŠIENĖ, R.; ŽUKAUSKIENĖ, O. (2016). Utopias, Fictions and Dead Cities: Reality and Perspectives. 34th International Conference Perspectives on Contemporary Legend. Talinas, International Society for Contemporary Legend Research, 2016 m. birželio 28 d. – liepos 2 d.
 • REPŠIENĖ, R. (2014). National Culture Priorities, Heritage and Memories, Changes of Cultural Memory at the End of the 20th and the Beginning of 21st Century: Reflecting on National Priorities, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014 m. spalio 10–11 d.
 • REPŠIENĖ, R. (2013). Identity of National Cultures: Myths, Gelotophobia and Reality. International Research Conference Cultural Crossroads VII, Riga, 2013 m. lapkričio 1–2 d.

Nacionalinėse

 • REPŠIENĖ, R. (2017). Viešieji intelektualai, kritiškumo metamorfozės ir „nykstančių galių“ pavojai. Viešieji intelektualai, „pilkieji“ intelektualai ir (iš)gyvenimo strategijos, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017 m. spalio 10 d.
 • REPŠIENĖ, R. (2015). Inovacijų svarba, paveldas ir reliatyvumas teorinėse kultūrų prieigose. Kultūrų sąveika, problemos ir perspektyvos XX−XXI a. sandūroje, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015 m. rugsėjo 19–20 d.
 • REPŠIENĖ, R. (2013). Atmintis populiarioje kultūroje. Atminties problema vizualumo kultūroje, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013 m. gruodžio 6 d.

Dalyvavimas recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinėse kolegijose

 • Mokslo žurnalo „Lietuvos kultūros tyrimai“ vyriausioji redaktorė nuo 2011 m.
 • Mokslinio žurnalo Culture Crossroads, Editorial Board, Riga: the Latvian Academy of Culture, redakcinės kolegijos narė.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos