Doc. dr. Renata Matkevičienė

mini Renata Matkeviciene2015

Organizacijų informacinės ir komunikacinės veiklos tyrimų katedros vedėja

Komunikacijos fakulteto
docentė

Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros komiteto narė

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos narė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 602 kab.

Tel. (8 5) 219 3168
El. paštas

 

 

mini Renata Matkeviciene2015

Organizacijų informacinės ir komunikacinės veiklos tyrimų katedros vedėja

Komunikacijos fakulteto
docentė

Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros komiteto narė

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos narė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 602 kab.

Tel. (8 5) 219 3168
El. paštas

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Politiko tapatybės raiška žiniasklaidoje: kandidatų į LR prezidentus tapatybė Lietuvos žiniasklaidoje (2002 m.)“ apginta 2006 m.

Skaitomi dalykai

 • Ryšiai su visuomene
 • Korporatyvinė komunikacija
 • Korporatyvinės komunikacijos vadyba
 • Aplinkosaugos komunikacija

Moksliniai interesai

 • Politinė komunikacija
 • Ryšiai su visuomene
 • Komunikacijos teorijos
 • Taikomieji komunikacijos tyrimai
 • Žiniasklaidos sociologija
 • Socialinės atsakomybės komunikacija

Mokslinė produkcija

 Mokslinės monografijos

 • MATKEVIČIENĖ, Renata; ALEKNONIS, Gintaras; MAŽYLĖ, Jolanta; ŠUMINAS, Andrius; VAIŠNYS, Andrius. Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016. 221 p.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika; PRANAITIS, Regimantas; STONKIENĖ, Marija. Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje: Monografija. Vilnius: VU leidykla, 2009, 474 p. ISBN 978-9955-33-482-8.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris. / Stonkienė, M.; Atkočiūnienė, Z.; Matkevičienė, R. Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Lietuvos mokslininkų  kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga: Monografija, Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 229–248. ISBN 978-9955-33-394-4.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Komunikacija ir kokybė šiuolaikinėje visuomenėje. Kokybės komunikacija ir informacija / Z. Atkočiūnienė, L. Markevičiūtė, R. Matkevičienė, M. Stonkienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 8–33. ISBN 9986-19-656-6.

Studijos

 • MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika; STONKIENĖ, Marija; JARŽEMSKIS, Andrius; SERAFINAS, Dalius; BULAJEVA, Tatjana; MILIŠIŪNAITĖ, Inga; BIKAS, Egidijus; DIKČIUS, Vytautas; RUBČINSKAITĖ, Rima; DUBINSKAS, Petras. Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė. Vilnius: Mosta, 2014. 465 p.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika; STONKIENĖ, Marija; LEIŠYTĖ, Liudvika; BERGER, Florian; HEIMER, Thomas; MELIN, Göran; JARŽEMSKIS, Andrius; SERAFINAS, Dalius; BULAJEVA, Tatjana; MILIŠIŪNAITĖ, Inga; LEPAITĖ, Daiva; RUBČINSKAITĖ, Rima; SUBAČIENĖ, Ieva. Lietuvos studijų politikos ir EAME bei Europos Sąjungos strateginių nuostatų lyginamosios analizės ataskaita (studija). Vilnius: Mosta, 2014. 373 p.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • MATKEVIČIENĖ, Renata; JAKUČIONIENĖ, Lina. Change in communication management roles due to globalization: A case of communication management competencies mapped by international professional public relations associations (2015-2020) // Ekonomicko-manazerske spektrum: University of Zilina. ISSN 1337-0839. eISSN 2585-7258. 2021, vol. 15, iss. 2, p. 65–86.
 • DĀVIDSONE, Agnese; MATKEVIČIENĖ, Renata; TELYČĖNAITĖ, Austė; SILKANE, Vineta; JURĀNE BRĒMANE, Anžela. Social simulation transfer to online: Pedagogical reflections on teaching presence // Remote learning in times of pandemic: issues, implications and best practice / edited by Linda Daniela and Anna Visvizi. London: Routledge, 2021, chapter no. 4. ISBN 9780367765705. p. 74–89.
 • DĀVIDSONE, Agnese; SEPPEL, Külliki; TELYČĖNAITĖ, Austė; MATKEVIČIENĖ, Renata; UIBU, Marko; SILKĀNE, Vineta; JURĀNE-BRĒMANE, Anžela; ALLAJE, Õnne. Exploring students’ perceptions on acquisition of transversal skills during an online social simulation // Human, technologies and quality of education, 2021 = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2021 / Editor Linda Daniela. Rīga : University of Latvia, 2021. ISBN 9789934187353. p. 727–738.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. How media constructs topics on public interest: case of internet media reaction to the political corruption scandal in Lithuania in 2016 // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 64–77.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Politikų ir žiniasklaidos sąveikos: cinizmas kaip politinės komunikacijos stilius = Interactions of politicians and media: cynicism as political communication style // Parlamento studijos. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896. eISSN 1822-749X. 2019, Nr. 26, p. 26–44. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr26/files/26-44.pdf>.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Public interest in the Lithuanian media: protection of human rights initiated by individual as a case of the public interest in the Lithuanianian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 95–129.
 • TAMUTIENĖ, Lina; MATKEVIČIENĖ, Renata. Quality in the higher education sector: comparison of communication of criteria for quality assurance in webpages of state universities in Lithuania and Latvia. Acta Prosperitatis. Riga, Turība University, 2019, No. 10, p. 109–130. ISSN 1691-6077.
 • TAMUTIENĖ, Lina; MATKEVIČIENĖ, Renata. Kokybės samprata aukštajame moksle: kokybės kaip idėjos raiškos aukštųjų mokyklų strateginiuose dokumentuose analizė // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2018, t. 83, p. 8–23.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2018, t. 82, p. 36–49.

 • MATKEVIČIENĖ, Renata. How media constructs political corruption: case of the Internet media reaction to the political corruption scandal during election campaign to the Parliament of Lithuania in 2016 // Political preferences. Katowice: University of Silesia in Katowice. ISSN 2450-873X. eISSN 2449-9064. 2017, no.14, p. 35–46.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Trust In Governmental Institutions Is The Main Requirement For Effective New Public Governance. New Media and New Public Governance: The Strategic Communication Approach. Vilnius University, Turība University. – Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius, 2017. – p. 152. ISBN 978-80-8105-844-8.
 • ALEKNONIS, Gintaras; MATKEVIČIENĖ, Renata. Populism in Lithuania: defining the research tradition. Baltic journal of law & politics. Kaunas : Vytautas Magnus University; Warsaw : Versita. ISSN 2029-0454. 2016, Vol. 9, Nr. 1, p. 26–48.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the national higher education system‘s competitiveness: theoretical model. Competitiveness review. Bingley : Emeral Group Publishing. ISSN 1059-5422. eISSN 2051-3143. 2016, Vol. 26, Iss. 2, p. 116–131.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sud. Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. 224 p. iliustr.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Pasitikėjimas – esminė valdžios institucijų ir visuomenės sąveikos sąlyga. Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė / [Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Mykolo Romerio universitetas]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016. p. 77–90. ISBN 9789955198048.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Organizacijos socialinės atsakomybės komunikacija: socialinės atsakomybės veiklos ir organizacijos reputacijos sąsajos. Socialinė atsakomybė verslo ir viešajame sektoriuje. Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Skaidrė Žičkienė. Šiauliai, 2015. p. 134–147. ISBN 9786098179002.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Politiniai ryšiai su visuomene: siekis pateikti visuomenei realiai atliekamus darbus ar priemonė oponentus kaltinti netinkama veikla. Parlamento studijos. 2015, t. 18, p. 102–122. ISSN 1648-9896.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Trečiosios universitetų misijos veiklų vertinimas universitetų reitingavimo sistemose. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 70, p. 104–121. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Socialinės atsakomybės komunikacija Lietuvos organizacijų interneto svetainėse. Informacijos mokslai. 2013, t. 64, p. 7–18. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Interrelation between Public Relations and the Media: Systems Theory Approach. Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобания свят. 2012, Sofia. p. 136–146. ISBN 978-954-8194-79-2.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Lietuvos internetinės žiniasklaidos konstruojamo politinio diskurso kaita. Informacijos mokslai. 2012, t. 59, p. 73–83. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Rizikos komunikacija Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose. Informacijos mokslai. 2011, t. 55, p. 71–81. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Seimo įvaizdžiai Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose. Parlamento studijos. 2011, t. 10, p. 80–98.  ISSN 1648-9896.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Korporatyvinės socialinės atsakomybės raiška verslo organizacijų veikloje: nesocialiai atsakingą veiklą vykdančių organizacijų socialinės atsakomybės veikla. Informacijos mokslai. 2010, t. 52, p. 55–67.  ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija; JANIŪNIENĖ, Erika. Formalioji mokslo komunikacija mokslo leidiniuose „Knygotyra“ ir „Informacijos mokslai“: kiekybinis tyrimas. Knygotyra. 2010, t. 54, p. 320–338.  ISSN 0204-2061.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacijos kaita. Informacijos mokslai. 2009, t. 48, p. 46–67. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ Renata. Mokslinių straipsnių autorių požiūris į mokslo komunikaciją: ar Lietuvos mokslininkams rūpi mokslo kūrinių autorių teisių apsauga ir vieša prieiga prie jų. Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste: mokslinių straipsnių rinkinys [CD-ROM]. ISBN 978-9955-33-460-6. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. [1–14].
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Identities and intercultural communication: thematic map of the 14th congress of Nordic network for intercultural communication. Informacijos mokslai. 2008, t. 45, p. 60–69. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Politinio žiniasklaidos diskurso apibrėžtys: žiniasklaidos, kaip politinės komunikacijos dėmens, tyrimas. Informacijos mokslai. 2008, t. 44, p. 107–117. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Verslo organizacijos informacinės aplinkos tyrimas. Informacijos mokslai. 2007, t. 41, p. 58–69. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Luhmano sistemų teorijos taikymas politikos komunikacijoje. Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 60–69. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Skaitmeniniai savivaldybės ryšiai su bendruomene. Informacijos mokslai. 2004. Nr. 30. p. 29–43. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Integracija į Europos Sąjungą ir socialiniai pokyčiai. Siekis įvertinti nuostatas ir vertybes: ką europiečiai galvoja ir jaučia. Informacijos mokslai. 2004. Nr. 29. p. 136–140. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Integracija į Europos Sąjungą ir socialiniai pokyčiai. Tarpkultūrinės komunikacijos problemos. Informacijos mokslai. 2004. Nr. 29. p. 132–135. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Komunikavimo įgūdžių įtaka verslumui ir karjerai: tyrimo rezultatų pristatymas. Informacijos mokslai. 2004. Nr. 28. p. 30–43. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Kokybės komunikacijos problematika šiuolaikinėje visuomenėje. Informacijos mokslai. 2003. Nr. 27. p. 52–63. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Lyčių socialinių stereotipų formavimas Lietuvos televizijų laidose. Informacijos mokslai. 2003. Nr. 25, p. 72–80. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Novi nasoki v politiceskata komunikacija v Litva [New Trends in Political Communication in Lithuania]. Pblik rileisnz I novite medii. [Public Relations and New Media]. Sofia, 2002. p. 126–135. ISBN 954-8194-53-8.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Politikų ir masinės komunikacijos priemonių sąveika Lietuvoje. Informacijos mokslai. 2001. Nr. 16. p. 49–52. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Pomoderni organizacija: ryšiai su visuomene. Informacijos mokslai. 2000. Nr. 13. p. 71–79. ISSN 1392-0561.

Mokslo sklaidos publikacijos

 • Renata Matkevičienė: „Apie bibliotekas reikia kalbėti, tik būtina žinoti kaip“. Tarp knygų. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2018, Nr. 10 (717), p. 14–16. ISSN 0868-8826.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Ar piliečių dalyvavimą valdymo procesuose gali paskatinti tinkama komunikacija? Apžvalga. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017. t. 78, p. 174–176. ISSN 1392-0561.

 • MATKEVIČIENĖ, Renata; PETERSONS, Andris. Introduction. In New media and new public governance: the strategic communication approach / edited by Renata Matkevičienė, Andris Petersons ; Vilnius University, Turība University. Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius, 2017. ISBN 9788081058448. p. 7-14.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Organizacijų korporatyvinės komunikacijos interneto svetainėse tyrimo „Organizacijos tinklavietė: ką joje komunikuojame?“ ataskaita. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, t. 64, p. 142–154.

 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Integracija į Europos Sąjungą ir socialiniai pokyčiai : tarptautinės konferencijos, vykusios 2003 m. gegužės 16-17 d. Sofijoje, apžvalga. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2004, t. 29, p. 132-135.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Siekis įvertinti nuostatas ir vertybes: ką europiečiai galvoja ir jaučia : tarptautinės konferencijos, vykusios 2003 m. lapkričio 25-26 d. Briuselyle, apžvalga. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2004, t. 29, p. 136-140.

Straipsniai leidiniuose, publikuojančiuose konferencijų darbus

 • MATKEVIČIENĖ, Renata; TAMUTIENĖ, Lina. The idea of quality translated: explication of competing options in higher education institutions // Education excellence and innovation management through vision 2020 : 33rd international business information management association conference (IBIMA 2019), 10-04-2019 - 11-04-2019, Granada, Spain / ed.: Khalid S. Soliman. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. ISBN 9780999855126. p. 3130–3138.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the National Higher Education System‘s Competitiveness Theoretical Model. 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business  The Future of Entrepreneurship: (2014) Book of Proceedings. p. 1543–1556. ISBN 978-9963-711-27-7.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. The Idea of Europe constructed in the Lithuanian mass media Europe between memory and change: towards the construction of a European society: proceedings of conference, Rome, November 8–9th, 2004. Roma : Aracne, 2006, p. 93–114.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Organizacijos informacinė aplinka: metaforos, raiška, tyrimai // Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15-osioms metinėms pažymėti skirtos mokslinės praktinės konferencijos, vykusios 2006 m. gruodžio 1 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955330950. p. 55-64.

Atskirais leidiniais paskelbtų kolektyvinių veikalų bendraautoris, sudarytojas, rengėjas ir redaktorius

 • MATKEVIČIENĖ, Renata (red.); PĒTERSONS, Andris (red.). Public interest communication : selected articles / editor in chief Renata Matkevičienė, Andris Pētersons. Riga : Turiba University, 2019. 237 p. ISBN 9789934543227.
 • New Media and New Public Governance: The Strategic Communication Approach. Edited by Dr. Renata Matkevičienė and Dr. Andris Petersons / Vilnius University, Turība University. – Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius, 2017. – p. 152. ISBN 978-80-8105-844-8.

Recenzijos

 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Vyriausybės veikla skatinant savanorystę: galios raiška ar įtikinimo menas [disertacijos recenzija]. Modestas Grigaliūnas. Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje 2011 m.: daktaro disertacija. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, t. 62, p. 113–115.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Medijų skaitymai lietuviškai. Knygos recenzija: Medijų kultūros balsai: teorijos ir praktikos / sudarytojas V. Michelkevičius. Vilnius: MENE, 2009. 291 p. ISBN 978-9955-834-02-1.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. What do you think about hackers? [Interactive] Furnell, Steven. Cybercrime: vandalizing the information society. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002. Information Research. An international electronic journal. 2002-03-18 / Review.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Is it about the wired world? [interactive] Dearnley, James and Feather, John.The wired world. An introduction to the theory and practice of the information society. London: Library Association Publishing, 2001 / Review. Information Research. 2002.01. Access by internet: http://informationr.net/ir/reviews/revs048.html

Moksliniai projektai

 Vadovavimas moksliniams projektams

 • „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimo skatinant ūkio plėtrą (HSM NKP studijos)“ projektas. 2010–2013 m. Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-012. Projekto veiklų vadovė Vilniaus universitete.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Europos Sąjungos Erasmus+ programos KA2 (Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais) Aukštojo mokslo strateginės partnerystės projektas „Simuliaciniai žaidimai strateginėje komunikacijoje“. Projekto numeris: 2018-1-LV01-KA203-046981. Projekto trukmė: 2018-12-01 – 2021-05-30. Projekto vadovė Vilniaus universitete.
 • 2014–2018 m. Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics (COST programa (ES)).
 • 2014 m. Lietuvos studijų būklės apžvalga. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Vilnius, 2014. Projekto veiklų vykdytoja.
 • Mokslo komunikacijos visuomenei (mokslo populiarinimo) kompetencijų kėlimas: e. mokymas(is) (MOKOVĖ). 2011–2012 m. 
 • LVMS fondo, ŠMM užsakomasis projektas „Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga“. 2008 m.
 • 2006–2007 m. dalyvavimas BSVC projekte (ISS programa).
 • 2005–2006 m. JAV Demokratijos komisijos projektas „Demokratiniai procesai regioninėje spaudoje, žurnalistų laisvė ir piliečių teisė į objektyvią informaciją“, projekto vadybininkė.
 • 2003–2005 m. Mokyklų tobulinimo programa, Komponentas B, alinio komponento pavadinimas B4, priemonė: mokymo kursas: „Ryšių su visuomene vadybos sistemos kūrimas mokykloje“. Kviestinė lektorė.
 • 2004 m. ALF bendruomenių projektas „Molėtų rajono savivaldybės administracijos viešųjų ryšių sistemos tobulinimas ir bendradarbiavimo su bendruomene stiprinimas naudojant modernias technologijas“, ryšių su visuomene ekspertė.
 • 2002–2003 m. ALF projektas „Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje“, koordinatorė, projekto vykdytoja.
 • 1998–1999 m. TEMPUS projektas „Education for International Communication in Lithuania“, administratorė, dėstytoja.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija) organizacinio komiteto narė.
 • XXII International Scientific Conference of Turība University „Artificial Intelligence and Green Thinking 2021“, Ryga (Latvija), 2021 m. balandžio 21–22 d., mokslinio komiteto narė.
 • XXI Turiba University Conference „Sustainable Economy. The Latvian Story“, Ryga (Latvija), 2020 m. balandžio 21 d., mokslinio komiteto narė.
 • 2019 m. 8th International Conference of Communication, Media, Technology and Design, 2019 m. April 5–7. Scientific committee member.
 • 2018 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV“, 2018 m. birželio 14–15 d. organizacinio komiteto narė.
 • 2016 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 2016 m. birželio 9–10 d. organizacinio komiteto narė.
 • 2014 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“, 2014 m. birželio 20 d. organizacinio komiteto narė.
 • 2011 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, 2011 m. birželio 16–17 d. organizacinio komiteto narė.
 • 2008 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros organizuotos mokslinės konferencijos „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“ organizacinio komiteto narė.
 • 2007 m. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Changing Identities in Globalised World“, organizuojamos mokslinio tinklo Nordic Network for Intercultural communication, organizacinio komiteto pirmininkė, konferencijos organizatorė.
 • 2006 m. gruodžio 1 d. VU Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros kasmetinės mokslinės praktinės konferencijos „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“ organizacinio komiteto narė.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 •  2007–2021 m. tęstinio mokslinio leidinio „Informacijos mokslai“ atsakingoji sekretorė.

Mokslininkų rengimas

 Parengti mokslininkai

 • Tomaš BOŽEROCKI. Disertacijos tema: „Medijų ir atminties laikmenų komunikacinė reikšmė formuojant Armijos Krajovos kolektyvinę atmintį XX a. viduryje”. Disertacija apginta 2020 m. liepos 2 d. Daktaro disertacijai vadovauta 2015–2020 m.
 • Lina TAMUTIENĖ. Disertacijos tema: „Kokybės sampratos konstravimas aukštojo mokslo institucijoje“. Disertacija apginta 2019 m. gegužės 10 d. Daktaro disertacijai vadovauta 2009–2018 m.
 • Kristina JAKUTYTĖ-ANCIENĖ. Disertacijos tema: „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“. Disertacija apginta 2017 m. Daktaro disertacijai vadovauta 2010–2017 m.
 • Jelena KONIEZNA. Disertacijos tema: „Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas“. Disertacija apginta 2011 m. Daktaro disertacijai vadovauta 2009–2011 m.

Doktorantai, kuriems vadovaujama

 • Nuo 2019 m. doktorantės Linos JAKUČIONIENĖS disertacijos „Atotrūkį tarp verslo organizacijų ir profesinių komunikacijos asociacijų keliamų reikalavimų komunikacijos specialistų kompetencijoms lemiantys veiksniai“ mokslinė vadovė. 
 • Nuo 2017 m. doktorantės Austės TELYČĖNAITĖS disertacijos „Septicizmas socialinės atsakomybės kontekste“ mokslinė vadovė.
 • Nuo 2014 m. doktorantės Erikos NABAŽAITĖS disertacijos „Migracija politiniame diskurse: marginalumo naratyvumo kaita“ mokslinė vadovė.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose ir oponavimas

 • GRIBOVSKIS, Justas. Disertacijos tema: „Žinių valdymo įtaka organizacijos procesų pridėtinės vertės kūrimui“. Disertacijos gynimo tarybos narė, 2021 m. birželio 22 d.
 • ŠARUPIČIŪTĖ, Julija. Disertacijos tema: „Aukštojo mokslo institucijų reitingų funkcijų poveikis universitetų reputacijai“. Disertacijos gynimo tarybos narė. 2018 m.
 • DONAUSKAITĖ, Džina. Disertacijos tema: „Žiniasklaidos vaidmuo skurdo mažinimo politikoje: Lietuvos interneto dienraščių 2008 m. ekonominės krizės metu atvejis“. Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2015 m.
 • VERNICKAITĖ, Aurelija. Disertacijos tema: „Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“. Disertacijos gynimo komiteto narė. 2014 m.

 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Disertacijos tema: „Gyvenimo stiliaus įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudojimui“. Disertacijos oponentė. 2013 m.
 • JASTIUGINAS, Saulius. Disertacijos tema: „Informacijos saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos institucijų  atvejis“. Disertacijos gynimo tarybos narė. 2012 m.
 • GRIGALIŪNAS, Modestas. Disertacijos tema: „Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje“. Disertacijos oponentė. 2012 m.
 • ŠUMINAS, Andrius. Disertacijos tema: „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. Savivaldybių tarybų rinkimų atvejis“. Disertacijos gynimo tarybos narė. 2011 m.
 • MICHELKEVIČIUS, Vytautas. Disertacijos tema: „Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo – devintojo dešimtmečio Lietuvoje“. Disertacijos gynimo tarybos narė. 2010 m.
 • VINCIŪNIENĖ, Aušra. Disertacijos tema: „Europos Sąjungos komunikacijos politika ir jos įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu: Baltijos šalių atvejis“. Disertacijos oponentė. 2010 m.

Doktorantams skaitomos paskaitos/seminarai

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų Komunikacijos teorijos; Kultūrų komunikacija; Mokslo ir mokslinė komunikacija: atviroji prieiga; Organizacijos komunikacijos ir informacinių veiklų tyrimai; Tvarumas ir organizacijų socialinė atsakomybė; Mokslinio tyrimo metodika konsultantė ir egzaminuotoja.

Studijoms skirti leidiniai

 • DĀVIDSONE, Agnese; JURĀNE-BRĒMANE, Anžela; TELYČĖNAITĖ, Austė; SEPPEL, Külliki; MATKEVIČIENĖ, Renata; SILKĀNE, Vineta; UIBU, Marko; ALLAJE, Õnne; SIMANOVSKA, Jana; AMSONS, Toms. Social simulations in communication studies: creating a simulation scenario of an environmental problem. Vidzeme : Vidzeme University of Applied Sciences, 2021. 76 p. ISBN 9789984633596. Prieiga per internetą: <https://va.lv/sites/default/files/simulations_handbook_vers2_31082021_fullappendix.pdf>
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Ryšiai su visuomene: mokomoji knyga. Vilnius: Akademinė leidyba, 2015. 104 p. ISBN 9789955336730.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Muziejų įvaizdis ir reputacija. In. Pečeliūnaitė-Bazienė, Elvyra (sud.) Modernaus muziejaus veiklos gairės : Muziejininkystės studijos, II tomas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 78–93. ISSN 2351-5104.

 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Muziejų komunikacija su tikslinėmis auditorijomis. In. Pečeliūnaitė-Bazienė, Elvyra (sud.) Modernaus muziejaus veiklos gairės : Muziejininkystės studijos, II tomas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 142–154. ISSN 2351-5104.

 • Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė [autorių kolektyvas]. Vilnius, 2013.
 • Laboratory management [mokomoji priemonė]. 2011. Parengta pagal projektą Carreer Development programs for Women in Science and technology. NORDPLUS Framework programme. Project ID: AD-2010_1a-22167.
 • Setting collaborations [mokomoji priemonė]. 2011. Parengta pagal projektą Carreer Development programs for Women in Science and technology. NORDPLUS Framework programme. Project ID: AD-2010_1a-22167.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Ryšiai su visuomene mokykloje. Vilnius: ŠAC, 2005, 96 p.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Komunikacija ir kokybė šiuolaikinėje visuomenėje. Kokybės komunikacija ir informacija / Z. Atkočiūnienė, L. Markevičiūtė, R. Matkevičienė, M. Stonkienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 8–33. ISBN 9986-19-656-6.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Ryšiai su visuomene. VU WebCT serveris, 2001.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • Dominant themes and styles of social enterprise communication in Lithuania (su dr. Maryja Šupa). Tarptautinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“. 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija).
 • Communication professionals as social change agents in times of uncertainty (su Lina Jakučioniene). 27nd International Sustainable Development Research Society Conference. 2021 m. liepos 13–15 d., Mid Sweden University, Švedija. https://2021.isdrsconferences.org/wp-content/uploads/2021/07/Book-of-Abstracts.pdf
 • Communication professionals as social change agents in time of crisis (su Lina Jakučioniene). 7th International Conference “Corporate Social Responsibility, Sustainability, Ethics & Governance”. 2021 m. birželio 23–25 d. Lisabona, Portugalija (vyko nuotoliniu būdu).
 • How PR professionals react and adopt globalization challenges: Mapping of PR professional competencies based on information from webpages on international PR professional associations (2015–2020) (su Lina Jakučioniene). International scientific conference “Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020”. 2020 m. spalio 21–22 d., Žilina, Slovakija.
 • Ageing society through the lens of sociology of emotions: the narratives of life of elderly people in the film “100 metų kartu”. The 5th Blanquerna -Emerson Global Summit. Blanquerna School of Communication and International Relations. 13–16th, November, 2019. Barcelona, Spain.
 • The secrets of storytelling of change, GlobCom Symposium 2019, College of Communications and Media Studies of Lisbon’s Polytechnic Institute, 2019 m. gegužės 29 d. – birželio 1 d., Lisabona, Portugalija.
 • Public interest in the Lithuanian media: how citizens protect their rights and what role media take in that process? (su doc. dr. Marija Stonkiene), XX international scientific conference „Human values in the digital age“, Turiba University, 2019 m. balandžio 25–27 d., Ryga, Latvija.
 • Social business startups’ communication on social impact: how digital media is used to (re)present “traditional” and social startups? XX international scientific conference „Human values in the digital age“, Turiba University, 2019 m. balandžio 25–27 d., Ryga, Latvija.
 • „Do we communicate impact and how?“, Pan-Baltic conference on impact “SoWhat“, 2018 m. lapkričio 22 d., Vilnius.
 • When corruption raised as the main issue for election campaign hits you back: the case of election campaign of Lithuanian Liberal Movement. Political Marketing Forum „Insiders and Outsiders in the Evolving Political market Place: Exploring the Actors and the Political Strategies“ Turiba University Riga, Latvia, 2–5 August 2017.
 • How the Media Are Managing Public Opinion During Political ElectionCampaigns: The Case of a Political Corruption Scandal During the Lithuanian Parliament Elections in 2016. „Media in the Post-Truth World: The New Marketplace of (Dis)information.“ November 2–4, 2017, Prague.
 • 100 years’ perspective in interpretation of otherness: Cultural, historical, religious factors that influence contradiction in communication among individuals. „24th Nordic Intercultural Communication conference“, 23–25 November, 2017, Jyväskylä, Finland.
 • Evaluation of the National Higher Education System‘s Competitiveness: Theoretical Model. „7th Annual conference  of  the  Euromed academy of business The Future of Entrepreneurship“, 2014, Kristiansand, Norway.
 • Politikų ir žiniasklaidos sąveikos: politinis cinizmas kaip politinės (ne)kultūros ar politinio populiarumo siekimo rezultatas. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“. 2014 m. birželio 19–20 d., Vilnius.
 • Politicians to vote for: leaders, celebrities, or...? Tarptautinė mokslinė konferencija „Political communication in the era of new technologies“, 2011 m. rugsėjo 22–23 d., Varšuva, Lenkija. 
 • Politikos komunikacijos kontekstai ir raiškos: politikos komunikacijos formų kismas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, 2011 m. birželio 16–18 d., Vilnius.
 • Nation state, national and cultural identity in political rhetoric. International Scientific Conference „ NIC2009“, 2009 m. lapkričio 26–28, Borås, Švedija.
 • Manifestation of corporate social responsibility in European market. Would it be possible to be responsible? International Scientific Conference „ NIC2008“, 2008 m. gruodžio 8–9 d., Reikjavikas, Islandija. 
 • Athens 2004 Olympic Games in Lithuanian Mass Media. International Scientific Conference „Athens 2004 Olympic Games and International Mass Media“, 2004, Thessaloniki, Greece.
 • Idea of Europe Constructed in Lithuanian Mass Media. International Scientific Conference „Europe between Memory and Change. Towards the Construction of a „European Society“, 2004 m. lapkričio 8–9 d., Roma, Italija.
 • Mass Mediated Discourse of Integration Process to EU during Presidential Elections in Lithuania in 2002. International Conference „6th International Scientific Conference "European Integration and Social Change: Problems of Intercultural Communication“, 2003 m. gegužės 16–17 d., Sofija, Bulgarija.
 • Teenager Orientated Mass Media Discourse: Gender And Family Stereotyping. International conference „Information Technology, Transnational Democracy and Gender“, 2002 m. gruodžio 16 d., Vilnius.
 • Managed political events in mediated political discourse. International Conference „Constructing Image and ideology in mass media discourse”, 2002 m. rugpjūčio 22–24 d., Danija.
 • New trends in political public relations in Lithuania. „Public Relations and New Media in the Process of Social Transformation“, 2001 m. gegužės 22–23 d., Sofija, Bulgarija.
 • New trends in relationship between mass media and politicians in Lithuania. „VI ICCCEU“, University of Tampere, 2000 m. liepos 20 d., Suomija.

Nacionalinės

 • Trečioji universitetų misija kaip socialinių inovacijų platforma: Lietuvos universitetų veiklos strateginė perspektyva. VU Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos instituto nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d.
 • Socialiai neatsakingų organizacijų socialiai atsakinga veikla. VU Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros kasmetinė mokslinė praktinė konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“, 2009 m. lapkričio 20 d.
 • Mokslo žurnalai Lietuvos mokslininkų požiūriu: kodėl reikia kalbėti apie mokslo komunikaciją? VU Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros kasmetinė mokslinė konferencija „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, 2008 m. lapkričio 28 d.
 • Verslo organizacijos informacinė aplinka. VU Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros kasmetinė mokslinė praktinė konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“, 2006 m. gruodžio 1 d.

Mokslo populiarinimas

 Viešos paskaitos

 • Kauno pedagogų profesinio tobulinimo centro ir Kauno profesinės sąjungos „Sandrauga“ organizuota paskaita „Efektyvi organizacijos vidinė komunikacija, probleminių situacijų valdymas“. 2013 m.
 • Kauno pedagogų profesinio tobulinimo centro ir Kauno profesinės sąjungos „Sandrauga“ organizuota paskaita „Lyderio ir jo komandos pagrindiniai bruožai, jų esminiai veiksniai siekiant tikslo“. 2010 m.

Ekspertinė ir kita veikla

 • 2001–2007 m., nuo 2010 m. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos tikroji narė.
 • Nuo 2010 m. The Baltic PR awards komisijos narė.
 • Nuo 2008 m. SKVC ekspertė.
 • 2008–2010 m. COST ekspertė.
 • Nuo 2007 m. EUPRERA – European Public Relations Education and Research Association institucinė narė.
 • Nuo 2007 m. Nordic Network for Intercultural Communication tarybos narė.
 • Nuo 2010 m. MOSTA ekspertė.

 • Nuo 2013 m. Baltijos šalių žiniasklaidos tyrimų asociacijos (Baltic Association for Media Research) narė.

 • Europos komunikacijos tyrimų ir švietimo asociacijos (ECREA) narė.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos