Prof. dr. Remigijus Misiūnas

misiunasKnygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
profesorius, daktaras

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narys.

Komunikacijos fakulteto tarybos narys.
                                                                  
Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab.

Tel. (8 5) 236 6111
El. paštas

 

 

misiunasKnygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
profesorius, daktaras

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narys.

Komunikacijos fakulteto tarybos narys.
                                                                  
Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab.

Tel. (8 5) 236 6111
El. paštas

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 Socialinių mokslų daktaro disertacija „Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945–1952 m.“, apginta 1997 m.

Mokslinė veikla

Monografijos

 • MISIŪNAS, Remigijus. Laiškai iš svetimų karų: lietuvių spauda apie JAV karus XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ir lietuvių karių laiškai iš jų / monografija ir šaltinių publikacija. Vilnius : Bonus animus, 2019. 260 p. ISBN 9786094051913.
 • Lietuva prieš LTSR. D.1: 1940–1945. Antras papildytas leidimas. Vilnius : Bonus Animus, 2016. 448 p. ISBN 9789955754466.
 • Lietuva prieš LTSR. D. 2. 1945–1952 m. Vilnius: Bonus animus, 2010. 385 p.
 • Lietuva prieš LTSR: monografija. Vilnius: Versus aureus, 2007. 351 p.
 • Informacinių kovų kryžkelėse: JAV lietuvių informacinės kovos XIX a. pabaigoje – 1922 m. Vilnius: Versus aureus, 2004. 374 p.
 • Barakų kultūros knygos: lietuvių DP leidyba 1945–1952. Vilnius: Versus aureus, 2003. 407 p.

Studijos

 • MISIŪNAS, Remigijus. Jo Didenybės prieglobstyje: Didžiosios Britanijos lietuviai Pirmojo pasaulinio karo metais. Vilnius : Bonus animus, 2019. 344 p. ISBN 9789955754558.
 • Lithuanian publishing in Lithuania. 2nd edition. Vilnius, 2004. 46, [1] p.
 • Lithuanian publishing in Lithuania. Vilnius, 2002. 42, [1] p.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • NAVICKIENĖ, Aušra; BRAZIŪNIENĖ, Alma; CICĖNIENĖ, Rima; KAUNAS, Domas; MISIŪNAS, Remigijus; PETREIKIS, Tomas. History of publishing in Lithuania // Oxford research encyclopedia of literature. Oxford: Oxford University Press, 2021. ISBN 9780190201098. p. [1-65].
 • MISIŪNAS, Remigijus. Apie Praną Ancevičių ir jo 1939-uosius // Pranas Ancevičius. Varšuva–Vilnius: 1939 m. ruduo: reportažai ir atsiminimai. Vilnius : Bonus animus, 2019. p. 9–24. ISBN 9786094051890.
 • MISIŪNAS, Remigijus. Europoje išleisti lietuviški ir lituanistiniai leidiniai JAV lietuvių spaudoje (iki 1904 m.). Knygotyra, 2019, t. 72, p. 206–232. ISSN 0204-2061. 
 • MISIŪNAS, Remigijus. „Mūsų karo korespondento...“, arba Apie karo korespondentą Antaną Vienuolį // Iš karo korespondento užrašų / Antanas Vienuolis-Žukauskas. Vilnius : Bonus Animus, 2019. p. 7–34. ISBN 9789955754534.
 • Mažos ir vidutinės knygų leidyklos šiuolaikinėje Lietuvos knygų leidybos struktūroje. Knygotyra, 2018, t. 71, p. 7–30.
 • Išeivijos bibliotekų ir skaitymo klausimai JAV lietuvių periodikoje (iki 1904 m.). Knygotyra, 2018, t. 70, p. 94–124.
 • JAV lietuvių švietimo, savišvietos ir skaitymo klausimai išeivijos periodikoje (iki 1904 m.). Knygotyra, 2017, t. 69, p. 42–83.
 • Lietuvių išeivių leidyba Jungtinėse Amerikos Valstijose XIX a. pabaigoje–XX a. viduryje: adresato problema. Knygotyra, 2016, t. 67, p. 23–44.

 • Leidyba prieškario ir šiandienos Lietuvoje: patirties lyginamoji analizė. Knygotyra, 2014, t. 62, p. 273–289.
 • Pirmieji bandymai kaupti išeivijos dokumentinį paveldą JAV. Knygotyra, 2012, t. 59, p. 30–39.
 • Išeivijos knyga: pasvarstymai domėjimosi madai praeinant. Knygotyra, 2009, t. 53, p. 269–274.
 • Neegzistuojanti bibliografija: lietuvių DP planuotų išleisti, spaudai parengtų ir jai atiduotų knygų bibliografinis sąrašas. Bibliografija‘ 2005–2006, 2007, p. 128–137.
 • Lietuvos komunistų partijos ir JAV lietuvių komunistų knygos ryšiai 1920–1940 metais. Knygotyra, 2006, t. 47, p. 149–170.
 • Kitakalbė lietuvių išeivių leidyba JAV iki 1922 metų. Knygotyra, 2005, t. 45, p. 77–95.
 • Pirmasis „Atviros Lietuvos knygos“ dešimtmetis / Julija Zinkevičienė, Remigijus Misiūnas. Knygotyra, 2003, t. 41, p. 62–80.
 • Universitetinės studijos: mokymo programų informacinis aprūpinimas / Julija  Zinkevičienė, Remigijus Misiūnas. Informacijos mokslai, 2003, t. 24, p. 35–45.
 • Informacijos specialistų rinkos tyrimai: knygų leidyba ir platinimas / Julija Zinkevičienė, Remigijus Misiūnas. Informacijos mokslai, 2002, t. 22, p. 30–41.
 • Das Buch, dur Buchmarkt und die Lesekultur. Litauen in Spiegei del Literatusiociologie. In: Osteuropa: Zeitschrift fur gegenwartsfragen des Osstens 52. jahrgang/Heft 9/10. September/Oktober 2002.
 • Leidyba Lietuvoje. Dailė, 2002, nr. 1, p. 86–89.

Šaltiniotyros ir tekstologijos darbai

 • Varšuva–Vilnius: 1939 m. ruduo : reportažai ir atsiminimai / Pranas Ancevičius; sudarytojas Remigijus Misiūnas. Vilnius : Bonus animus, 2019. 350 p. ISBN 9786094051890.
 • Iš karo korespondento užrašų / Antanas Vienuolis-Žukauskas; [sud. Remigijus Misiūnas]. Vilnius: Bonus Animus, 2019. 303 p. ISBN 9789955754534.
 • Amžininkai apie 1863 metų sukilimą: atsiminimų rinktinė. Vilnius: Bonus animus, 2013. 284 p.
 • ANDRIUŠIS, Pulgis. Kelionės po Lietuvą: rinktinė. Vilnius: Bonus animus. 2013.
 • RAMONAS, Vincas. Dulkės raudonam saulėleidy: kūrybos rinktinė. Vilnius: Bonus animus, 2013.
 • VAIČKUS, Jonas. Šešeri metai svetimšalių legione. Vilnius: Bonus animus, 2013. 208 p. 
 • ŽADEIKIS, Pranciškus. Didžiojo karo užrašai. Vilnius, Bonus animus, 2013. 496 p.
 • ANDRIUŠIS, Pulgis. Kelionių užrašai. Vilnius: Bonus animus, 2012. 510 p.
 • Lietuvių DP knyga: sąvadas. Vilnius: Bonus animus, 2012. 260 p.
 • ANDRIUŠIS, Pulgis. Ir vis dėlto juokimės. Vilnius: Bonus animus. 2011.
 • PRAPUOLENIS. Kazimieras. Romos užrašai. Vilnius: Bonus animus, 2009. 268 p.
 • Didi maža tauta: Lietuvos įvaizdžio kampanija JAV 1919 metais – A great little nation: Lithuania‘s image campaign of 1919 in U.S. Vilnius: Bonus animus, 2008. 333 p.
 • Lietuva pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1900 metais. Vilnius: Versus Aureus, 2006. 314 p.
 • The Baltoscandian Confederation by Kazys Pakštas. Vilnius: Versus Aureus, 2005. 77 [2] p.

 Žodynai, originalūs žinynai, žemėlapiai, enciklopediniai leidiniai

 • Knygų leidyba. Iš: Lietuva: enciklopedija. Vilnius, 2008, t. 1, p. 1070–1082. Lietuvos knygos veikėjai : biografijų žodynas : metodikos nurodymai. [Vilnius] : Vilniaus universiteto leidykla, 2000. [3], 310–326 p. Atsp. iš Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ 36 t. Turinyje: Abelis, Povilas. p. 319; Giedraitis, Antanas. p. 327; Jacikevičius-Varūnas, Balys. p. 328; Jūra (Juraitis), Klemensas. p. 328; Penikas, Domas. p. 332; Vizgirda Tadas (Teodoras). p. 342.

 • Biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“. Biografijos žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“: Jasėnas Kazimieras. Knygotyra, 2007, t. 49, p. 221. Taip pat kreipties būdas: World Wide Web. URL: http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/49/apz1.pdf.

 • Knygų leidyba. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2006, t. 10, p. 313–316.
 • Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] = The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas / vyr. redaktorius Domas Kaunas; sudarytojas Osvaldas Janonis; techninė redaktorė Iveta Jakimavičiūtė ... [et al.]. Vilnius: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). ISBN 9986-680-27-1. http://www.leidykla.vu.lt/netleid/knygot/36/tomas36.htm.

Moksliniai projektai

 • Lietuvos leidybos rinkos tyrimai 2004–2007 m. Lietuvos leidėjų asociacijos užsakymu. Medžiaga paskelbta leidiniuose:

                   Book publishing in Lithuania. Vilnius, 2004, 48 p.

                   Book publishing in Lithuania. Vilnius, 2005, 46 p.

                   Book publishing in Lithuania. Vilnius, 2007. 36 p.

 • „Atviros Lietuvos knygų“ serijos leidybos ir sklaidos tyrimas Atviros Lietuvos fondo užsakymu. 2001 m. Kartu su  J. Zinkevičiene ir A. Poviliūnu.

Dėstomi dalykai

 • Leidybos pagrindai (leidybos bakalaurams)
 • Leidybos marketingas (leidybos bakalaurams)
 • Leidybos organizavimas (leidybos magistrams)
 • Leidybos ekonomika (doktorantams)
 • Propagandos istorija ir teorija (doktorantams)

Dalyvavimas disertacijų gynimo tarybose

 • Valiaus Venckūno disertacijos „LDK paveldo dalybų naratyvai Lietuvos ir Baltarusijos politinėje komunikacijoje XXI a. pradžioje“ gynimo tarybos pirmininkas, 2021 m. kovo 30 d.
 • Tomašo Božerockio disertacijos „Medijų ir atminties laikmenų komunikacinė reikšmė formuojant Armijos Krajovos kolektyvinę atmintį XX a. viduryje“ gynimo tarybos narys, 2020 m. liepos 2 d. 
 • Inos Ėmužienės disertacijos „Amerikos lietuvių bendruomenės audio-vizualinės žiniasklaidos raida 1944–1990 m.“ gynimo tarybos narys, 2018 m. spalio 16 d.
 • Manto Bražiūno disertacijos „Žurnalistikos laukas okupuotoje Lietuvoje (1940–1944)“ gynimo tarybos narys, 2017 m. birželio 27 d.
 • Alinos Meilūnaitės-Vaišvilienės disertacijos „Reklamos poveikis vartotojui knygų rinkoje“ gynimo tarybos narys, 2010 m. gegužės 21 d.

Studijoms skirti leidiniai

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • Išeivijos rašytinio paveldo aktualizavimas: misija (ne)įmanoma? Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Panevėžys, 2019 m. gegužės 14 d. 
 • Išeivių kelionių literatūra: J. Norbuto „Iš Škotijos į Lietuvą motociklieta“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas. Kaunas, 2018 m. rugsėjo 28 d.
 • Kazio tvermės dėsnis: teorija ir praktika. Seminaras „Kazio Almeno skaitymai“. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas. Kaunas, 2017 m. spalio 27 d.
 • Senoji išeivija: išėję grįžti ir... atstumti. 4-asis Lietuvos istorikų suvažiavimas „Vasario 16-osios Lietuva: pirmtakai ir paveldėtojai“. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 2017 m. rugsėjo 14–16 d.

 • Lietuvos išeivių leidyba: gyvenimas gete ir mėginimai iš jo ištrūkti (XIX a. pab.–XX a. vid.). Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Vilnius, 2015 m. rugsėjo 24–25 d.
 • Leidyba prieškario ir šiandienos Lietuvoje: istorinės paralelės. Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė knyga mažoje šalyje: patirtys ir perspektyvos“. Vilniaus universitetas. 2013  m. rugsėjo 25–26 d. 
 • Kitakalbės išeivių spaudos vieta tautinio išsivadavimo judėjime XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Tarptautinė knygotyros konferencija „Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“. Vilnius, 2008 m. rugsėjo 25–27 d.
 • Išeiviška knyga: svarstymai domėjimosi madai praeinant. Tarptautinė knygotyros konferencija „Rankraštinis ir spaudos paveldas išsaugant Lietuvos ir kitų Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą“. Vilnius, 2007 m. rugsėjo 27–28 d.

Mokslo populiarinimas

 • Remigijus Misiūnas. Lietuvos leidybos statistika: tarp gerų siekių ir realybės. Tarp knygų. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 0868-8826. eISSN 1392-4869. 2021, Nr. 4, p. 9-11.
 • Remigijus Misiūnas: Kokios knygos bus išleistos lietuvių kalba, o kokios ne?
  Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/remigijus-misiunas-kokios-knygos-bus-isleistos-lietuviu-kalba-o-kokios-ne-285-1167804?copied
 • Neatskleista kanauninko P. Žadeikio asmenybė. BTV istorinė-publicistinė laida „Brydės“. Vedėja Danguolė Bunikienė. Paskelbta 2018 m. gegužės 5 d. Prieiga per internetą: https://lnk.lt/video/ziurek-brydes/30029
 • Ar daug pasikeitė leidyba Lietuvoje nuo prieškario? Interviu su prof. R. Misiūnu vedė Kristina Urbaitytė. Bernardinai.lt. 2013-10-04.
 • Knygų leidyba Lietuvoje – kas svarbiau: vertinga literatūra ar pelnas? LRT laida „Literatūros akiračiai“. 2013 m. rugsėjo 28 d.
 • Lietuvos leidybos politika: diskusija. Dalyvavo vyriausioji LR Prezidentės patarėja švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų klausimais Virginija Būdienė, Seimo narė prof. habil. dr. Marija Aušrinė Pavilionienė, kultūros ministro patarėja dr. Erika Furman, kultūros viceministras Darius Mažintas, Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas Remigijus Jokubauskas, Vilniaus dailės akademijos leidyklos direktorius dr. Marius Iršėnas, R. Paknio leidyklos vadovas Raimondas Paknys, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytojai prof. dr. Remigijus Misiūnas, dr. Arūnas Gudinavičius, spaustuvės „Kopa“ direktorius Saulius Mudėnas. Diskusiją vedė žurnalistas Andrius Tapinas. Antrasis Vilniaus knygų festivalis. Vilnius. 2012 m. rugsėjo 15 d. 
 • Kinų rašytojui Mo Yanui įteikta Nobelio literatūros premija vėl pakurstė garsesnes diskusijas apie meno apdovanojimus. Ar meno laukui gali būti pritaikyti varžybų kriterijai? Kaip premijos formuoja literatūros lauką? Ar apdovanojimai padeda pastebėti geriausią literatūrą, o gal propaguoja populiariąją, į šalį nustumdami vertingąją? Pokalbis su poete Aušra Kaziliūnaite, literatūros kritiku, vertėju Laimantu Jonušiu ir leidybos specialistu Remigijumi Misiūnu. LRT laida „Literatūros akiračiai“. 2012 m. lapkričio 11 d.
 • Lietuvos įvaizdis. TV3 laida „Pabandom iš naujo“. Vedantysis Marius Mikutavičius. 2012 m. liepos 9 d.
 • „Nerimstanti lietuvių išeivija visą laiką kėlė susierzinimą“. Lietuvos televizijos laida „Įžvalgos“. Vedantysis Virginijus Savukynas. 2012 m. sausio 29 d.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos