Asist. dr. Jurgita Rudžionienė


Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro
asistentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 215-216 kab.

Tel. (8 5) 236 6113
El. paštas

Komunikacijos fakultete dirba nuo 1991 m. (Vilniaus universitete – nuo 1989 m.)

 

 

 


Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro
asistentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 215-216 kab.

Tel. (8 5) 236 6113
El. paštas

Komunikacijos fakultete dirba nuo 1991 m. (Vilniaus universitete – nuo 1989 m.)

 

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Bibliotekų vertinimas vadybos požiūriu“ apginta 2002 m.

Docentės pareigos 2007–2012 m.

Mokslo interesai

 • Informacijos paslaugos, jų kokybė
 • Informacinės veiklos vertinimas
 • Informacinis raštingumas
 • Kultūros ir informacijos institucijų statistikos organizavimas
 • Informacijos organizavimas
 • Tęstinis informacijos specialistų mokymas
 • Mokymasis visą gyvenimą

Mokslinė produkcija

Recenzuoti moksliniai straipsniai

Kiti moksliniai straipsniai

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; PUZAKINAITĖ, Ina; AUDZEVIČIŪTĖ, Eglė. E-World for Disabled: a Way to Survive the 21st Century? Bobcatsss 2012. Information in e-motion : 20th International Conference on Information Science, 2012 m. sausio 23–25 d., Amsterdamas (Olandija), Proceedings. Amsterdam: Bock+Herchen Verlag, 2012, p. 54–57. ISBN 9783883472874.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Audronė Glosienė (1958-10-04 – 2009-01-26): atminimui. Knygotyra, 2009, t. 52, p. 278–283. ISSN 0204-2061.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; ČYPAITĖ, Asta; ŠERKŠNIENĖ, Justina. Information Access for Disabled Students. Bobcatsss 2008 Proceedings. 16th Bobcatsss symposium 2008: Providing access to information  for everyone, 2008 m. sausio 28–30 d., Zadaras (Kroatija). Bad Honnef: BOCK+HERCHEN Verlag, 2008, p. 159–166. ISBN 9783883472591.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; KRIVIENĖ, Irena. Academic Library and Study Process: Are We on the Right Vay? Information use in information society: Proceedings of the international conference, 2006 m. spalio 10–11 d. Bratislava (Slovakija), p. 67–74.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Developing the Information Professional: Continuing Education for LIS Specialists from Lithuanian Perspective. Proceedings of International symposium “The Saga of Librarianship”, 2004 m. spalio 21–24 d., Ankara (Turkija), p. 257–267.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; PETUCHOVAITĖ, Ramunė. Profiles of Continuing Education for Library and Information Science Specialists in Lithuania. Proceedings of the 7th Congress of Baltic Librarians “Diversity in Unity: Baltic Libraries in the European Union”, 2004 m. rugsėjo 20 d. – spalio 2 d., Jumurda (Latvija), Ryga: Nacionalinė Latvijos biblioteka, 2004, p. 182–188.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Library Performance Measurement in Lithuanian Libraries: Choice or Necessity? Proceedings of the 6th Congress of Baltic Librarians “Library as Information Gateway to the New Millenium”, 2000 m. spalio 5–6 d., Vilnius, Lietuvos bibliotekininkų draugija, 2000, p. 178–180.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Renaissance of Continuing Education: Integrated Training Centre for LIS Specialists in Lithuania. Proceedings of the 6th Congress of Baltic Librarians “Library as Information Gateway to the New Millenium”,  2000 M. spalio 5–6 d., Vilnius, Lietuvos bibliotekininkų draugija, 2000, p. 195–199.

Mokslinės recenzijos

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Rec kn.: Claypoole, Ted, Payton, Theresa. Protecting Your Internet Identity: Are You Naked Online. The Electronic Library, 2014, Vol. 32, issue 5, p. 766–767. Prieiga per internetą: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/EL-01-2014-0010.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Rec kn.:  Collaboration in Libraries and Learning Environments / Edited by Maxine Melling and Margaret Weaver. The Electronic Library, 2014, vol. 32, issue 6, p. 923–924. Prieiga per internetą: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/EL-11-2013-0206.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. What Strategies Are Needed for Thriving Library? Block, Marylaine. The Thriving Library: Successful Strategies for Challenging Times. Medford (NJ): Information Today, Inc., 2007. x, 324 p. Information research, 2009, Vol. 14, no. 1, art. no. R333.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Managing Academic Support Services in Universities: the Convergence Experience (ed. by Terry Hanson). Journal of Documentation, Facet Publishing, 2007, Londonas (Jungtinė Karalystė), Vol. 63, no. 2, p. 286–287.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Rec. kn.: Vaughan L. Statistical Methods for the Information Professional: a Practical, Painless Approach to Understanding, Using and Interpreting Statistics. Information Today, Inc., 2001, Medfordas (JAV), p. 209  (ASIST monograph series). International Journal of Information Management, 22, 2002, p. 241–243.

Publikuoti mokslo veikalų vertimai į lietuvių ir iš lietuvių kalbos

 • Laitinenas, M. Teigiamo bibliotekų poveikio paieškos – Suomijos sėkmės istorija. Tarp knygų, 2015, nr. 11, p. 8-12. / iš anglų k. vertė J. RUDŽIONIENĖ.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Darbuotojų komplektavimas; veikla ir vertinimas; Prieiga neįgaliesiems žmonėms. ES 6-osios Mokslinių tyrimų programos projekto CALIMERA Sėkmingos veiklos gairių Technologijų taikymas kultūros paveldo sektoriuje: vietinės institucijos – prieigos prie elektroninių išteklių tarpininkai / vertimas iš anglų k. Vilnius, 2005, p. 125–157; p. 358–376.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Fondų komplektavimas; Suomijos bibliotekų įstatymas (904/1998); Vartotojų chartija; Bibliotekų pastatų standartai – Ontarijas (Kanada) ir Barselona (Ispanija). Viešųjų bibliotekų paslaugų plėtra: IFLA ir UNESCO gairės / vertimas iš anglų k. Vilnius: LNB, 2002, p. 51–63; p. 95–110.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekų veiklos matai ir vertinimo priemonės. Viešosios bibliotekos skaitmeninės eros sankryžose: Europos Sąjungos projekto PULMAN gairės / vertimas iš anglų k. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, p. 59–65.

Standartai ir teisės aktai, kuriuos rengiant dalyvauta

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Lietuvos standarto rengimas (darbo grupės vadovė – lietuviškųjų terminų atitikmenų kūrimas, ekspertavimas etc.): ISO 9707: 2011. Informacija ir dokumentavimas. Statistiniai duomenys apie išleistas knygas, laikraščius, periodinius ir elektroninius leidinius bei jų platinimą (tapatus ISO 9707:2008(E)). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011, p. 19 .
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. LST ISO 2789: 2013 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika, LST ISO 9707:2011 Informacija ir dokumentavimas. Statistiniai duomenys apie išleistas knygas, laikraščius, periodinius ir elektroninius leidinius bei jų platinimą, ISO 2789: 2007 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika, LST ISO 2789: 2005 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika.

Moksliniai projektai

 Vadovavimas projektams 

 • Projektas „Bibliotekų specialistų mokymai“ (kontraktorius – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka); projekto partnerio Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto koordinatorė, 2012–2015 m.
 • Projektas „Bibliotekų specialistų mokymai“, mokymų tema „Bibliotekininkystės pagrindai“. VU KF projekto partneris, projekto koordinatorė dr. Jurgita Rudžionienė, 2012–2013 m. Projektą iš dalies finansuoja LR Kultūros ministerija.

 • KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto (BIMI) Bibliotekininkų tęstinio mokymo centro (BTMC) koordinatorė dr. Jurgita Rudžionienė, 1999–2004 m.
 • Atviros visuomenės instituto ir Atviros Lietuvos fondo projektas „Bibliotekininkų ir informacijos specialistų tęstinis mokymas Lietuvoje‟; koordinatorė dr. Jurgita Rudžionienė, 1999–2002 m.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Europos Komisijos finansuojamas „eContentplus“ programos projektas „EDLnet“ (Europos skaitmeninė biblioteka: teminis tinklas); tinklo partnerio KF atstovė dr. Jurgita Rudžionienė, 2007–2009 m.
 • ES struktūrinių fondų Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2 prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra 2.4 priemonės projektas „Lietuvos kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plėtra“, mokymo(si) medžiagos „Rinkodaros priemonių valdymas kultūros įstaigų veikloje“ rengimas, 2007 m.
 • ES projektas „BIBLIONOVA: informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymo metodo kūrimas ir išbandymas besimokančiame regione“, Šiaulių universitetas (Metodikų rengimas; bendraaut. Audronė Glosienė, Vita Mozūraitė), 2004–2005 m.
 • „Phare 2001 ESS“ subsidijų programos projektas „Bibliotemlink: Bibliotekininkų tęstinis mokymas – Lietuvos informacinės visuomenės kompetencijai“; projekto vicekoordinatorė Jurgita Rudžionienė, 2003–2004 m.

Ataskaitos, kurias rengiant dalyvauta

 • Bibliotekos veiklos analizė ir vertinimas: tyrimas Vilniaus aukštesniosios statybos mokyklos bibliotekoje. Iš: Kelias į kolegijų biblioteką: ES PHARE programos „Aukštojo mokslo institucinė reforma“ aukštesniųjų mokyklų bibliotekų plėtros darbo grupės ataskaita. Vilnius: ES PHARE programos „Aukštojo mokslo institucinė reforma“ įgyvendinimo padalinys, 2000, p. 60–62.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • ECIL (European Conference on Information Literacy (Europos informacinio raštingumo konferencija) organizacinio ir programos komitetų narė, 2012–2013 m., 2013–2014 m., 2014–2015 m.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos IMCW „4th International Symposium on Information Management in a Changing World“ programos komiteto narė, 2012–2013 m., 2013–2014 m., Limerikas (Airija).
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida“ organizacinio komiteto narė, 2012 m. lapkričio 15–16 d. 
 • KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto (BIMI) ir LR kultūros ministerijos rengiamos tarptautinės mokslinės konferencijos „Atminties komunikacija bibliotekose, archyvuose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika“ organizacinio, programos komitetų narė, 2007 m. spalio 4–5 d.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Universitetų bibliotekos permainų laikotarpiu“, organizacinio komiteto narė,  2007 m. gegužės 3–4 d., Vilniaus universiteto biblioteka. Rengėjas – Vilniaus universiteto biblioteka ir KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas.
 • KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto (BIMI) tarptautinio seminaro „Bibliotekų ir informacijos paslaugų vertinimas: ar tai kelias link naujovių ir efektyvumo?“ („Evaluation of Library and Information Services. Does it Lead to Innovation and Effectiveness?‟) organizacinio komiteto narė, 2006 m. gruodžio 16–17 d.
 • Seminaro „Vaclovo Biržiškos skaitymai“ organizacinio komiteto pirmininkė, 2007 m. gruodžio 4 d., Lietuvos Generolo Jono Žemaičio karo akademija. Rengėjas – KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ir  Lietuvos Generolo Jono Žemaičio karo akademija.
 • Seminaro „Vaclovo Biržiškos skaitymai“ organizacinio komiteto pirmininkė, 2006 m. gruodžio 7 d., Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Rengėjas – KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ir Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose

 • Slovėnijos mokslinio periodinio leidinio „KNJIŽNICA“ tarptautinės redaktorių kolegijos narė, 2012 m. – iki šiol, Slovėnijos nacionalinė biblioteka, Slovėnijos bibliotekininkų draugija.

Mokslininkų rengimas

Doktorantai, kuriems konsultuota

 • Ugnės Rutkauskienės daktaro disertacijos „Viešųjų bibliotekų socialinis ir ekonominis poveikis vartotojams“ (apgintos 2009 m. gruodžio 18 d.) konsultantė.

Dalyvavimas doktorantų gynimo komitetuose

 • Ugnės Rutkauskienės daktaro disertacijos „Viešųjų bibliotekų socialinis ir ekonominis poveikis vartotojams“ (apgintos 2009 m. gruodžio 18 d.) gynimo komiteto pirmininkė.

Disertacijų oponavimas

 • Rasos Januševičienės daktaro disertacijos „Bibliotekų ir informacijos paslaugos sutrikusio regėjimo žmonėms“ (apgintos 2005 m. kovo 4 d.) oponentė.

Mokslinių paskaitų organizavimas

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programų studentams:

 • Informacinės veiklos vertinimas
 • Informacijos paslaugų rinkodara
 • Spaudos ir bibliotekų statistika
 • Informacijos organizavimas
 • Informacijos ieška ir tvarkyba
 • Profesinė etika
 • Projektų valdymas
 • Informacijos paslaugų rinkodara

Erasmus studijų programų studentams:

 • Informacijos paslaugų kokybė ir vertinimas (angl. Quality and Evaluation of Information Services)
 • Akademinė biblioteka ir studijų procesas (angl. Academic Libraries' Services and Study Process)

Studijoms skirti leidiniai

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekos veiklos vertinimo ABC: mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 80.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas / ats. redaktorė ir sudarytoja Audronė Glosienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 700. Iliustr. turinyje Jurgitos Rudžionienės straipsniai (2,6 autorinio lanko): Aukštasis mokslas ir studijos, p. 19–35; Bendradarbiavimas bibliotekininkystės srityje (kartu su R. Petuchovaite), p. 54–58; Standartai ir bibliotekų statistika, p. 595–603; Bibliotekos veiklos kokybės vertinimas ir kontrolė, p. 659–664.
 • MAŽEIKIENĖ, Natalija; LIUKINEVIČIENĖ, Laima; ŠAPARNIENĖ, Diana; LUKŠYTĖ, Jolita; PAULAUSKAS, Stasys; GLOSIENĖ, Audronė; RUDŽIONIENĖ, Jurgita; MOZŪRAITĖ, Vita. Informacinių gebėjimų ugdymas : mokomoji knyga. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008,  p. 97–302.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Paslaugų rinkodaros vystymas, paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo tarpusavio ryšys kultūros įstaigoje. Iš: Rinkodaros priemonių valdymas kultūros įstaigų veikloje: Projekto „Lietuvos kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plėtra“ mokymosi medžiaga / Ekspertai prof. habil. dr. Vytautas Pranas Pranulis, dr. Ramūnas Časas, Vilnius, 2007. p. 41–77.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Performance Measurement and Evaluation in Libraries and Information Services: [Training materials]. Open Society Institute, 2001.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekų veiklos vertinimas ir analizė: kurso programa VU Bibliotekininkystės studijų krypties studentams. Vilnius : VU KF, 2000, p. 12.

Kiti studijoms skirti leidiniai

 • ATKOČIŪNIENĖ, Z; BLIŪDŽIUVIENĖ, N; GUDAUSKAS, A.; LAUŽIKAS, R.; MARTIŠIUS, M., MATKEVIČIENĖ, R.; RUDŽIONIENĖ, J.; STONKIENĖ, M.; VAIŠNYS. Rašto darbų metodiniai nurodymai. VU Komunikacijos fakultetas, 2011, p. 85.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; GRIGAS, Vincas. Drop Out Factors in Data Literacy and Research Data Management Survey: The Vilnius University Experience. European Conference on Information Literacy (ECIL), September 24–27, 2018, Oulu, FInland.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Towards Digital Literacy: The Case of Adult Users at Lithuanian Public Libraries. European Conference on Information Literacy (ECIL), September 24–27, 2018, Oulu, FInland.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Data Literacy and Research Data Management at the University of Vilnius. European Conference on Information Literacy (ECIL), September 18–21, 2017, Saint-Malo, France.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Autorių teisių raštingumas kaip svarbus bendrojo informacinio raštingumo elementas Lietuvos kultūros sektoriaus institucijose. Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III,  Vilniaus universitetas, 2016 m. birželio 9–10 d., Vilnius.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; ŠURKUTĖ, Roberta. Copyright literacy of specialists from libraries and other cultural institutions: Lithuanian case. The Third European Conference on Information Literacy (ECIL): abstracts, October 19–22, 2015, Tallinn (Estonia), p. 77.
 • DVORAK, Jaroslav; RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Perception of evaluation in libraries: Lithuanian and Slovakian  libraries case. Book of abstracts 7th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries QQML 2015 International Conference/editor Anthi Katsirikou, May 26–29, 2015, Paris, p. 151-152.

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Statistics for Assuring Evaluation Sustainability: the Case of Lithuanian Cultural Sectorʼs Organisations. „Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML 2014): 6-th International Conference: Book of Abstracts“ / editor Anthi Katsirikou, 2014 m. gegužės 27–30 d., Stambulas (Turkija), ISAST, 2014, p. 166. ISBN 978-618-81257-1-1.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Information Behavior of University Students: from Today’s Information and Communication Student Towards Tomorrow’s Excellent Future Information Specialist. „European conference on information literacy (ECIL)“, 2013 m. spalio 22–25 d., Stambulas (Turkija), Ankara: Hacettepe University, 2013, p. 85. ISBN 9789754913590.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Public Administration Approach: What do Libraries Need for Consistent Information Services Evaluation. „Qualitative and quantitative methods in libraries (QQML 2013)“ : international conference: book of abstracts, editor Anthi Katsirikou, 2013 m. birželio 4–7 d., Roma (Italija), 2013, p. 226–227. ISBN 978-618-80698-0-0.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; PUZAKINAITĖ, Ina; AUDZEVIČIŪTĖ, Eglė. Library Highways: Secrets of Library Professionals.  „International Conference of Information Science Bobcatsss 2013: from Collections to Connections: Turning Libraries „Inside-Out“, 2013 m. sausio 23–25 d., Ankara (Turkija), 2013: abstracts, p. 47. ISBN 978-975-481-340-8.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. E-World for Disabled: a Way to Survive the 21st Century? „BOBCATSSS 2012 : Information in e-motion : 20th International Conference on Information Science“, 2012 m. sausio 23–25 d. Amsterdamas (Olandija), 2012 : abstracts. p. 77.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Use of Electronic Information Resources as Quality Factor of Academic and Study Environment. „Qualitative and quantitative methods in libraries (QQML 2012)“ : international conference : book of abstracts, editor Anthi Katsirikou,  2012 m. gegužės 22–25d., Limerikas (Airija), 2012, p. 227–228.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Establishing Culture of Assessment: What do We Need to Strengthen Ties Between Academic Library and Study Process. „Qualitative and quantitative methods in libraries (QQML 2011)“ : international conference : book of abstracts, editor Anthi Katsirikou, 2011 m. gegužės 24–27 d., Atėnai (Graikija), 2011, p. 51.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Paveldo informacijos ir komunikacijos institucijų veiklos kokybės vertinimas: prievolė ar sėkmingos vadybos galimybės“ pranešimo santrauka. VU Komunikacijos fakulteto tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, 2011 m. birželio 16–17 d., Vilnius: VU, 2011, p. 18.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; PROKOPČIK, Marija. From Quantitative and Qualitative Methods Towards Teaching Methodology: Vilnius University Students Learning to Evaluate Library Performance. „2nd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference“, 2010 m. gegužės 25–28 d., Kreta (Graikija) : book of abstracts. Chanija (Graikija), 2010. p. 32.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; ZEMCOVA, Julija; BALTRŪNAS, Evaldas; MANŽUCH, Zinaida. Intranet for Making the Life of Library Staff Easier: the Case of Lithuanian Academic Libraries. „BOBCATSSS 2010: Bridging the Digital Divide: Libraries Providing Access for All?“, 2010 m. sausio 25–27 d., Parma (Italija), 2010 [Elektronins išteklius], p. 13.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; BALTRŪNAS, Edvaldas; LILEIKAITĖ, Aistė. What Management Style is Obtained in Lithuanian Libraries? „BOBCATSSS 2009: Challenges for the New Information Professional“, 17th BOBCATSSS Symposium abstracts, 2009 m. sausio 28–30 d., Portas (Portugalija), Bad Honnef : Bock + Herchen Verlag, 2008, p. 75. ISBN 9783883472591.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; ČYPAITĖ, Asta; ŠERKŠNIENĖ, Justina. Information Access for Disabled Students. „Providing Access to Information for Everyone: Abstracts of 16th BOBCATSSS Symposium“, 2008 m. sausio 28–30 d., Zadaras (Kroatija), Bad Honnef: Rock+Herchen Verlag; Bauer grupa, 2008. p. 56–57.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; KRIVIENĖ, Irena. Academic Library and Study Process: Are We on the Right Way? „Information Use in Information Society“, 2006 m. spalio 10–11 d., Bratislava (Slovakija), 2006, p. 67–74.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Besimokančios visuomenės link: komunikacijos ir informacijos specialistų tęstinio mokymo nuostatos ir jų įgyvendinimo bandymas Vilniaus universitete. II-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros raida žinių visuomenėje“, Pranešimų tezės. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 72–73.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Developing the Information Professional: Continuing Education for LIS Specialists from Lithuanian Perspective. International symposium „The Saga of Librarianship“, 2004 m. spalio 21–24 d., Ankara (Turkija).
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; PETUCHOVAITĖ, Ramunė. Profiles of Continuing Education for Library and Information Science Specialists in Lithuania. „7th Congress of Baltic Librarians „Diversity in Unity: Baltic Libraries in the European union“, 2004 m., rugsėjo 30 d.  – spalio  2 d., Jumurda (Latvija).
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Library Performance Measurement in Lithuanian Libraries: Choice or Necessity? „6th Congress of Baltic Librarians „Library as Information Gateway to the New Millenium”, 2000 m. spalio 5–6 d., Vilnius.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Renaissance of Continuing Education: Integrated Training Centre for LIS specialists in Lithuania. „6th Congress of Baltic Librarians „Library as Information Gateway to the New Millenium”, 2000 m. spalio 5–6 d., Vilnius.

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Spausdintinis ar elektroninis dokumentas: ką renkasi studentai?. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos' 2017“, Vilnius, 2017 m. kovo 24 d.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita, ŠURKUTĖ, Roberta. Kultūros sektoriaus institucijų informacinis raštingumas: ar išmanome autorių teises. Nacionalinė mokslinė konferencija „V. Biržiškos skaitymai: biblioteka kaip dalyvaujamoji institucija, Birštonas, 2015 m. gruodžio 2 d.

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Tęstinis bibliotekų ir informacijos specialistų mokymas: būklė ir tikimybinė raida. Kauno savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos vaizdo konferencija „Biblioteka ir informacinės technologijos žinių visuomenėje“, 2002 m. kovo 22 d., Vilnius–Kaunas–Klaipėda.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkų tęstinio mokymo centras Lietuvoje: patirtis ir perspektyva. Lietuvos bibliotekininkų draugijos metinė konferencija, 2000 m. gruodžio 14 d., Vilnius.

Pranešimai seminaruose

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Academic Library Services Evaluation from Students Viewpoint. Tarptautinis seminaras „Bibliotekų ir informacijos paslaugų vertinimas: ar tai kelias link naujovių ir efektyvumo?“ („Evaluation of Library and Information Services. Does it lead to innovation and effectiveness?“, 2006 m. gruodžio 16–17 d., Vilniaus universitetas, KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, Vilnius.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; KRIVIENĖ, Irena. Mesto akademičeskich bibliotek v sisteme naučnoj kommunikaciji: nekotoryje čerty modeli i analiz situacii v akademičeskich bibliotek Litvy. Tarptautinis seminaras „Menedžment perem v bibliotekach universitetov“, 2006 m. spalio 27 d., Minskas (Baltarusija).
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Continuing Education for LIS Specialists in Lithuania: Models, Results and Lessons (Tęstinio bibliotekų ir informacijos specialistų mokymo Lietuvoje modeliai, rezultatai ir pamokos). International seminar for library managers and administrators in Latvia, 2006 m. birželio 2 d., Pakretuonė (Lietuva).
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; GLOSIENĖ, Audronė. Marketing v nepreryvnom obrazovaniji. Meždunarodnyj seminar – Zimniaja škola „Aktualnyje voprosy nepreryvnogo bibliotečnogo obrazovanija“, 2004 m. sausio 11–12 d., Belorusskij Gosudarstvennyj Universitet, Minskas (Baltarusija).
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Nepreryvnoje obučenije informacionno-bibliotečnych specialistov v Trening Centre Vilniusskogo universiteta, Fakulteta Kommunikaciji. Meždunarodnyj seminar – Zimniaja škola „Aktualnyje problemy nepreryvnogo bibliotečnogo obrazovanija“, 2003 m. sausio 28–29 d., Belorusskij Gosudarstvennyj Universitet, Minskas (Baltarusija).
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Distancionnoje obučenije v nepreryvnom bibliotečnom obrazovaniji. Meždunarodnyj seminar – Zimniaja škola „Aktualnyje problemy nepreryvnogo bibliotečnogo obrazovanija“, 2003 m. sausio 28–29 d., Belorusskij Gosudarstvennyj Universitet, Minskas (Baltarusija).
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; GLOSIENĖ, Audronė. How to Market Your Training Centre Effectively. International seminar of OSI Information Program, Training Centre Initiative, 2002 m. birželio 13–14 d., Budapeštas (Vengrija).
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Training Centre for LIS Specialists in Lithuania: Starting the Project. EU Leonardo da Vinči programos projekto „Vadyba ir naujos technologijos‟ („Management and New technologies“) partnerių koordinatorių seminaras, 2000 m. vasario 21 d., Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, Vilnius.

Pranešimai kituose mokslo renginiuose

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Mokyklos biblioteka šiandien: prabanga ar būtinybė? Respublikinė mokyklų bibliotekų darbuotojų konferencija „Mokyklos biblioteka – iššūkių švietimui kontekste”, 2015 m. birželio 12 d., Jonava.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita; GLOSIENĖ, Audronė. Training Librarians and Transforming Libraries. Integrated Training Centre for LIS specialists in Lithuania. NLP Training Centre Initiative Meeting, 2000 m. rugsėjo 12–14 d., Budapeštas (Vengrija).

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose/centruose

 • Sičio universitetas Londone (Jungtinė Karalystė), 2001 m. birželio 25 d. – 2001 m. rugpjūčio 4 d.
 • Oulu Universitetas (Suomija, Suomijos Respublikos CIMO stipendija), 1998 m. kovo 1 d. – 1998 m. birželio 25 d.
 • Stokholmo universitetas (Švedija), 1996 m. balandžio 1 d. – 1996 m. balandžio 30 d.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Mokymai „Poveikio vertinimas“ (LNB projekto „Bibliotekos pažangai“ mokymai), 2015 m. gegužės 11 d.
 • VU VPI-3.2-ŠMM-V-02-003 projekto „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ kvalifikacijos kėlimo mokymai, e. modulio „Mokslo komunikacija“ studijavimas, 2012 m. balandžio 16 – gegužės 7 d.
 • VU Kokybės vadybos centro mokymai „Aiming for Excellence by Sharing the Best Practice“ pagal projektą „Creation and Implementation of Internal Study Quality Management System at Vilnius University“, 2011 m. gruodis.
 • VU ESEC mokymai „E-mokymo-(si) veiklų organizavimas ir valdymas, kompiuterinio vertinimo įrankių grįžtamojo ryšio analizė“, 2010 m. lapkritis.
 • Mokymai  „Informacinių gebėjimų ugdymas Šiaurės Lietuvos mokymosi įstaigose: projekto Biblionova patirtis“, reg. Nr.013-1571, 2007 m. gruodžio 13 d.

Dalyvavimas mokslo ir studijų tobulinimo konferencijose klausytojo teisėmis

 •  Tarptautinė IFLA metinė konferencija, 2009 m. rugpjūtis, Milanas (Italija).

Mokslo populiarinimas

Publikacijos

 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Tęsiamos veiklos kokybės paieškos: 7-osios QQML konferencijos „Kokybiniai ir kiekybiniai metodai bibliotekose aktualijos“. Tarp knygų, 2015, nr. 11, p. 13-15.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Šešioliktieji Vaclovo Biržiškos skaitymai. Tarp knygų, 2007, sausis, p. 35.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Senjorai apie savo laiką ir fakultetą: skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15 metų sukakčiai. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2006, p. 60.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Įgyvendintas bibliotekininkų tęstinio mokymo projektas. Tarp knygų, 2005, vasaris, p. 13–14.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Antroji tarptautinė žiemos mokykla Minske. Tarp knygų, 2004, kovas, p. 43.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. BTMC patirtis domina ir baltarusius.Tarp knygų, 2003, kovas, p. 39–40.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Tęstinis profesinis mokymas šiandien: naujas IFLA leidinys. Tarp knygų. 2003, kovas, p. 20.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Mokykimės visą gyvenimą. Tarp knygų, 2003, kovas, p. 1–4.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Pirmieji BTMC metai. Tarp knygų, 2001, balandis, p. 11–14.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Pasitarimas Budapešte. Tarp knygų,  2001, kovas, p. 44–45.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Laikas – vienas demokratiškiausių resursų: Rec. kn.: Masterton A. Getting Results with Time Management / series ed. Sheila Pantry. London: Library Association Publishing, 1997. p. 103, The Successful LIS Professional. Tarp knygų, 2000, Nr. 1, p. 19.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkų tęstinio mokymo centras: profesinė adaptacija naujomis sąlygomis. Kultūros aktualijos, 2000,  Nr. 1(12), p. 15–16.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkų tęstinio mokymo centras Lietuvoje: nauja tobulėjimo perspektyva. Tarp knygų, 2000, Nr. 5, p. 11–13.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkų tęstinio mokymo centras. Kultūros aktualijos, 2000, Nr. 2(13), p. 13.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Biblioteka: nauji požiūriai. Tarp knygų, 1999, Nr. 7, p. 8.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkystės studijų minėjimas Vilniaus universitete. Universitas Vilnensis, 1999, Nr. 15–18, p. 15–16.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkystės studijų Vilniaus universitete jubiliejus. Literatūra ir menas, 1999, lapkričio 6 d., p. 3.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkystės studijoms Vilniaus universitete – 50. Mokslo Lietuva, 1999, Nr. 20 (200), p. 11.
 • RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekos veiklos vertinimas: pasirinkimas ar būtinybė. Iš: Šiandien aktualu: metod. rekomendacijos. Vilnius: LNB, 1999, II pusm, p. 10–16.

Ekspertinė ir kita veikla

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos ECIL (European Conference on Information Literacy=Europos informacinio raštingumo konferencija) organizacinio ir programos komitetų narė (nuo 2013 m.).

 • Tarptautinių mokslinių konferencijų IMCW2013 „4th International Symposium on Information Management in a Changing World“, „5th International Symposium on Information Management in a Changing World“ programos komiteto narė (2013–2015).

 • Mokslinio periodinio žurnalo KNJIŽNICA (Slovėnija)  tarptautinės redkolegijos narė.

 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“  standartų rengimo darbo grupių vadovė, narė-techninė ekspertė, vertėja, 2004–2015 m. (LST ISO 2789: 2013 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika, LST ISO 9707:2011 Informacija ir dokumentavimas. Statistiniai duomenys apie išleistas knygas, laikraščius, periodinius ir elektroninius leidinius bei jų platinimą, LST ISO 2789: 2007 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika, ISO 2789: 2005 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika)
 • KF doktorantūros egzaminų komisijos narė, 2004–2014 m.
 • EBLIDA (Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų biuras) darbo grupės narė, 2006–2010 m.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ pakomitečio PK 1 „Informacijos ir lingvistinis aprūpinimas‟ pirmininkė, 2007 m.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto TK 47 „Informacija ir dokumentavimas‟ standartų rengimo LST ISO 2789 darbo grupės vadovė, vertėja,  techninė ekspertė, 2004–2015 m.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto TK 47 „Informacija ir dokumentavimas‟ narė, įgaliotoji atstovė, 2003 m. – iki šiol.
 • Melindos ir Bilo Geitsų fondo projekto „Bibliotekos pažangai“ konsultantė, 2007 m.
 • LR kultūros ministerijos „Geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo“ komisijos narė, 2007 m.
 • SKVC (Studijų kokybės vertinimo centras) studijų programos ekspertė, 2007 m.
 • KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto (BIMI) ir LR kultūros ministerijos rengiamos tarptautinės mokslinės konferencijos „Atminties komunikacija bibliotekose, archyvuose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika“ (2007 m. spalio 4–5 d.) organizacinio, programos komitetų narė.
 • Tarptautinės konferencijos „Universitetų bibliotekos permainų laikotarpiu“ (2007 m. gegužės 3–4 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje, organizacinio komiteto narė (rengėjas – Vilniaus universiteto biblioteka ir KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas).
 • KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto (BIMI) tarptautinio seminaro „Bibliotekų ir informacijos paslaugų vertinimas: ar tai kelias link naujovių ir efektyvumo?“ („Evaluation of Library and Information Services. Does it lead to innovation and effectiveness“?), 2006 m. gruodžio 16–17 d., organizacinio komiteto narė.
 • VU KF BIMI mokslinės konferencijos „Vaclovo Biržiškos skaitymai“, įvykusio 2007 m. gruodžio 2 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje  (rengėjai – KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU KF BIMI seminaro „Vaclovo Biržiškos skaitymai“, įvykusio 2006 m. gruodžio 7 d. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (rengėjas – KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas; Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešojoje biblioteka), organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos mokslai: būklė ir raidos tendencijos“ 2005 m., organizacinio komiteto narė.

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

 • Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos tarybos narė nuo 2014 m.
 • Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, 1995–1998 m.; 2008–2010 m.
 • Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kvalifikacijos kėlimo grupės pirmininkė, 1996–1998 m.

Apdovanojimai

 •  Lietuvos standartizacijos departamento padėka, 2014 m. kovo 19 d.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos