Doc. dr. Juozapas Blažiūnas

Muzeologijos katedros
docentas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 517 kab.

Tel. (8 5) 219 3290
El. paštas: 

 

Muzeologijos katedros
docentas

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 517 kab.

Tel. (8 5) 219 3290
El. paštas: 

 

Pedagoginė ir mokslinė klasifikacija

 • Nuo 2012 m. iki 2013 m. Vilniaus dailės akademijos dailės istorijos ir teorijos katedros lektorius. Bakalauro studijų pakopa. Dėstomas dalykas: Kilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos istorija Lietuvoje.
 • 2013 m. Vilniaus dailės akademijoje apginta humanitarinių mokslų, menotyros daktaro disertacija „Vilniaus sakralinės molbertinės tapybos kūrinių tvarkybos istorija nuo XVI a. iki 1939 m.“
 • Nuo 2014 m. iki 2015 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros lektorius. Bakalauro studijų pakopa. Dėstomi dalykai: Kultūrologija, Vilniaus kultūrų sąveika.
 • Nuo 2014 m. iki 2018 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto docentas. Bakalauro studijų pakopa. Dėstomi dalykai: Kultūros istorija, Modernaus meno istorija, Kino meno istorija.
 • Nuo 2015 m. iki dabar Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros docentas. Bakalauro studijų pakopa. Dėstomi dalykai: Vilniaus kultūrų sąveika, Profesinė etika, Paveldo industrijos, Parodų kuratorystė.

Dėstomi dalykai

 • Kultūrologija
 • Vilniaus kultūrų sąveika
 • Profesinė etika
 • Vilniaus kultūrų sąveika
 • Parodų kuratorystė

Mokslinė produkcija

Recenzuojami moksliniai straipsniai

Blažiūnas, Juozapas. Nahumas Lipovskis (1874–1928). Žydų teatras ir kinas. Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2018, t. 25, nr. 2, p. 129–142. ISSN 1392-1002. eISSN 2424-4708. DOI: 10.6001/menotyra.v25i2.3730.

Juozapas Blažiūnas. XIX a. pradžios – XX a. pradžios Vilniaus bažnyčių paveikslų restauratoriai, Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, VDA leidykla, 2009, Nr. 57, p. 93–110.

http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta57_Blaziunas.pdf

Juozapas Blažiūnas, Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 34, Vilnius, 2011. ISSN 1392-0502, p. 169–182.

http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XXXIV/T.34-169-182.pdf

Juozapas Blažiūnas. Tapybos kūrinių išsaugojimo ir restauravimo tendencijos Vilniaus krašte XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t, 35, Vilnius, 2011, ISSN 1392-0502, p. 59–73.

http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XXXV/T_35.pdf

Juozapas Blažiūnas. Kultūros paminklų apsaugos organizacijos ir paveikslų tvarkyba Vilniaus krašte nuo XX a. pradžios iki 1939 m. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 36, Vilnius, 2012, ISSN 1392-0502, p. 115–128.

http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/T.36/T.36-119-132.pdf

Juozapas Blažiūnas. Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų tvarkyba nuo XVI a. antros pusės iki XVIII a. pabaigos. In: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, VDA leidykla, 2012, Nr. 64, ISBN 978-609-447-049-3, ISSN 1392-0316, p. 215–233.

http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_64/Acta%2064_netui_215%20ir%20233psl_J_B.pdf

Juozapas Blažiūnas, Aušros vartų Dievo Motinos paveikslo restauravimo darbai 1927 m. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 37, Vilnius, 2013, ISSN 1392-0502, p. 147–161.

http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/t.%2037/LKMA%20Metrastis%2037.pdf

Juozapas Blažiūnas. Pagal Pranciškaus Smuglevičiaus piešinius atspausti grafikos darbai (Romos laikotarpis). In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 38, Vilnius, 2014, ISSN 1392-0502, p. 109–127.

http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis//LKMA%20Metrastis%2038.pdf

Juozapas Blažiūnas. Vilniaus Bernardinų bažnyčios paveikslų Šv. Pranciškus Asyžietis ir Šv. Didakas autorystės klausimas. In: Kultūros paminklai, t. 19, Vilnius: Savastis, 2015, ISSN 1392-155X, p. 119–130.

http://www.paveldas.lt/leidiniai/%E2%80%9Ekult%C5%ABros-paminklai%E2%80%9C19

Juozapas Blažiūnas. Prof. Jan‘as Rutkowski‘s. Tarp „Ars“ ir „Sacrum“. In: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, VDA leidykla, 2015, Nr. 77, p. 151–164.

http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/dailes-ir-architekturos-paveldas-tyrimai-issaugojimo-problemos-ir-lukesciai-the-heritage-of-art-and-architecture-research-problems-of-preservation-and-expectations

Juozapas Blažiūnas. 1514 ir 1563 m. Polocko bernardinų konvento kankinių istorija: istoriografinis ir ikonografinis aspektas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 39, Vilnius, 2016, ISSN 1392-0502, p. 69–84.

http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis//LKMA_Metrastis_39.pdf

Juozapas Blažiūnas. Nahumas Lipovskis (1874–1928). Žydų teatras ir kinas. In: Menotyra, t. 25, Nr. 2, Vilnius, 2018, ISSN 1392-1002 (Print), ISSN 2424-4708 (Online), p. 129–142.

http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/menotyra/article/view/3730/2528

Juozapas Blažiūnas. Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas 1763–1918 metais. Specialus Lietuvos muziejų asociacijos straipsnių rinkinys „Muziejinių eksponatų priežiūra“, II dalis „Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai“, Vilnius, LDM, 2009, p. 127–151. 

http://www.ldm.lt/PGC/PDF/Restauravimas_II.pdf

Juozapas Blažiūnas. „Ritualiniai vienaragių medžioklės ypatumai“. In: Grožio fenomenas kultūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, ISBN 978-609-425-052-1,  p.  680–689.

http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=KTU&docId=KTU01000135694&fromSitemap=1&afterPDS=true

Juozapas Blažiūnas. „Restoration of paintings in churches and monasteries of Vilnius city from the beginning of 19th century till the beginning of the 20th century”. In: Art in contemporary cultural systems: central and eastern Europe, Poznan: Wydawnictwo Nauka i innowacje, 2014, ISBN 978-83-63795-34-4, p. 97–115.

Juozapas Blažiūnas. Sokalio Dievo Motinos atvaizdas. Istorijos ir kulto bruožai. In: Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 2016, ISBN 978-9955-868-85-9, p. 126–143.

http://www.lkti.lt/apie_mus/knygynas/menotyra/dails-krinys-istorijos-saltinis.html

Kituose mokslo leidiniuose:

Juozapas Blažiūnas. XVII amžiaus paveikslo „S. Petrus Regalatus“ restauravimas. In: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 2, Vilnius, LDM, 1998, p. 292.

http://ldmuziejus.mch.mii.lt/Rest_centras/Restauratoriai_Blaziunas.htm

Juozapas Blažiūnas. „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Paveikslo iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčios ankstesnių restauravimų analizė. In: Lietuvos dailės muziejaus metraštis,  t. 10, Vilnius, LDM, 2007, p. 185–194.

http://www.ldm.lt/LDM/LDM_metrastis_10.htm

Juozapas Blažiūnas. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios paveikslo „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje” (1674 m.) donatorius Leonas Bazilijus Sapiega (1652–1686 m.)“. Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 11, Vilnius, 2008, p. 181–188.

http://www.ldm.lt/LDM/LDM_metrastis_11.htm

Juozapas Blažiūnas. Apšvietos epocha ir tapybos restauravimo sampratos kaita. Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas XIX a. pradžioje. Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. Kn. XIV, Vilnius, 2011, p. 173–188.

http://www.ldm.lt/LDM/PDF/Metrastis_14/Blaziunas_Apsvietos_epocha.pdf

 

Mokslo populiarinimas

2004 m. „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ programos lektorius, Dubingiai;

2005 m. „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ programos lektorius, Dubingiai;

2006 m. „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ programos lektorius, Dubingiai;

2008 m. „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ programos lektorius, Dubingiai;

2008 m. 2-osios vasaros meno akademijos „Art Baltica 2008“ lektorius;

2009 m. „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“ edukacinių užsiėmimų lektorius, Dubingiai;

2012 m. Kultūros paveldo akademijos „Vasaros archeologijos mokyklos“ edukacinių užsiėmimų lektorius, Dubingiai;

2013 m. Kultūros paveldo akademijos „Vasaros archeologijos mokyklos“ edukacinių užsiėmimų lektorius, Dubingiai;

2013 m. gruodžio 7 d. MB „Mūsų studija“ programos „Meno istorija „žaliems“ paskaita Paveikslo „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“ istorija, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Bernardino Sieniečio bažnyčia;

2014 m. kovo 22 d. MB „Mūsų studija“ programos „Meno istorija „žaliems““ paskaita Paveikslo „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“ istorija, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Bernardino Sieniečio bažnyčia;

2014 m. Kultūros paveldo akademijos „Vasaros archeologijos mokyklos“ edukacinių užsiėmimų lektorius, Dubingiai;

2014 m. lapkričio 8 d. MB „Mūsų studija“ programos „Meno istorija „žaliems“ paskaita Paveikslo „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“ istorija, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Bernardino Sieniečio bažnyčia;

2014 m. lapkričio 15 d. MB „Mūsų studija“ programos „Meno istorija „žaliems“ paskaita Sapiegų Dievo Motinos paveikslo istorija ir tvarkybos darbai nuo XVII a. iki 1935 m., Bažnytinio paveldo muziejus (Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčia);

2015 m. gegužės 29 d. MB „Mūsų studija“ programos „Meno istorija „žaliems“ paskaita Paveikslo „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“ istorija, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Bernardino Sieniečio bažnyčia;

2015 m. Kultūros paveldo akademijos „Vasaros archeologijos mokyklos“ edukacinių užsiėmimų lektorius, Dubingiai;

2016 m. Kultūros paveldo akademijos „Vasaros archeologijos mokyklos“ edukacinių užsiėmimų lektorius, Dubingiai;

2016 m. lapkričio 30 d. Religijotyrininkų draugijos paskaitų ciklo Užupio universitete lektorius, paskaita „Apie vienuolius bernardinus Polocko mieste kankinių mirtimi pražuvusius“;

2016 m. gruodžio 28 d. Moksleivių ateitininkų žiemos akademijos „Ir tai buvo gera“ lektorius, paskaita „Meno samprata“, Vilnius;

2017 m. birželio 28 d. Kultūros paveldo akademijos „Vasaros archeologijos mokyklos“ edukacinių užsiėmimų lektorius, paskaita „Apie „beveik“ LDK kolonijas“, Dubingiai;

2017 m. liepos 1 d. Kultūros paveldo akademijos „Vasaros archeologijos mokyklos“ edukacinių užsiėmimų lektorius, paskaita „Profesija-budelis“, Dubingiai;

2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto „Informacijos dienos 2017“ lektorius;

2018 m. liepos 7 d. Kultūros paveldo akademijos „Vasaros archeologijos mokyklos“ edukacinių užsiėmimų lektorius, paskaita „Nuo juodai balto į raudoną“, Dubingiai;

2018 m. liepos 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius organizuotų mokymų bendruomenių, visuomeninių organizacijų atstovams, bibliotekininkams, muziejininkams ir mokytojams, lektorius. Paskaita „Iš praeities į ateitį“, supažindinanti mokymų dalyvius su Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomais dokumentų fondais, archyvo darbuotojų organizuojamomis pažintinėmis veiklomis ir kita veikla;

2018 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos inicijuotas renginys „Tyrėjų naktis“. Paskaita „Akiniai – šiapus ir anapus tikrovės“, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedra.

Konferencijos

6-oji Baltijos šalių restauratorių konferencija „Religinio meno apsauga“. Stendinis pranešimas „Švč. Mergelė Marija su Donatoriumi/ Kristus su Donatoriumi“, 2002 m., Vilnius.

7-oji Baltijos šalių restauratorių konferencija. Stendinis pranešimas „Paveikslo „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje (apie 1674 m.)“ restauravimas“, 2005 m., Ryga, Latvija.

2005 m. 15 metų Restauratorių sąjungos įsteigimo jubiliejinė konferencija. Organizatorius: Lietuvos Restauratorių sąjunga.  Juozapas Blažiūnas. Lietuvos dailės muziejus. Pranešimas: „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Paveikslo iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios ankstesnių restauravimų analizė“. http://www.restauratoriusajunga.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1

2007 m. lapkričio  8–9 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Valdančioji dinastija ir krikščioniškosios kultūros sklaida LDK (bažnyčia-valstybė-visuomenė)“. Organizatorius: Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“. Juozapas Blažiūnas. Lietuvos dailės muziejus. Pranešimo tema: „Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Paveikslas iš Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios. Istorija ir ikonografija“. http://www.antiqua.lt/tezes.htm

2008 m. gruodžio 4 d. Nacionalinė mokslinė konferencija „Biržiškos skaitymai 2008 – Skaitymas: praeitis, dabartis, perspektyvos“, Lietuva, Klaipėda, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka. Organizatorius: Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus dailės akademija. Pranešimas: „Akiniai – komunikacijos priemonė. Šiapus ir anapus tikrovės“. http://www.kf.vu.lt/lt/news/view/?id=2442

2009 m. balandžio 17–18 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Ritualo metamorfozės: nuo archaikos iki postmoderno“, Lietuva, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Organizatorius: Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus Dailės Akademija. Pranešimas: „Ritualiniai Vienaragių medžioklės ypatumai”. http://www.filosofija.vu.lt/news/data/upimages/Ritualai_programa_lit_kitas.pdf

2009 m. gegužės 6–7 d. Mokslinė konferencija „Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdis“, Lietuva, Vilnius, Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija. Organizatorius: Vilniaus dailės akademijos dailėtyros institutas ir Lietuvos dailės istorikų draugija. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus Dailės Akademija. Pranešimas: „Restauratoriaus vaidmuo XIX a. vid. -– XX a. pr. išsaugojant Vilniaus bažnyčių paveikslus“. http://www.vda.lt/index.php/pageid/845

2011 m. kovo 24–25 d. International conference „Works, artists, audiences. Art in contemporary cultural systems“, Lenkija, Poznan, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Organizatorius: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus dailės akademija. Pranešimas: „Konserwacja wileńskich kościelnych i klasztornych obrazów z początku XIX wieka do początku XX wieku”. http://www.staff.amu.edu.pl/~gskalski/images/abstrakty2-works.pdf

2011 m. balandžio 8–9 d. Tarptautinė konferencija „Vizualumas 2011: kūrybos ir vaizdo sąveikos“, Lietuva, Vilnius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Organizatorius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Humanitarinis institutas, Filosofijos ir politologijos katedra. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus dailės akademija. Pranešimas: „Jono Gotardo Bèrkhofo paveikslo „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“ (1674) autorinio kūrybinio sumanymo ir vaizdo kaita įvairiais istoriniais periodais“. http://www.vizualumas.lt/Vizualumas%20santraukos%202011%2002%2008.pdf

2011 m. gegužės 10–12 d. IX Baltijos šalių restauratorių suvažiavimas-konferencija „Konservavimas kaip meno ir mokslo sintezė: kryptys ir pasiekimai“, Lietuva, Vilnius, Nacionalinė dailės galerija. Organizatorius: Lietuvos dailės muziejus, P. Gudyno restauravimo centras. Juozapas Blažiūnas ir Algimantas Vaineikis. Lietuvos dailės muziejus. Stendinis pranešimas “Investigations into, Conservation and Restoration of the Picture by Pieter Snayers (1592–1667) “Kirchholm Battle” from Sassenage Chateau (France) at Pranas Gudynas Restoration Centre”. http://www.ldm.lt/conservation2011vilnius/participants/papers_posters.htm

2011 m. birželio 16–18 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, Lietuva, Vilnius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Organizatorius: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus dailės akademija. Pranešimas: „Fotografijos panaudojimo galimybės Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Bernardino Sieniečio bažnyčios ir bernardinų vienuolyno paveikslų restauravimo istorijos tyrinėjimuose“. http://www.mb.vu.lt/Dokumentai/110610_konferencijos_programa_lt.pdf

2012 m. rugsėjo 13–16 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulis sudėtas iš pasakų: tarpdisciplininio diskurso sąsajos ir pokyčiai“, Lietuva, Vilnius, Mykolo Romerio universiteto humanitarinių mokslų institutas. Organizatorius: Mykolo Romerio universiteto humanitarinių mokslų institutas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus dailės akademija. Pranešimas: „Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų tvarkyba nuo XVI a. antros pusės iki XVIII a. pabaigos“. http://www.filosofija.vu.lt/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/pasakos.pdf

2013 m. gruodžio 4 d. Mokslinė konferencija „Dailės kūrinys – istorijos šaltinis“, Lietuva, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Organizatorius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Juozapas Blažiūnas. Pranešimas: „Vilniaus Bernardinų bažnyčios Sokalio Dievo Motinos paveikslo istorija“. http://www.lkti.lt/naujienu-puslapiai/dailes-kurinys

2014 m. lapkričio 11 d. Mokslinė konferencija „Sapiegų Madonos atvaizdo ikonografija ir gerbimo istorija“, Lietuva, Vilnius, Bažnytinio paveldo muziejus. Organizatorius: Bažnytinio paveldo muziejus. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus universitetas/Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Pranešimas: Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčios Sapiegų Dievo Motinos paveikslo tvarkybos darbai nuo XIX a. pradžios iki 1935 m. http://www.bpmuziejus.lt/index.php?menu=1&sub=183

2014 m. lapkričio 14 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje. Miestas – bendravimo vieta“, Lietuva, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas. Organizatorius: Vytauto Didžiojo universitetas. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus universitetas/Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Pranešimas: „Sakralinių molbertinės tapybos kūrinių tvarkyba XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2014/10/LDK-XVIII-a.-programa_LT-EN-PL.pdf

2014 m. lapkričio 28 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Bažnyčia ir lietuviškoji kultūra“, Lietuva, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas. Organizatorius: Vytauto Didžiojo universitetas. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus universitetas/Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Pranešimas: Kultūros paminklų apsaugos organizacijų ir Vilniaus vyskupijos kurijos bendradarbiavimas svarbiais meno vertybių restauravimo klausimais XX a. I pusėje. http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2014/09/Konferencijos-programa2014.11.28.pdf

2015 m. kovo 19 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Technologinės inovacijos tvarios visuomenės poreikiams-2015“, Lietuva, Vilnius, Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegija. Organizatorius: Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegija. Juozapas Blažiūnas. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Pranešimas: „Amžinos energetikos paieškos perspektyvos“. http://www.vtdko.lt/studentams/df/aktualu/1247-tarptautine-konferencija-technologines-inovacijos-tvarios-visuomenes-poreikiams-2015

2015 m. spalio 23 d. Mokslinė konferencija „Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje“, Lietuva, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Organizatorius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Juozapas Blažiūnas. Pranešimas: „1563 m. Polocko kankiniai vienuoliai bernardinai Paulius, Dominykas, Martynas, Vaclovas ir Adomas. Istorija, kultas, ikonografija“. http://www.lkti.lt/Files/Konferencijos/2015/10.23/Excellentia_virtutum.pdf

2016 m. gruodžio 8–9 d. Mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“, Lietuva, Vilnius, Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus. Organizatorius: Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus. Juozapas Blažiūnas. Pranešimas: „Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomas Šlapelių giminės dokumentinis paveldas“. http://www.slapeliumuziejus.lt/moksline-konferencija-vilniaus-kulturinis-gyvenimas-ir-slapeliai/

2018 m. lapkričio 15 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Technologinės inovacijos-2018“, Lietuva, Vilnius, Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegija. Organizatorius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Juozapas Blažiūnas. Pranešimas: „Kolūkinis Barokas“. https://vtdko.lt/index.php/visuomenei/tarptautine-konferencija

2019 m. gegužės 14 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Pranešimas: „Australijos lietuvių kultūros fondo veikla ir tautinio tapatumo puoselėjimas“.

Apdovanojimai

 •  Vilniaus universiteto Rektoriaus premija geriausiam 2017 metų Komunikacijos fakulteto dėstytojui.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos