Iveta Jakimavičiūtė

Iveta Jakimavičiūtė 150Komunikacijos fakulteto
Studijų vadovė

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos narė.

Komunikacijos fakultetas 
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 
515 kab.

Tel. (8 5) 236 6115
El. paštas

 

Komunikacijos fakultete dirba nuo 1996 metų.

 

Iveta Jakimavičiūtė 150Komunikacijos fakulteto
Studijų vadovė

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos narė.

Komunikacijos fakultetas 
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 
515 kab.

Tel. (8 5) 236 6115
El. paštas

 

Komunikacijos fakultete dirba nuo 1996 metų.

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis (2001)

Mokslo interesai

 • Biografika
 • Biografistika
 • Genealogija

Mokslinė produkcija

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • JAKIMAVIČIŪTĖ, Iveta. Knygotyrinės biografikos ir egodokumentikos šaltinių klasifikavimo problemos // Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 69–93.
 • JAKIMAVIČIŪTĖ, Iveta. Biografistikos samprata Lietuvos ir užsienio tyrėjų darbuose // Knygotyra. 51 (2008), p. 109–125.
 • JAKIMAVIČIŪTĖ, Iveta.1918–1944 metų Lietuvos knygos veikėjų biografistikos šaltiniai // Knygotyra. 48 (2007), p. 172–186.
 • JAKIMAVIČIŪTĖ, Iveta. Nepriklausomos Lietuvos Marijampolės marijonų vienuolyno spaustuvė // Knygotyra. 40 (2003), p. 197–235.

Kiti moksliniai straipsniai

 • JAKIMAVIČIŪTĖ, Iveta. Savaitraštis „Šaltinis“ ir jo vaidmuo Lietuvai // Suvalkija. 2012, nr. 2 (45), p. 30–45.

 • JAKIMAVIČIŪTĖ, Iveta. Marijampolės marijonų vienuolyno tarpukario Lietuvoje leisti periodiniai leidiniai // Suvalkija. 2012, nr. 1 (44), p. 43–51.
 • JAKIMAVIČIŪTĖ, Iveta. Marijampolės marijonų vienuolyno leidybinė veikla tarpukario Lietuvoje // Suvalkija. 2010, nr. 2 (43), p. 49–60.

Žodynai, originalūs žinynai, žemėlapiai, enciklopediniai leidiniai

 • Pasaulio knygotyros leidiniai  // Knygotyra. 55 (2010), p. 269–315.
 • JAKIMAVIČIŪTĖ, Iveta. Biografijų žodynas ,,Lietuvos knygos veikėjai“: Bielskis Vaclovas ; Kirlytė Stefa ; Mikutavičius Ričardas ; Ratkus Aleksandras ; Varanavičienė, Tirvaitė Lolita ; Žičkus, Bičkauskas Tomas; Žukas Saulius // Knygotyra. 51 (2008), p. 238–244.
 • Biografijų žodynas ,,Lietuvos knygos veikėjai“: Briliūtė Birutė Beatričė ; Gerulis Jurgis ; Krėvė Vincas ; Miltinis Juozas ; Pemkus Kazys ; Staugaitis Justinas ; Šlapelis Jurgis ; Vanagas Vytautas // Knygotyra. 49 (2007), p. 214–243.
 • Biografijų žodynas ,,Lietuvos knygos veikėjai“ : Krikščiukaitis Jonas ; Šapoka Adolfas // Knygotyra. 46 (2006), p. 270, 272–273.
 • Knygotyra : vadovėlis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [redaktorių kolegija : Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius), ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 402 p. – I. Jakimavičiūtės sudaryti skyriai: šaltiniai ir literatūra (p. 341–346), Asmenvardžių rodyklė (p. 397–400). – Taip pat. 2-as leid. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 402 p.

Atskirais leidiniais paskelbtų kolektyvinių veikalų bendraautorė, sudarytoja, rengėja ir redaktorė

 • Mažosios Lietuvos kultūros paveldas : Straipsnių, parengtų konferencijos ,,Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 09 22–24) pranešimų pagrindu, rinkinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija: [sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas, sekretorė Iveta Jakimavičiūtė, ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 396, [1] p. : iliustr., faks.
 • Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] = The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas / vyr. redaktorius Domas Kaunas ; sudarytojas Osvaldas Janonis ; techninė redaktorė Iveta Jakimavičiūtė ... [et al.]. Vilnius: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).

Moksliniai projektai

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • 2014 m. projektas ,,Lietuvos skaitmeninės leidybos situacijos tyrimas.  

 • 2014 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančio projektas ,,Konferencija ,,Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“ (Vilnius, Lietuvos Mokslų akademija, 2014 m. rugsėjo 25-26 d.).

 • 2010-2013 m. projektas ,,Lietuvos egodokumentinis paveldas“ (akronimas LEGODOK)“.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 •  Konferencijos ,,Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“ (Vilnius, Lietuvos Mokslų akademija, 2014 m. rugsėjo 25-26 d. ) organizacinių komiteto sekretorė.
 • Nacionalinės mokslinės konferencijos „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai“, skirtos prof. Vlado Žuko (1925–2014) atminimui, organizacinio komiteto sekretorė. Anykščiai, Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejus, 2014 m. birželio 13-14 d. 
 • Konferencijos ,,Dokumentų vadybininko ir archyvaro kompetencijos: teorinės ir praktinės įžvalgos" organizacinio komiteto narė. Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas,  2013 m. birželio 10 d.
 • Tarptautinių Knygotyros konferencijų, vykstančių Vilniaus universitete nuo 1991 m., organizacinių komitetų sekretorė (nuo 1996 m.)

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse

 • Profesorė Vanda Stonienė: mokslo kūrėjo asmeninė biblioteka / pranešimo autorė Eglė Taraskevičiūtė  ; iliustracijas parengė Iveta Jakimavičiūtė.  „Mokslo kūrėjai (knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra)“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 27–28 d.

 • Knygotyrinės biografistikos tyrimai Lietuvoje po 1990 metų. ,,Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“. Skirta Martyno Jankaus 150-mečiui. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas Vilnius, 2008 m. rugsėjo mėn. 25 d. Šilutė-Pagėgiai-Bitėnai 26–27 d.
 • Lietuvos 1918–1944 metų knygos veikėjų biografikos šaltiniai. ,,Knygos mokslas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse nuo 1918 metų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2006 m. rugsėjo 29–30 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose 

 • Studijų kokybės  vertinimo centro organizuotuose mokymuose ,,Seminaras savianalizės suvestinių  rengėjams”. Vilnius,  2015 m. gruodžio 17 d. Nr. 8ESF3-78 (8 val.).
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamo projekto ,,Duomenų bazė ,,Lituanistika“ (VP 1-3.1-ŠMM-02-V02-003) mokymai mokslininkams ir tyrėjams ,,Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė“ (8 val.) Vilnius. 2014 m. sausio 28 d.
 • Vilniaus universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centro nuotoliniai kursai „Atvirojo ir e-mokymosi kursų projektavimas ir diegimas“ (3 kreditai). Vilnius. 2012 m. birželio 6–27 d.
 • Vilniaus universiteto Personalo direkcijos Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus „Dėstymo patirties ir meistriškumo plėtra“ modulio mokymai  „Kursinių ir baigiamųjų darbų rašymas, vadovavimas ir supervizija“ (2 val.). Vilnius. 2011 m. spalio 19 d.

Mokslo populiarinimas

 • Penkioliktoji tarptautinė knygotyros konferencija // Universitas Vilnensis. 2007, spalis, p. 14.
 • Įvertintas Mažosios Lietuvos kultūros paveldas // Universitas Vilnensis. 2007, vasaris, p. 13.
 • Leidinys, atskleidžiantis Georgo Sauerweino biografiją : [recenzija] // Knygotyra. 47 (2006), p. 312–316.
 • Pasisakymas apie asmeninę biblioteką // Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija ; sudarė Domas Kaunas. [Vilnius] : VU l-kla, 2001, p. 54–57.

Apdovanojimai

 • Vilniaus universiteto Rektoriaus padėkos raštu už sėkimingą 10 metų darbą puoselėjant Komunikacijos fakulteto tradicijas,  stiprinant studijų organizavimą  (2011)
 • Kartu su autorių kolektyvu už ,,Knygotyros" vadovėlį apdovanota pirmąją premija ir Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu (2008)

 

Pomėgiai

 • Skaitymas
 • Muzika
 • Keliavimas

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos