Asist. dr. Ingrida Girnienė

Girniene-gynimasInformacijos ir žinių vadybos katedros
asistentė, daktarė

Komunikacijos fakulteto tarybos narė (nuo 2019 m.)


Komunikacijos fakultetas 
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6119
El. paštas:

 

 

Girniene-gynimasInformacijos ir žinių vadybos katedros
asistentė, daktarė

Komunikacijos fakulteto tarybos narė (nuo 2019 m.)


Komunikacijos fakultetas 
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6119
El. paštas:

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Socialinių mokslų daktaro disertacija „Žinių vadybos veiksniai, skatinantys inovacijų kūrimą” apginta 2014 m. lapkričio mėn. 28 d.

Mokslo interesai

 • Informacijos valdymas organizacijoje
 • Žinių vadybos tyrimų sritys
 • Žinių vadybos ir inovacijų sąsajos
 • Organizaciniai veiksniai, darantys įtaką inovacijoms
 • Inovatyvių organizacijų kūrimas ir vystymas

Skaitomi dalykai

 • Inovacijų vadyba
 • Informacinės visuomenės teorijos
 • Informacijos vadyba
 • Žinių ir inovacijų vadybos tyrimai
 • Žinių vadyba (seminarai)
 • Strateginė informacijos ir žinių vadyba (seminarai)

Mokslinė produkcija

 Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; SIUDIKIENĖ, Daiva; GIRNIENĖ, Ingrida. Inovatyvios lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje = The role of leadership in the knowledge management and innovation processes in a modern organization // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2019, t. 86, p. 68–97. DOI: 10.15388/Im.2019.86.27.
 • GIRNIENĖ, Ingrida; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Моделирование управления знаниями на основе инноваций. Теоретичнi та прикладнi питания экономiки. Випуск 2 (35). Видавничо - полиграфичный центр „Киiвський унiверситет“. Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas. 2017, р. 15–24. Prieiga per internetą: <http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2017_35/zb35_02.pdf>.
 • GIRNIENĖ, Ingrida; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Impact of Knowledge Management Processes on the Creation of Innovations: Case Study. Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2015, p. 321–329. ISBN 978-1-910810-47-7.
 • GIRNIENĖ, Ingrida. Žinių valdymo įtaka nuolatiniam inovacijų kūrimui: atvejo analizė. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014 (68), p. 44–62. ISSN 1392-0561.
 • GIRNIENĖ, Ingrida. Эффективное управление знаниями и создание инноваций: факторы конкурентоспособности современных предприятий // Теоретичнi та прикладнi питания экономiки. Збiрник наукових  праць. Випуск 1 (28 том 2) / Видавничо -полиграфичный центр „Киiвський унiверситет“. Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, 2014. р. 297–311.
 • GIRNIENĖ, Ingrida; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Knowledge Management in Lithuanian Innovative Business Organizations. Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2014, p. 1193–1201. ISBN 978-1-910309-34-6.
 • GIRNIENĖ, Ingrida.  Žinių vadybos ir inovacijų sąsajos: konceptualūs požiūriai. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013 (64), p. 75–89. ISSN 1392-1487.
 • GIRNIENĖ, Ingrida. Knowledge Management Influence on Innovation: Theoretical Analysis of Organizational Factors. In Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2013. p. 877–885. ISBN 978-1-909507-38-8.
 • GIRNIENĖ, Ingrida. Informacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje. In Elektroninis mokymasis, informacijos ieška ir komunikacija: teorija ir praktika“. 2012. p. 1–23. ISBN 978-609-459-030-6. Prieiga per internetą: <http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/12>;
 • GIRNIENĖ, Ingrida; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Взаимодействие творчества и инноваций в организации: международный аспект (Kūrybiškumo ir inovacijų sąveika organizacijoje: tarptautinis aspektas). In Инновационные образовательные технологии - 2011 - №3(27) (Edukologinės inovacinės technologijos). Minsko vadybos instituto leidykla,  p. 11–20.

Kiti moksliniai straipsniai

 • GIRNIENĖ, Ingrida. Žinių valdymas ir inovacijos: modernių įmonių esminiai konkurencingumo veiksniai = Управление знаниями и инновации: основные факторы конкурентоспособности современных предприятий : XIV tarptautinė mokslinė konferencija „Nacionalinės ekonomikos konkurencingumas“. Конкурентоспорожнiсть нацiональної економiки, Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2014 року rinkinyje; Kijevas, Ukraina: Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ekonomikos fakultetas, 2014, p. 94–97.

 • GIRNIENĖ, Ingrida. Inovacijų ir žinių vadybos sąryšis organizacijoje (Взаимосвязь инноваций и менеджмента знаний в огранизации). XI International Scientific Conference of Students and Young Scientists „Shevchenkivska Vesna 2013: Economics“. Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, 2013, p. 469–471. ISBN 978-617-7069-02-6.
 • GIRNIENĖ, Ingrida; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Strategic Management, Learning and Innovation – Convergence of Strategic Management, Organizational Learning and Innovation: the Case of Lithuanian Organizations. In Proceeding of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, SciTePress, 2012, p. 243–246. Prieiga per internetą: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Default.aspx?c=1 DOI: 10.5220/0004108602430246.
 • GIRNIENĖ, Ingrida. Kūrybiškumo ir inovacijų sąveika organizacijoje. XIV Tarptautinė mokslinė konferencija: Žmogus, psichologija, ekonomika, teisė, valdymas: problemos ir perspektyvos. Minsko vadybos instituto leidykla, 2011, p. 13. ISBN 978-985-490-756-7.

Moksliniai projektai

 Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Lietuvos mokslo tarybos Mokslo projektas „Informacijos valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva. Paraiškos registracijos Nr.MIP-12117. Vykdymo terminai 2012 m. kovo 1 d. – 2014 m. birželio 31 d. Projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d., organizacinio komiteto narė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., organizacinio komiteto narė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d., organizacinio komiteto narė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d., organizacinio komiteto narė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2012 m. gruodžio 14 d., organizacinio komiteto narė.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • Impact of Knowledge Management Processes and Intellectual Capital on Organizational Performance=Žinių valdymo procesų ir intelektinio kapitalo įtaka organizacijos rezultatyvumui. Tarptautinė mokslinė konferencija „19th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2018“, 2018 m. rugsėjo 6–7 d., Italija, Padova.
 • Knowledge Spillovers and Their Relation to Innovation (Žinių sklaida ir jos sąsajos su inovacijomis). Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos IV“, 2018 m. birželio 14 d., Vilnius.

 • Impact of Knowledge Management Processes on the Creation of Innovations: Case Study=Žinių valdymo procesų įtaka inovacijų kūrimui: atvejo analizė. Tarptautinė mokslinė konferencija „16th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2015“, 2015 m. rugsėjo 3–4 d., Italija, Udine.
 • Žinių valdymas inovatyviose Lietuvos verslo organizacijose. Tarptautinė mokslinė konferencija „15th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2014“,  2014 m. rugsėjo 4–5, Portugalija, Santarem.
 • Žinių valdymo poveikis nuolatiniam inovacijų kūrimui Lietuvos įmonėse. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“, 2014 m. birželio 19–20 d., Lietuva, Vilnius.
 • Knowledge Management Influence on Innovation: Theoretical Analysis of Organizational Factors. Tarptautinė mokslinė konferencija „14th European Conference on Knowledge Management - ECKM 2013“, 2013 m. rugsėjo 5–6 d., Kaunas.
 • Žinių vadyba ir inovacijos: modernios organizacijos sėkmės veiksniai. Tarptautinė mokslinė studentų konferencija „Komunikacijos ir informacijos iššūkiai“, 2013 m. balandžio 23–25 d., Lietuva, Vilnius.
 • Interrelation of Innovation and Knowledge Management in the Organization (gautas sertifikatas už geriausią pranešimą sekcijoje „Įmonių ekonomika ir verslumas“ („Corporate Economics and Entreprenership“)). Tarptautinė mokslinė konferencija  „XI International Scientific Conference of Students and Young Scientists „Shevchenkivska Vesna 2013: Economics““, 2013 m. kovo 18–22 d. Ukraina, Kijevas.
 • Strategic Management, Learning and Innovation. Convergence of Strategic Management, Organizational Learning and Innovation: the Case of Lithuanian Organizations. Tarptautinė mokslinė konferencija „4th International Conference on Knowledge Management and Information Sharing“, 2012 m. spalio 4–7 d. Ispanija, Barselona.
 • Strateginio valdymo, mokymosi ir inovacijų konvergencija: Lietuvos organizacijų atvejis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, 2011 m. birželio 16–17 d. Lietuva, Vilnius.
 • Kūrybiškumo ir inovacijų sąveika organizacijoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Žmogus, psichologija, ekonomika, teisė, valdymas: problemos ir perspektyvos“, 2011 m. gegužės 19 d. Baltarusija, Minskas.

Nacionalinės

 • Lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje (kartu su prof. dr. Zenona Atkočiūniene ir dr. Daiva Siudikiene). Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d., Vilnius.
 • Inovacijų vertinimas valstybės lygmenyje: Lietuvos atvejis. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., Vilnius.
 • Žinių vadybos vaidmuo kuriant atviras inovacijas. Mokslinė studentų konferencija „Komunikacijos ir informacijos iššūkiai '2015“, 2015 m. balandžio 22–23 d., Lietuva, Vilnius.
 • Žinių valdymas inovatyviose Lietuvos verslo organizacijose. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d. Lietuva, Vilnius.
 • Žinių vadybos poveikis nuolatiniam inovacijų kūrimui: teorinis aspektas. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d. Lietuva, Vilnius.
 • Organizaciniai ir žinių vadybos veiksniai, darantys įtaką inovacijoms. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2012 m. gruodžio 14 d. Lietuva, Vilnius.

Kvalifikacijos tobulinimas

 Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • Seminarų ciklas  tema „International Association for Knowledge Management (IAKM) session on the occasion of Lithuanian EU Presidency in 2013“; „Future and challenges of European Knowledge Management“ 2013 m. rugsėjo 3–4 d. Lietuvoje, Kaune. Seminarų organizatoriai: Kauno technologijos universiteto ir Tarptautinė žinių vadybos asociacija (International Knowledge Management Association).
 • Suomija, Åbo Akademi University, School of Business and Economics, tarptautinio tinklo NORSLIS (Nordic Research School in Information Studies) seminarų tematika „Theoretical Frameworks in Information Science“ spalio 29–31 d. 2012 m.; nagrinėjama tematika – „Influence of knowledge management expressions on the organization: innovation aspect” („Žinių vadybos raiškos organizacijoje: inovacijų aspektas“).

Mokslo populiarinimas

Viešos paskaitos

 • Vieša paskaita Radvilų gimnazijos moksleiviams „Kaip kiekvienas gali sukurti inovaciją?“ 2017 m. lapkričio 16 d.

 • Vieša paskaita moksleiviams tema: „Informacijos vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje“ Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje. 2015 m. kovo 25 d.

Pomėgiai

 • Kelionės;
 • Sportas.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos