Prof. dr. Gintaras Aleknonis

mini AleknonisPolitinės komunikacijos katedros
profesorius

Komunikacijos fakultetas
Obsto namai,
Bernardinų g. 11, Interviu kambarys

Tel. (8 5) 219 3148
El. paštas 

 

mini AleknonisPolitinės komunikacijos katedros
profesorius

Komunikacijos fakultetas
Obsto namai,
Bernardinų g. 11, Interviu kambarys

Tel. (8 5) 219 3148
El. paštas 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • profesoriaus pareigos nuo 2012 m.
 • docento vardas suteiktas 2007 m.
 • docento pareigos 2005–2012 m.
 • LMT nostrifikavo disertaciją, humanitarinių mokslų daktaras, 1993 m. apginta disertacija „Režisieriaus Andriaus Olekos-Žilinsko teatro pedagogika ir lietuvių teatro kultūros raida“, 1992 m., menotyros mokslų kandidatas.

Mokslo interesai ir projektai

Mokslo interesai

 • Komunikacijos teorija
 • Žiniasklaidos sistema ir jos funkcionavimas
 • Žiniasklaidos laisvė
 • Politinė komunikacija

Projektai

 • Projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ (09.3.3-ESFA-V-711-01-0002) ekspertas;
 • Lietuvos atstovas COST veiklos CA15101 „Lyginamoji sąmokslo teorijų analizė“ mokslo komitete (nuo 2016 m.);
 • Lietuvos atstovas COST veiklos IS1308 „Populistinė politinė komunikacija Europoje: aiškinantis populistinės politinės sklaidos iššūkius demokratinei politikai“ mokslo komitete (nuo 2014 m.);
 • Lietuvos atstovas COST veiklos IS0906 „Besikeičiančios auditorijos, besikeičiančios visuomenės“ mokslo komitete (2010–2014).

Mokslinė produkcija

Mokslinės monografijos

 • ALEKNONIS, Gintaras. Naujoji cenzūra: monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2011, 224 p.
 • ALEKNONIS, Gintaras. Pakeliui. Režisierius Andrius Oleka-Žilinskas. Monografija, Vilnius: Scena, 2001, 328 p.

Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose

Studijos

 • ALEKNONIS, Gintaras. Lietuvos televizija : ekrano spalvos ir šešėliai. Vilnius : Vaga, 2007.
 • ALEKNONIS, Gintaras. Lietuvos radijas : viena diena ir 80 metų. Vilnius : Vaga, 2006. 139 p.

Skyriai monografijose, išleistose tarptautinėse leidyklose

 • G. Terzis, ed. Mapping Foreign Correspondence in Europe. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. 346 p.  (chapter Foreign Correspondents in Lithuania: Between Glorious Past and Misserable Future, p. 162–170).

Skyriai mokslinėse monografijose

 • Mažylė, J., ed.  Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė. Monografija, skirta Pirmojo ir Antrojo Seimo pirmininko, valstybės veikėjo, publicisto ir redaktoriaus dr. Leono BISTRO 125-osioms gimimo metinėms. Vilnius: 2016, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Mykolo Romerio universitetas. ALEKNONIS, Gintaras. Skyrius „Viešosios erdvės deformavimo iššūkiai informacijos kovų lauke“, p. 27–48.
 • G. Mesonis (sud.). Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, 1060 p. (skyrius „Visuomenė ir žiniasklaida užburtame rate. Nuo sistemos vergo iki „ketvirtosios valdžios“, p. 673–689).
 • R. Vasinauskaitė (sud.). Lietuvos teatras: trumpa istorija, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2010, 240 p. (skyrius „Profesionalus lietuvių teatras 1920–1940 metais“, p. 52–77).
 • G. Aleknonis, H. Šabasevičius (sud.). Lithuanian Theater. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, 224 p. (skyrius „Professionalism and Independence“, p. 56–88).
 • Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Kolektyvinė monografija / Strateginių studijų centras ir Pilietinės visuomenės institutas. Vilnius: Versus aureus, 2007, 440 p. (skyriai 5.1 Idėjų ir informaciniai karai; 5.2 „Kuriamosios“ žiniasklaidos sunykimas – p. 217–230).

Sudarytos monografijos

 • G. Aleknonis; H. Šabasevičius (sud.). Lithuanian Theater. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, 224 p.

Vadovėlių skyriai

 • N. Kaminskienė ir kt. Mediacija: vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 603 p. (skyrius Mediacija ir medializacija, p. 557–582).

Straipsniai žinynuose ir enciklopedijose

 • G. Aleknonis. Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: MELI, 2007, t. 11, p. 452–453.
 • V. Užtupas (sud.). Žurnalisto žinynas. Kaunas: Vilius, 1992, 348 p. (skyrius Teatro kritika, p. 101–104).
 • V. Užtupas (sud.). Žurnalisto žinynas. Antroji knyga. Vilnius: Vilius, 1996, 270 p. (skyrius Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas, p. 221–225).

Parengti mokslo šaltiniai

 • A. Oleka-Žilinskas. Vaidybos džiaugsmas. Vilnius: Scena, 1995, 287 p. – (A. Olekos-Žilinsko laiškų parengimas ir komentarai, p. 101–285).
 • A. Oleka-Žilinskas. Vaidybos džiaugsmas (Kauno variantas). 1995, 89 p. – (A. Olekos-Žilinsko paskaitų užrašų parengimas ir komentarai).
 • A. Oleka-Žilinskas. Laiškai. 1994, 199 p. – (A. Olekos-Žilinsko laiškų parengimas ir komentarai).

Publicistikos knygos

 • ALEKNONIS, Gintaras. Ačiū tiems, kurie išgirdo. Vilnius: Bernardinai.lt, 2012, 432 p.

Prisiminimai

 • STAKIŠAITIS, D.; SOPRANAITĖ, R. (ed.). Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir laisvės. Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską. Kaunas, Naujasis lankas, 2017. ALEKNONIS, Gintaras. Skyrius „Pašaukimas – Dievas ir Lietuva“, p. 194–205.

Tezės mokslo leidiniuose

 • ALEKNONIS, Gintaras. Atsiminimai apie Jaunųjų teatro prisiminimus. Teatro žurnalas, 2017, Nr. 7, p. 4–11.
 • ALEKNONIS, Gintaras. Modernistai prieš modernistus. Modernizmo slinktys XX a. teatre. Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, p. 16–17. (lietuvių ir anglų k.).
 • ALEKNONIS, Gintaras. Georgas Sauerweinas “Ar būt, ar nebūt?”, kn.: Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas XIX a. pabaigoje, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 225–229.
 • ALEKNAVIČIUS, Gintaras. Andrius Oleka-Žilinskas ir tautinio teatro problema. Tautiškumas ir meninė kultūra, Vilnius, 1989, p. 22–25.
 • ALEKNAVIČIUS, Gintaras. „Skynimų“ žurnalo ištakos. Bibliotekinių, bibliografinių ir informacinių sistemų tobulinimo kryptys respublikoje. Respublikinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 1988, p. 51–54.
 • ALEKNAVIČIUS, Gintaras. Kalbos problema Andriaus Olekos-Žilinsko teatrinėje pedagogikoje. Jaunųjų istorikų darbai, Vilnius, 1987, t. 6, p. 204–207.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinės universitetų asociacijos konferencijos „Ethics and values in higher education in the era of globalization: what role for the disciplines“ (2010) organizacinio komiteto pirmininkas (vėliau – pavaduotojas) ir Programos komiteto narys.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • Mokslo žurnalo ŽURNALISTIKOS TYRIMAI (VU) redaktorių kolegijos narys.
 • Mokslo žurnalo SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJOS (MRU) redaktorių kolegijos narys.

Mokslininkų rengimas

 • Manto Bražiūno disertacijos „Žurnalistikos laukas okupuotoje Lietuvoje (1940–1944)“ gynimo tarybos narys Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties taryboje 2017 m.
 • Godos Dapšytės disertacijos „Sovietinės cenzūros poveikis Lietuvos teatro diskurso raidai“ gynimo tarybos narys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Menotyros mokslo krypties taryboje 2015 m.
 • Aurelijos Vernickaitės disertacijos „Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“ gynimo tarybos narys Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties taryboje 2014 m.
 • Daivos Siudikienės disertacijos „Gyvenimo stiliaus įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudojimui“ oponentas Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties taryboje 2013 m.
 • Modesto Grigaliūno disertacijos „Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje 2011 m.“ gynimo tarybos narys Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties taryboje 2012 m.
 • Jolantos Mažylės disertacijos „Teisės ir etikos problemos Lietuvos regioninėje periodikoje (2000–2010)“ gynimo tarybos narys Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties taryboje 2012 m.
 • Jolitos Rimavičienės disertacijos „Kultūrinės tapatybės konstravimas programiniuose lietuvių periodinės spaudos tekstuose“ gynimo tarybos pirmininkas Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties taryboje 2012 m.
 • Jelenos Koniecznos disertacijos „Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas“ oponentas Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties taryboje 2011 m.
 • Deimanto Jastramskio disertacijos „Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės šališkumo raiškos santykis (Lietuvos nacionalinių dienraščių tyrimas 2004 m. Lietuvos prezidento rinkimų kampanijos metu)“ oponentas Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties taryboje 2010 m.

 

Dėstomi dalykai

 • Propagandos teorijos
 • Žiniasklaidos teorija
 • Communication Theories
 • Komunikacijos mokslų teorijos ir tyrimai
 • Šiuolaikinė užsienio žurnalistika

Studijoms skirti leidiniai

 • N. Kaminskienė ir kt. Mediacija: vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 603 p. (skyrius Mediacija ir medializacija, p. 557–582).

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“ – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinė mokslinė konferencija, 2019 m. kovo 29 d., Vilnius. Pranešimas „Fiktyvių naujienų vaidmens šiandienos visuomenėje kaita ir jos iššūkiai demokratijos vertybėms“.
 • „Cenzūros slinktis ir forma“ – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto tarptautinė konferencija, Vilnius, 2017. Pranešimas „Latentinės cenzūros slinktys vertybių sumaišties laikotarpiu“.
 • „The Russia Factor and Security in Central and Eastern Europe“ – Liublino Jono Pauliaus II katalikiškojo universiteto ir Mykolo Romerio universiteto tarptautinė konferencija, Vilnius, 2017. Pranešimas „Propaganda, Counterpropaganda and Media Experience“.
 • „Ar realiai veikia Lietuvos piliečių teisinės apsaugos garantijos?“ – konferencija Lietuvos Respublikos Seime, 2015-11-23. Pranešimas „Nuteisti be teismo: kaip kuriamos bylos viešojoje erdvėje“.
 • „Atstovavimas viešojoje erdvėje ir konstitucinės vertybės“ – diskusija Lietuvos Respublikos Generalinėje prokuratūroje, 2015-10-23. Pranešimas „Blogų žinių virsmas gera reputacija vertybių kaitos visuomenėje“.
 • „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė“ – mokslinė praktinė konferencija, skirta Antrojo Seimo pirmininko, valstybės veikėjo ir redaktoriaus Leono BISTRO 125-osioms gimimo metinėms – Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas, 2015-10-19. Pranešimas „Viešosios erdvės deformavimo iššūkiai informacijos kovų lauke“.
 • „Interaction of Media and Politics in the Baltic States“ – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto tarptautinė konferencija, Vilnius, 2015.
 • „Maidano metinės: kas pasikeitė Ukrainoje, Lietuvoje, Europoje?“ – Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2014. Pranešimas „Informaciniai karai demokratinės visuomenės viešojoje erdvėje“.
 • „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“ – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinė konferencija, Vilnius, 2014.
 • „The Future of Audience Research: Agenda, Theory and Societal Significance“ – Liubliana University, Slovenia, 2014.
 • „Lithuanian EU Council Pre-Presidency Conference“ – Vilniaus universiteto TSPMI, Vilnius, 2013.
 • „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“ – Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2012.
 • „Lietuva Europos Sąjungoje: galimybės, pareigos ir siekiai“ – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje, Vilnius, 2011.
 • „The Baltic Ways: 20 Years On. Closing the Gaps in the Baltic Sea Region“ – Estonian Cooperation Assembly, Baltic Assembly, European Commission Representations in Estonia and Lithuania, Tallinn, Estonia, 2011.
 • „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos.“ – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinė konferencija, Vilnius, 2011.
 • „Žiniasklaida ir žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse. Kaitos aspektas“ – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto mokslinė-praktinė konferencija, Vilnius, 2011.
 • „Reconsidering the Problem of the State of Exception: Ideological Reciprocities and Contemporary Forms“ – Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinė konferencija, Kaunas, 2010.
 • „Communication Policies and Culture in Europe“ – ECREA, Barcelona, Spain, 2008.
 • „Demokratija Lietuvoje 1990–2005“ – Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2006.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės

 • 1993 – Danijos žurnalistikos mokykla (Arhus, Danija)

Paskaitų skaitymas užsienio universitetuose

 • Grinvičo universitete Londone (Jungtinė Karalystė) – 2005
 • Liono Politikos mokslų institute (Prancūzija) – 2009
 • Šv. Cirilo ir Metodijaus universitete Trnavoje (Slovakija) – 2011
 • Masaryko universitete Brno (Čekija) – 2011, 2016
 • Prahos Metropolio universitete (Čekija) – 2014
 • Carl von Ossietzky universitete Oldenburge (Vokietija) – 2014
 • Kylio taikomųjų mokslų universitete (Vokietija) – 2016, 2017, 2018, 2019
 • Heidelbergo SRH universitete (Vokietija) – 2017

Mokslo populiarinimas ir publicistika

 • Mokslo populiarinimo laidos „Pažinimo vartai“ per Lietuvos radiją vedėjas (2004–2006).
 • Publicistikos laidos „Ant svarstyklių“ per Lietuvos radiją vedėjas (2004–2012).
 • Savaitinių komentarų per Lietuvos radiją autorius (2004–2012).

Publicistikos knygos

 • ALEKNONIS, Gintaras. Ačiū tiems, kurie išgirdo. Vilnius: Bernardinai.lt, 2012, 432 p.

Prisiminimai

 • STAKIŠAITIS, D.; SOPRANAITĖ, R., ed. Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir laisvės. Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską. Kaunas, Naujasis lankas, 2017. ALEKNONIS, Gintaras. Skyrius „Pašaukimas – Dievas ir Lietuva“, p. 194–205.

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

 • Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertas (nuo 2015).
 • Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas (2010; 2011; 2016; 2017).
 • Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo Tarybos pirmininkas (2014–2015).
 • Reputacijos instituto (Reputation institute) Antrojo laipsnio premija už pranešimą “Measuring Reputation of Media”, Amsterdamo konferencija, 2009 m.
 • Lietuvos radijo laidos „Ant svarstyklių“ vedėjas ir politikos apžvalgininkas (2004–2012).
 • Pokalbių laidos ir interviu su buvusiu TSRS prezidentu Michailu Gorbačiovu, Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu, Čekijos prezidentu Vaclavu Havelu, Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite, Lietuvos Seimo pirmininkais Artūru Paulausku, Česlovu Juršėnu, Arūnu Valinsku, Irena Degutiene, Lietuvos ministrais pirmininkais Gediminu Kirkilu, Andriumi Kubiliumi, Algirdu Butkevičiumi, buvusiais ministrais pirmininkais Bronislovu Lubiu, Aleksandru Abišala, Gediminu Vagnoriumi, Nepriklausomybės Akto signatarais Romualdu Ozolu, Česlovu Kudaba, Bronislovu Genzeliu, Nijole Oželyte, Česlovu Stankevičiumi, Eugenijumi Gentvilu ir kt.
 • Laisvosios Europos radijo Lietuvių tarnybos darbuotojas Prahoje (Čekija) (1995–2003).
 • Laisvosios Europos radijo Lietuvių tarnybos darbuotojas Miunchene (Vokietija) (1993–1995).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos