Doc. dr. Erika Janiūnienė

Korporatyvinės komunikacijos tyrimų centro

docentė

Komunikacijos fakulteto
docentė

Komunikacijos fakultetas

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 602 kab.

Tel. (8 5) 219 3168
El. paštas

 

Korporatyvinės komunikacijos tyrimų centro

docentė

Komunikacijos fakulteto
docentė

Komunikacijos fakultetas

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 602 kab.

Tel. (8 5) 219 3168
El. paštas

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija tema „Informacijos paieškos vadyba bibliotekoje" apginta 2001 m. birželio 22 d.
 • Docento pareigose nuo 2008 m.
 • Docento pedagoginis vardas nuo 2018 m.

Moksliniai interesai

 • Vartotojų informacinė elgsena
 • Informacijos vadyba
 • Informacinės paslaugos
 • Projektų valdymas

Skaitomi dalykai

  Bakalauro studijų programose

 • Projektų valdymas ir rengimas
 • Kūrybinių projektų valdymas
 • Informacinės paslaugos
 • Vadybos teorijos

Magistro studijų programose

 • Projektų valdymas

Mokslinė produkcija

Mokslinės monografijos

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014. 343 p. ISBN 978-609-459-345-1.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona;  JANIŪNIENĖ, Erika;  MATKEVIČIENĖ, Renata;  PRANAITIS, Regimantas; STONKIENĖ, Marija.  Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje: monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2009. 476 p. ISBN 9789955334828.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • STONKIENĖ, Marija; JANIŪNIENĖ, Erika. Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: socialinių medijų naudojimas asmeninės mokymosi aplinkos, asmeninio mokymosi tinklo kūrimui = Podcasts for nonformal learning: using social media for creating personal learning environments, personal learning networks // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2020, t. 88, p. 46–65. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. DOI: 10.15388/Im.2020.88.31.
 • STONKIENĖ, Marija; ŠUPA, Maryja; JANIŪNIENĖ, Erika. Audience participation in the creation and dissemination of public interest-related content in Lithuanian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 186–232.
 • STONKIENĖ, M.; ŠUPA, M.; JANIŪNIENĖ, E. Populiariausių Lietuvos Interneto žiniasklaidos Portalų Auditorijos į(si)traukimo į Turinio Kūrimą Ir Sklaidą Galimybės. Informacijos Mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018,  nr. 84, p. 8–27. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika; MACEVIČIŪTĖ, Elena. Information sharing between doctoral students and supervisors: fixed roles and flexible attitudes. Information Research. 2016, Art. No. 1607. Prieiga per internetą: <http://www.informationr.net/ir/21-4/isic/isic1607.html>.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ, Giedrė; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymo Lietuvos Respublikos ministerijose kritinė analizė. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 67, p. 7–25. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, t. 64, p. 35–51. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Studentų informacinę elgseną motyvuojantys veiksniai. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, Nr. 61, p. 82–92. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Конигтивные, эмоциональные и ситуационные факторы мотивирующие информационное  поведение пользователей = Cognitive, emotonal and situation factors which motivate information behaviour of users. International Scientific Conference “INFORMATION AND DOCUMENTARY COMMUNICATIONS IN GLOBALIZED SOCIETY” Ukraine, Kyiv, 21–22 of March, 2013, p. 103–105. ISBN 978-966-598-805-2.
 • JANIŪNIENĖ, Erika; STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Formalioji mokslo komunikacija mokslo leidiniuose „Knygotyra“ ir „Informacijos mokslai“: kiekybinis tyrimas. Knygotyra. 2010, Nr. 54, p. 320–338. ISSN 0204–2061.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Mokslo komunikacija: atvejo analizė. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje visuomenėje: mokslinių straipsnių rinkinys. [CD ROM], Vilniaus universitetas, 2008, 5 p. ISBN 978-9955-33-203-9.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Vadybininko informacinė elgsena organizacijoje: socialinių tinklų naudojimas. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2007, Nr. 40, p. 57–65. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Vadybininko informacinės elgsenos kontekstas: socialiniai tinklai. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15-osioms metinėms pažymėti skirtos mokslinės praktinės konferencijos, vykusios 2006 m. gruodžio 1 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 32–39.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Vadybininko informacinė elgsena organizacijoje: socialinių tinklų naudojimas. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla.  2006, t. 40, p. 57–65.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos ieška kaip žinių vadyba. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2004, t. 28, p. 80–86.

Kiti moksliniai straipsniai

 • JANIŪNIENĖ, Erika. Žinių vadybos ir inovacijų kūrimo sąsajos. [disertacijos apžvalga]. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, Nr. 70, p. 122–124. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Informaciniai kokybės vadybos brandos veiksniai. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, Nr. 52, p.144–117.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje visuomenėje. [konferencijos apžvalga]. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2008, Nr. 44, p. 124–127. ISSN 1392-0561.
 • Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste: mokslo straipsnių rinkinys. Vilniaus universitetas; sudarytoja Janiūnienė, E.; Markevičiūtė, L., 2009 [CD ROM]. ISBN 978-9955-33-460-6
 • Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje visuomenėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus universitetas; sudarytoja Janiūnienė E. [CD ROM], 2008. ISBN 978-9955-33-203-9

Moksliniai projektai

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Mokslininkų grupės projektas Nr. MIP-012/2012 finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos: „Informacijos valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva“ (2012–2014).
 • Nacionalinių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas" SFMIS Nr. VP1-2.2- SMM-08-V-02-002 (2012–2013).
 • ES projektas BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058-03 „Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas“ doktorantams (2006–2008).
 • ES projektas BPD2004-ESF-2.4.0-03-05 / 0051 „Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant Vilniaus universiteto egzaminavimo centrą“ (2006–2008).

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija) mokslinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d. organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“, 2014 m. birželio 19–20 d. organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2011 m. gruodžio mėn. 16 d. organizacinio komiteto narė.

 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos vadybos raiška šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“, 2009 m. lapkričio mėn. 29 d. organizacinio komiteto narė.

 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, 2008 m. lapkričio 28 d. organizacinio komiteto narė.

 • VU Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos "ISIC2008 (Information Seeking in Context)", 2008 m. rugsėjo 17–19 d. organizacinio komiteto narė, programos komiteto narė.

 • VU Komunikacijos fakulteto konferencijos „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“, 2007 m. lapkričio 29 d. organizacinio komiteto narė.

Mokslininkų rengimas

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose ir oponavimas

 • I. Girnienės „Žinių vadybos veiksniai, skatinantys inovacijų kūrimą“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S) disertacijos gynimo tarybos narė (2014 m.).

Studijoms skirti leidiniai

 • Atkočiūnienė, Zenona Ona; Glosienė, Audronė;  Janiūnienė, Erika;  Janonis, Osvaldas;  Januševičienė, Rasa;  Krivienė, Irena;  Lymantaitė, Kristina;  Macevičiūtė, Elena;  Marčinskaitė, Dovilė; Manžuch, Zinaida; Mozūraitė, Vita;  Pacevičius, Arvydas; Petrauskienė, Žibutė; Petuchovaitė, Ramunė; Prokopčik, Marija; Pupelienė, Janina;  Rudžionienė, Jurgita.  Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas / autorių kolektyvas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 700 p. ISBN 978-9955-33-496-5.
 • Informacijos tvarkyba ir ieška (informacijos ieškos sistemos): Kurso metodinė medžiaga. Vilnius, 2007. 23 p. ISBN 978-9955-33-039-4.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • The ecosystem of social business and business partnership / Socialinio verslo ir verslo partnerystės ekosistema. Tarptautinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022“, 2022 m. balandžio 28–29 d. (nuotolinė konferencija).
 • STONKIENĖ Marija, MAŽYLĖ Jolanta, JANIŪNIENĖ, Erika. Legal and Ethical aspects of Social Media Regulation: Views of Lithuanian media Regulatory and Self-Regulatory Institutions. Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Media and Challenges of Modern Society 2021“, 2021 gruodžio 17–18 d., University of Niš, Serbia.
 • JANIŪNIENĖ, E.; MARKEVIČIŪTĖ, L. The quality assessment of information services for business organizations: expectations and problems. "Information Science in the Age of Change Innovative Information service", 2017 m. gegužės 15–16 d., Varšuva, Lenkija.
 • Information sharing between doctoral students and supervisors: fixed roles and flexible attitudes. Tarptautinė konferencija „ISIC: the Information Behaviour Conference“, 2016 m. rugsėjo 20–23 d., Kroatija.
 • Verslo organizacijoms teikiamų informacinių paslaugų kokybės vertinimas. Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 2016 m. birželio 10 d., Vilnius.
 • Mokslininkų bendradarbiaujanti informacinė elgsena. Tarptautinė konferencija „Z kartos akademinė biblioteka: paslaugos, erdvės ir technologijos“,  2015 m. spalio 15 d., Vilnius.
 • Information Management in Public Sector. Tarptautinė  konferencija "Economic Transformations and Business Prospects", 2013 m. rugsėjo 26–27 d., Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Vilnius.
 • Informacijos valdymo ypatumai ir pokyčių kryptys Lietuvos viešajame sektoriuje. Tarptautinė konferencija „Žiniasklaida ir žodžio laisvė: kontroversijos ir visuomenės konfliktai=Media and freedom of speech: Controversies and social clashes“, 2013 m. rugsėjo 24–25 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Vilnius.

 • Конигтивные, эмоциональные и ситуационные факторы мотивирующие информационное  поведение пользователей = Cognitive, emotonal and situation factors which motivate information behaviuor of users. Tarptautinė konferencija "INFORMATION AND DOCUMENTARY COMMUNICATIONS IN GLOBALIZED SOCIETY", 2013, Ukraina, Kijevas.

Nacionalinės

 • Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: naujųjų medijų naudojimas asmeninės mokymosi erdvės kūrimui (su doc. dr. Marija Stonkiene). Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d., Vilnius.
 • Trečioji universitetų misija kaip socialinių inovacijų platforma: Lietuvos universitetų veiklos strateginė perspektyva. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d., Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Vilnius.
 • Informacinės veiklos planavimas ir organizavimas Lietuvoje. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d., Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Vilnius.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto medijų tyrėjų dokumentinė komunikacija. Mokslinė konferencija „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija“, 2009, Vilnius.
 • Vadybininko informacinė elgsena organizacijoje: socialinių tinklų naudojimas. Konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“, 2008, Vilnius.
 • Mokslo komunikacija: atvejo analizė. Mokslinė konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“, 2007, Vilnius.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • 2005 m. – stažuotė Briuselyje „Europos Sąjungos Parlamento veikla ir informacijos šaltiniai apie ES“.
 • 2004 m. – kursas „Information Retrieval Systems“, skaitytas Fachhochschule Hannover (Vokietija).
 • 1998 m. – tarptautiniai doktorantų kursai „Informacijos ieškos ir paieškos tyrimų integracija“ (Danija, Suomija).

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Kūrybinės dirbtuvės. Žmonės projektuose. Organizatoriai Lietuvos projektų vadybos asociacija (LPVA).
 • Projektų valdymo kompetencijos: organizacijos ir individų kompetencijų visuma. Organizatoriai – Lietuvos projektų vadybos asociacija (LPVA).
 • Virtualių komandų iššūkiai tarptautiniuose projektuose.Organizatoriai – Lietuvos projektų vadybos asociacija (LPVA).
 • Veiksmingas planavimas. Kaip parengti projekto planą ir jo sėkmingai laikytis? Organizatoriai – Lietuvos projektų vadybos asociacija (LPVA).
 • Projektas Septynių jūrų kapitonai pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą Mokymasis visą gyvenimą priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas.
 • Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas darnaus vystymosi srityje (30 val.). Kauno technologijos universitetas. Pažymėjimas Nr. 002815.
 • Mokslo komunikacija: Mokslo komunikacija: bendrieji pagrindai (32 val.); Mokslo komunikacija visuomenei (mokslo populiarinimas) (32 val.); Mokslo populiarinimo pranešimas (32 val.).  Vilniaus universitetas. Pažymėjimas Nr. 020719.
 • Projektų metodai (32 val.) Vilniaus universitetas. Pažymėjimas Nr. 011239.
 • Mokymo ir mokymosi organizavimas. (32 val.) Vilniaus universitetas. Pažymėjimas Nr. 008400.
 • Modulinių studijų koncepcija ir jos įgyvendinimas Vilniaus universitete (8 val.) Vilniaus universitetas. Pažymėjimas Nr. 019138.
 • Atvirojo ir nuotolinio mokymo kursų kūrimas ir diegimas (32 val.) Vilniaus universitetas. Pažymėjimas Nr. 1192.

Ekspertinė ir kita veikla

Agile Lietuva savanorė

Mokslo populiarinimas

 • JANIŪNIENĖ, Erika. Orkestrui reikia dirigento, projektui – projekto vadovo. Kodėl projektai vėluoja? Vieša paskaita Kauno Jėzuitų gimnazijoje (2016).
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Mano mylimos medijos komunikacijos lauke. Vieša paskaita Kretingos Pranciškonų gimnazijoje ir Klaipėdos  apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje (2016).
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Kaip visuomenė naudojasi informacinėmis elektroninėmis paslaugomis? Vieša paskaita Druskininkų Ryto gimnazijos moksleiviams (2015).
 • JANIŪNIENĖ, Erika; GIRNIENĖ, Ingrida. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje (Projekto Informacijos valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva“ veikla). Vieša paskaita LR Teisingumo ministerijoje (2014). 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos