Prof. dr. Elena Macevičiūtė

maceviciute Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros vedėja
profesorė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.
Tel. (8 5) 236 6105
El. paštas

 

maceviciute Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros vedėja
profesorė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.
Tel. (8 5) 236 6105
El. paštas

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Socialinių mokslų daktaro disertacija „UNESCO bibliotekininkystės programų įtaka tarptautiniam bibliotekų bendradarbiavimui“ apginta 1989 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos ir Filosofijos fakultetų tarybų sudaryta habilitacijos komisija 2004 m. gruodžio 22 d. nusprendė, kad E. Macevičiūtė atitinka humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties habilitacijos reikalavimus. Jai įteikta habilitacijos pažyma, suteiktas profesorės vardas.

 

Skaitomi dalykai

 • Informacijos vadyba
 • Tarpkultūrinė komunikacija

Doktorantams skaitomos paskaitos

Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantė ir egzaminuotoja:

 • Bibliografijos teorija
 • Komunikacijos teorijos
 • Mokslinio tyrimo metodika
 • Tarptautinė komunikacija

Mokslinė veikla

Mokslo interesai

 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Informacija organizacijose
 • Skaitmeninės bibliotekos
 • Informacinė profesinė veikla
 • Bibliografija
 • Informacijos vartotojų elgsena
 • Elektroninė leidyba ir atviros prieigos leidiniai

Knygos ir knygų dalys

 • BERGSTRÖM, A.; HÖGLUND, l.; MACEVIČIŪTĖ, E.; NILSSON, K.; WALLIN, B.; WILSON, T. D. Books on screens: Players in the Swedish book market. Göteborg: Nordicom, 2017. 237 p. (Autorės  indėlis: p. 93–116; p. 137–158; p. 159–180; p. 209–218.)
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena. Theoretical approaches in Russia and Eastern Europe. In Theory in Information Behaviour Research / ed. T. Wilson. Sheffield: Eiconics Ltd, 2013, p. 159–182.

 • MACEVIČIŪTĖ, E.; WILSON, T. D. Introducing information management: an Information Research reader. London: Facet publishing, 2005.
 • MACEVIČIŪTĖ, E.; WILSON, T. D. The development of the information management research area. In: E. Macevičiūtė & T. D. Wilson (Ed.), Introducing information management: an Information Research reader. London: Facet, 2005. p. 18–30.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. Edukacja dla potrzeb bibliotek cyfrowych i informacji. In M. Kocojowa (Ed.), Profesjonalna informacja w internecie (pp. 26-34). Krakow: Wydawnictwo universitetu Jagiellonskiego, 2005. p. 26–34.

Studijoms skirti leidiniai

Moksliniai straipsniai Clarivate Analytics Web of Science referuojamuose leidiniuose

 • MANŽUCH, Zinaida; MACEVIČIŪTĖ, Elena. Getting ready to reduce the digital divide: scenarios of Lithuanian public libraries // Journal of the Association for Information Science and Technology. Hoboken : Wiley. ISSN 2330-1635. eISSN 2330-1643. 2019, first published online, p. [1–13]. DOI: 10.1002/asi.24324.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; MANŽUCH, Zinaida. Conceptualising the role of digital reading in social and digital inclusion // Information research. Sheffield : University of Sheffield. ISSN 1368-1613. 2018, Vol. 23, no. 4, paper isic1805, p. [1–20].
 • MACEVIČIŪTĖ, E.; WILSON, T. D.; GUDINAVIČIUS, A.; ŠUMINAS, A. (2017). E-books in academic libraries: results of a survey carried out in Sweden and Lithuania. Information Research, 22(3), paper 762. Prieiga per internetą: http://InformationR.net/ir/22-3/paper762.html [žiūrėta 2018-01-30].

 • JANIŪNIENĖ, E.; MACEVIČIŪTĖ, E. (2016). Information sharing between doctoral students and supervisors: fixed roles and flexible attitudes In: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Zadar, Croatia, 20–23 September, 2016: Part 1. Information Research, 21(4), paper isic1607. Prieiga per internetą: http://InformationR.net/ir/21-4/isic/isic1607.html [žiūrėta 2018-01-22].
 • WILSON, T. D.; MACEVIČIŪTĖ, E. (2016). Publishers' responses to the e-book phenomenon: survey results from three 'small language' markets. Information Research, 21(4), paper 725. Prieiga per internetą: http://InformationR.net/ir/21-4/paper725.html [žiūrėta 2018-01-22].

 • MANŽUCH, Z.; MACEVIČIŪTĖ, E. (2016). Performance evaluation as a tool for strategic decisions about serving visually impaired users: The case of the Lithuanian Library for the Blind. Library & Information Science Research, 38(2), 161–169. DOI: 10.1016/j.lisr.2016.05.002.
 • GUDINAVIČIUS, A.; ŠUMINAS, A.; MACEVIČIŪTĖ, E. (2015). E-book publishing in Lithuania: the publisher‘s perspective. Information Research, 20(2), paper 672. Prieiga per internetą: http://InformationR.net/ir/20-2/paper672.html [žiūrėta 2018-01-22].

Kiti recenzuoti mokslo straipsniai

 • MANŽUCH, Zinaida; MACEVIČIŪTĖ, Elena. Digital comics reading program for reducing the digital exclusion of people with hearing impairments // Sustainable digital communities: 15th international conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020 : proceedings. Cham : Springer, 2020. ISBN 9783030436865. eISBN 9783030436872. p. 456–469. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 12051). DOI: 10.1007/978-3-030-43687-2_36.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; WILSON, Thomas Daniel; MANŽUCH, Zinaida. Assessing the graphic questionnaire used in digital literacy training // Issues in informing science and Iiformation technology. Santa Rosa : Informing Science Institute. ISSN 1547-5840. eISSN 1547-5867. 2019, vol. 16, p. 113–126. DOI: 10.28945/4301.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; WILSON, Thomas Daniel. Digital means for reducing digital inequality: literature review // Informing science: the international journal of an emerging transdiscipline. Santa Rosa : Informing Science Institute. ISSN 1547-9684. eISSN 1521-4672. 2018, Vol. 21, p. 269–287. DOI: 10.28945/4117.

 • MACEVIČIŪTĖ, Elena. How libraries create value and help diminishing the digital divide // Qualitative and quantitative methods in libraries : ISAST. ISSN 2241-1925. 2018, vol. 7, no. 33, p. 399–405. Prieiga per internetą: <http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/487/480>.
 • WILSON, Thomas Daniel; MACEVIČIŪTĖ, Elena. Overcoming the digital divide through the promotion of digital reading // Qualitative and quantitative methods in libraries. Athens : ISAST. ISSN 2241-1925. 2018, vol. 7, no. 2, p. 193–203. Prieiga per internetą: <http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/469/463>.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena. Elektroninių knygų platinimas per Švedijos fizinius knygynus ir viešąsias bibliotekas. Knygotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 66, p. 231–246. ISSN 0204-2061. 
 • NILSSON, S. K.; MACEVIČIŪTĖ, E.; WILSON, T. D.; BERGSTRÖM, A.; HÖGLUND, L. The tensions of e-book creation and distribution in a small-language culture. Northerns Lights: Film & Media Studies Yearbook, 2015, 13, p. 29–47. 

 • MACEVIČIŪTĖ, Elena. The Library sector in Lithuania at the Beginning of the twenty-first century. Library Trends, 2014, 63(2), p. 252–266. 
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; NILSSON, K.; WILSON, T.; BERGSTRÖM, A.; HÖGLUND, L. The case of the e/book in “small language” culture: media technology and the digital society. Knygotyra, 2014, 62, p. 73–93. 

 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; WILSON, T. D. Institutional repository and publication of university research results: a case of a Swedish regional university. Knygotyra, 2013, 61, p. 101–129.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; BORG, M. The current situation of e-books in academic and public libraries in Sweden. Libellarium, 2013, 6(1-2), p. 13–28.

 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2007). The activity approach in Soviet library and information science research. Annual review of information science and technology / ed. B. Cronin. Medford (NJ) Information Today. 42, p. 141–144.
 • MACEVICIUTE, Elena; EKLUND, Pieta, et al. (2006). "EURIDICE project: The evaluation of image database use in online learning." Education for Information, 24(4): p. 177–192.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2006). „Information needs research in Russia and Lithuania, 1965–2003.“ Information Research, 11(3): paper 256.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2006). „Knygotyra“: pastovumas ir permainos.“ Knygotyra, 47: p. 297–306.
 • HÖGLUND, L.; MACEVIČIŪTĖ, E.; et al. (2004). „Trust in health care: an information perspective.“ Health Informatics Journal, 10(1): p. 37–48.
 • MACEVIČIŪTĖ, E.; JANONIS, O. (2004) „Conceptions of bibliography in the Russian Federation: the Russian phenomenon of bibliographic theory“. Libri, 54(1): 30–42. – Angl. – Bibliogr.: p. 41–42. – Taip pat išėjo atskiru atspaudu ir prieiga per internetą. URL:http://www.librijournal.org/pdf/2004_1pp30-42.pdf

Kitos autorinės publikacijos

 • MANŽUCH, Z.; MACEVIČIŪTĖ, E. (2021). Kodėl ir kaip senjorai ieško informacijos: žvilgsnis iš gyvenimo tikslų perspektyvos. Tarp knygų. Nr. 2, p. 5-9.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2021). Mokslo ir pedagogikos novatorius. Osvaldo Janonio atminimui. Knygotyra, t. 76, p. 309-314.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2007). „Editor's preface“. Svensk Biblioteksforskning, 16(1): 1.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2007). „Knygotyra – a scholarly journal of Vilnius University“. Svensk Biblioteksforskning, 16(1): p. 1–9.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2007). „Švedijos bibliotekų mokslinio tyrimo žurnalo „Svensk Biblioteksforskning“ naujienos“. Knygotyra, 48: p. 311–314.
 • WILSON, T. D; MACEVIČIŪTĖ, E. (2006). „Conference Report: Third Nordic Conference on Scholarly Communication, Lund 24–25 April, 2006“. Information Research, 11(3).
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2006). „Knygotyra – a scholarly journal of Vilnius University.“ Svensk Biblioteksforskning, 16(1): p. 1–9.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2006). Komunikacijos ir informacijos mokslai. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. X: Khmerai-Krelle. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas: 446.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2006). „Svensk Biblioteksforskning“ – Švedijos bibliotekų tyrimo žurnalas. Knygotyra, 46: p. 275–278.

Mokslinė, ekspertinė ir visuomeninė organizacinė veikla

 • 1996 m. Žurnalo “The Serials Librarian” (JAV) redkolegijos narė
 • 1998 m. Latvijos aukštojo mokslo kokybės vertinimo ekspertė
 • 1998–2000 m. CECUP projekto Lietuvos koordinatorė
 • 1999 m. Tarptautinio elektroninio žurnalo “Information Research” (UK) redaktorė, vadybos grupės narė.
 • 2000 m. CELIP projekto Lietuvos koordinatorė
 • 2001 m. Leidybinės asociacijos “Valfrid” tarybos narė (Švedija)
 • 2003 m. Šiaurės šalių tarpkultūrinės komunikacijos tinklo (NIC) tarybos narė
 • 2004 m. Konferencijos Informacijos ieška kontekste (ISIC – Information seeking in context) nuolatinio komiteto narė
 • 2005 m. Žurnalo SvenskBiblioteksForskning redkolegijos narė
 • Žurnalo „Knygotyra“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja.
 • Žurnalo „Informacijos mokslai“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja.
 • 2014–2018 m. Lietuvos atstovė COST veiklai IS1404 E-READ: skaitymas skaitmeniniame amžiuje. 
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV“ Vilnius, 2018 m. birželio 14–15 d. Organizacinio komiteto narė.
 • 2012–2016 m. Tarptautinės konferencijos "Information Seeking in Context" nuolatinio komiteto sekretorė.
 • Enciklopedijos "Encyclopedia of Library and Information Science" (leidžia Taylor and Francis) redakcinės kolegijos narė.
 • 1998-2021 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narė.

Projektai ir konferencijos

Konferencijų pranešimai

 • MANŽUCH, Zinaida; MACEVIČIŪTĖ, Elena. „Kodėl ir kaip senjorai ieško ir naudojasi informacija: žvilgsnis iš gyvenimo tikslų perspektyvos“. Nuotolinė tarptautinė konferencija „Kaip pasikeitėme per dvidešimt metų“. 2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos nuotolinė konferencija.
 • MANŽUCH, Zinaida; MACEVIČIŪTĖ, Elena. A life goals perspective on the information behaviour of elderly adults. ISIC: The Information Behaviour Conference 2020 (virtual conference), 2020 m. rugsėjo 28 d. – spalio 1 d. Pretorija, Pietų Afrikos Respublika.
 • OLSON, Nasrine; MACEVIČIŪTĖ, Elena. Information worlds of people with deafblindness. ISIC: The Information Behaviour Conference 2020 (virtual conference), 2020 m. rugsėjo 28 d. – spalio 1 d., Pretorija, Pietų Afrikos Respublika.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; WILSON, Tom; MANŽUCH, Zinaida. Assessing the graphic questionnaire used in digital literacy training. An Informing Science Institute Conference. 2019 m. birželio 30 d. – liepos 5 d., InSITE, Jeruzalė, Izraelis.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; MANŽUCH, Zinaida. Conceptualising the role of digital reading in social and digital inclusion. Tarptautinė mokslinė konferencija ISIC: The Information Behaviour Conference. 2018 m. spalio 9–11 d., Krokuva, Lenkija.
 • MANŽUCH, Zinaida; MACEVIČIŪTĖ, Elena. Back to the Future: The Roles of Public Libraries in Diminishing Digital Divide in Scenarios by 2023. Tarptautinė mokslinė konferencija LIDA: Libraries in the Digital Age. 2018 m. birželio 13–15 d., Zadar, Kroatija.
 • JANIŪNIENĖ, Erika; MACEVIČIŪTĖ, Elena. Information sharing between doctoral students and supervisors: fixed roles and flexible attitudes. "ISIC: The Information Behaviour Conference" (Tarptautinė informacijos elgsenos konferencija), Zadaras, Kroatija, 2016 m. rugsėjo 20–23 d.
 • MACEVIČIŪTĖ, E.; WALLIN, B. (2015). E-Book distribution in Sweden. „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Vilnius, 2015 m. rugsėjo 24–25 d.
 • MACEVIČIŪTĖ, E.; WILSON, T. D. (2007). Re-located scholars network building in Sweden. Nordic Network for Intercultural Communication: Annual Conference, Vilnius, Lithuania, 29 November – 1 December, 2007.
 • EKLUND, Pieta; LINDH, Maria; et al. (2006). EURIDICE project: the evaluation of image database use in online learning. Motesplats infor framtiden, Boras, Sweden, Hogskolan i Boras.
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2004). "Education for Digital Library and Education: an invited paper." International Conference "Professional information on the internet: design and development, access, quality, ethics in cyberspace and intellectual property".
 • MACEVIČIŪTĖ, E. (2004). To be or not to be together: is there a choice? : A key-note paper. The 25th Annual IATUL Conference "Library management in changing environment", Krakow, Poland.

Projektai

 • Švedijos tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo agentūros (SIDA) finansuojamo projekto „Central Library Programme Strengthening the capacity to access and use of scientific information resources in Mozambique“ tyrėja. Projekto trukmė: 2017-11-01 – 2022-06-30.
 • Projektas „SUITCEYES“. University of Boras, Sweden (projekto koordinatorius). Projekto trukmė: 2018-01-01 – 2020-12-31. Projekto tyrėja.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Skaitmeninis skaitymas kaip socialinės nelygybės mažinimo priemonė“ vadovė (2017–2019 m.).
 • Švedijos plėtros agentūros (SIDA) finansuojamo projekto „Ugandos Makererės universiteto Rytų Afrikos bibliotekininkystės mokyklos mokslinės veiklos plėtra“ doktorantų vadovė, konsultantė, dėstytoja (2015–2019 m.).
 • Švedijos plėtros agentūros (SIDA) finansuojamo projekto „Ruandos universiteto bibliotekos ir bibliotekininkų kaip mokslinio tyrimo pagalbininkų tobulinimas“ doktorantų vadovė, dėstytoja (2013–2018 m.).
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektas „Skaitmeninio skaitymo skatinimas kaip skaitmeninės atskirties mažinimo priemonė“ / „The Stimulation of Digital Reading as a Means of Reduction the Digital Divide“ (SDR), 2017–2018. Projekto biudžetas 105 509 eurai, sutarties Nr. GER-002/2017. Projekto vadovė.
 • ES SP7 (IKT 9 šaukimas) finansuojamo projekto PERICLES – "Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics" DP vadovė (2013–2015 m.).
 • Švedijos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Skaitmeninės knygos mažos kalbos kultūroje“ koordinatorė, vyr. tyrėja (2013–2016 m.).
 • 2014–2018 Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos finansuojama COST veikla IS1404 Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ). Lietuvos atstovė COST veiklos valdymo komitete.
 • 2008–2009 Švedijos bibliotekų mokslo tyrimo reikmės – Delfi tyrimas.
 • 2008–2010 SHAMAN – Sustaining Heritage Access through Multivalent Archiving. ES IST projektas.
 • 2006–2008 Projektas „Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas“ (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058) Vilnius.
 • 2006–2007 Persikėlusių mokslininkų asmeninio mokslinio tinklo kūrimas.
 • 2005–2007 EURIDICE – European Recommended materials for Distance learning Courses for Educator. ES eTen projektas.
 • 2005 LIS Education in Europe: Joint Curriculum Development and Bologna Perspectives. Projektas finansuotas pagal ES Socrates programą.
 • 2002–2003 ALF projektas „Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje“.
 • 2001 NORDINFO BALDER (Baltic Development of Education and Research): informacijos išteklių vadybos tyrimo tinklas.
 • 1998–1999 TEMPUS projektas „Education for International Communication in Lithuania“, vadovė.

 

Vadovavimas doktorantams

 

 • VU Komunikacijos fakulteto doktorantės Indrės Jovaišaitės-Blaževičienės disertacijos „Žaismo vaidmuo muziejuose didinant šeimų dalyvavimą kultūroje“ vadovė (nuo 2021 m. vasario 8 d.).
 • Buroso universiteto doktorantės Birgittos Wallin disertacijos „Selling and lending e-books: Changes in the Swedish literary field“ vadovė. Disertacija apginta 2019 m. vasario 22 d.
 • Buroso universiteto dokt. Emmos Kristinos Forsgren disertacijos „Enterprise Social Media in Project-based Knowledge Work: A Contextualized View through the lens of activity theory“ viena iš vadovių. Disertacija apginta 2018 m. spalio 5 d.
 • Makererės universiteto (Uganda) dokt. Caroline Ilako disertacijos antroji vadovė, nuo 2018 m. birželio mėn.
 • Buroso universiteto dokt. Bizimana Muhebera disertacijos vadovė, nuo 2016 m. kovo mėn.
 • Buroso universiteto dokt. Jenny Lindberg disertacijos „Bibliotekariernas informationssokning som yrketsidentitets utvecklingsverktyg“ antroji vadovė. Apginta 2015 m.
 • Buroso universiteto dokt. Pietos Eklund disertacijos „Developing library research services: the changing role of librarians“ vadovė. Studijos pradėtos 2015 m.
 • Buroso universiteto dokt. Pussadee Nonthacumjane disertacijos "Local information in Thailand provincial university libraries" vadovė. Studijos pradėtos 2014 m.
 • Buroso universiteto dokt. Sayed Rahmat Ullah Shah disertacijos vadovė, nuo 2013 m. lapkričio mėn.
 • Buroso universiteto dokt. Ameera Mansour disertacijos antroji vadovė, nuo 2013 m. lapkričio mėn.
 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantė ir egzaminuotoja: Bibliografijos teorija; Komunikacijos teorijos; Mokslinio tyrimo metodika; Tarptautinė komunikacija.
 • Simonos Petraitytės disertacijos „Lietuvos akademinių bibliotekų vaidmenų konstravimas (diskurso analizė)“ vadovė. Disertacija apginta 2013 m. gruodžio 13 d.
 • Jolantos Mažylės disertacijos „Teisės ir etikos problemos Lietuvos regioninėje periodikoje (2000–2010)“ vadovė. Disertacija apginta 2012 m. birželio 19 d.
 • Zinaidos Manžuch disertacijos „Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: ES strateginio požiūrio analizė“ vadovė 2006–2007 m.
 • Renatos Matkevičienės disertacijos „Politiko tapatybės raiška žiniasklaidoje: kandidatų į LR Prezidentus tapatybė Lietuvos žiniasklaidoje (2002 m.)“ vadovė. Disertacija apginta 2006 m. birželio 21 d.

Dalyvavimas disertacijų gynimo tarybose, oponavimas

 • Faustos Kepalienės disertacijos „Lietuvos mokslininkų atvirosios prieigos leidybinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“ gynimo tarybos pirmininkė, 2021 m. balandžio 21 d.
 • Austės Valinčiūtės disertacijos „Visuomenės nuomonė ir internetinės naujienų žiniasklaidos reprezentacijos skiepų tema Lietuvoje“ gynimo tarybos pirmininkė, 2020 m. liepos 3 d.
 • Arno Aleksandravičiaus disertacijos „Politinė komunikacija internete kaip lėšų rinkimo būdas“ gynimo tarybos pirmininkė, 2020 m. sausio 6 d.
 • Kristinos Jakutytės-Ancienės disertacijos „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“ gynimo tarybos narė, 2017 m. gegužės 11 d.
 • Kšištof Tolkačevski disertacijos „Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu“ gynimo tarybos narė, 2016 m. gruodžio 9 d.
 • Daivos Siudikienės disertacijos „Gyvenimo stiliaus įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudojimui“ gynimo tarybos narė, 2013 m. gruodžio 20 d.
 • Vinco Grigo disertacijos „Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo modelis besimokančioje visuomenėje“ oponentė, 2013 m. gruodžio 13 d.
 • Jūratės Kuprienės disertacijos „Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms“ gynimo tarybos pirmininkė, 2012 m. gruodžio 21 d.
 • Arūno Gudinavičiaus disertacijos „Skaitmeninės knygos kokybė vartotojo požiūriu“ gynimo tarybos narė, 2012 m. gruodžio 18 d.
 • Jelenos Koniecznos disertacijos „Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas“ gynimo tarybos narė, 2011 m. gruodžio 23 d.
 • Ugnės Rutkauskienės disertacijos „Viešųjų bibliotekų socialinis ir ekonominis poveikis vartotojams“ gynimo tarybos narė, 2009 m. gruodžio 18 d.
 • Žibutės Petrauskienės disertacijos „Elektroninių informacijos išteklių licencijuojamų duomenų bazių valdymas Lietuvos akademinėse bibliotekose“ oponentė, 2008 m. liepos 2 d.
 • Janinos Pupelienės disertacijos „Akademinių bibliotekų vystymosi strateginės kryptys žinių visuomenėje“ oponentė, 2007 m. gruodžio 14 d.
 • Zinaidos Manžuch disertacijos „Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: ES strateginio požiūrio analizė“ gynimo tarybos narė, 2007 m. gruodžio 6 d.
 • Renatos Matkevičienės disertacijos „Politiko tapatybės raiška žiniasklaidoje: kandidatų į LR Prezidentus tapatybė Lietuvos žiniasklaidoje (2002 m.)“ gynimo tarybos narė, 2006 m. birželio 21 d.
 • Rimvydo Laužiko disertacijos „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninėje erdvėje taikomasis modelis“ gynimo tarybos narė, 2006 m. birželio 19 d.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos