Doc. dr. Deimantas Jastramskis

D Jastramskis 2018Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro
docentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Maironio g. 7, 4 kab.

Tel. (8 5) 219 3037
El. paštas

 

Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto narys

Analitinės žurnalistikos magistrantūros studijų programos komiteto narys

Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros komiteto narys 

D Jastramskis 2018Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro
docentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Maironio g. 7, 4 kab.

Tel. (8 5) 219 3037
El. paštas

 

Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto narys

Analitinės žurnalistikos magistrantūros studijų programos komiteto narys

Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros komiteto narys 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Docento pedagoginis vardas – 2018 m.
 • Socialinių mokslų (komunikacijos ir informacijos) daktaro laipsnis – 2010 m.

Mokslo interesai

 • Žiniasklaidos struktūros ir sistemos
 • Žiniasklaidos politika
 • Žiniasklaidos poveikis visuomenei

Mokslinė produkcija

Monografija

 • Žiniasklaidos politika Lietuvoje. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 232 p.

Monografijos, studijos skyriai

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

Straipsniai tarptautinių konferencijų leidiniuose

Straipsniai profesiniuose leidiniuose

Studijoms skirti leidiniai

 • Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba. Įvadas. Antrasis papildytas ir pataisytas leidimas. Vilniaus universitetas, 2018.
 • Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba. Įvadas. Vilnius: VU leidykla, 2013.

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programos studentams:

 • Žurnalistikos įvadas
 • Žiniasklaidos vadyba

Magistrantūros studijų programos studentams:

 • Žiniasklaidos psichologija
 • Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba
 • Žiniasklaida ir politika (VU TSPMI)

Mokslininkų rengimas

Vadovavimas doktorantams

 • Rūta Kupetytė. „Šaltojo karo propaganda: Lietuvos TSR radijo laidų užsieniui kontrolė, cirkuliacija ir recepcija“. Studijos pradėtos 2019 m. spalio 1 d.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose

 • Arnas Aleksandravičius. „Politinė komunikacija internete kaip lėšų rinkimo būdas“. Disertacija apginta 2020 m. sausio 6 d.
 • Viktor Denisenko. „Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)“. Disertacija apginta 2016 m. vasario 25 d.
 • Džina Donauskaitė. „Žiniasklaidos vaidmuo skurdo mažinimo politikoje: Lietuvos interneto dienraščių 2008 m. ekonominės krizės metu atvejis“. Disertacija apginta 2015 m. vasario 2 d.

 Darbas su doktorantais

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalyko „Žurnalistikos teorija“ konsultantas ir egzaminuotojas.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • Mokslo darbų žurnalo „Informacijos mokslai“ redakcinės kolegijos narys
 • Mokslo darbų žurnalo „Žurnalistikos tyrimai“ redakcinės kolegijos narys

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • Multiple streams in the Lithuanian media policy. 8th ECREA European Communication Conference – Communication and trust: building safe, sustainable and promising futures. ECREA, nuotolinė. 2021 m. rugsėjo 8 d.
 • Evolution of political influence on the Lithuanian national radio and television. 2019 IAMCR Conference „Communication, Technology & Human Dignity: Disputed Rights, Contested Truths“. School of Communication, UCM, 2019 m. liepos 7–11 d., Madridas, Ispanija.
 • Projections of the Lithuanian National Radio and Television in society. Public service media forum “The Public Value of Smart Journalism". The Lithuanian National Radio and Television and Baltic Centre for Media Excellence. Vilnius, 10–11, April, 2019.
 • Denationalization and agencification of net neutrality policy in Lithuania. 7th European Communication Conference – Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation. ECREA, USI Università della Svizzera italiana, Lugano, 2018.
 • Changing Lithuanian media system in the global network environment. The Baltic states at 99: Past, Present and Future. The 12th Conference on Baltic Studies in Europe. University of Latvia, 2017.
 • Convergence of media – in the past, convergence of media regulation – in the future? International Academic Conference “When media realities and media teaching meet”. Tallinn University, 2016.
 • Jastramskis, D.; Rožukalne, A. Media Concentration in Lithuania and Latvia (2000–2014). 6th European Communication Conference – Mediating (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. ECREA, Charles University in Prague, 2016.
 • Media freedom in Lithuania: economic dimension. Media and Communication studies: bridging disciplines, bridging countries – 9th Central and Eastern European  Communication Conference. ECREA CEE Network, University of Tartu, 2016.
 • Media Policy and Regulation in the Digital Network Society: Case of Lithuania. The Digital Media Challenge – 8th Central and Eastern European  Communication Conference. ECREA CEE Network, University of Zagreb, 2015.
 • Economic Policy effects on the Social Security of Media Workers. International Scientific Conference "Interaction of Media and Politics in the Baltic States". Vilnius University, 7–8 May, 2015.
 • Bureaucratization of media regulation in Lithuania.  ICA Regional Conference – Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers. University of  Lodz, 2015.
 • Media policy in programmes of the Lithuanian governments. International Academic Conference Communication and Information Sciences in Network Society: Experience and Insights. II. Vilnius University, 2014.
 • The Political (In)dependence of the Media in Lithuania. Scientific Conference on Politics in the Media. Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, 2014.
 • Media Freedom Volatility in Lithuania. International Scientific Conference on Media and Freedom of Speech. Controversies and Social Clashes. Vilnius University, 2013.
 • Incentives of Self-willed Death in Media. International Conference on Communication, Media, Technology & Design. Eastern Mediterranean University, 2013.
 • Media Support Policy Changes in Lithuania. The 6th International Conference on Media in Central & Eastern Europe CEECOM 2013. ECREA CEE Network, Vytautas Magnus University, 2013.
 • Lietuvos žiniasklaidos sistemos modeliavimas: politinė-ekonominė dimensija. Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Vilniaus universitetas, 2011.
 • Influence of the state on the Lithuanian media system. International Conference „Critical Media Transformations: Practices, Challenges, Perspectives“. Vytauto Didžiojo universitetas, 2010.

Nacionalinės

 • Žiniasklaidos koncentracijos lygis Lietuvoje. XII Lietuvos sociologų draugijos konferencija „Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“. Nuotolinė konferencija, 2020 m. lapkričio 27 d. https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/11/XII-Sociologu-konferencija_programa_2020_v8.pdf 
 • Žiniasklaidos koncentracija ir oligopolinės konkurencijos tendencija. IX-oji nacionalinė Lietuvos sociologų draugijos konferencija „(Ne)lygybės, galia ir socialinis teisingumas šiuolaikinėje visuomenėje“. Vytauto Didžiojo universitetas, 2017 m. lapkričio 17 d.
 • Medijų tyrimai. Medijų ir informacinis raštingumas Lietuvoje. Būklė ir perspektyvos. VDU, LŽS, LNB, 2016-12-05.
 • Viešosios savižudybių komunikacijos problematika. Mokslinė  konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“. Vilniaus universitetas, 2012. 
 • Žiniasklaidos veiklos modeliai: pelno veiksnys. Mokslinė konferencija „Žiniasklaida ir žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse. Kaitos aspektas“. Vilniaus universitetas, 2011.
 • Šiuolaikinė žiniasklaida ir kultūros globalizacija. Konferencija „Kultūrinė žiniasklaida šiandien: marginalizacija ar proveržis?“. Vilniaus Goethe‘s institutas, 2009.
 • Žurnalistikos ekonomika: žiniasklaidos nuosavybės struktūros ir naujienų šališkumo ryšys. Konferencija „Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje“. Vilniaus universitetas, 2009.
 • Parasocialinė žiniasklaidos ir auditorijos sąveika. Konferencija „Sociali ir asociali žurnalistikos dimensija šiuolaikinėje masinėje komunikacijoje“. Vilniaus universitetas, 2007.

Seminarų pranešimai

 • Consequences of Economic Policy for Media Organizations in Lithuania. Workshop Communication & Media Policy in Europe: Policy Challenges in the Austerity & Surveillance Environment. ECREA Communication Law and Policy Section, University of Lubliana, 2015.
 • Politinė sistema ir žiniasklaida: patronų ir klientų sąveika Lietuvoje. Seminaras „Mediakratija – naujos galios ir nauji metodai politikoje“. Vilniaus universitetas, 2011.
 • Economic situation of Lithuanian media. Seminar of the Baltic Association for Media Research. University of Tartu, 2010.

Projektinė veikla

 • Europos universiteto instituto projektas „Media Pluralism Monitor MPM2020“, 2020–2021 m. Nacionalinės mokslininkų grupės narys, projekto tyrėjas.
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas „Žiniasklaidos koncentracija ir jos reguliavimas Lietuvoje“. 2020–2021 m. Nr. P-REP-20-10. Projekto vadovas, vyriausiasis mokslininkas.
 • Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijos generalinio direktorato projektas „SMART 2018/0066 – Part D: Study on the implementation of the new provisions in the revised Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)“, 2020 m. Nacionalinis ekspertas.
 • Programos "Erasmus+" projektas "Media and Information Literacy&Innovative Teaching Methods Laboratory", 2017–2020. 2017-1-LV01-KA203-035429. Projekto vadovas ir projekto tyrėjas.
 • Programos “Nordplus Horizontal” projektas “Connecting the Nordic and Baltic region for achieving excellence in cross-media innovation and journalism education”. 2016 m. birželis – 2017 m. gegužė. NPHZ-2016/10021. Projekto partneris.
 • Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinio direktorato Prevencijos ir kovos su nusikalstamumu programos projektas „Įrodymais pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos atsparumo korupcijai sistemų projektas“, 2011–2012 m. Projekto tyrėjas.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“ (Vilniaus universitetas, 2016 m.) organizacinio komiteto narys.

 • Žiniasklaidos ir politikos sąveika Baltijos šalyse, 2015 m. gegužės 7–8 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas. 
 • Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II, 2014 m. birželio 19–20 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narys.
 • Žiniasklaida ir žodžio laisvė. Kontroversijos ir visuomenės konfliktai, 2013 m. spalio 24–25 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Žiniasklaida ir žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse. Kaitos aspektas, 2011 m. lapkričio 23 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narys.
 • Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje, 2009 m. lapkričio 5 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos  fakultetas, organizacinio komiteto narys.

Socialinė, kultūrinė ir mokslo populiarinimo veikla

Autoriniai leidiniai

 • JASTRAMSKIS, Deimantas. Italijos ir Prancūzijos Alpės. U.: 2004. Iliustr.
 • JASTRAMSKIS, Deimantas. Austrijos ir Šveicarijos Alpės. U.: 2003. Iliustr.

 Viešos paskaitos

 • JASTRAMSKIS, Deimantas. Vieša paskaita „Media policy in Lithuania“, Rygos Stradinio universitetas, 2017 m. 
 • JASTRAMSKIS, Deimantas. Vieša paskaita „Kodėl žiniasklaida yra tokia, kokia yra: žiniasklaidos politika Lietuvoje“, VU TSPMI, 2013 m.

Ekspertinė veikla

 • Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sudarytos darbo grupės dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijų sistemos peržiūros narys (nuo 2021 m. gegužės 19 d.).
 • Nepriklausomas ekspertinis įvertinimas dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3649. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2019.
 • Prahos Karolio universiteto komunikacijos ir medijų krypties mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas, 2019.
 • Visuomenės informavimo politikos ekspertinis vertinimas. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 2016.

Narystė asociacijose

 • Tarptautinio mokslininkų tinklo „Žurnalistikos studijų pasauliai“ narys (ang. Worlds of Journalism Study) (nuo 2017 m.), Žurnalistikos studijų pasaulių asociacijos steigėjas ir narys (ang. Worlds of Journalism Study Association) (nuo 2019 m.).
 • Europos komunikacijos tyrimų ir edukacijos asociacijos narys (ang. European Communication Research and Education Association) (nuo 2015 m.)
 • Baltijos šalių žiniasklaidos tyrimų asociacijos (ang. Baltic Association for Media Research) narys (nuo 2010 m.), valdybos narys (nuo 2016 m.)

Apdovanojimai

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 2020 m. premija už mokslinius pasiekimus (už monografiją „Žiniasklaidos politika Lietuvoje“), vykdant Vilniaus universiteto strateginį ir Komunikacijos fakulteto veiklos planus.
 • Geriausia Vilniaus universiteto 2019 m. mokslinė publikacija. Humanitarinių ir socialinių mokslų kategorijos apdovanojimas už monografiją „Žiniasklaidos politika Lietuvoje“.
 • Vilniaus universiteto rektoriaus premija geriausiam 2015 metų Komunikacijos fakulteto dėstytojui.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos medalis Lietuvos narystei ES ir NATO paminėti. 2004 m.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos