Doc. dr. Daiva Siudikienė

Daiva SiudikienėKomunikacijos fakulteto
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6119
El. paštas:

 

 

 

 

 

 

Daiva SiudikienėKomunikacijos fakulteto
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6119
El. paštas:

 

 

 

 

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Socialinių mokslų daktaro disertacija „Gyvenimo stiliaus įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudojimui“ apginta 2013 m. gruodžio mėn. 20 d.

Skaitomi dalykai

 • Strateginė ir korporatyvinė komunikacija

 • Integruota komunikacija

 • Komunikacijos istorija ir teorijos

 • Įtikinimo komunikacija

 • Komunikacijos kampanijos planavimas ir organizavimas

Mokslinė produkcija

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; SIUDIKIENĖ, Daiva. Manifestation of innovative leadership in cultural organizations: what Is It like? // Інтелект ХХІ : Національний університет харчових технологій. ISSN 2415-8801. 2019, No. 6, p. 9–12.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; SIUDIKIENĖ, Daiva; GIRNIENĖ, Ingrida. Inovatyvios lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje = The role of leadership in the knowledge management and innovation processes in a modern organization // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2019, t. 86, p. 68–97. DOI: 10.15388/Im.2019.86.27.
 • MICKEVIČIŪTĖ, Akvilė; SIUDIKIENĖ, Daiva. Mados tinklaraštininkų įsitraukimas į mados rinkodaros komunikaciją. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2019, nr. 85, p. 8–50. ISSN 1392-0561. 
 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Įžymybių raiškos ir jų sekėjų auditorijos aktyvumo sąryšis socialiniuose tinkluose. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2018, nr. 84, p. 28–61. ISSN 1392-0561.
 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Citizens As Customers: The Role of Communication Increasing Their Role In Public Services. In: New Media and New Public Governance. Strategic Communication Approach. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius. 2017, p. 75–105. ISBN 978-80-8105-844-8.

 • SIUDIKIENĖ, Daiva; ABDU, Muathe. An Empirical Study of Searching for Scholarships and Jobs through Using Social Networks’ Features. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2016, 2 (1), p. 14–23. ISSN 2149-5939.

 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Galimybės naudoti korporatyvinį pasakojimą organizacijų komunikacijoje. Informacijos mokslai.  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2016 (75), p. 38–56. ISSN 1392-0561.
 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Vartotojų įsitraukimas į prekės ženklo bendruomenę. Informacijos mokslai.  Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016 (74), p. 50–69. ISSN 1392-0561.
 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Medijų auditorijų aktyvumo raiška daugiaterpėje medijų aplinkoje. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014 (69), p. 43–58. ISSN 1392-0561.
 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Playing and Creating Audiences: Media Users-Generated Content Quality Assessment. Budapest Management Special Issue: Transforming Audiences and Transforming Media Management. 2014, nr. 2.

 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Skirtingų Lietuvos auditorijos gyvenimo stilių grupių laisvalaikio medijų naudojimo ypatumai. Informacijos mokslai.  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2013 (66), p. 19–34. ISSN 1392-0561.

 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Nacionalinio identiteto raiškos socialiniuose tinkluose. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2013 (64), p. 19–34. ISSN 1392-0561.
 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Auditorijos sampratos paradigmų kaita. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012 (61), p. 94–110. ISSN 1392-0561.

Mokymo ir metodinės priemonės

 • SIUDIKIENĖ, Daiva. Komunikacijos istorija : mokymo priemonė. Elektroninis išteklius. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2019. 281 p. ISBN 9786090703564.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • 2019 m. Nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos’ 2019“ organizacinio komiteto narė.
 • 2018 m. Nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos’ 2018“ organizacinio komiteto narė.
 • 2017 m. Nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos’ 2017“ organizacinio komiteto narė.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • Moterų vaidmenų reprezentavimas moterims skirtuose žurnaluose: žurnalo „Moteris“ atvejo analizė / Representation of women‘s roles in women‘s magazines: case study of magazine „Woman“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“, 2019 m. lapkričio 21–23 d., Vilniaus universitetas, Lietuva, http://www.genderconference.kf.vu.lt/lt/programme/.
 • Korporatyvinio pasakojimo panaudojimo galimybės organizacijų komunikacijoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 2016 m. birželio 10 d., Vilnius.
 • Living in the multimedia environment: media usage patterns of the audience. ECREA Audience and Reception Studies Conference „Audience Research in a 'Post-Media' Age?“, 2015 m. birželio 25–27 d., Tartu universitetas, Estija.
 • Medijų auditorijų aktyvumo ypatumai daugiaterpėje medijų aplinkoje. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“, 2014 m. birželio 19–20 d., Vilnius.
 • Display of national identity in the social network websites of the Lithuanian media users. Madrido St. Louis universiteto tarptautinė mokslinė konferencija „Globalization: Texts, Performances, Practices“, 2014 m. balandžio 25–26 d., Madridas, Ispanija.
 • От массовой аудитории к массовой персонализации: особенности трансформации медиаландшафта Литвы в XXI в. Maskvos valstybinio M. Lomonosovo universiteto Žurnalistikos fakulteto tarptautinė konferencija „The 4th International Media Readings in Moscow: Mass Media and Communications 2012“, 2012 m. lapkričio 15–16 d., Maskva.

Nacionalinės

 • Lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje. Pranešimo bendraautorės: prof. dr. Zenona Atkočiūnienė, dr. Ingrida Girnienė. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, Vilnius, 2019 m. kovo 29 d.
 • Kartų teorijos taikymas socialinių mokslų tyrimuose. Pranešimo bendraautoriai: Birutė Aleksandravičiūtė, Linas Kontrimas (Vilniaus universitetas). Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2017“, 2017 m. kovo 24 d.
 • Vartotojų įsitraukimas į prekės ženklų bendruomenes. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d.
 • Nacionalinio identiteto raiškos socialiniuose tinkluose. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslinė – praktinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2012 m. gruodžio 14 d.
 • Žaidžiančios ir kuriančios auditorijos: medijų naudotojų generuojamo turinio kokybės vertinimo kriterijai. Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto mokslinė – praktinė  konferencija „Turinio kokybės problema žiniasklaidoje“, 2012 m. spalio 24 d.
 • Masinės komunikacijos eros pabaigos požymiai: nišinės medijos ir mini auditorijos.  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslinė – praktinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2010 m. gruodžio 17 d.
 • Organizacijų plėtros problemos žinių ekonomikos sąlygomis. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“,  2007 m. lapkričio 20 d.
 • Vaikų skaitymo poreikiai. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro konferencija: „Knyga – vaikų socialinių problemų sprendimo priemonė“, 2001 m. vasario 12–14 d.
 • Paauglių skaitymo tyrimai. Konferencija: „Paauglių ir jaunimo literatūros problemos“, Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2000 m. lapkričio 24 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

 Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo  institucijose / centruose

 • Dalykinės anglų kalbos programa. Hullo universitetas (Didžioji Britanija) – Utrechto tinklo vasaros mokykla. 2014 m. birželio mėn. 30 d. – liepos mėn. 12 d.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Dalyvavimas mokymo programoje „Studentų motyvavimas: mokymo(si) kliuvinių atkodavimas“. (8 val.). Vilniaus universitetas. 2018 m. lapkričio 20–27 d.

 • Dalyvavimas projekte „Pagauk verslumo vėją!“ (56 val. mokymų). Vilniaus universiteto Verslo mokykla. 2018 m. birželio–spalio mėn.

 • Dalyvavimas mokymo programoje „Aktyvaus mokymosi metodai“ (15 val.). Vilniaus universitetas. 2018 m. vasario– balandžio mėn.

 • Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas: Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras. Mokymai „Vidinės laisvės link: vaizduotės pratimai saviugdai ir kūrybai“ (8 akademinių val. seminaras). (Lekt. dr. D. Noreika).  2016 m. lapkričio 5 d.

 • Dalyvavimas VU projekte „Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo bazės sukūrimas Vilniaus universitete“. Modulis „Studentų mokymosi motyvacija“ (Lekt. U. Stadnikė). Vilniaus universitetas, 2008 m. vasario–balandžio mėn.

 • Dalyvavimas programoje „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Mokymai: „Vadovavimas studentų moksliniams darbams“ (Prof. dr. Z. Atkočiūnienė). Vilniaus universitetas, 2007 m. spalio–gruodžio mėn.

Mokslo populiarinimas

Viešos paskaitos:

Vieša paskaita moksleiviams „Konfliktai ir efektyvus jų sprendimas“ VU KF 2017 m. gruodžio 14 d.

SIUDIKIENĖ, Daiva (2016). „Efektyvi komunikacija: kas tai ir kas ją lemia?“ Vieša paskaita Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje.
 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos