Asist. dr. Beata Grebliauskienė

mini BGrebliauskieneKorporatyvinės komunikacijos tyrimų katedros
asistentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 515 kab.

Tel. (8 5) 236 6107
El. paštas

 

 

mini BGrebliauskieneKorporatyvinės komunikacijos tyrimų katedros
asistentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 515 kab.

Tel. (8 5) 236 6107
El. paštas

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Socialinių mokslų daktaro disertacija „Nerašytinių komunikacinių mokėjimų ugdymas biznio administravimo specialistų rengimo procese“ apginta 1997 m.

Skaitomi dalykai

 • Diplomatic protocol
 • Tarptautinio bendradarbiavimo protokolas ir komunikacija
 • International business protocol and communication
 • Intercultural communication
 • Public diplomacy
 • Crisis communication management
 • Krizių vadyba ir komunikacija
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija

Mokslinė produkcija

 

 • GREBLIAUSKIENĖ, Beata. Anglų kalba studijuojančių užsienio studentų komunikaciniai iššūkiai neanglakalbėje akademinėje aplinkoje = Communication challenges for foreign students studying in English in a non-English academic environment // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2019, t. 86, p. 56-67. DOI: 10.15388/Im.2019.86.26.
 • PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ, Giedrė; GREBLIAUSKIENĖ, Beata. The expression of private and public interest in the media coverage of the issue of emigration in the Lithuanian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 166–185.
 • PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ, Giedrė; GREBLIAUSKIENĖ, Beata. Privataus ir viešojo interesų raiška nušviečiant emigracijos klausimą Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje = Expressions of private and public interests in the online news media coverage of emigration issues in Lithuania // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2018, T. 81, p. 121–132. DOI: 10.15388/Im.2018.0.11944.
 • GREBLIAUSKIENĖ, Beata; SUELDO, Mariana. Vertimas kaip klaidingo iškodavimo prevencija tarptautinėje komunikacijoje // Kalbų studijos. Kauno technologijos universitetas, 2014 (24). p. 48–57.
 • GREBLIAUSKIENĖ, Beata; GIŽAITĖ, Jurgita. Taikinamosios žiniasklaidos raiška kultūrinių konfliktų komunikacijoje: G. Wilderso filmo „Fitna“ atvejis // Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012 (62). p. 33–67.
 • SUELDO Mariana; GREBLIAUSKIENĖ, Beata. Esbozos del protocolo diplomatico y su desarrollo tiempo bajo el prisma de la communicatión // Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolinguistica y Antropologia Socio-Cultural. Papeles de Trabajo No 21 – Junio 2011. p. 62–79.
 • SUELDO Mariana; GREBLIAUSKIENĖ, Beata. Diplomatinis protokolas ir jo kaita per komunikacinę prizmę (An outline of diplomatic protocol development through the prism of communication) // Darbai ir dienos. 2010. T. 54, p. 37–51.
 • GREBLIAUSKIENĖ, Beata; SUELDO, Mariana. Diplomatinio protokolo kaita: instrumentinis požiūris // Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2010 (52). p. 96–107.
 • GREBLIAUSKIENĖ, Beata; SUELDO Mariana. Diplomatinio protokolo kaitai įtaką darantys veiksniai: komunikacinis aspektas. // Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2008 (46). p. 127–134.
 • GREBLIAUSKIENĖ, Beata. Komunikacinių mokėjimų ugdymo bruožai // Socialiniai mokslai. Edukologija. Kaunas: Technologija. 1998. p. 127–133.
 • GREBLIAUSKIENĖ, Beata. Nerašytinių komunikacinių mokėjimų ugdymo sistema // Edukologijos idėjos Lietuvos švietimo sistemos modernizavimui. K.: Technologija”. 1998. p. 335–353.
 • VEČKIENĖ, Nijolė; GREBLIAUSKIENĖ, Beata; CHREPTAVIČIENĖ, Virginija; SOKOLOVIENĖ, D. Komunikacija ir bendravimas: sampratų santykio problema // Edukologijos idėjos Lietuvos švietimo sistemos modernizavimui. Kaunas: Technologija, 1998. p. 113–136.
 • JUCEVIČIENĖ, Palmira; GREBLIAUSKIENĖ, Beata; RUMŠIENĖ, R. Švedijos švietimo sistema // Lyginamoji edukologija. (antras pataisytas ir papildytas leidimas). Kaunas: Technologija. 1998. p. 140–145.
 • GREBLIAUSKIENĖ, Beata. Komunikacinių mokėjimų struktūra ir turinys // Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1997. p. 46–58.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 •  2014 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“, 2014 m. birželio 20 d. organizacinio komiteto narė.

Mokslininkų rengimas

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų dalykų „Komunikacijos teorijos“ (7 kreditai), „Tarptautinė komunikacija“ (7 kreditai) konsultantė ir egzaminuotoja.
 • Saulės Jokūbauskienės disertacijos „Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje“ vadovė. Disertacija apginta 2013 m. gruodžio 20 d.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

     Tarptautinės

 • Retos comunicativos de estudiantes extranjeros en programas de estudios impartidos en lengua inglesa en universidades de países no angloparlantes (kartu su dr. Mariana Sueldo). XI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, 11º, 2019 m. gruodžio 2–5 d., La Laguna, Tenerifė.
 • Komunikacinės kompetencijos aktualizavimas: klausytis ir išgirsti. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys“, 2015 m. lapkričio 27 d., Kaunas, Lietuva.
 • Consumerism in Social Relations. Tarptautinė konferencija „The Economization of Social Work: Different approaches in Response to Challenges“, 2014 m. birželio 19–21 d., Kaunas, Lietuva.
 • Family model constructed by mass media in Lithuania. Tarptautinė konferencija „Family in transition: challenges and possibilities“, 2011 m. gegužės 12–13 d., Kaunas, Lietuva.

      Nacionalinės

 • Darni plėtra ar naujo tipo atskirties kūrimas?. III-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija, III-oji edukologijos doktorantų konferencija „Ugdymo ir švietimo ateities idėjos", 2019 m. spalio 19-20 d., Kaunas, Lietuva. 
 • Žiniasklaidos privataus intereso ir viešojo intereso konfliktas nušviečiant emigracijos klausimą (kartu su G. Plepyte-Davidavičiene). Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., Vilnius.
 • Reklamos užsakovo vieta žiniasklaidos socialinėje atsakomybėje. VU Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius, Lietuva.

Mokslinė veikla

 • GREBLIAUSKIENĖ, Beata; SUELDO, Mariana. Diplomatinio protokolo kaita: instrumentinis požiūris // Informacijos mokslai. 2010, t. 52, p. 96–108. 

Mokslo populiarinimas

 • Mokymai savivaldybių darbuotojams „Tarnybinis etiketas ir dalykinė išvaizda“ (8 val.), Druskininkai, Lietuva (2016 m. gruodžio 27 d.). Seminaro užsakovas – VĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“.

Ekspertinė ir kita veikla

 • Parengtas e. mokymo(si) kursas „Tarpkultūrinė komunikacija“ 2012 m. 
 • Sistemingai vedami kvalifikacijos kėlimo seminarai verslo organizacijų darbuotojams ir valstybės tarnautojams. Vestų seminarų sąrašas per pastaruosius 5 metus:

        1) 2010 m. kovo 9 d. ir  2010 m. gegužės 6 d. seminaras (8 val.) „Įtaigus viešas kalbėjimas ir efektyvios prezentacijos“. Seminarų užsakovas – UAB „CBLC Capital“. Tel. 8-37-321114 (Birutė Šlyžienė)

        2) 2010 m. balandžio 13 d. ir birželio 2 d. seminaras (8 val.) „Susirinkimų vedimas ir diskusijos valdymas“. Seminarų užsakovas – UAB „CBLC Capital“. Tel. ”  Tel. 8-37-321114 (Birutė Šlyžienė)

        3) 2011 m. kovo 3 d. Seminaras (8 val.) „Bendravimas su žiniasklaida“ valstybės tarnautojams ir verslo atstovams, Vilnius, Lietuva. Seminaro užsakovas – Ekonomikos mokymo centras. Tel. 8-262-4391 (Ingida Valuckaitė)

        4) 2011 m. birželio mėn. Seminaras (8 val.) „Lankytojų aptarnavimo kultūra“  Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotojams, Vilnius, Lietuva. Seminaro užsakovas – VU Komunikacijos fakultetas. Tel.  8-5-2366110 (doc. Rimvydas Laužikas)

         5) 2012 m. gruodžio 7 d. Seminaras (6 val.) „Kaip bendrauti su žiniasklaida“, Druskininkai, Lietuva. Seminaro užsakovas – VĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ . Tel. 8-313-59101 (Aušra Bagdonavičienė)

         6) 2013 m. balandžio 9 d. seminaras (8 val.) „Švenčių, priėmimų ir susitikimų organizavimas“, Druskininkai, Lietuva. Seminaro užsakovas – VĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“. Tel. 8-313-59101 (Aušra Bagdonavičienė)

         7) 2013 m. gegužės 29 d. seminaras (2 val.) „Iškilmingų civilinės būklės aktų registravimo ceremonijos organizavimas“, Vilnius, Lietuva. Seminaro užsakovas – Nacionalinės teismų administracijos mokymo centras. (Aida Pašiušienė)

         8) 2013 m. lapkričio 5 d. Seminaras (6 val.) „Kompromisų menas politikoje. Kalbos retorika ir etika politikoje“. Druskininkai, Lietuva. Seminaro užsakovas – VĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“. Tel. 8-313-59101 (Aušra Bagdonavičienė)

 • Reguliariai dalyvaujama laidose „Labas rytas“ rubrikoje „Svečias“ ir populiariai pristatoma atsakymus į tarpkultūrinės komunikacijos ir protokolo klausimus. Per pastaruosius 5 metus dalyvauta šiose laidose:

        2010-01-20 Kultūriniai prietarai susiję su skaičiumi 13.

        2010-06-10 Gėlių dovanojimo etiketas.

        2010-06-30 Gedulas. Tradicijos ir kultūriniai ypatumai.

        2010-12-04 Apie gimtadienio minėjimo kilmę ir kultūrinius papročius.

        2011-08-05 Apie nacionalines gėles.

        2011-09-14 Apie jubiliejus ir jų minėjimą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos