Doc. dr. Aurelija Novelskaitė

Komunikacijos fakulteto mini Aurelija 100
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 420 kab.

Tel. (8 5) 219 3028
El. paštas

 

Komunikacijos fakulteto mini Aurelija 100
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 420 kab.

Tel. (8 5) 219 3028
El. paštas

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • 2013 m. Advanced Certificate in Research Ethics for Central and Eastern Europe, Union Graduate College (Mount Sinai Medicinos mokykla, Schenectady, NY, JAV), Vilniaus Universitetas.
 • 2003 m. sociologijos mokslų daktarė, KTU. Daktaro disertacija „Moterys Lietuvos akademinėje (mokslo) bendruomenėje: sociologinė analizė“, KTU.
 • 1997 m. sociologijos magistras, KTU.
 • 1995 m. Biznio administravimo bakalauras, KTU. 

Skaitomi dalykai

 • Lyčių studijos 
 • Meno rinkodaros tyrimai (KnF)

Moksliniai interesai

 • Lyčių sociologijos sąsajos su mokslo sociologija
 • Lyčių sociologijos sąsajos su profesijų sociologija
 • Lyčių sociologijos sąsajos su meno sociologija
 • Lyčių sociologijos sąsajos su organizacijų sociologija
 • Mokslinių tyrimų etika

Mokslinė produkcija

Mokslinės monografijos

 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A.; PUŠINAITĖ, R. (2015). Organizacijų etika, novatoriškumas ir darniosios inovacijos [Organizational Ethics, Innovativeness and Sustainable Innovations]. Monografija. Vilnius: Akademinė leidyba. 560 p. ISBN 978-9955-33-680-8.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R.; LIPNEVIČ, A.; ADOMAITIENĖ, R.; LAPINAITĖ, L. (2015). Mokslinės veiklos etika Lietuvoje. Teorinės, empirinės ir praktinės apibrėžtys mokslinių tyrimų, akademinės autorystės, etikos vadybos ir kituose kontekstuose [Ethics of Scientific Research in Lithuania. Theoretical, Empirical and Practical Definitions in Scientific Research, Academic Authorship, Ethics Management and Other  Contexts]. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 600 p. ISBN 978-9955-53-152-4.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PURVANECKIENĖ, G., sud. (2011). Moteris fiziniuose ir technologijos moksluose: mokinė, studentė, mokslininkė. [A woman in physical and technological sciences: a schoolgirl, a female student, a female researcher]. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 280 p. ISBN 978-9955-33-638-9. 

Studijos

 • NOVELSKAITĖ, A. Fiziniai ir technologijos mokslai Lietuvoje lyties aspektu. Nuo mokyklos suolo iki vadovaujančių pareigų. [Gender aspect of physical and technological sciences in Lithuania. From a secondary school desk to leading position].  Mokslo studija. Vilnius: LSTC, 2013, 100 p. ISBN 978-9955-33-638-9.  

Moksliniai straipsniai Thomson Reuters Web of Science referuojamuose leidiniuose

 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A.; LÄMSÄ, A.-M.; RIIVARI, E. (2016). The relationship between ethical organisational culture and organizational innovativeness: Comparison of findings from Finland and Lithuania. Journal of Business Ethics, DOI: 10.1007/s10551-016-3051-8.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A.; MARKŪNAITĖ, L. (2015). The mediating role of leadership relationship in building organisational trust on ethical culture of an organisation. Economics and Sociology, 8 (3): p. 11–31.
 • PUČĖTAITĖ, R.; LÄMSÄ, A.-M.; NOVELSKAITĖ, A. (2010). Organizations which have the strongest potential for high-level organizational trust in a low-trust societal context. Transformations in Business and Economics, 9(2): p. 318–334.
 • PUČĖTAITĖ, R.; LÄMSÄ, A.-M.; NOVELSKAITĖ, A. (2010). Building organizational trust in a low-trust societal context. Baltic Journal of Management, 5 (2): p. 197–217.
 • BLAŽEVIČIENĖ, A.; NOVELSKAITĖ, A. (2010). New and old professional groups in health care: formal re-definitions of the nursing profession and the internal qualities of professionals. Medicina 46(Suppl 1): p. 71–78. eISSN 1648-9144. ISSN 1010-660X.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • NOVELSKAITĖ, Aurelija; PUČĖTAITĖ, Raminta; PUŠINAITĖ-GELGOTĖ, Rasa. (2017). Lyties dimensija socialiniame versle: Lietuvos socialinių verslininkių patirtys // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. T. 80, p. 136–146.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2017).  Opinion about gender equality establishment targeted structural change in research organisations. The case of Lithuania. In Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog-praktyka-nauka. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. p. 81–96. ISBN 9788394701239.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2016). Reconsidering Foundations for Gender Equality Establishment Targeted Structural Change in Research and Innovation in the Baltic States. Lyčių studijos ir tyrimai=Gender Studies and Research, 14: p. 10–21.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. (2014). Validation of data collection instrument for measurement of ethical organizational culture in Lithuanian organizations. Ekonomika ir vadyba – Economics and Management, 19 (3): p. 290–299.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. (2014). The mediating effect of organizational trust in the relationship between leader member exchange and organizational innovativeness. Ekonomika ir vadyba – Economics and Management, 19 (2): p. 192–201.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A.; MARKŪNAITĖ, L. (2014). Effect of leadership relationships on organizational innovativeness in public sector: comparison between bureaucratic and creative organizations. Socialiniai tyrimai – Social Research, 3 (36): p. 90–99.
 • PUČĖTAITĖ, R.; JURĖNIENĖ, V.; NOVELSKAITĖ, A. (2014). Lithuania: CSR on a wishlist. In Preuss, L. et al. (eds) Trade Unions and Corporate Social Responsibility. London: Routledge, p. 100–117.
 • NOVELSKAITĖ, A.; MARKŪNAITĖ, L. (2014). Terminas ambicija socialiniuose moksluose: kontekstinės formos, apibrėžimai ir lytis. Lyčių studijos ir tyrimai, 4: p. 59–71. ISSN 1822-6310.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2014). Exploring Ethical Organizational Culture: Validation of Measurement Instrument in Lithuania. Procedia: social and behavioral sciences, 156: p. 186–188. ISSN 1877-0428.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. (2012). Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje: ką mano Lietuvos mokslo bendruomenė? Pirminiai nacionalinės apklausos rezultatai [The situation of research ethics in Lithuania: what does Lithuanian academic community think? Preliminary findings of the national survey]. Socialinių mokslų studijos, 4 (4): p. 1371–1395.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R.; LIPNEVIČ, A. (2011). Defining Research Ethics Legally: Liaison between International and National Documents. The Case of Safety of the Researcher as a Research Ethics Issue. The International Journal of Science in Society, 2(3): p. 219–234.
 • RISKA, E.; NOVELSKAITĖ, A. (2011). Professionalism and Medical Work in a Post-Soviet Society: Between Four Logics. Anthropology of East Europe Review 29(1): p. 82–93. ISSN 1054-4720.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PURVANECKIENĖ, G. (2009). Moterų ir vyrų mokslinių karjerų tendencijos Lietuvoje ir Suomijoje. Acta Paedagogika Vilnensia 22: p. 128–141. ISSN 1392-5016.
 • TAINIO, L.; NOVELSKAITĖ, A. (2009). Wo/men’s language in wo/men’s world: Masculine vs. Feminine self-references in the interviews with Lithuanian female scientists. Žmogus kalbos erdvėje 5(2): p. 121–131.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2008). How to acquire a scientific degree in the field of medical science in Lithuania: women physician-scientists’ personal experience-based strategies. Acta Medica Lituanica 15(4): p. 188–193. ISSN 1392–0138. ISSN 2029-4174 (online).
 • NOVELSKAITĖ, A. (2008). Scientific aspirations of Lithuanian bachelor level students in informatics, physics, and mechanics. Gender, field of science, and year of study related factors. Lyčių studijos ir tyrimai 5: p. 120–127. ISSN 1822-6310.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2008). Veiksniai, turintys įtakos studenčių(-tų) nusiteikimui tęsti studijas magistrantūroje. Acta Paedagogica Vilnensia 21: p. 178–191. ISSN 1392-5016.
 • RISKA, E.; NOVELSKAITĖ, A. (2008). Gendered careers in post-Soviet society: Views on professional qualifications in surgery and paediatrics. Gender Issues 25(4): p. 229–245. ISSN 1098-092X (Print). 1936-4717 (Online).
 • RISKA, E.; NOVELSKAITĖ, A. (2008). Professionals in transition: physicians’ careers, migration and gender in a post-Soviet era. E. Kuhlmann, M. Saks, eds., Rethinking professional governance: International directions in health care. Bristol: Policy Press, p. 217–230, ISBN 9781861349569.
 • NOVELSKAITĖ, A.; RISKA, E. (2006). „Feminization“ of medicine and changing professional identities. Socialiniai mokslai 2(52): p. 47–53. Print ISSN 1392-0758. Online ISSN 2029-7319.
 • MATONYTĖ, I.; NOVELSKAITĖ, A. (2007). Moterų tematika Europos Parlamento rinkimų kampanijoje Lietuvoje. Istorija 66: p. 54–65. ISSN 1392-0456. eISSN 2029-7181.
 • MATONYTĖ, I.; NOVELSKAITĖ, A.; BUTKUVIENĖ, E. (2007). Moterys rinkimų kampanijoje: pozicijos partijose ir atspindžiai žiniasklaidoje. Politologija 2: p. 98–133. ISSN 1392-1681.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2016). Darbo ir kito laiko balansas moksle: Lietuvos mokslininkių patirtys ir praktikos. M.
  Taljūnaitė, sud. Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Vilnius: LSTC, p. 214–232. ISBN 978-9955-531-58-6.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. (2015). Addressing plagiarism through formal and informal requirements in scientific journals: empirical findings from journals published in Lithuania. In: Plagiarism across Europe and beyond 2015. Conference proceedings. p. 62–72. Brno, Mendel University. ISBN 978-80-7509-267-0.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. (2014). The effect of leader-member exchange on organizational innovativeness: findings from a Lithuanian public sector organization. Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, Nr. 8, p. 159–171.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2014). Work-life balance in science: (en)gender(ed) perspective. S. Avveduto, L. Pisacane, eds. Portrait of a Lady: Women in Science. Participation, Issues and Perspectives in a globalized research system. Roma: Gangemi Editore, p. 67–76, ISBN 978-88-492-2954-7.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. (2013). Plagiarism in Lithuanian academia: formal definition and informal attitude. In: Plagiarism Across Europe and Beyond. Brno: Mendel University in Brno, p. 236–247. ISBN 978-80-7375-765-6.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2013). Youth’s attitudes towards exact sciences in Lithuania. Once again: how does gender matter? Science, Innovation and Gender. International conference proceedings. Vilnius: VU, BASNET Forumas, p. 39–45. ISBN 978-609-95455-1-6.
 • ADOMAITIENĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. (2012). Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje: mokslinių tyrimų etikos pažeidimai ir jų priežastys. Socialinių transformacijų raiška. Recenzuotas konferencijos straipsnių leidinys. Vilnius: MRU doktorantų draugija, p. 20–28. ISBN 978-9955-19-435-4.
 • ADOMAITIENĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. (2012). Lietuvos akademinės bendruomenės narių požiūris į lyčių lygybę: socialinių ir biomedicinos mokslų srityse dirbančių mokslininkių nuomonė. Teisės, ekonomikos ir studijų aktualijos: teorinis ir praktinis kontekstas 2012. Recenzuota tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno kolegijos Ekonomikos ir Teisės fakultetas, p. 5–8. ISBN 978-9955-27-270-0.
 • NOVELSKAITĖ, A.; RUTKŪNIENĖ, Ž. (2011). Human resources for research: today predetermines tomorrow. Youth’s attitudes towards physical and technological sciences and gender in Lithuania. S. Avveduto, ed., Convergence or differentiation. Human resources for research in a changing European scenario. Napoli: ScriptaWeb. p. 185–204. ISBN 978-88-6381-156-8.
 • LIPNEVIČ, A.; NOVELSKAITĖ, A. (2010). Lietuvos universitetų etikos kodeksai ir mokslinės veiklos etika juose. V. Gaidys, ats. red., Socialiniai pokyčiai eurointegracijos procese 2. Vilnius: LSTC, p. 110–122. ISBN 978-609-95257-0-9.
 • NOVELSKAITĖ, A.; RUTKŪNIENĖ, Ž. (2009). Do physical and technological sciences have a future in Lithuania? Science teaching at secondary and at higher school, pupils’/students’ involvement in science studies and gender differences. Proceedings of the SEFI Conference Physics Teaching in Engineering Education. Wroclaw, p. 193–204. ISBN 987-83-92900-0-5.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2008). Moterys moksle ir lyčių lygybės moksle politika: situacija Lietuvoje ir Europos Sąjungos kontekstas. M. Taljūnaitė, E.K. Sviklas, sud., Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų ugdymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos infrastruktūrą. Vilnius: STC, p. 53–93. ISBN 978-99-87-00-7.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2008). Women, inter/national political representation, and public discourse. Some (en)gendered motives of EP elections in Lithuania. I. Novikova, ed., Intersections – Gender Matters in the Baltics. Ryga: The University of Latvia Press, p. 189–212. ISBN 978-9984-825-38-0.
 • NOVELSKAITĖ, A.; DAILIDYTĖ, S. (2008). Universitetinės žiniasklaidos kaip kultūros industrijų dalies vaidmuo formuojant moters mokslininkės įvaizdį universitete. J. Svičiulienė, sud. Kultūros industrijos: iššūkiai ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 105–119. ISBN 978-9955-33-372-2.
 • NOVELSKAITĖ, A.; RISKA, E. (2008). Intersections in post-soviet realities: (en)gendering commitment to the profession. I. Novikova, ed. Intersections – Gender Matters in the Baltics. Ryga: The University of Latvia Press, p. 109–127. ISBN 978-9984-825-38-0.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2007). The glass ceilings, the sticky floors or ...? Women’s strategies of (ill) success in Lithuanian academic/scientific community / Science policies meet reality: Gender, Women and Youth in Science in Central and Eastern Europe. Conference materials. Prague, Czech Republic http://www.cec-wys.org/prilohy/9c92a576/Novelskaite.pdf
 • NOVELSKAITĖ, A.; MATONYTĖ, I. (2007). Gender quotas in the Lithuanian parliament: Post-communist structural and discursive shifts / The 10th annual International Seminar Women and Politics: Ten Years After. Zagreb, Croatia. p. 123–151, 320–348, 530–561.

Kiti moksliniai straipsniai

 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. (2015). Addressing plagiarism through formal and informal requirements in scientific journals: empirical findings from journals published in Lithuania. In: Plagiarism across Europe and beyond 2015. Conference proceedings. p. 62–72. Brno, Mendel University. ISBN 978-80-7509-267-0.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. (2014). The effect of leader-member exchange on organizational innovativeness: findings from a Lithuanian public sector organization. Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, Nr. 8, p. 159–171.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2014). Work-life balance in science: (en)gender(ed) perspective. S. Avveduto, L. Pisacane, eds. Portrait of a Lady: Women in Science. Participation, Issues and Perspectives in a globalized research system. Roma: Gangemi Editore, p. 67–76. ISBN 978-88-492-2954-7.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. (2013). Plagiarism in Lithuanian academia: formal definition and informal attitude. In: Plagiarism Across Europe and Beyond. Brno: Mendel University in Brno, p. 236–247. ISBN 978-80-7375-765-6.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2013). Youth’s attitudes towards exact sciences in Lithuania. Once again: how does gender matter? Science, Innovation and Gender. International conference proceedings. Vilnius: VU, BASNET Forumas, p. 39–45. ISBN 978-609-95455-1-6.
 • ADOMAITIENĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. (2012). Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje: mokslinių tyrimų etikos pažeidimai ir jų priežastys. Socialinių transformacijų raiška. Recenzuotas konferencijos straipsnių leidinys. Vilnius: MRU doktorantų draugija, p. 20–28. ISBN 978-9955-19-435-4.
 • ADOMAITIENĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. (2012). Lietuvos akademinės bendruomenės narių požiūris į lyčių lygybę: socialinių ir biomedicinos mokslų srityse dirbančių mokslininkių nuomonė. Teisės, ekonomikos ir studijų aktualijos: teorinis ir praktinis kontekstas 2012. Recenzuota tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno kolegijos Ekonomikos ir Teisės fakultetas, p. 5–8. ISBN 978-9955-27-270-0.
 • NOVELSKAITĖ, A.; RUTKŪNIENĖ, Ž. (2011). Human resources for research: today predetermines tomorrow. Youth’s attitudes towards physical and technological sciences and gender in Lithuania. S. Avveduto, ed., Convergence or differentiation. Human resources for research in a changing European scenario. Napoli: ScriptaWeb. p. 185–204. ISBN 978-88-6381-156-8.
 • LIPNEVIČ, A.; NOVELSKAITĖ, A. (2010). Lietuvos universitetų etikos kodeksai ir mokslinės veiklos etika juose. V. Gaidys, ats. red. Socialiniai pokyčiai eurointegracijos procese 2. Vilnius: LSTC, p. 110–122. ISBN 978-609-95257-0-9.
 • NOVELSKAITĖ, A.; RUTKŪNIENĖ, Ž. (2009). Do physical and technological sciences have a future in Lithuania? Science teaching at secondary and at higher school, pupils’/students’ involvement in science studies and gender differences. Proceedings of the SEFI Conference Physics Teaching in Engineering Education. Wroclaw, p. 193–204. ISBN 987-83-92900-0-5.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 

 • Tarptautinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“, 2019 m. lapkričio 21–23 d., Vilnius, organizacinio komiteto narė, http://www.genderconference.kf.vu.lt/lt/

Vadovavimas moksliniams projektams

Vadovavimas moksliniams projektams

 • 2013–2015 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“, Nr. MIP-082/2013.
 • 2010–2011 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė“, Nr. MIP-37/2010.

 • 2008 m. LVMSF mokslininkų grupių projektas „Įsijungiant į bendrąją Europos mokslinių tyrimų erdvę: socialiniai mokslinių karjerų ypatumai Lietuvoje“, Sut. Nr. T-12/08 09-04-2008.
 • 2007–2008 m. Lietuvos švietimo būklės tyrimas ŠMM „Lietuvos moksleivės ir studentės tiksliuosiuose ir technologijos moksluose“, Nr. SUT-288 2008.04.14.
 • 2005–2006 m. koordinatorė Lietuvai prof. E. Riska projekte „Moterys gydytojos po-sovietinėje medicinoje“ (Finansuota Swedish school for social sciences, Helsinkis, Suomija).

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • 2013–2015 m. ES, Visuotinės dotacijos projektas „Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo transformavimui(si) į darnias inovacijas“, VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-042.
 • 2013–2014 m. BP7 projektas „Structural change promoting gender equality in research organizations“ (SAPGERIC), ref. nr. 620745.
 • 2014 m. EEA ir Norvegijos grantų nacionalinės dvišalio bendradarbiavimo programos projektas „Gender Equality Implementation In Research Institutions: Collaborative Approach“ (GEIRICA), Nr. EEE-NOR-LT01-FM-TF-001.
 • 2011–2012 m. ŠMM ir LMA nacionalinis projektas „Lyčių lygybės moksle skatinimas“ (LYMOS) pagal priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.
 • 2009–2010 m. Nordplus Aukštojo mokslo projektas „Development of Environmental and Ethical Competence in Leadership and Management“.
 • 2009–2010 m. ES Life Long Learning programos projektas Erasmus (IP) „Enhancing Ethical and Environmental Competence in Leadership and Management for Sustainable Development“.
 • 2006–2007 m. BP6 projektas „Baltic States network „Women in sciences and high technology“ (BASNET), ref. nr. 17170.

Ataskaitos, kurias rengiant dalyvauta

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • 2010 m. redkolegijos narė „Journal of Science in Society“ Common Ground Publishing LLC, 2010, Vol. 2, nr. 3.

Mokslininkų rengimas

 • VDU doktorantės Redos Adomaitienės disertacijos „Vyrų ir moterų profesinė socializacija technologijos moksluose“ konsultantė (2015–2016).
 • VU doktorantės Linos Šumskaitės disertacijos „Vyrų tėvystės praktikos“ oponentė (2014).
 • Lektorė ir konsultantė tarptautinėje ERASMUS intensyvioje programoje doktorantūros ir magistrantūros studentėms ir studentams „Transnational and Intersectional Methodologies in Gender Studies“. TRAIMEGS, 68974-IC-1-2007-1-LV-ERASMUS-EUCX-1, koordinatorius: Latvijos universitetas, Latvija, 2014 m. birželio 15–21 d.
 • Lektorė ir konsultantė tarptautinėje ERASMUS intensyvioje programoje doktorantūros ir magistrantūros studentėms ir studentams „Translocal Methodologies in Gender Studies“. TRAIMEGS, 2012-1-FI1-ERA10-09648, koordinatorius: Rytų Suomijos universitetas, Suomija, 2013 m. birželio 9–14 d.

Studijoms skirti leidiniai

 • NOVELSKAITĖ, A.; KAIRYTĖ-TIMINSKIENĖ, A. (2016). Meno galerija. Virginija Jurėnienė (sud.) Meno vadyba. Vadovėlis. – Vilnius: Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas. ISBN 978–609–459–661–2. p. 218–228. [https://issuu.com/vukhf/docs/meno_vadyba]
 • RIMKUTĖ, A.; JURĖNIENĖ, V.; NOVELSKAITĖ, A. (2013). Magistro darbo rengimo metodiniai nurodymai. Metodinė priemonė. Vilnius: VU leidykla. ISBN 978-609-459-211-9.
 • NOVELSKAITĖ, A.; GRIBAUSKIENĖ, A.; KUPLIAUSKIENĖ, A.; PURVANECKIENĖ, G.; RUTKŪNIENĖ, Ž.; ŠATKOVSKIENĖ, D. (2012). Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategija. Lyčių lygybės skatinimas moksle. BASNET forumas: LYMOS projekto rezultatai. Vilnius: UAB Spaudos spektras, p. 261–299. ISBN 978-609-95455-0-9.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2012). Socialinio tyrimo terminija: tyrimo strategija, tyrimo planas, tyrimo dizainas, tyrimo procesas. Metodinė knyga Kultūros vadybos studijų programos studentams. Vilnius: VU leidykla. ISBN 978-609-459-050-4.
 • GRUNDEY, D.; NOVELSKAITĖ, A.; ŠEREIKAITĖ, N. (2012). Projektas „HANZA KAUNAS 2011“. R. Pučėtaitė, sud. Atvejų studijos studentų profesinėje praktikoje. Mokomoji e. knyga.Kaunas: VUKHF, p. 19–40. ISBN 978-609-459-129-7.
 • NOVELSKAITĖ, A. (2010). Definitions of the term „ambition“ in social sciences and their implications to perception of women’s ambitions. R. Pučėtaitė, ed. Ethical and Environmental; Competence for Sustainable Development. LLP-ERA-IP-2009-LT-027/01, p. 61–71. ISBN 978-9955-33-611-2.
 • KAMINSKAS, R.; DARULIS, Ž.; ŽEMAITAITIS, A.; NOVELSKAITĖ, A. (2006). Bendroji ir medicinos sociologija. Mokomoji knyga. Kaunas: KMU leidykla. ISBN 9955-15-069-6.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • NOVELSKAITĖ, A. Wo/man leader – wo/man employee. Leadership relations in (ethical) organizational culture. VI tarptautinė konferencija „Masculinity and femininity: towards gender complementarity“. Cardinal Stefan Wyszynski University, Varšuva, Lenkija, 2019 m. balandžio 10 d.
 • 2018 m. balandžio 24 d. žodinis pranešimas „Women's and men's experiences in academic publishing“. V International Scientific Conference „Woman – science – society”, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Faculty of Historical and Social Sciences, Institute of Sociology, Varšuva, Lenkija.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Women’s work-life balance and balancing between work and life in Lithuanian Academia. European Business Ethics Network EBEN Annual Conference, Jyväskylä university, Finland, 2017 m. birželio 14–16 d.
 • NOVELSKAITĖ, A. Structural Change Promoting Gender Equality in Lithuanian Science System: Requirements, Possibilities and Challenges. Sub-Forum of World Women University Presidents Forum (WWUPF) Adaptability & Breakthrough: University’s Reform and Innovation in the New Ecology of Higher Education, “Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucharest, Romania, 2017 m. birželio 1–5 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; ŠATKOVSKIENĖ, D. Structural Change in the Research Organizations in the Baltic States. IV International Scientific Conference on Women in Science Woman – home, public sphere and science, Team for Best Practices, Institute of Sociology, Faculty of Historical and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw and Warsaw Section of Polish Sociological Association, Warsaw, Poland, 2017 m. balandžio 4–5 d.
 • NOVELSKAITĖ, A. Women’s work-life balance and balancing between work and life in Lithuanian Academia. IV International Scientific Conference on Women in Science Woman – home, public sphere and science. Team for Best Practices, Institute of Sociology, Faculty of Historical and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw and Warsaw Section of Polish Sociological Association, Warsaw, Poland, 2017 m. balandžio 4–5 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; ŠATKOVSKIENĖ, D. Structural Change in the Research Organizations in the Baltic States. What steps should be undertaken further? International GenderSTE conference Engendering Habitat III. Facing the Global Challenges in Cities, Climate Change and Transport, Madridas, Ispanija, 2016 m. spalio 5–6 d.
 • NIE, D.; LÄMSÄ, A.-M.; NOVELSKAITĖ, A.; RIIVARI, E.; PUČĖTAITĖ, R. Is transparency always desirable? An ethical perspective for understanding the relationship between transparency and leader-member exchange. European Business Ethics Network EBEN Research Conference, Palermo, Italija, 2016 m. rugsėjo 8–9 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Etiniai mokslinės autorystės praktikų aspektai: autorių sąrašo sudarymas, citavimas, recenzavimas. 2014 m. apklausos duomenys. VI-oji Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos. Kūrybingos, atsakingos ir atviros asmenybės ugdymas/is ateities Europai, šv. Ignaco Lojolos kolegija, Kaunas, 2015 m. lapkričio 26 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Addressing plagiarism through formal and informal requirements in scientific journals: empirical findings from journals published in Lithuania. Tarptautinė konferencija Plagiarism across Europe and beyond, Mendel university, Brno, Čekija, 2015 m. birželio 10–12 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A.; MARKŪNAITĖ, L. Building organizational trust on ethical culture of an organization: A mediating effect of leader-member exchange. 3-sis Europos tarpdalykinis forumas 2015 (EIF 2015) Drivers for progress in the global society, Vilnius, 2015 m. birželio 18–19 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; PUŠINAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Constructing sustainable innovation in social enterprises in Lithuania. 28-oji European Business Ethics Network (EBEN) tarptautinė konferencija Business ethics, peace and environmental issues, Stambulas, Turkija, 2015 m. birželio 26–28 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Gendered perceptions of organizational innovativeness in public and private organizations in Lithuania. Tarptautinio projekto seminaras Innovative society – a gender approach; lessons from Scandinavian‚ good practices‘, Ostfold University College, Halden, Norvegija, 2015 m. gegužės 20–22 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. When low quality of leader-member exchange matters: differences in the effect of ethical organizational culture on organizational innovativeness in private and public sector organizations. VII tarptautinė konferencija. Variety in Management: Management in Various Contexts, Tartu University, Tartu, Estija, 2015 m. balandžio 16–17 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; LÄMSÄ, A.-M.; NIE, D.; NOVELSKAITĖ, A.; RIIVARI, E. Ethical organizational culture and ethical leadership: what values strengthen organizational innovativeness? Cross-cultural findings. Tarptautinė konferencija Etiškos organizacijos ir darnios inovacijos, Kaunas, 2015 m. kovo 25 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; MARKŪNAITĖ, L.; PUČĖTAITĖ, R. Lyderystė ir novatoriškumas: ar egzistuoja požiūrių ir poelgių skirtumai lyties aspektu? Tarptautinė konferencija Etiškos organizacijos ir darnios inovacijos, Kaunas, 2015 m. kovo 25 d.
 • MARKŪNAITĖ, L.; PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Organizacijos novatoriškumo prielaidos ir kliūtys etiniu aspektu: kultūros organizacijų atvejis. Tarptautinė konferencija Etiškos organizacijos ir darnios inovacijos, Kaunas, 2015 m. kovo 25 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A.; MARKŪNAITĖ, L. Effect of leadership relationships on organizational innovativeness: comparison between bureaucratic and creative organizations. 3-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Good Governance At Local Self-Government: Involvement, Collaboration And Empowerment For Regional Development. Šiaulių universitetas, Šiauliai, 2014 m. spalio 17–18 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; LÄMSÄ, A.-M.; NIE, D.; NOVELSKAITĖ, A.; RIIVARI, E. The effect of leadership relationships on organizational innovativeness – a comparative study between Finland, Lithuania and China. European Business Ethics Network (EBEN) Research Conference 2014 Ethics in a time of crisis, Lisabona, Portugalija, 2014 m. spalio 9–11 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Ethical organizational culture and organizational innovativeness: which values what innovativeness? European Business Ethics Network (EBEN) Research Conference 2014 Ethics in a time of crisis, Lisabona, Portugalija, 2014 m. spalio 9–11 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Effect of leader-member exchange on organizational innovativeness: findings from a Lithuanian public sector organization. 13-oji tarptautinė konferencija. Economy and Business, Elenite, Bulgarija, 2014 m. rugsėjo 1–5 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Gender in the interrelation between ethical organizational culture and leader-member exchange. 27-oji Šiaurės sociologų asociacijos konferencija Exploring Blind Spots, Lund, Švedija, 2014 m. rugpjūčio 14–16 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A.; LÄMSÄ, A.-M.; RIIVARI, E. Interrelation between organizational trust and organizational innovativeness from a context perspective. XVIII World Congress of Sociology. Yokohama, Japonija, 2014 m. liepos 13–19 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; LÄMSÄ, A.-M.; PUČĖTAITĖ, R.; RIIVARI, E. Woman leader, woman employee and ethical organizational culture in high and low gender gap index contexts. XVIII World Congress of Sociology. Yokohama, Japonija, 2014 m. liepos 13–19 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A.; LÄMSÄ, A.-M.; RIIVARI, E. The relationship between ethical organizational culture and organizational innovativeness: Comparison of the findings in Finland and Lithuania. Kasmetinė Europos verslo etikos tinklo (EBEN AC) konferencija Business Ethics in a European Perspective – A Case for Unity in Diversity? Europos vadybos ir technologijų mokykla, Berlynas, Vokietija, 2014 m. birželio 12–14 d.
 • NOVELSKAITĖ, A. Exploring Ethical Organizational Culture: Validation of Measurement Instrument in Lithuania. International conference Economics and Management, ICEM-2014, Riga Technical University, Latvija, 2014 m. balandžio 23–25 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A.; LÄMSÄ, A.-M.; RIIVARI, E. How does ethical leadership promote organizational innovativeness? Moderating effect of organizational trust in Finnish and Lithuanian organizations. International workshop Responsible Business. Tampere, Suomija, 2014 m. kovo 12–13 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Academic ethics in Lithuanian institutions from the viewpoint of integrity. 2014 International Conference on Academic Integrity. Jacksonville, Florida, JAV, 2014 m. vasario 28 d. – kovo 2 d. 
 • NOVELSKAITĖ, A. Gender in Science in Lithuania. Project GEIRICA partner‘s meetings Steps toward structural change promoting gender equality in research organizations Lithuanian situation review, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norvegija, 2014 m. vasario 27–28 d; Islandijos Universitetas, Reikjavikas, Islandija, 2014 m. balandžio 7–11 d.; Universität Lichtenstein, Vaduz, Lichtenstein, 2014 m. gegužės 5–6 d.
 • NOVELSKAITĖ, A. Work-life balance and gender in science: EU policy, empirical research and personal implications. ESF Exploratory Workshop Portrait of a Lady: Women in Science Participation, Issues and Perspectives in a globalized research system, Institute for Research on Population and Social Policies of the Italian National Research Council, Roma, Italija, 2013 m. rugsėjo 22–24 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; TALVES, K.; LAAS, A. Subjective trajectories of women’s scientific excellence and success in physics and chemistry in Estonia and Lithuania. ESA 11th Conference Crisis, Critique and Change, Turin, Italy, 2013 m. rugpjūčio 28–31 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Ethics Management At Lithuanian University: In/formal Functions Of Ethics Commissions. Symposium on Ethics and Social Responsibility Research, ISCTE-Lisbon University Institute, Lisabona, Portugalija, 2013 m. birželio 27–28 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Plagiarism in Lithuanian academia: formal definition and informal attitude. Plagiarism Across Europe and Beyond, Mendel University in Brno, Brno, Čekija, 2013 m. birželio 12–13 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Researcher’s safety as a novel theme in research ethics: review of literature and legal documents. 13-й международ. научн. конф. «Сахаровские чтения 2013 года: экологические проблемы XXI века» Минск, МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2013 m. gegužės 16–17 d. 
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R.; LIPNEVIČ, A.; ADOMAITIENĖ, R. Scientific research ethics in Lithuania: status analysis. The Network Meeting Of The Advanced Certificate Program In Research Ethics For Central And Eastern Europe Seven Years Of Capacity-Building In Central And Eastern Europe And Beyond, Praha, Čekijos respublika, 2012 m. liepos 2–4 d.
 • ADOMAITIENĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Lietuvos akademinės bendruomenės narių požiūris į lyčių lygybę: socialinių ir biomedicinos mokslų srityse dirbančių mokslininkių nuomonė. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Teisės, ekonomikos ir studijų aktualijos: teorinis ir praktinis kontekstas 2012, Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakultetas, 2012 m. balandžio 26 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Who is responsible for research integrity in a post-soviet research community? Preliminary results of questionnaire survey among Lithuanian scientific community. EBEN Research Conference Does Integrity Matter?, Dublinas, Airija, 2011 m. birželio 8–10 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Establishing Research Ethics in Lithuanian Scientific Community: Some Implications on Institutionalization, Professionalization, and Socialization in a Post-Soviet Scientific Environment. 10-oji Europos sociologų asociacijos konferencija Social Relations in Turbulent Times, Ženevos universitetas, Ženeva, Šveicarija, 2011 m. rugsėjo 7–10 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. What does Lithuanian scientific community think about scientific research ethics in Lithuania? Preliminary results of national questionnaire survey. Tarptautinė mokslinė konferencija Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2011 m. birželio 28–30 d.
 • NOVELSKAITĖ, A. Defining research ethics legally: liaison between international and national documents. The IInd International Conference on Science in Society, Universidad Carlos III de Madrid, Madridas, Ispanija, 2010 m. lapkričio 11–13 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Can the closed circle of women’s disinvolvement in physical and technological sciences be opened? Some reflections from ethical perspective. Final conference of the study ‘Meta-analysis of gender and science research’ Beyond the leaky pipeline. Challenges for research on gender and science, the Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, Briuselis, Belgija, 2010 m. spalio 19–20 d.
 • PUČĖTAITĖ, R.; LÄMSÄ, A.-M.; NOVELSKAITĖ, A. Organizations which have the strongest potential for high-level organizational trust in a low-trust societal context. EBEN mokslo konferencija From theory to practice – how does business ethics matter? Tampere, Suomija, 2010 m. birželio 14–16 d.
 • NOVELSKAITĖ, A. Human resources for research – today predetermines tomorrow. Youth’s attitudes towards physical and technological sciences and gender in Lithuania. ESF Exploratory Workshop Human Resources for Research: perspectives and tendencies for researchers career, expectations and job satisfaction in the European Research Area, Roma, Italija, 2010 m. balandžio 6–27 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; RUTKŪNIENĖ, Ž. Do physical and technological sciences have a future in Lithuania? Science teaching at secondary and at higher school, pupils’/students’ involvement in science studies and gender differences. International Conference on Physics Teaching in Engineering: Education Strengthening key competencies for engineers, European Society for Engineering Education, Wroclaw, Poland, 2009 m. rugsėjo 10–12 d. 
 • NOVELSKAITĖ, A.; RISKA, E. Women’s Ambitions in Post-Soviet Professional Environments: Being a physician, a surgeon, a scientist, a mother, and a wife. The 9th European Sociological Association Conference ESA2009 European Society or European Societies?, University of Lisboa, Lisbon, Portugal, 2009 m. rugsėjo 2–5 d.
 • RISKA, E.; NOVELSKAITĖ, A. Professionalism and medical work in a post-Soviet society. Annual meeting of American Sociological Association, San Francisco, USA, 2009 m. rugpjūčio 8–11 d.

Nacionalinės

 • NOVELSKAITĖ, A.; ADOMAITIENĖ, R. Doktorančių ir doktorantų komunikacijos patirtys technologijos moksluose. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, Vilnius, 2019 m. kovo 29 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; STUNDŽĖ, L. Komunikacijos ypatumai lytiškumo ugdyme bendrojo lavinimo mokyklose. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, Vilnius, 2019 m. kovo 29 d.
 • 2018 m. spalio 4–5 d. žodinis pranešimas su dr. R. Pučėtaite (KTU) „Lietuvos gyventojų (ne)lygybės patirtys ir gyvenimo kokybė“ Tarptautinėje konferencijoje „Lyčių lygybė savivaldoje: Šiaurės Europos patirtis“, Vytauto Didžiojo universitetas. Organizatoriai: LR URM ir Lietuvos savivaldybių asociacija.
 • „Mokslinio publikavimo patirtys lyties aspektu“. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., Vilnius.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Tinkamos akademinės (mokslinės) autorystės užtikrinimo ir prevencijos bei kontrolės priemonės ir praktikos Lietuvos mokslo bendruomenėje. Autorių sąrašo sudarymo atvejis. Mokslinė konferencija Akademinė etika kintančioje visuomenėje, MRU, Vilnius, 2016 m. spalio 7 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Siekiant įtvirtinti akademinio sąžiningumo kultūrą Lietuvoje: veiksmingų poveikio priemonių neetiškoms mokslinės autorystės praktikoms paieška. LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos ir Mykolo Romerio universiteto konferencija Akademinio sąžiningumo kultūra kintančioje visuomenėje 2015, MRU, Vilnius, 2015 m. gruodžio 10 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Mokslinių tyrimų etika: pažeidimai, reakcijos ir vadybinės rekomendacijos. Nacionalinė konferencija Akademinio sąžiningumo kultūra kintančioje visuomenėje, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba ir Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2014 m. gegužės 20 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Tyrimų etika Lietuvos universitetuose. Normatyviniai apibrėžimai ir subjektyvios refleksijos. Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija Sociologinė vaizduotė ir jos politika, Klaipėdos universitetas, 2013 m. spalio 11–12 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Etikos kodekso paskirties sampratos ir naudojimas Lietuvos mokslo bendruomenėje. Mokslinis-praktinis seminaras Etikos kodeksai Lietuvos aukštosiose mokyklose, MRU, Lietuva, 2012 m. lapkričio 8 d.
 • ADOMAITIENĖ, R.; NOVELSKAITĖ, A. Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje: mokslinių tyrimų etikos pažeidimai ir jų priežastys. Jaunųjų tyrėjų konferencija Socialinių transformacijų raiška, MRU, 2012 m. birželio 6 d.
 • NOVELSKAITĖ, A.; PUČĖTAITĖ, R. Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje universitetų ir mokslinių tyrimų institutų darbuotojų požiūriu. Kaip pakeisti esamą situaciją? Mokslinė konferencija Mokslas ir etika, Lietuvos mokslininkų sąjunga, LMA, Vilnius, 2011 m. gruodžio 10 d.
 • NOVELSKAITĖ, A. Teisinė asmens duomenų apsauga mokslinio tyrimo kontekste: rizikos valdymas ar disciplinos įtvirtinimas? Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija Ar gali sociologija pakeisti Lietuvos visuomenę?, VDU, Kaunas, 2010 m. lapkričio 26 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2017 m. Erasmus mokymosi vizitas Dimitrie Kanterim Cristian University (Rumunija) (1 savaitė).
 • 2017 m. Erasmus mokymosi vizitas Residency of the Gallery BALTA at Tenerife (Ispanija) (1 savaitė).
 • 2014 m. Erasmus dėstymo vizitas Jyvaskyla University, School of Business and Economics (Suomija) (1 savaitė).
 • 2013 m. Švietimo mainų paramos fondo finansuota stažuotė A.D. Sacharov Environmental University of Belarus (Baltarusija) (1 mėn.).
 • 2013 m. Erasmus mokymosi vizitas rengiant ES M. Curie paraišką Coimbra university (Portugalija) (1 savaitė).
 • 2013 m. Erasmus mokymosi vizitas CEMASE, market research company (Portugalija) (1 savaitė).
 • 2012 m. Švietimo mainų paramos fondo finansuota stažuotė Tartu University (Estija) (1 mėn.).
 • 2011 m. Erasmus mokymosi vizitas BuildItWell Ltd, conxtruction enterprice (Didžioji Britanija) (1 savaitė).
 • 2011 m. Erasmus mokymosi vizitas Tartu Music Foundation (Estija) (1 savaitė).
 • 2010 m. LMT mokslinė stažuotė vykdant projektą Universidad Carlos III de Madrid (Ispanija) (1 savaitė).
 • 2010 m. stažuotė Union Graduate College and VU working seminar (Kroatija) (10 dienų).
 • 2007 m. KONE stipendija Helsinki Advanced Study Collegium, Helsinki University (Suomija) (6 mėn.).
 • 2005 m. po-doktorantūrinė stažuotė Swedish school for social sciences (Suomija) (2 mėn.).
 • 2004 m. KONE stipendija Helsinki Advanced Study Collegium, Helsinki University (Suomija) (2 mėn.).

Mokslo populiarinimas

Viešos paskaitos

 • 2013-11-11. Vieša paskaita „Socialinių tyrimų metodai bioetikos tyrimuose“. Tarptautinis A. D. Sacharovo ekologijos universitetas, Minskas, Baltarusija.
 • 2012-01-20. Vieša paskaita „Mano sėkmės istorija (moksle)“ Kauno m. Veršvų vid. m-klos programoje „Drąsinkime ateitį“.
 • 2009-01-21. Vieša paskaita – tyrimo ataskaitos „Švietimo būklės tyrimas: Lietuvos mokinės ir studentės tiksliuosiuose ir technologijos moksluose“ pristatymas ŠMM (Novelskaitė A., Purvaneckienė G., Stonkuvienė I., Valantinaitė D.).
 • 2009-03-07. Vieša paskaita „Lietuvos mokinės ir studentės tiksliuosiuose ir technologijos moksluose: fizikos mokymas ir mokymasis lyties aspektu“ mokytojams skirtame seminare „Mokykla ir universitetas aukštojo mokslo reformos kontekste“, 14 prof. K. Baršausko fizikos konkurso moksleiviams metu, KTU.

Dalyvavimas televizijos, radijo laidose, interviu žiniasklaidai

 • 2009-02-01. LR radijo laida „Mes, moterys“. Tyrimo „Švietimo būklės tyrimas: Lietuvos mokinės ir studentės tiksliuosiuose ir technologijos moksluose“ rezultatų pristatymas.

Dalyvavimas viešose diskusijose, apskrituose staluose

 • 2012-03-29. Pranešimas „Lyčių lygybė moksle ir mokslinių tyrimų etika“ (pranešimas anglų kalba), tarptautinėje diskusijoje projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas“ (LYMOS) priemonė, kuria siekiama sukurti pagrindus lyčių lygybės principams Lietuvos mokslo sistemoje įgyvendinti, didinti mokslininkių skaičių aukščiausiuose akademiniuose bei mokslo ir studijų valdymo lygmenyse, fizinių ir technologinių mokslų srityse. Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 • 2012-11-20. Pranešimas „Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategija“ tarptautinėje konferencijoje „Lyčių lygybės skatinimas moksle“, LR ŠMM.

 

Ekspertinė ir kita veikla

 • 2012 m. Eksperčių grupės vadovė LMA LYMOS projekte (www.lymos.lt) rengiant rekomendacijas Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo moksle Lietuvoje Strategijos tobulinimui ir kuriant komunikacijos modelį, užtikrinantį efektyvų Strategijos įgyvendinimą Lietuvoje.
 • 2008–2009 m. Ekspertų grupės, kūrusios Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo moksle Lietuvoje Strategijos įgyvendinimo koncepciją, narė; Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.
 • 2007–2008 m. Ekspertė-bendraautorė Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo moksle Lietuvoje Strategijos (patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 02-06-2008 Nr. ISAK-1600).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos