Prof. dr. Arvydas Pacevičius

Arvydas PacevičiusKnygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
profesorius, daktaras
 

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 502 kab.

Tel. (8 5) 236 6110
El. paštas

Komunikacijos fakultete dirba nuo 1991 m.

 

 

Arvydas PacevičiusKnygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros
profesorius, daktaras
 

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 502 kab.

Tel. (8 5) 236 6110
El. paštas

Komunikacijos fakultete dirba nuo 1991 m.

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 m.“ apginta 2001 m. gegužės 31 d.
 • Docento pareigose nuo 2002 m. rugsėjo 1 d.
 • Docento pedagoginis vardas suteiktas 2006 m. gruodžio 12 d.
 • Habilitacijos procedūra atlikta 2007 m. lapkričio 23 d.
 • Profesoriaus pareigose nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.

Moksliniai interesai

 • Istorijos ir kultūros paveldo skaitmeninimas
 • Knygos, bibliotekų ir skaitymo istorija
 • Knygos kultūra
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra ir paveldas
 • Žinios tradicinėje ir informacinėje visuomenėje
 • Asmenų archyvai
 • Autobiografinė raštija

Mokslinė produkcija

Mokslinės monografijos ir studijos

 • ANGLICKIENĖ, Laimutė; BAGDONIENĖ, Liudmila; BANYTĖ-ROWELL, Rasa; ČEPAITIENĖ, Rasa; GUSTAINIENĖ, Loreta; KRUPAVIČIUS, Algis; LIŠKEVIČIENĖ, Jolita; PACEVIČIUS, Arvydas; PAKNYS, Mindaugas; PETRAUSKAITĖ, Danutė; PETRAUSKAITĖ, Rūta; PETRYLAITĖ, Daiva; RUZAITĖ, Jūratė; SABOLIUS, Kristupas; SIMANAVIČIENĖ, Žaneta; TEREŠKINAS, Artūras; VASILIAUSKAITĖ, Aušra; VASINAUSKAITĖ, Rasa. Duomenų bazė „Lituanistika“: objektas ir žanrai : studija / sudarytojai Algis Krupavičius, Rūta Petrauskaitė. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2019, 212 p. eISBN 9786094674419. DOI: 10.7220/9786094674419.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Litewski program badań egodokumentów – LEGODOK. Iš: Egodokumenty. Tradyvje historiograficzne i perspektywy badawcze / sud. Chorążyczewski, Waldemar, PACEVIČIUS, Arvydas, Roszak, Stanisław. Toruń, 2015, p. 33–43. ISBN 978-83-231-3400-8.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Pažaislio kamaldulių vienuolyno biblioteka: raida, išsklaidymo keliai ir paveldas. Iš: Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija: mokslinių straipsnių rinktinė / sud. Mindaugas Paknys. Vilnius: LKTI, 2014, p. 307–348.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto bibliotekos ištakos (1569–1608). Vilniaus universiteto biblioteka ir visuomenė. Iš: Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai: kolektyvinė monografija / autoriai Alfredas Bumblauskas, Sigitas Jegelevičius, Benediktas Juodka, Algirdas Jakubčionis, Mečislovas Jučas, Liudas Jovaiša, Antanas Kulakauskas, Saulius Kaubrys, Romanas Plečkaitis, Arvydas Pacevičius, Eligijus Raila, Bronius Riauba, Vygintas Bronius Pšibilskis, Eugenija Ulčinaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 174–204, 555–585.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Mecenatystės slėpiniai. Iš: Pamirštoji mecenatystė. Dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga, 1792–1832. Vilnius: Daba Expo, 2010, p. 160–235.

 • BUMBLAUSKAS, Alfredas; JEGELEVIČIUS, Sigitas; JOVAIŠA, Liudas; JUČAS, Mečislovas; KULAKAUSKAS, Antanas; PACEVIČIUS, Arvydas; PLEČKAITIS, Romanas; RAILA, Eligijus; ULČINAITĖ, Eugenija ir kt. Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai: [kolektyvinė monografija]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 1032. ISBN 978-9955-33-533-7.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Gabrielio Naudé idėjų sklaida: moderniosios bibliotekos modelio beieškant. Iš: Gabrielis Naudé. Patarimai kuriančiam biblioteką. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007,  p. 171–202. ISBN 978-9955-33-126-1.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais. Dingęs knygos pasaulis: [monografija]. Vilnius: Versus Aureus, 2005, p. 311. ISBN 9955-601-79-5.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Kolekcje prywatne w zbiorach historycznych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. In: Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej: studia = Private libraries in collections of early printed books: studies. T. 1. Pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2020, p. 15–34. ISBN 9788366267442.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Komunikacija ir informacija žanrų aspektu // Duomenų bazė „Lituanistika“: objektas ir žanrai: studija / sudarytojai Algis Krupavičius, Rūta Petrauskaitė. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2019, p. 140–145. eISBN 9786094674419.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Komunikacijos ir informacijos mokslai: objekto aspektas // Duomenų bazė „Lituanistika“: objektas ir žanrai: studija / sudarytojai Algis Krupavičius, Rūta Petrauskaitė. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2019, p. 49–55. eISBN 9786094674419. DOI: 10.7220/9786094674419.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Księgozbiór jezuitów grodzieńskich z „kolekcji wileńskiej“ w Bibliotece Narodowej Finlandii // Краязнаўчыя запіскі. Гродна : ЮрСаПрынт, 2019, p. 91–127. ISBN 9789857134885.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Ignoto Oginskio (1755–1786) biblioteka: genealoginio ir religinio tapatumo atspindys. Knygotyra, 2019, t. 72, p. 90–140. ISSN 0204-2061.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Germans and the “New Enlightenment“, 1792–1832: The Case of Vilnius University Library // Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert / Band II: Zwischen Aufklärung und nationalem Erwachen. Heidelberg : Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, 2019, p. 69–88. ISBN 9783825368814.(Akademiekonferenzen ; Bd. 29).
 • PACEVIČIUS, Arvydas. 2.11. Komunikacija ir informacija. Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija / sudarytojas Algis Krupavičius. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2018, p. 131–139. (Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė). eISBN 9786094673207. DOI: 10.7220/9786094673207.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Mokslinė komunikacija Vilniaus universitete 1823–1832 metais (remiantis Vilniaus universiteto bibliotekos dienynu). Vilniaus universitetas: tradicijų tąsa, pertrūkiai ir išradimai: 2018 m. balandžio 6 d. vykusios konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 27–55. ISBN 9786090700419.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Cultural relations between Dunaburg and Vilnius in the second half of the 18th century – beginning of the 19th century: the case of Jesuit book collections. Vesture: avoti un cilveki. Daugavpil : Saule. ISSN 1691-9297. 2018, T. 21, p. 286–293.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Dar carski z 1829 r. – książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach. Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. Tom specjalny : Polonika w zbiorach obcych / Pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego, Agnieszki Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA. ISSN 1897-0788. 2017, p. 121–138.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; NAVICKIENĖ, Aušra . Dokumentas apie pasirengimą knygos mokslų studijoms Vilniaus universitete ir bibliotekos komplektavimo strategijas pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais. Knygotyra, 2017, t. 69, p. 216–252.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentiniai tyrimai: senos erdvės – nauji horizontai. Iš: Bibliotheca Lituana IV: privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. ISBN 9789955337089. p. 11–20.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Masonų knygos kultūros raiška XIX amžiaus Lietuvoje. Knygotyra, Vilnius, Viniaus universiteto leidykla, 2016, t. 67, p. 115–147. ISSN 0204-2061.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Lietuva svetimšalių keliautojų akimis: intymus pasakojimas ar propaganda? Iš: Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas. Straipsnių rinkinys. Sud. Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius, Tomas Petreikis. Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015, p. 8–21.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Et gaudium et solatium in litteris est : Krzysztofui Migońiui – 75-eri. Knygotyra, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, T. 65. p. 358–361. ISSN 0204-2061.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Rola żródeł w powstawaniu pracy naukowej. Na przykładzie publikacji Zbigniewa Solaka. Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badacza krakowskiego uczonego / pod red. Stefana Gąsiorowskiego. Warszawa–Kraków, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2014, p.151–161.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Pratarmė. Bibliotheca Lituana III: Sugrąžinta praeitis. Sud. Arvydas Pacevičius ir Angelė Pečeliūnaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 7–13.

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto dovana sudegusiai Åbo akademijos bibliotekai (1827–1829). Bibliotheca Lituana III: Sugrąžinta praeitis. Sud. Arvydas Pacevičius ir Angelė Pečeliūnaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 113–126.

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Pratarmė. Vilniaus viešosios bibliotekos Dienoraštis, 1910–1911 = Дневникъ Виленской Публичной бiблиотеки, 1910–1911 / sud. A. Pacevičius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,  2014,  p. 7–12.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Кoвкeль, Лилия. Евстафий Тышкевич и книжная культура земель бывшего Великого княжества Ли-товского XIX века = Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Mokslo straipsnių  rinkinys / sud. Ž. Būčys, R. Griškaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, p. 209–225.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus viešoji biblioteka ir jos metraštininkas  Vasilijus Demidovskis. Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis, 1910–1911 / sudarytojas A. Pacevičius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 13–44.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Zapiski wlasnosciowe w ksiąžkach oraz male formy literackie joko žrodlo do badćn mentalnosci. Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do poscątkow XX wieku / pod redakcją Jolanty Gwioždzik, Rafala Witkowskiego, Andrzeja Marka Wyrwy. Poznan : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, p. 381–389.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; NAVICKIENĖ, Aušra. Repressive Censorship, Underground Publishing, and the Distribution of Lithuanian Books in the Northwest Region of the Russian Empire (1795–1904). Underground Publishing and the Public Sphere: Transnational Perspectives / Edited by: Jan. C. Behrends, Thomas Lindenberger. - Series: Wiener Studien zur Zeitgeschichte. Bd. 6. Wien: Lit Verlag, 2014, p. 75–95.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; ORZEL, Joanna; ROSZAK, Stanisław. Diariusz Józefa Jerzego Hylzena na tle pamiętników XVIII stulecia. Iš: Juozapo Jurgio Hilzeno 1752‒1754 metų kelionės dienoraštis = Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752 ‒1754. Sud. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 22‒58.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentai Lietuvos muziejuose ir jų panaudojimas. Iš: Acta Museologica Lithuanica. T. 1: Lietuvos muziejai po 1990 metų. Sud. Rimvydas Laužikas. Vilnius: VšĮ Akademinė leidyba, 2013, p. 86–122. ISBN 978-609-420-339-8.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bad Readers of a Good Library over 100 Years ago in Vilnius: Vilnius Public Library Diary in the Context of the Public Library Movement in Lithuania. Iš Good book, good library, good reading: studies in the history of the book, libraries and reading from the network HIBOLIRE and its friends. Tampere: Tampere University Press, 2013, p. 286–303. ISBN 978-951-44-9142-9.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Lietuvos egodokumentinio paveldo samprata ir tyrimų kryptys. Iš: Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje. Sud. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 113–126. ISBN 978-609-459-198-3.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; KOWKIEL, Lilia. Rola księży w upowszechnianiu książek w języku litewskim (na podstawie korespondencji do firmy Zawadzkich w Wilnie). Iš: Bibliotheca Lituana. T. 2: Atminties institucijų rinkiniai. Sud. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 211–235. ISBN 978-609-459-014-6.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; KOWKIEL, Lilia; PIETRZKIEWICZ, Iwona. Rękopiśmienne katalogi i inwentarze książek z ziem Dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego – wybrane problemy zasad publikowania. Iš Bibliotheca Lituana. T. 2: Atminties institucijų rinkiniai. Sudaryt. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 107–121. ISBN 978-609-459-014-6.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys. Iš: Bibliotheca Lituana. T. 2: Atminties institucijų rinkiniai. Sud. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 9–18. ISBN 978-609-459-014-6.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Juozapas Jurgis Hilzenas ir jo Dienoraštis: keli štrichai masono biografijai // Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės / Sud. Vytautas Jogėla. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, p. 175–196. ISBN 978-609-8039-20-7.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Diskusija Bibliotheca Lituana termino klausimu. Knygotyra, 2012, t. 59, p. 236–241.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bibliotheca Orientalis Jono Krizostomo Gintilos knygų rinkinyje = Bibliotheca Orientalis the library of Jan Chrizostom Gintyłło. In: Mokslas krikśczioniśkas zemajtiśkaj paraśitas = Christian science laid out in Samogitian : kunigo Jono Krizostomo Gintilos žemaitiškas katekizmas hebrajų rašmenimis. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009, p. 59–66. ISBN 978-9955-70-495-9.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bažnyčių archyvų slėpiniai: Marijos Pilsudskienės palaikų perlaidojimo dokumentas Suginčiuose. Iš: Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos. Sud. Arvydas Pacevičius. [Elektroninis optinis diskas]. Vilnius: VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, 2009. ISBN 978-9955-33-375-3.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Molėtų dekanato bažnyčių bibliotekos: knygų ženklų labirintais. Iš: Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos. Sud. Arvydas Pacevičius. [Elektroninis optinis diskas]. Vilnius: VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, 2009. ISBN 978-9955-33-375-3.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Kokią galvą ir biblioteką turėjo Ona Kotryna Radvilienė? Knygotyra, 2009, t. 53, p. 275–280.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Knygų ženklai ir ego-dokumentai senosios Lietuvos benediktinų vienuolynų bibliotekose. Iš: Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje. Vilnius : Aidai, 2008, p. 165–178. ISBN 978-9955-656-59-3.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bažnyčių archyvų slėpiniai: Marijos Pilsudskienės palaikų perlaidojimo dokumentas Suginčiuose. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2008, t. 31, p. 279–291.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Nusikaltimo anatomija: nebaigta XIX amžiaus byla apie knygų vagystę iš Vilniaus universiteto bibliotekos. Knygotyra, 2008, t. 51, p. 245–266.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vincento Vilmiko iš Valmusų 1827 metų „Pranešimas“ apie dovanojamas Vilniaus universiteto bibliotekai Kantyczkas žemaytyszkas (1826). Archivum Lithuanicum, 2008, t. 10, p. 195–208.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Kristoforo Stanislovo Lopacinskio (1710–1760) pėdsakais: žiupsnelis medžiagos senosios Lietuvos biografijų aruodan. Knygotyra, 2007, t. 49, p. 259–263.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Biblioteki In Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: analizy i obrazy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006, p. 50–66. ISBN 83-242-0549-7.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Czytelnictwo In Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: analizy i obrazy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006, p. 162–182. ISBN 83-242-0549-7.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Portretinės graffiti senųjų Lietuvos knygų paraštėse: kūrybinės iškrovos mėginant plunksną. Knygotyra, 2006, t. 46, p. 153–176 (bendraautorius Domininkas Burba).
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Protestant and Catholic Book Culture in the Grand Duchy of Lithuania: New Trends in Research. In: Books and Libraries in the Baltic Sea Region from the 16th to the 18th Century. Ed. By. Lea Kỡiv and Tiiu Reimo.Tallinn: Tallinn City Archive and Academic Library of Tallinn University, 2006. p. 145–156. ISBN 109985-9128-8-8.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Rankraštinis paveldas ir istorinė atmintis. Iš: Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje. Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2006. p. 8–21. ISBN 9955-659-12-2.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Szkolnictwo In Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: analizy i obrazy.  Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006, p. 713–734. ISBN 83-242-0549-7.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Knygos kultūra dominikonų vienuolyne: komunikacinis aspektas. Iš: Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. p. 736–745. ISBN 9955-624-27-2.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Zaginiony świat książki: biblioteki klasztorne na Litwie pod władzą carów. In: Wspólnota pamięci. Studia z dziejów ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Katowice: Biblioteka Śląska, 2005, p. 253–265. ISBN 83-60209-01-4.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Senųjų knygos nuosavybės ženklų tipologija. Knygotyra, 2004, t. 43, p. 50–57.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. W poszukiwaniu tożsamosci: kultura książki w Wielkim Księstwie Litewskim doby Oświecenia. In: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice. Redakcja naukowa Jolanta Gwioździk i Edward Rożycki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2004, p. 47–57. ISBN 83-226-1355-5.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; KRAKYTĖ, Asta. Moderniosios bibliotekininkystės priešaušryje: Gabrielio Naude „Patarimai kuriantiems biblioteką“. Knygotyra, 2003, t. 41, p. 130–161.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Sukaustytosios ir spalvingosios bibliotekos įvaizdis Lietuvos knygos muziejuje. Knygotyra, 2003, t. 40, p. 78–100.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Lietuvos knygos kultūra ir paleotipų proveniencijos. The Culture of the Book in Lithuania and the Provenance of Post-Incunabula. Iš: Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai. Sudarytojai Nojus Feigelmanas, Irena Daugirdaitė, Petras Račius. Vilnius: Literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 17–32; 49–68. ISBN 9955-475-46-3.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Stanislovo Čerskio kelionė po Vakarų Europą 1819–1821 metais. Kultūrologija, t. 10, 2003. p. 198–214.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bibliofilo Jono Krizostomo Gintilos biblioteka: pobūdis ir komplektavimo šaltiniai. Knygotyra, 2002, t. 38, p. 190–213.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Ignoto Domeikos lektūra pijorų knygos kultūros kontekste. Iš: Ignotas Domeika 1802–1889: gyvenimas, darbai, indėlis į mokslą. Sudarė Algimantas Grigelis. Vilnius: Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, 2002, p. 254–274. ISBN 9986-711-56-8.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Asmeninė Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus biblioteka. Informacijos mokslai, 2002, t. 20, p. 106–111.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Skriptorius ir raštinių kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilniaus dailės akademijos darbai, 2002, t. 24, p. 25–50.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Jonas Krizostomas Gintila: keli Žemaičių bibliofilo portreto bruožai. Iš: Alsėdžiai. Žemaičių praeitis. Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 2002, t. 10, p. 233–244. ISBN 9986-571-63-4.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Motiejus Valančius XIX a. knygos kultūroje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2002, t. 20, p. 49–71.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Dingusio knygų pasaulio ženklai. Knygų aidai, 2002, nr. 1, p. 9–15.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Dydaktyka ksztalcenia archiwistów na Litwie w ostatnich trzech latach: studia na Uniwersytecie Wileńskim. In: Archiwistyka na studiach historycznych. Pod red. Wandy Krystyny Roman. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. p. 30–39 (bendraautorė  J. Zinkevičienė).
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bibliotekos. Mokyklos. Skaitymas. Iš: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai. Sud.: Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila. Vilnius: Aidai, 2001. p. 94–108; 378–396; 655–673. ISBN 9955-445-26-2.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Štrichas informacijos įstaigų Lietuvoje genezei : bibliotekos gimimas. Informacijos mokslai, 2000, t. 15, p. 28–43.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Žemaičių Kalvarijos dominikonų bibliotekos autoriai ir knygos 1820 metais. Knygotyra, 2000, t. 36, p. 290–309.

Kiti moksliniai straipsniai

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Įvadas // Bibliotheca Lituana: Genealogija ir lokalinė istorija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2019, t. 6, p. 9–13. ISSN 2424-3477. eISSN 2424-4422. DOI: 10.15388/BiblLita.2018.VI.1. 
 • BŪDA, Vincas; PACEVIČIUS, Arvydas. Mykolas Girdvainis ir jo autobiografija. Mykolas Girdvainis (1841–1925). Autobiografija / parengė Vincas Būda, Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 11–52. ISBN 9786094599682.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Dokumentinis paveldas: įmanoma UNESCO misija. Skiepyti taikos idėją žmonių sąmonėje…Vilnius: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2016. p. 91–97. ISBN 978-9955-718-08-6.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. In memoriam: Vytautas Berenis (1963 09 12–2013 12 27). Lietuvos istorijos metraštis. 2013 metai. T. 2. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, p. 237–242.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; PETRAUSKAS, Rimvydas. Kirilikos leidiniai senojoje Lietuvoje. Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija 1525–1839. Katalogas. Sud. Ina Kažuro. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 5–46.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Blogi vienos geros bibliotekos skaitytojai Vilniuje prieš 100 metų: Subjektyvioji Vilniaus viešosios bibliotekos Dienoraščio versija. Bibliografija 2010–2011. Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2012, p. 80‒83. ISBN 978-609-405-071-8.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Kanonickie marginalia i prowenienje w zbiorach bibliotecznych Litwy. In: Przemijanie i trwanie : kanonicy regularni laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 600-lecia fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie : [12–13 maj 2005]. Pod red. Kazimierza Łataka i Ireny Makarczyk. Kraków, 2009, p. 403–410.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Senosios regulos karmelitų prie Šv. Jurgio bažnyčios buvusio vienuolyno biblioteka: sovietmečio „spaudos archyvo“ šmėkla ar knygos kultūros faktas. Iš: Bibliografija 2005–2006. Vilnius : Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 2007, p. 138–146.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Rusiškosios Apšvietos perlas Lietuvoje (nepavykęs knygos kultūros desantas iš Rusijos). Naujasis Židinys-Aidai, 2004, nr. 6, p. 275–276.             

 Knygos

 • PACEVIČIUS, Arvydas (sud.); BŪDA, Vincas (sud.). Mykolas Girdvainis (1841–1925). Autobiografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, 128 p. ISBN 978-609-459-968-2.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; ASTRAUSKIENĖ, Genovaitė. Bibliotheca Lituana V: Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste. / Sud. Arvydas Pacevičius, Genovaitė Astrauskienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bibliotheca Lituana IV: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas. / Sud. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Akademinė leidyba, 2017.
 • LAUŽIKAS, Rimvydas; ČEPRACKAS, Liutauras; DUMANOWSKI, Jarosław; PACEVIČIUS, Arvydas. Oginskių dvaro virtuvėje. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. 127 p. ISBN 978-9955-33-690-7.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; SPERSKIENĖ, Rasa. Bibliotheca Lituana I: Bibliologijos metraštis. / Sud. Arvydas Pacevičius, Rasa Sperskienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; PETREIKIS, Tomas; ASTRAUSKIENĖ, Genovaitė. Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas. Straipsnių rinkinys. Sud. Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius, Tomas Petreikis. Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015, p. 158.
 • Bibliotheca Lituana III: Sugrąžinta praeitis / Sud. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 255. ISBN 978-609-459-498-4.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis, 1910–1911 / Sud. A. Pacevičius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,  2014, p. 178. ISBN 978-609-459-462-5.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Butlerio kelionės į Italiją ir Vokietiją 1779–1780 metais dienoraštis / Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Torunės M. Koperniko universiteto Istorijos ir Archyvistikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka; sud. Arvydas Pacevičius; parengė Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Agnieszka Rosa. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 577. ISBN 978-609-459-225-6.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Juozapo Jurgio Hilzeno 1752–1754 metų kelionės dienoraštis = Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena w lat 1752–1754. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Vilniaus universiteto biblioteka, Torunės M. Koperniko universiteto Istorijos ir archyvistikos institutas. Sud. Arvydas Pacevičius, parengė Joanna Orzeł, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 540. ISBN 978-609-459-238-6.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje. Straipsnių rinkinys / Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Torunės M. Koperniko universiteto Istorijos ir Archyvistikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka; sud. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 508. ISBN 978-609-459-198-3.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Juozapo Mykolo Karpio „Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams“ / Parengė Arvydas Pacevičius ir Vacys Vaivada. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 241. ISBN 978-609-459-152-5.
 • Bibliotheca Lituana II: Atminties institucijų rinkiniai / Sud. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 568. ISBN 978-609-459-014-6.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Pamirštoji mecenatystė : dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga, 1792–1832. Vilnius : UAB DABAexpo, 2010, p. 319. ISBN 978-9955-33-629-7.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007, spalio 4–5 d., Vilnius. Sudarė Arvydas Pacevičius, Zinaida Manžuch. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 288. ISBN 978-9955-33-314-2.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Gabrielis Naudé. Patarimai kuriančiam biblioteką. Sudarė Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 227. ISBN 978-9955-33-126-1.
 • BUTRIMAS, Adomas; MARKAUSKAITĖ, Neringa; VITĖNAS, Augustinas; PACEVIČIUS, Arvydas. Žemaičių Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys. Vilnius: Dailės akademija, 2003, p. 149–172. ISBN 9986-571-88-X.

Žodynai, enciklopediniai leidiniai

 • Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žodynas [Elektroninis optinis diskas]. Vilnius: VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004 (0,6 aut. lanko).
 • Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2–17. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002–2010 (8 aut. lankai).

Kiti taikomieji mokslo darbai

 • Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos [Elektroninis optinis diskas]. Sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius: VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, 2009. ISBN 978-9955-33-375-3.
 • Žemaičių Kalvarijos mokykla 1803–1836 m. [Elektroninis optinis diskas]. Vilnius: VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, 2005. ISBN 9955-446-04-8.

Publikuoti mokslo veikalų vertimai

 • James J. O`Donnell. Virtuali biblioteka: praėjusio laiko idėja. Knygotyra, 2004, t. 43, p. 145–159 (vertimas iš anglų kalbos).
 • Ekslibriso istorinė kaita ir reikšmė knygotyrai ir bibliofilijai. Knygotyra, 2004, t. 42, p. 60–66 (vertimas iš lenkų kalbos).

Moksliniai projektai

Vadovavimas moksliniams projektams

 • 2012 m. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos sklaidos projektas „Vetera reducta: prof. Levo Vladimirovo 100-ųjų metinių renginiai ir tyrimų populiarinimas“, vadovas.
 • 2010–2013 m. LMT nacionalinės programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ mokslinių tyrimų projekto „Lietuvos egodokumentinis paveldas“ (akronimas LEGODOK), finansavimo sutarties ir registracijos nr. VAT-21/2010/LSS-160000-1157, iš Lietuvos mokslo tarybos gauta 599 900 Lt. parama, vadovas.
 • 2010–2011 m. Mokslinių tyrimų projekto „Bibliotheca Lituana: atminties institucijų rinkinių raida“ (akronimas BLAIR), finansavimo sutarties ir registracijos nr. LIT-2-52/LSS-160000-1195, iš Lietuvos mokslo tarybos gauta 130 000 Lt. parama, vadovas.
 • 2008 m. Lituanistikos mokslinių tyrimų projekto „Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacinės sistemos plėtra, sklaida ir prieiga“ (akronimas BARISPSP), registracijos nr. L-07024, sutarties su fondu nr. L–15/2008, iš LVMSF gauta 70 000 Lt. parama, vadovas.
 • 2007 m. Lituanistikos mokslinių tyrimų projekto „Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacinės sistemos plėtra, sklaida ir prieiga“ (akronimas BARISPSP), registracijos nr. L-07024, sutarties su fondu nr. L–15/2007, iš LVMSF gauta 40 000 Lt. parama, vadovas. 
 • 2006 m. Lituanistikos mokslinių tyrimų projekto „Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacinė sistema“ (akronimas BARIS), registracijos nr. C-46/2006, iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (LVMSF) gauta 25 000 Lt. parama, vadovas (projekto ataskaita).

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • 2012–2016 m. Projektas „Panaikintų XVIII ir XIX amžiais vienuolynų senosios Abiejų Tautų Respublikos ir Šlionsko žemėse kultūros paveldas:  likimas, reikšmė, inventorizacija“ („Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja“), Lenkijos Nacionalinė humanistikos plėtros programa (sutarties nr. 0073/FNiTP/H11/80/2011), dalyvis.
 • 2007–2008 m. Lituanistikos mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos krikšto įprasminimas ir refleksija: krikščionėjimo šaltinių kritika, sisteminimas, istoriografinis vaidmuo“, dalyvis.
 • 2006–2007 m. Projekto „Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas“ pagal BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“, koordinatorius (vadovas prof. M. P. Šaulauskas).

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Private libraries in early printed book collections“ mokslinio komiteto narys. (Vroclavas, Ossoliński national institute, 2019 m. birželio 18–19 d.).
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, organizacinio komiteto pirmininkas. (Panevėžys, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2019 m. gegužės 14 d.).
 • Tarpdalykinio seminaro „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos“ organizacinio komiteto narys. (Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, 2018 m. lapkričio 22 d.).
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV“, 2018 m. birželio 14–15 d., organizacinio komiteto narys ir programos komiteto pirmininkas.
 • Nacionalinės mokslinės konferencijos „XIX mokslinė konferencija „Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida“, organizacinio komiteto narys. (Panevėžys, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2018 m. kovo 22 d.).
 • Nacionalinės mokslinės konferencijos „Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste“ organizacinio komiteto pirmininkas. (Panevėžys, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2017 m. kovo 22 d.). 

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Genealogijos ir lokaliosios istorijos“ iki-konferencijos „Daugkartinių tapatumų iššūkiai. Daugiaetniškumas genealogijoje, kraštotyra ir regioninė atmintis, bibliotekų ir kitų išliekamosios atminties institucijų ryšiai ir iššūkiai“ , IFLA http://www.ifla.org/standing-committee/37
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III",  2016 m. birželio 9–10 d. organizacinio komiteto narys ir programos komiteto pirmininkas.
 • Nacionalinės mokslinės konferencijos „Biržiškos skaitymai 2015: Biblioteka kaip dalyvaujamoji institucija“ organizacinio komiteto pirmininkas (Birštonas, Birštono kurhauzas, 2015 m. gruodžio 2 d.).
 • Nacionalinės mokslinės konferencijos „Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas: nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių tinklų“ organizacinio komiteto pirmininkas (Panevėžys, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015 m. spalio 7 d.).
 • Nacionalinės mokslinės konferencijos „Biržiškos skaitymai 2014. Asmenybės raiška: nuo XVIII a. bibliotekininkų iki XXI a. tinklažmogių“ (Vilnius, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 2014 m. gruodžio 2 d.).
 • Nacionalinės mokslinės konferencijos „Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: nuo Panevėžio iki Paryžiaus“ organizacinio komiteto pirmininkas (Panevėžys, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2014 m. spalio 15 d.).

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“ organizacinio komiteto narys (Vilnius, VU KF, 2014 birželio 19–20 d.).

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Egodokumentai. Istoriografinės tradicijos – tyrimų perspektyvos“ (Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze) organizacinio komiteto narys (Torunė, 2014 gegužės 15 d.).

 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida“ (Vilnius, 2012 m. lapkričio 15–16 d.) organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Tarptautinės mokslinės konferencijos „Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose“ (Vilnius, 2007 m. spalio 4–5 d.) organizacinio komiteto pirmininkas.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • Knygų serijos „Bibliotheca Lituana“ redaktorių kolegijos narys
 • Knygų serijos „Alma Mater Vilnensis“ redaktorių kolegijos narys
 • Knygų serijos „Fontes et studia historiae universitatis Vilnensis" redaktorių kolegijos narys
 • Mokslo darbų žurnalo „Archeion“ redaktorių kolegijos narys, http://www.ejournals.eu/Archeion/menu/1054/.
 • Mokslo darbų žurnalo Knygotyra redaktorių kolegijos narys
 • Mokslo darbų žurnalo Roczniki Biblioteczne redaktorių kolegijos narys
 • Mokslo darbų žurnalo Archiwa-Kancelarie-Zbiory mokslo darbų mokslinės tarybos narys
 • Knygų serijos „Lietuvos egodokumentinis paveldas“ redaktorių kolegijos narys

Mokslininkų rengimas

Parengti mokslininkai

 • Austės Valinčiūtės daktaro disertacijos „Visuomenės nuomonė ir internetinės naujienų žiniasklaidos reprezentacijos skiepų tema Lietuvoje” (apginta 2020 m. liepos 3 d.) vadovas.
 • Inetos Sibrian daktaro disertacijos „Metodologiniai skaitymo kultūros tyrimų aspektai: pedagoginė paradigma Lietuvos bibliotekininkystėje po 1918 m.“ (apginta 2009 m. gruodžio 18 d.) vadovas.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose

 • 2021 m. birželio 25 d. VU Komunikacijos fakulteto doktorantės Ingridos Kelpšienės disertacijos „Dalyvaujamasis paveldas: žmonių kultūros paveldo lietuviškų „Facebook“ bendruomenių daugybinių atvejų tyrimas“ gynimo tarybos narys.
 • 2021 m. kovo 30 d. VU Komunikacijos fakulteto doktoranto Valiaus Venckūno disertacijos „LDK paveldo dalybų naratyvai Lietuvos ir Baltarusijos politinėje komunikacijoje XXI a. pradžioje“ gynimo tarybos narys.
 • 2020 m. liepos 2 d. VU Komunikacijos fakulteto doktoranto Tomašo Božerockio disertacijos „Medijų ir atminties laikmenų komunikacinė reikšmė formuojant Armijos Krajovos kolektyvinę atmintį XX a. viduryje” gynimo tarybos pirmininkas. 
 • 2019 m. spalio 16 d. VU Filologijos fakulteto dokt. Veronikos Girininkaitės disertacijos „Kalbų ir kultūrų sąveika keliakalbio asmens idiolekte. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904–1910) gynimo tarybos pirmininkas.
 • 2019 m. birželio 27 d. VU Istorijos fakulteto dokt. Mildos Kvizikevičiūtės disertacijos „Vakarų Europa XVI a. antrosios pusės – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelionių raštijoje“ gynimo tarybos pirmininkas.
 • 2019 m. birželio 20 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Inos Kažuro disertacijos „Vilniaus bazilijonų vienuolyno spaustuvės veikla 1628–1839 m.“ gynimo tarybos narys.
 • 2019 m. birželio 13 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Tado Žižiūno disertacijos „Technologinis veiksnys paveldo tyrimuose: 3D vaizdo ir spektroskopijos taikymo metodologinis modelis“ gynimo tarybos pirmininkas.
 • 2016 m. gruodžio 9 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Kšištofo Tolkačevskio disertacijos „Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu“ gynimo tarybos pirmininkas.
 • 2016 m. sausio 27 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Lauros Juchnevič disertacijos „Bibliotekų vaidmenų kaita tinklaveikos visuomenėje: Lietuvos atvejis“ gynimo tarybos narys.
 • 2014 m. spalio 1 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Tomo Petreikio disertacijos  „Regioninės knygos kultūra: Žemaitijos 1905–1944 m. knygos pavyzdžiu“ gynimo tarybos narys.

 • 2013 m. gruodžio 20 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Saulės Jokūbauskienės disertacijos „Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje“ gynimo tarybos narys.
 • 2013 m. gruodžio 13 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Vinco Grigo disertacijos „Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo modelis besimokančioje visuomenėje“ gynimo tarybos pirmininkas.
 • 2013 m. gruodžio 13 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Simonos Petraitytės disertacijos „Lietuvos akademinių bibliotekų vaidmenų konstravimas (diskurso analizė)“ gynimo tarybos narys.
 • 2013 m. rugsėjo 12 d. Tomo Andriukonio disertacijos „Originalieji Antano Baranausko tekstai (1853–1863 m.) – rašymo istorija“ gynimo tarybos narys. 
 • 2013 m. vasario 15 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Ingos Liepaitės disertacijos „Lietuvos bibliofilijos būties ir idėjų raiška sovietmečiu“ oponentas. 
 • 2012 m. gruodžio 21 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Žyginto Būčio disertacijos „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“ gynimo tarybos pirmininkas.
 • 2012 m. gruodžio 20 d. Modesto Grigaliūno disertacijos „Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje 2011 m.“ gynimo tarybos narys.
 • 2012 m. gruodžio 21 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Jūratės Kuprienės disertacijos „Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms“ gynimo tarybos narys.
 • 2012 m. birželio 29 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Jolitos Rimavičienės disertacijos „Kultūrinės tapatybės konstravimas programiniuose lietuvių periodinės spaudos tekstuose“ gynimo tarybos narys.
 • 2011 m. gruodžio 23 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Jelenos Koniecznos disertacijos „Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas“ gynimo tarybos narys.
 • 2011 m. birželio 30 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Rimos Cicėnienės disertacijos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės)“ gynimo tarybos narys.
 • 2009 m. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Ugnės Rutkauskienės disertacijos „Viešųjų bibliotekų socialinis ir ekonominis poveikis vartotojams“ gynimo tarybos narys.
 • 2008 m. liepos 2 d. VU Komunikacijos fakulteto dokt. Žibutės Petrauskienės disertacijos „Elektroninių informacijos išteklių – licencijuojamų duomenų bazių – valdymas Lietuvos akademinėse bibliotekose“ gynimo tarybos narys.
 • 2006 m. lapkričio 30 d. Almos Braziūnienės disertacijos „Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis“ gynimo tarybos pirmininkas. 
 • 2006 m. lapkričio 7 d. Rasos Varsackytės disertacijos „Kauno miesto ir bažnyčios kultūrų sąveika XVI a. pabaigoje – XVIII a. pabaigoje“ gynimo tarybos narys. 
 • 2006 m. lapkričio 7 d. Ritos Urbaitytės disertacijos „Žiniasklaidos sistemos formavimasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. pirmojoje pusėje“ gynimo tarybos narys.
 • 2006 m. birželio 19 d. Rimvydo Laužiko disertacijos „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninėje erdvėje taikomasis modelis“ gynimo tarybos narys.

Mokslinių paskaitų organizavimas

 • Bibliotekininkystės istorija ir teorija
 • Biografistika
 • Dokumentinis (spaudos ir rankraštinis) paveldas tapatumo sklaidoje
 • Egodokumentika
 • Propagandos istorija ir teorija
 • Skaitymo istorija ir teorija

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programų studentams

 • Komunikacijos ir informacijos istorija (bibliotekininkystės istorija)
 • Lietuvos institucijų struktūra (XIII–XVIII a.)
 • Lietuvos institucijų struktūra (XIX–XX a.)
 • Paveldo rinkinių valdymas
 • Studijų įvadas
 • Skaitymo kultūra

Erasmus studijų programų studentams

 • Lietuvos egodokumentai Europos kontekste (angl. Egodocuments in the European Context)

Studijoms skirti leidiniai

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; GLOSIENĖ, Audronė; JANIŪNIENĖ, Erika; JANONIS, Osvaldas; JANUŠEVIČIENĖ, Rasa;  KRIVIENĖ, Irena; LYMANTAITĖ, Kristina; MACEVIČIŪTĖ, Elena; MARČINSKAITĖ, Dovilė; MANŽUCH, Zinaida; MOZŪRAITĖ, Vita;  PACEVIČIUS, Arvydas; PETRAUSKIENĖ, Žibutė; PETUCHOVAITĖ, Ramunė; PROKOPČIK, Marija; PUPELIENĖ,   Janina;  RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 700 p. ISBN 978-9955-33-496-5.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bibliotekos. Tipologija, organizacinė struktūra, komplektavimo strategijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 69 p. ISBN 9986-19-900-X.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto (1579–1832 m.) dokumentinis paveldas: išsklaidymo būdai, etapai, geografija. Tarptautinė konferencija „Išblaškytas dokumentinis paveldas – identifikavimas, prieinamumas, tyrimai, sklaida“, 2021 m. rugsėjo 21–22 d., Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, posėdžių salė Mindaugo g. 8, Vilnius, Lietuva, https://www.kf.vu.lt/dokumentai/programa_santraukos.pdf .
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Podróże zbiorów rękopisów w XVIII–XIX wieku: prypadek Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Tarptautinė konferencija "Littera Scripta Manet, Manuscripts in Libraries, Archives and Museums". Krokuva, Lenkija, 2020 m. lapkričio 19–20 d. 
 • PACEVIČIUS, Arvydas (kartu su V. Būda).  Autobiography of Mykolas Girdvainis as a Document of Scholarly Communication in Europe at the Turn of the 20th Century. Tarptautinė mokslinė konferencija The 29th Baltic Conference on the History of Science – Baltic Association of the History and Philosophy of Science. The Lithuanian Association of the History and Philosophy of Science, the Lithuanian Academy of Sciences and Vilnius University, Vilnius, Lithuania, 19–21 September 2019.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Kolekcje prywatne w zbiorach Uniwersytetu Wileńskiego – litewskie badania z ostatnich 20 lat [Private collections at Vilniaus University – 20 years of Lithuanian researches]. Tarptautinė mokslinė konferencija „Private libraries in early printed book collections“. Ossoliński national institute, Vroclavas, Lenkija, 2019 m. birželio 18–19 d. 
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Sarmatizmas: reiškinio samprata lietuvių bajoriškoje ir tautinėje tradicijoje. „III Lenkijos istorijos užsienio tyrėjų kongresas“. Krokuva, 2017 m. spalio 11–14 d. 
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Nuo įdomybių iki mokslo komunikacijos: bibliotekų kelionės ir apšvieta. Lietuvos atvejis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Bibliotekų kelionės. Nuo antikos iki modernių laikų“. Eutino valstybinė biblioteka, Vokietija, 2017 m. rugsėjo 28–30 d. 
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Protestantiškoji knygos kultūra senojoje Lietuvoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“. Klaipėda, 2017 m. rugsėjo 7–9 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas (su Vygintu Stanceliu). Lietuvos vienuolynų dokumentinio paveldo skaitmeninimas ir komunikacija: dabartinė situacija ir perspektyvos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vienuolynai ir skaitmeninė humanitarika. Lenkija, Jasna Góra (Częstochowa), 2017 m. rugsėjo 12–15 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Masonų knygos kultūros raiška XIX a. Lietuvoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“. Vilnius, 2015 m. rugsėjo 24–25 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vokiečiai ir naujoji „apšvieta“ 1792–1832 metais: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų-vokiečių kultūriniai ryšiai 16–19 a. Medijos – institucijos – veikėjai“ (Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert). Heidelbergas, Badeno-Viurtembergo Mokslų akademija, 2015 m. gegužės 3–8 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; BŪČYS, Žygintas. Masonų ložių bibliotekos Vilniuje XIX a. pradžioje: rekonstrukcijos mėginimas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulis kaip ložė. Laisvosios mūrininkijos dalyvavimas kultūroje seniau ir dabar“. Varšuva, Varšuvos universitetas ir Nacionalinis muziejus, 2015 m. sausio 9–10 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; KOWKIEL, Lilia. Eustachijus Tiškevičius ir knygos kultūra buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse. Tarptautinė mokslinė konferencijaEustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai: skirta 200-osioms E. Tiškevičiaus gimimo metinėms“. Vilnius, Biržai, 2014 m. balandžio 9–10 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Kultūros vertybių perkėlimas ir susigrąžinimas Lietuvoje: Levo Vladimirovo patirtys ir XXI a. pamokos (Removal and Repatriation of Cultural Values in Lithuania: Experiences of prof. L. Vladimirovas and 21st Century Lessons). Tarptautinė mokslinė konferencija „Kultūros vertybių perkėlimas karo sąlygomis ir skaitmeninė repatriacija bendroje Europos kultūros erdvėje“ (Removal of Cultural Values Under War Circumstances and Virtual Repatriation within the Common Cultural Area of Europe). Ryga, Latvijos Nacionalinė Biblioteka, 2014 m. balandžio 10 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentai kaip bibliotekų ir skaitymo istorijos šaltinis (Egodocuments as a Source for Research of the History of Reading and Libraries). Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Vilnius, VU KF, 2014 m. birželio 19–20 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Pažaislio kamaldulių vienuolyno biblioteka: raida, išsklaidymo keliai ir paveldas. Tarptautinė mokslinė konferencijaPažaislio vienuolyno 350 metų istorija“. Vilnius, Bažnytinio paveldo muziejus, 2014 m. lapkričio 3 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentų tyrimo projektas – LEGODOK (Litewski program badania egodokumentow – LEGODOK). Tarptautinė mokslinė konferencija „Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze“. Torunė, 2014 m. gegužės 15 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto dovana sudegusiai Åbo akademijos bibliotekai (1827–1829). Tarptautinė mokslinė konferencija „Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida“ Vilnius, 2012 m. lapkričio 15–16 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. „Lietuvos egodokumentinis paveldas“: su kokiomis problemomis žengiame į trečiuosius projekto metus? Tarptautinis mokslinis seminaras LEGODOK-2. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 25 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentinis Lietuvos paveldas. Projekto LEGODOK moksliniai potyriai (Egodocumental Heritage in Lithuania. Research experiences from project LEGODOK). Tarptautinė mokslinė konferencija „Nenuilstančių nesusipratimų šaltinis? Savęs ir „svetimųjų“ stebėsena lenkų ir vokiečių autobiografinėje raštijoje vėlyvaisiais viduramžiais ir naujaisiais laikais (XV–XVIII a.)“ (Eine Quelle ständiger Missverständnisse? Selbst- und Fremdwahrnehmungen im Spiegel des polnischen und deutschen autobiographischen Schrifttums im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.–18. Jh.). Vokietija, Viurcburgas, 2012 m. rugsėjo 17–18 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus mokslo bičiulių draugijos knygų rinkinys Lietuvos istorijos institute. Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis“. Skiriama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 100-mečiui. Vilnius, Lietuvos mokslų akademija, 2012 m. gegužės 3–4 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodocumental Heritage of Lithuania: New Trends for Research. 23rd Conference of the Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) ˜„The Global Baltics: the Next Twenty Years“. The University of Illinois at Chicago, April 26–28, 2012.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Lietuvos egodokumentinis paveldas: samprata ir tapsmas. Tarptautinė mokslinė knygotyros konferencija „Dokumentinio paveldo tapsmas ir komunikacija“. Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, 2011 m. lapkričio 24–25 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Juozapas Jurgis Hilzenas (1736–1820) ir jo dienoraštis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: tradicija ir dabartis“ (Freemasonry in the World and Lithuania the Tradition and the Present). Konferencija skirta seniausios lietuviškos laisvųjų mūrininkų ložės „Uolusis lietuvis“ 203-osioms įkūrimo metinėms. Vilnius, 2010 m. lapkričio 19–20 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Dokumentinio paveldo skaitmeninimas ir standartizacija Lietuvoje (Digitalizacija i standaryzacja dziedzictwa dokumentalnego na Litwie). Tarptautinė mokslinė konferencija „III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją”. Toruń, 17–18 listopada 2011 roku.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Juozapo Jurgio Hilzeno (1736–1786) dienoraštis Vilniaus universiteto bibliotekoje: kilmė, itinerariumas, naratyvas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos egodokumentinis paveldas Europoje: tyrimai, interpretacijos, sklaida. Vilniaus universitetas, Torunės N. Koperniko universitetas, Vilnius, 2011 m. rugsėjo 29–30 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Lietuvos egodokumentų tyrimų kryptys ir problemos: projekto Lietuvos egodokumentinis paveldas (LEGODOK) patirtys. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos egodokumentinis paveldas Europoje: tyrimai, interpretacijos, sklaida“. Vilniaus universitetas, Torunės N. Koperniko universitetas, Vilnius, 2011 m. rugsėjo 29–30 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentai virtualioje erdvėje: samprata, raida, valdymas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtis ir įžvalgos“, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, 2011 m. birželio 16–17 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Epigrafinio įrašo, proveniencijos ir marginalijos santykis. Tarptautinis mokslinis seminaras „Epigrafika arba Įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose: pranešimai, dialogai, kontaktai“. Vilnius, 2011 m. balandžio 19 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentai Lietuvoje ankstyvosios modernybės laikais: žvilgsnis aukštyn pirmuoju asmeniu (Egodocuments in Early Modern Lithuania: View of the First Person from Below). Tarptautinė mokslinė konferencija „Knygos kultūra iš apačios. 18-oji metinė SHARP konferencija“ (Book Culture from Below. The 18th Annual SHARP Conference). Helsinkis, 2010 m. rugpjūčio 17–20 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Blogi vienos geros bibliotekos skaitytojai Vilniuje prieš 100 metų: Subjektyvioji Vilniaus viešosios bibliotekos Dienoraščio versija (Bad Readers of a Good Library over 100 years ago in Vilnius: Subjective Version of the Vilnius Public Library Diary). Tarptautinis mokslinis seminaras „Gera knyga, gera biblioteka, geras skaitymas“ (Walking Seminar on the Good Book, the Good Library and Good Reading). Švedija, Simrishamn and Haväng, 2010 m. gegužės 17–19 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentai kaip raštija pirmuoju asmeniu: tyrimų padėtis ir kryptys Lietuvoje ir išeivijoje (Ego-documents as First-Person Writings: State of Art and Research in Lithuania and Diaspora). Tarptautinė mokslinė konferencija „Siekiant Baltijos šalių išeivijos istorijos prieigos“ (Accessing the History of the Baltic Diaspora : Baltic Heritage Network Conference). Tartu, 2009 m. liepos 7–10 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Aukojimas kultūrai ir mokslui ir laisvoji mūrininkija Lietuvoje XIX amžiuje: Vilniaus universiteto bibliotekos „Aukso knygos“ įrašų atvejis (1792–1832) (Ofiarność na rzecz kultury i nauki a wolnomularstwo na Litwie w XIX wieku: na podstawie wpisów „Księgi Złotej“ Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (1792–1832). Tarptautinė mokslinė konferencija „Karališkasis menas ir mūzos. Laisvoji mūrininkija ir jos idėja lenkų ir visuotinėje kultūroje“ (Sztuka królewska i muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze polskiej i powszechnej). Torunė, 2009 m. vasario 20–22 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentai Lietuvoje (Ego-documents in Lithuania). Europos mokslo fondo remiamas tarptautinis mokslinis seminaras „Egodokumetai Europos kontekste. Raštija pirmuoju asmeniu Europoje nuo Viduramžių pabaigos iki XX a. pradžios“ (Ego-documents in European Context. First-Person Writings in Europe from the End of the Middle Ages to the Beginning of the Twentieth Century). Bordo (Prancūzija), 2008 m. gegužės 21–25 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Skaitymo strategijos ir knygų graffiti tyrimai Lietuvoje (Reading Strategies and Book Graffiti Research in Lithuania). Tarptautinė mokslinė konferencija „Sąsajų tarp bibliotekų, knygos, skaitymo ir informacijos istorijos kūrimas“ (Making Connections Between Library, Book, Reading and Information History). Leeds Metropolitan universitetas (Didžioji Britanija), 2007 m. birželio 7–8 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacinė sistema (BARIS): plėtra, sklaida, prieiga (bendraautoris R. Laužikas). Tarptautinė mokslinė konferencija „Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika“. Vilnius, 2007 m. spalio 4–5 d. 
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Atminties vietos“ paribio bibliotekų istorijos tyrimuose (Nesvyžiaus Radvilų knygų rinkinių atvejis) (Miejsca pamięci  w badaniach nad dziejami bibliotek pogranicza : na przykładzie księgozbiorów Radziwiłłów w Nieświeżu). Tarptautinė mokslinė konferencija „Nesvyžiaus Radvilų rinkiniai. Rinkinių rekonstrukcijos tyrimų padėtis“ (Zbiory Radziwiłłów w Nieświeżu. Stan badań nad rekonstrukcją zbiorów). Varšuva, 2007 m. gruodžio 13–14 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacinė sistema (BARIS). Tarptautinė mokslinė konferencija „LDK skaitmena“. Vilnius, 2006 m. lapkričio 30 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Metodologinės knygotyros ir istorijos mokslų sankirtos Lietuvoje 1918–1944 metais. Tarptautinė mokslinė konferencija „Knygos mokslas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse nuo 1918 metų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos“. Vilnius-Kaunas: VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2006 m. rugsėjo 29–30 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Naujosios Vilniaus universiteto bibliotekos modelis 1803–1832 m.: Goettingeno įtaka (Model of the New University Library in Vilnius 1803–1832: Goettingen Impact). Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslinės bibliotekos proveržyje: Goettingenas ir bibliotekų raida Vokietijoje, Europoje ir JAV XVIII–XIX a.“ (Forshungsbibliothek im Aufbruch. Goettingen und die Bibliotheksentwicklung in Deutschland, Europa und den Vereinigen Staaten im 18. und 19. Jahrhundert). Goettingenas: Wolfenbuetteler Arbeitskreis fur Bibliotheks-Buch-Und Mediengeschichte, 2006 m. rugsėjo 21–22 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Represinė cenzūra Lietuvoje 1795–1864 m. (Repressive Censorship in Lithuania (1795–1864). Tarptautinė mokslinė konferencija „Nelegalioji spauda ir viešoji erdvė: lyginamoji ir transnacionalinė perspektyva“ (Underground Publishing and the Public Sphere: Comparative and Transnational Perspectives). Berlin, Social Science Research Center, 2006 m. liepos 27–29 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Skaitymo istorijos LDK vienuolijose tyrimų problemos ir perspektyvos (Problemy i perspektywy badań nad dziejami czytelnictwa w zakonach Wielkiego Księstwa Litewskiego). Tarptautinė mokslinė konferencija „Intelektualinė Vidurio ir Rytų Europos vienuolynų kultūra X–XXI amžiuje: Istoriniai vienuolynų knygų rinkiniai. Tyrimų padėtis ir perspektyvos“ (Kultura umysłowa zakonow Europy Środkowowshodniej X–XXI wiek. Historyczne księgozbiory klasztorne. Stan i perspektywy badań). Katowice, Biblioteka Śląska, 2006 gegužės 31 d. – birželio 3 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Kanauninkų marginalijos Lietuvos bibliotekų knygose (Kanonickie marginalia i proweniencje w zbiorach bibliotecznych Litwy). Tarptautinė mokslinė konferencija „Pažįstant paveldą“ (Hereditatem cognoscere. Kanonicy Regularni Laterańscy dawniej i dziś). Krokuva, 2005 m. gegužės 12–14 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Senųjų knygos nuosavybės ženklų tipologija. Tarptautinė mokslinė konferencija „Knygos nuosavybės ženklai kaip knygos kultūros paveldas“. Vilnius–Šiauliai, 2003 m. rugsėjo 18–19 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Ignoto Domeikos lektūra pijorų knygos kultūros kontekste. Tarptautinė mokslinė konferencija „Ignotas Domeika 1802–1889: gyvenimas, darbai ir indėlis į mokslą“. Vilnius, 2002 m. rugsėjo 10–12 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Archyvistų rengimo didaktika Lietuvoje per paskutinius trejus metus (Dydaktyka ksztalcenia archiwistów na Litwie w ostatnich trzech latach). Tarptautinė mokslinė konferencija „Archiwistyka na studiach historycznych. Problemy warsztatowo-dydaktyczne“. Piotrków Trybunalski, 2002 m. gegužės 13 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Protestantiškoji ir katalikiškoji knygos kultūra LDK: naujos tyrimų kryptys (Protestant and Catholic Book Culture in the Grand Duchy of Lithuania. New Trends of Research). Tarptautinė mokslinė konferencija „Books and Libraries in the Baltic sea region 1500–1800“. Talinas, 2002 m. balandžio 3–6 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Asmeninė Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus biblioteka. Tarptautinė mokslinė konferencija „Biblioteka yra visas pasaulis“, skirta prof. Levo Vladimirovo gimimo 90-osioms metinėms. Vilnius, 2002 m. sausio 31 d. – vasario 1 d.

Pranešimai nacionalinėse ir kitose mokslinėse konferencijose

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Kultūros paveldo klajonės ir Vilniaus universiteto bibliotekos nematomos kolekcijos. Vilniaus universiteto bibliotekos diena Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Rokiškis, 2019 m. rugsėjo 13 d. 
 • PACEVIČIUS, Arvydas. „Mokslo istorijos šaltinių tyrimai ir publikavimas: tarpsritinio bendradarbiavimo galimybės“ (kartu su akad. Vincu Būda). Tarpdalykinis seminaras „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos“, Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, 2018 m. lapkričio 22 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus jėzuitų noviciato biblioteka: raida ir paveldas. Mokslinis seminaras „(Ne)paskutinis jubiliejus: istorijos fragmentai ir ateities vizijos“. Lietuvos technikos biblioteka, Vilnius, 2017 m. spalio 25 d. 
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Mykolo Butlerio portretas iš jo kelionių po Italiją ir Vokietiją dienoraščio. Apskritojo stalo diskusija „Dvaras ir miestas – istorijos blyksniai“ Marijampolės kolegijoje. Marijampolė, Kvietiškis, Europos paveldo dienos, 2017 m. rugsėjo 16 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentikos tyrimai lokalinės istorijos kontekste. Nacionalinė mokslinė konferencija „Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste”. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Panevėžys, 2017 m. kovo 22 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Kraštotyra ir socialinė kultūrinė sklaida bibliotekoje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Biržiškos skaitymai 2015: Biblioteka kaip dalyvaujamoji institucija“. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Birštonas, 2015 m. gruodžio 2 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentų tyrimai: senos erdvės – nauji horizontai. Nacionalinė mokslinė konferencija „Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas: nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių tinklų“, Panevėžys, 2015 m. spalio 7 d.

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Juozapas Jaroševičius (1793–1860) V. Berenio moksliniame palikime. „Kultūros intarpai istorijoje: Vytautui Bereniui atminti“. Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015 m. kovo 6 d.

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto bibliotekininkų asmenybės ir kasdienybės atšvaitai XVIII ir XIX a. istorijos šaltiniuose. Nacionalinė mokslinė konferencija „Biržiškos skaitymai 2014. Asmenybės raiška: nuo XVIII a. bibliotekininkų iki XXI a. tinklažmogių“. Vilnius, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 2014 m. gruodžio 2 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Lietuva svetimšalių akimis: intymus pasakojimas ar propaganda? XV nacionalinė mokslinė konferencija „Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: nuo Panevėžio iki Paryžiaus“. Panevėžys, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2014 m. spalio 15 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto profesorių asmeninių bibliotekų likimai. Nacionalinė mokslinė konferencija ŽEMAIČIŲ KNYGA – 5. Plungė, 2014 m. lapkričio 8 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto bibliotekininkų asmenybės ir kasdienybės atšvaitai XVIII ir XIX a. istorijos šaltiniuose. Nacionalinė mokslinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai 2014. Asmenybės raiška skaitmeninėje erdvėje: nuo XVIII a. bibliotekininkų iki XXI a. tinklažmogių“. Vilnius, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 2014 m. gruodžio 2 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Lietuvos egodokumentinio paveldo tipologija ir tyrimai. XIII nacionalinė mokslinė konferencija „Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime“. Panevėžys, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2012 m. spalio 4 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentinio paveldo skaitmeninimas: projekto LEGODOK atvejis. Nacionalinė mokslinė konferencija „Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės“. Vilnius, 2011 m. gruodžio 13 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vaclovas Biržiška ir Bibliotheca Lituana. Nacionalinė mokslinė konferencija „Biržiškos skaitymai 2011: Bibliotekininkystės mokslas ir praktika: vakar ir šiandien“. Vilniaus universitetas, Lietuvos bibliotekininkų draugija. Vilnius, 2011 m. gruodžio 2 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Epigrafinio įrašo, proveniencijos ir marginalijos santykis. Nacionalinis mokslinis seminaras „Epigrafika arba Įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose: pranešimai, dialogai, kontaktai“. Vilnius, 2011 m. balandžio 19 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Dar kartą apie pirmąją viešąją biblioteką Lietuvoje: ties ištakomis. XX nacionalinė mokslinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai. Bibliotekininkystė ir informacijos mokslai: praktinė veikla, studijos ir moksliniai tyrimai“. Vilnius, 2009 m. gruodžio 2 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bibliotekos ir knyga senojoje Žemaitijoje: šaltiniai ir tyrinėjimai Vaclovo Biržiškos įžvalgų kontekste“. Nacionalinė mokslinė konferencija „Vaclovas Biržiška ir lietuviškos knygos istorija Žemaitijoje“. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009 m. gruodžio 10 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Ignoto Domeikos atsiminimai kitų Lietuvos ego-dokumentų kontekste. Knygos „Ignotas Domeika. Mano kelionės. Tremtinio atsiminimai“ II-ojo tomo pristatymas. Vilnius, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų salė, 2009 m. kovo 19 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Viešosios bibliotekos Lietuvoje XVIII–XX a. pradžioje.  Nacionalinė mokslinė konferencija „Biblioteka laiko tėkmėje“, skirta Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 70-ajam jubiliejui paminėti. Pakruojis, 2008 m. birželio 29 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Senųjų bibliotekų Žemaitijoje tyrinėjimai bibliofiliniu požiūriu. Nacionalinė mokslinė konferencija „Žemaičių knyga-4“. Plungė, 2008 m. lapkričio 7 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Aukštaitijos knygos istorijos ir kultūros muziejus – regioninio kultūros paveldo telkimo ir sklaidos centras. Konferencija „Knygos paveldas Panevėžio apskrities kultūros paveldo saugyklose“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2007 m. gegužės 18 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacinė sistema (BARIS). Nacionalinis mokslinis seminaras „Archyvai, bibliotekos, muziejai: bendradarbiavimo galimybės“. Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka,  2007 m. balandžio 26 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Mokslinė komunikacija Vilniaus universitete 1795–1832 m.: Bibliotekos vaidmuo ir komplektavimo strategijų kaita. Šešioliktoji mokslinė konferencija-seminaras „Vaclovo Biržiškos skaitymai“. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2006 m. gruodžio 7–8 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Šaltinių interpretacija skaitymo istorijos tyrinėjimuose. Nacionalinė mokslinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“. Vilnius, 2005 m. gruodžio 2 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Knygos kultūra LDK benediktinų vienuolynuose. Nacionalinė mokslinė konferencija „Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje 1405–2005“. Vilnius, 2005 m. spalio 27–28 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Istorinių komunikacijos ir informacijos mokslų disciplinų pynė XXI amžiuje: nuo modelio link modulių. Nacionalinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai: būklė ir raidos tendencijos“. Vilnius, 2005 m. spalio 14 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Pranciškonų knygos kultūros atspindžiai istoriniuose šaltiniuose. Nacionalinė mokslinė konferencija „Pranciškonai Lietuvos kultūroje“. Vilnius, 2005 m. spalio 1 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Knygos kultūra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės senosios formacijos vienuolynuose (Kultura książki w klasztorach miniszych Wielkiego Księstwa Litewskiego). Konferencija „Eremitų vienuolynai rytinėse senosios Žečpospolitos žemėse nuo XVI iki XX a. pradžios (Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku). Poznanė, 2005 m. rugsėjo 19–21 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Istorinė atmintis ir propaganda: sovietinis plakatas Lietuvoje 1940–1953 m. Pirmasis Lietuvos istorikų suvažiavimas. Vilnius, 2005 m. rugsėjo 15–17 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Rankraštinis paveldas ir istorinė atmintis. Nacionalinė mokslinė konferencija „Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje“. Panevėžys, 2005 m. balandžio 20 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto bibliotekos istorija: naujos tyrimų kryptys. Nacionalinė mokslinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“: tryliktasis seminaras Vilniaus universiteto 425 metų sukakčiai. Vilnius, 2003 m. gruodžio 2 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Žemaičių Kalvarijos dominikonų biblioteka. Nacionalinė mokslinė konferencija „Iš Žemaičių Kalvarijos ir jos apylinkių istorijos“. Žemaičių Kalvarija, 2003 m. liepos 25–26 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Troškūnų bernardinų vienuolyno biblioteka. Nacionalinė mokslinė konferencija „Troškūnai: praeitis, dabartis, ateitis“. Troškūnai, 2003 m. birželio 14 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bibliotekos Stanislovo Čerskio kelionės po Vakarų Europą korespondencijoje (1819–1820). Nacionalinė mokslinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“: dvyliktasis seminaras skirtas Bibliotekininkystės katedros 50-osioms metinėms. Vilnius, 2002 m. gruodžio 2 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Bibliotekos įvaizdis Lietuvos knygos muziejuje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Knygos muziejus: būklė ir raidos tendencijos“. Vilnius–Kaunas, 2002 m. rugsėjo 26–27 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės

 • Suomijos nacionalinė biblioteka (Suomija), 2015 m.
 • Rusijos nacionalinė biblioteka ir Valstybinis archyvas Sankt Peterburge (Rusija), 2013 m.
 • Tartu literatūros muziejus (Estija), 2009 m.
 • Rusijos nacionalinė biblioteka Sankt Peterburge (Rusija), 2008 m.
 • Bordo universitetas (Prancūzija), 2008 m.
 • Geteborgo universitetas (Švedija), 2006 m.
 • Upsalos universitetas (Švedija), 2005 m.
 • Berlyno universitetas (Vokietija), 2004 m.
 • Torunės universitetas (Lenkija), 2003 m., 2009 m.
 • Boras universitetinis koledžas (Švedija), 2003 m.
 • Krokuvos universitetas (Lenkija), 1993–1995 m., 2017 m.

Mokslo populiarinimas

Publikacijos

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Senųjų bibliotekų Žemaitijoje tyrinėjimai bibliofiliniu požiūriu: dominikono Kazimiero Kontrimo (1800–1865) atvejis. Žemaičių bibliofilas, 2020, gruodžio 26 (nr. 10), p. 16–17. 
 • LAUŽIKAS, Rimvydas; ČEPRACKAS, Liutauras; DUMANOWSKI, Jarosław; PACEVIČIUS, Arvydas. Oginskių dvaro virtuvėje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, p. 127. ISBN 978-9955-33-690-7.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto knygų rinkinys Suomijos nacionalinėje bibliotekoje. Tarp knygų, Nr. 3, 2015 m. kovo mėn., p. 14–19.
 • PACEVIČIUS, Arvydas; VYŠNIAUSKAS, Arūnas. Egodokumentų tyrėjų vizitas Lenkijoje. Universitas Vilnensis, 2014 m. birželis, nr. 3 (1724), p. 6.

 • PACEVIČIUS, Arvydas.  Kazimiero Kontrimo biblioteka, Žemaičių bibliofilas, 2014 m. lapkričio 8 d., nr. 6, p. 12–13.

 • PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentai: lobių skrynia, kuri pradeda atsiverti. Interviu ciklas su Gediminu Zemlicku // Mokslo Lietuva, 2013 m. vasario 7 d. nr. 3 (491); 2013 m. kovo 21 d. nr. 6 (494); 2013 m. gegužės 16 d. nr. 10 (498); 2013 m. liepos 4 d. nr. 13 (501); 2013 m. liepos 18 d. nr. 14 (502); 2013 m. rugsėjo 5 d. nr. 15 (503).
 • PACEVIČIUS, Arvydas; MISIŪNIENĖ, S. Sveikinimai vaikų literatūros puoselėtojai. Tarp knygų, 2006, nr. 7–8 (570–571), p. 35–36.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. „Auksiniai berniukai“ Žemaičių Kalvarijos mokykloje. Žemaičių saulutė, 2004 m. liep. 23, nr. 30 (448), p. 6.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Biblioteka informacijos pasaulyje be profesoriaus Levo Vladimirovo. Tarp knygų, 2002, nr. 3 (518), p. 2–6.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Senieji graffiti. Šiaurės Atėnai, 2002, vas. 9, nr. 6 (592), p. 4.

Internetiniai mokslo sklaidos šaltiniai

 • Internetinė svetainė, sukurta projekto LEGODOK (Lietuvos egodokumentinis paveldas) vykdymo metu: http://legodoc.lt/

Sklaida

Renginiai

 • Viešosios paskaitos apie Vilniaus knygos kultūros ir Vilniaus universiteto bibliotekos istorijos tyrimus (1. Книжная культура Вильна в конце 18-первой трети 19 века: методы и методология исследования; 2. История Библиотеки Виленского университета, 3. 1570-1832: открытия, проблемы, перспективы исследований, Baltarusijos valstybinis kultūros ir meno universitetas. Minskas, 2019 m. lapkričio 26–27 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Paskaita „Kokių kultūros turtų netekome: Vilniaus universiteto dokumentinis paveldas Suomijos nacionalinėje bibliotekoje“. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019 m. gegužės 7 d. 
 • PACEVIČIUS, Arvydas; PLEČKAITIS, Vytautas. Vieša paskaita „Masonai – laisvieji mūrininkai pasaulyje, Lietuvoje ir Šiauliuose. Jų įtaka ir veikla kuriant ir puoselėjant Lietuvos valstybę“. Šiauliai, 2019 m. kovo 22 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vieša paskaita „Trauminių patirčių liudijimai egodokumentuose“ atminties institucijų darbuotojų mokymuose apie traumines patirtis istorinėse vietose. Seminaras #NeverForget, VU KF, 2018 m. spalio 30 d.
 • PACEVIČIUS, Arvydas. Vieša paskaita Krokuvos universitete „Egodokumentai kaip senosios Lietuvos raštijos sudėtinė dalis“ (Egodokumenty jako część dziedzictwa piśmienniczego dawnej Litwy), 2017 m. lapkričio 9 d.
 • TV laidų ciklas „Įdomioji biblioteka: apie masonų knygas”, 2017 m. Vaizdo įrašas: < https://www.youtube.com/watch?v=aqdr0mo2REA>. 

 • Diskusija (kartu su doc. dr. Alma Braziūniene ir lekt. dr. Tomu Petreikiu) „Bibliofilija ir mecenatystė: istorijos atvartai“. Vilnius, Valdovų rūmai, 2017 m. balandžio 18 d.

 • Diskusija (kartu su Jurgita Ivanauskaite, Egle Radvile, Loreta Vaicekauskiene, Gyčiu Vaškeliu) „Nuo Gutenbergo iki Zuckerbergo: kaip naujosios technologijos keičia mūsų komunikaciją”.  Vilniaus knygų mugė, 2017 m. vasario 26 d. 

 • Pranešimas „Videniškiai – Atgailos kanauninkų knygos kultūros židinys“. Palaimintojo Mykolo Giedraičio dienos Videniškiuose. Videniškiai, Videniškių vienuolynas-muziejus, 2015 m. rugpjūčio 4 d.
 • Nacionalinės bibliotekos inkunabulų katalogo pristatymas ir diskusija „Senoji knyga ir jos kultūrinė aplinka“ (Alma Braziūnienė, Arvydas Pacevičius, Jolita Steponaitienė, Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė). Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. 2015 m. balandžio 29 d.
 • Apskritas stalas (dalyvavo Laimantas Jonušys, Stanislovas Juknevičius, Arvydas Pacevičius, Rita Repšienė, Almantas Samalavičius), nacionalinėje konferencijoje Lietuvos kultūros tyrimų institute „Kultūros intarpai istorijoje: Vytautui Bereniui atminti“. Vilnius, 2015 m. kovo 6 d.
 • Katalogo  „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inkunabulai“ pristatymas (Alma Braziūnienė, Arvydas Pacevičius, Andrius Surgailis, Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė). Vilniaus knygų mugės parodų ir kongresų centre Litexpo,  2015 m. vasario 19 d.
 • TV laidų ciklas „Diagnozė – bibliofilija“ 1: apie Žygimanto Augusto biblioteką, 2015 m. Vaizdo įrašas <https://www.youtube.com/watch?v=vX-IEJG0P8A>
 • TV laidų ciklas „Diagnozė – bibliofilija“ 2:  apie išskirtines didikų ir dvarininkų bibliotekas, 2015 m. Vaizdo įrašas <https://www.youtube.com/watch?v=98AWEAa_emM&feature=youtu.be>
 • Knygų „Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija: 1525–1839“ ir „Juozapo Jurgio Hilzeno 1752–1754 metų kelionės dienoraštis“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje, renginyje „Nuogos visos tautos be knygų“. Vilnius,  2014 m. vasario 20 d.
 • Paskaita „Kelionių vargai ir malonumai senojoje Lietuvos egodokumentikoje“. Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“, Vilnius, 2014 m. rugsėjo 18 d.
 • Paskaita Graffiti senųjų knygų paraštėse: kūrybinės iškrovos mėginant plunksną“. Vilnius, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014 m. lapkričio 19 d. Vaizdo įrašas <http://elibrary.mab.lt/handle/1/1766>

 • Paskaita ir seminaras „Regioninė atmintis ir paveldas“ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. 2014 m. spalio 9 d.

 • Paskaita ir seminaras „Regioninė atmintis ir paveldas“ Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 2014 m. lapkričio 11 d. <http://www.pavb.lt/lt/naujienos/2690-vyko-seminaras-biblioteku-specialistams-apie-pavelda-ir-regionine-atminti>

 • Prof. habil. dr. Domo Kauno knygos „Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos ir mokslo paminklas“ sutiktuvės. Vilnius, LMA, 2013 m. spalio 25 d. <http://lma.lt/files/LMA_zinios_2013_01_1.pdf>

Ekspertinė ir kita veikla

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos narys (2003–2007 m. ir nuo 2010 m.)
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Mokslo komisijos narys (nuo 2008 m.)
 • Vilniaus universiteto socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros komiteto narys
 • Vilniaus universiteto Senato narys (2010–2018 m.)
 • Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys (2008–2010 m.) 
 • Šiaurės, Baltijos šalių ir Rusijos Knygos, bibliotekų ir skaitymo istorijos tinklo (The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading) narys 
 • Baltijos šalių paveldo (Baltic Heritage Network, BaltHerNet) tinklo Lietuvos darbo grupės narys
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
 • Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas ir autorius 
 • Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ kūrimo darbo grupės vadovas, 2007–2008 m.  (nariai: Renata Bareikienė, Jūratė Jurevičienė, Rimvydas Laužikas, Vytautas Rubavičius, Bronė Stundžienė, Daiva Vaišnienė) 
 • Studijos „Siūlymai dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinių krypčių nustatymo“ bendraautoris. Studiją rengė prof. habil. dr. Arūno Lukoševičiaus vadovaujama ekspertų grupė: prof. habil. dr. Leonas Kadžiulis, prof. habil. dr. Egidijus Kėvelaitis, doc. dr. Arvydas Pacevičius, prof. habil. dr. Rimvydas Simutis. Iš: STUDIJOS, Leidinys Nr. 5. Vilnius: LMT, 2006.

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

2008 m. sukurtų dokumentinių filmų dalyvis-ekspertas

 • Vilniaus pranciškonų konventas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilniaus bernardinų konventas ir Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino bažnyčia. [Elektroninis optinis diskas]. Projekto vadovė Dalia Klajumienė; Filmo (Nr. 1, 2) kūrybinė grupė: Valdas Babaliauskas, Rūta Janonienė, Liutauras Kontrimas ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, VŠĮ „Ketvirta versija“, 2009. ISBN 978-9955-854-20-3.
 • Vilniaus jėzuitų kolegija [Elektroninis optinis diskas]. Projekto vadovė Dalia Klajumienė; Filmo (Nr. 6) kūrybinė grupė: Valdas Babaliauskas, Liudas Jovaiša, Liutauras Kontrimas ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, VŠĮ „Ketvirta versija“, 2009. ISBN 978-9955-854-59-3
 • Palėvenės dominikonų vienuolynas ir bažnyčia
 • Vilniaus trinitorių vienuolynai ir bažnyčios
 • Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia ir kt.

Visuomeninės organizacijos

 • Martyno Mažvydo bibliofilų klubo narys

Apdovanojimai

 • Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos „Už svarius mokslo darbus“ laureatas (2011)
 • Martyno Mažvydo premija „Už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui“ (2006)
 • Vilniaus universiteto rektoriaus padėka ir diplomas „Už reikšmingą mokslo rezultatų sklaidą“ (2006)
 • Telšių viešosios bibliotekos paskatinamoji premija (1997)
 • Elenos Ciplijauskienės fondo stipendija (1996)
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos