Prof. dr. Andrius Vaišnys

Andrius VaišnysTomo Gorbačo nuotr.Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro
profesorius

Komunikacijos fakultetas
Bernardinų g. 11, 3 kab.

Tel. (8 5) 219 3148
El. paštas 

Profesoriaus priėmimo valandos studentams skelbiamos:
Studijos → Studentams → Dėstytojų priėmimo valandos

 

El. paštas akademiniais ir mokslo klausimais:

Expert of the Polish-U.S. Fulbright Commission

Komunikacijos ir informacijos mokslų doktorantūros komiteto narys

Valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisijos narys (Kultūros ministro 2018-04-16 įsakymas ĮV-358)

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys (paskirtas Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. XIV-320, Respublikos Prezidento teikimu)

 

Andrius VaišnysTomo Gorbačo nuotr.Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro
profesorius

Komunikacijos fakultetas
Bernardinų g. 11, 3 kab.

Tel. (8 5) 219 3148
El. paštas 

Profesoriaus priėmimo valandos studentams skelbiamos:
Studijos → Studentams → Dėstytojų priėmimo valandos

 

El. paštas akademiniais ir mokslo klausimais:

Expert of the Polish-U.S. Fulbright Commission

Komunikacijos ir informacijos mokslų doktorantūros komiteto narys

Valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisijos narys (Kultūros ministro 2018-04-16 įsakymas ĮV-358)

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys (paskirtas Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. XIV-320, Respublikos Prezidento teikimu)

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Profesoriaus pareigos nuo 2014 m.
 • Docento pareigos 2005–2013 m.
 • Daktaro disertacija „Spaudos ir valstybės santykiai Lietuvoje 1918–1940“ apginta 2003 m.

Mokslo interesai ir projektai

 • Žurnalistikos istorija (kaitos procesas teoriniu ir praktiniu aspektais)
 • Informacinė politika (žiniasklaidos ir valstybės santykiai)
 • Politikos komunikacija (Parlamento veiksnys)
 • Parlamentarizmo raida ir problemos
 • Kultūros politika (lituanistikos veiksnys)

Projektai

 • Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektas P-LIP-19-35 „Lietuvos žiniasklaidos sistemos kaita 1986–1990“, vadovas (2019 sausis – 2019 lapkritis).
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas REP-15111 „Propagandinių technikų atpažinimo metodologijos sukūrimas ir taikymas“, dalyvis, (2015–2016); projekto vadovas (2016, lapkritis, projekto pabaiga).

Mokslinė produkcija

Mokslinės monografijos

 • Žurnalistikos potvynis: Lietuvos žiniasklaidos sistemos kaita 1986–1990. Vaga, 2020. 480 p., iliustr. ISBN 978-5-415-02583-1.
 • Gražinos Ručytės PIANISSIMO: branda ir sklaida antiformalistinio rojuko metais. Vaga, 2019. 238 p., iliustr.
 • Vieši Seimo ryšiai su visuomene. Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 388 p.: iliustr.
 • Spauda ir valstybė 1918–1940 : analizė istoriniu, teisiniu ir politiniu aspektu. Vilnius: Biznių mašinų kompanija, 1999. 263 p.

Skyriai mokslinėse monografijose

 • Buinauskas Darius, Garbačiauskaitė-Budrienė Monika, Jastramskis Mažvydas, Kasčiūnas Laurynas, Keršanskas Vytautas,  Kojala Linas, Legatas Šarūnas, VAIŠNYS Andrius. Rusijos propaganda: analizė, įvertinimas, rekomendacijos. Vilnius, 2017 (el. leid.). 284 p. (Vaišnys A. orig: p. p. 90–109, 109–119, 255–273; kitur –  mokslinis knygos redagavimas, papildymas ir patikslinimas).
 • Partija prieš / už žiniasklaidą, arba kai kurie politikos komunikacijos istoriniai ir aktualieji aspektai (p. 9–25). Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sud. Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. 224 p. iliustr.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • Lithuania’s demarcation of information from Poland’s Solidarity in 1980-1981. In: Studia Medioznawcze, 2021, t. 22, Nr. 2;
 • Transformation of Communist Media Content and Public Space According to the Discourse ‘39Pact: Exiting the “Labyrinth” as an Act of Communication. Informacijos mokslai, 2020, No.90.
 • Rusijos propagandos praktika daro įtaką teoriniam komunikacijos modeliui. Informacijos mokslai, 2016, nr. 76, p. 7–24;
 • Lituanistika – kultūros politikos dalis įstatymų leidėjo akiratyje. Lituanistika ir kultūros politika (2003–2013). Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014, p. 12–38;
 • The Parliament's Public Relations in Terms of Political Journalism. Journalism Research, 2013, No. 6, p. 63–89.
 • Paveldo komunikacija Seimo interjere: ženklų atrankos, kūrimo ir pateikimo problemos. Parlamento studijos, 2012, nr. 13, p. 96–119;
 • Parlamentinės valstybės informacijos politikos problema – „projektų visuomenės“ link. Parlamento studijos, 2012, nr. 12, p. 126–162;
 • Parlamento santykis su archyvu. Parlamento studijos, 2011, nr. 11, p. 47–61;
 • Dienoraščio žanras žurnalistinės kaitos dramose. Žurnalistikos tyrimai, 2010, nr. 3, p. 191–207;
 • 20 metų – paskui trečiąją jėgą. Parlamento studijos, 2010, nr. 9, p. 5–30;
 • Ir laivas plaukia (tarp praeities gyvų vaiduoklių). Lietuvos istorijos studijos, 2010, nr. 26, p. 171–177;
 • University journalism study programme in the context of higher education and science. Žurnalistikos tyrimai, 2009, nr. 2, p. 81–97;
 • CASUS BELLI problema Vinco Kudirkos publicistikoje. Knygotyra, 2009, t. 52, p. 126–135;
 • Apie perversmus ir „viršnacionalinę“ problemą? Parlamento studijos, 2009, nr. 8, p. 5–8;
 • Nusidavimai mūsų periodikos raidoje : draudimų diegimas, draudimų vengimas, draudimų tradicijos kūrimas. Žurnalistikos tyrimai, 2008, nr. 1, p. 64–80;
 • Aštuoneri metai lietuvių tautos sargyboje: dėl šviesos, tikėjimo ir kalbos. Tėvynės sargas. Redakciniai straipsniai, 2006, p. 5–29;
 • Iškilmingo posėdžio kalbų problematika ir prasmė. Parlamento studijos, 2006, nr. 7, p. 91–105;
 • Tikra problema dėl tariamų skandalų geltonosios literatūros puslapiuose. Parlamento studijos, 2005, nr. 5, p. 167–170;
 • Lietuva po Seimo rinkimų – svarstymai prieš metus ir po metų: apie ką kalbame ir ko siekiame? Parlamento studijos, 2005, nr. 4, p. 159–166;
 • Naujoji Lietuvos politikų karta ir istorinis politinės kultūros pamatas. Parlamento studijos, 2004, nr. 1, p. 69–79;
 • Draudimų filosofijos paveldas komunikacijos ir informacijos politikos raidoje. Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 11–17;
 • Konstitucijos projekto svarstymo atspindėjimas spaudoje. Mūsų konstitucionalizmo raida, 2003, p. 196–203;
 • The press and the state: special activities of polish journalists in Lithuania in the thirties of the XX c. Informacijos mokslai, 2003, t. 25, p. 119–126;
 • Spauda ir valstybė: informacinės politikos istoriniai aspektai. Informacijos mokslai, 2003, t. 24, p. 46–52.

Publikuoti tekstai

 • Paskutinės pastabos apie tylų kritiką. Žurnalistikos tyrimai. 2021, t. 14, p. 171-182.
 • Lyderystė sutarčių laužymo laikais. Parlamento studijos, 2016, nr. 21, p. 5–13;
 • Seimo pirmininko lyderystė: formalieji ir neformalieji aspektai. Parlamento studijos, 2013, nr. 15, p. 5–15;
 • Universiteto idėja Teisme, Seime ir Universitete, arba apie teisę be dialogo. Parlamento studijos, 2011, nr. 11, p. 5–18;
 • Parlamentinės kontrolės veiksnys informacinio mechanizmo aspektu. Parlamento studijos, 2011, nr. 10, p. 5–9;
 • Ar mes mokomės radikalizmo? Parlamento studijos, 2006, nr. 7, p. 5–8;
 • Respublikoje reikia moralių politikų? Parlamento studijos, 2006, nr. 6, p. 5–8;
 • Drąsiau, bet išsamiau tyrinėkime aktualijas. Parlamento studijos, 2005, nr. 4.

Žodynai, originalūs žinynai, žemėlapiai, enciklopediniai leidiniai

 • Lietuvos Respublikos IX Seimas 2004–2008 / sudarytojai Deimantas Jastramskis, Andrius Vaišnys. Vilnius : Valstybės žinios, 2005. 308 p.

Šaltiniotyros ir tekstologijos darbai

 • Naujosios Romuvos fotografija: įvaizdis, menas, reklama. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2008. 290 p.
 • Naujosios Romuvos fotografija: dokumentas, organizacija, žurnalistika. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2007. 316 p.
 • Tėvynės sargas. Redakciniai straipsniai. Sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius, 2006. 228 p., iliustr.

Standartai ir teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas DĖL 2014 METŲ PASKELBIMO KRISTIJONO DONELAIČIO METAIS IR KRISTIJONO DONELAIČIO 300-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO 2010–2014 METŲ PROGRAMOS METMENŲ 2010 m. birželio 3 d. Nr. XI-878 ir minėjimo programa.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Cenzūros slinktis ir forma, 2017 m. gegužės 4–5 d., Vilniaus universitetas Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III, 2016 m. birželio 9–10 d., Vilniaus universitetas Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II, 2014 m. birželio 19–20 d., Vilniaus universitetas Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Žiniasklaida ir žodžio laisvė. Kontroversijos ir visuomenės konfliktai, 2013 m. spalio 24–25 d., Vilniaus universitetas Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narys.
 • Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos, 2011 m. birželio 16–17 d., Vilniaus universitetas Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje, 2009 m. lapkričio 5 d., Vilniaus universitetas Komunikacijos  fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

Mokslininkų rengimas

Parengti mokslininkai

 • Valius Venckūnas. LDK paveldo dalybų naratyvai Lietuvos ir Baltarusijos politinėje komunikacijoje XXI a. pradžioje. Disertacija apginta 2021 m. kovo 30 d.
 • Mantas Bražiūnas. Žurnalistikos laukas okupuotoje Lietuvoje (1940–1944). Disertacija apginta 2017 m. birželio 27 d.
 • Džina Donauskaitė. Žiniasklaidos vaidmuo skurdo mažinimo politikoje: Lietuvos interneto dienraščių 2008 m. ekonominės krizės metu atvejis. Disertacija apginta 2015 m. vasario 2 d.
 • Aurelija Vernickaitė. Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai. Disertacija apginta 2014 m. rugsėjo 19 d.

Vadovavimas podoktoranto stažuotei

 • Dr. Manto Kvedaravičiaus podoktorantūros projektas "Invisible Crisis: Affective Regimes of Representation in the Eastern Ukrainian Conflict" (2017 gruodis – 2019 gruodis).

Vadovavimas doktorantams

 • Jurgita Tillenius. Radijo kaitos Lietuvoje kultūrinis ir edukacinis veiksniai. Studijos pradėtos 2011 m. spalio 1 d.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose

 • Ignas Kapleris. Skaitmeninių medijų raiška Lietuvos muziejų komunikacijoje. Disertacija apginta 2014 m. gruodžio 19 d.
 • Tatsiana Chulitskaya. Socialinio teisingumo naratyvai nedemokratinio režimo sąlygomis: Baltarusijos atvejo analizė. Disertacija apginta 2014 m. sausio 9 d.
 • Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė. Kultūrinės tapatybės konstravimas programiniuose lietuvių periodinės spaudos tekstuose. Disertacija apginta 2012 m. birželio 29 d.

Disertacijų oponavimas

 • Andrius Šuminas. Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų atvejis. Disertacija apginta 2011 m. gruodžio 22 d.

Darbas su doktorantais

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantas ir egzaminuotojas: pasirenkamasis dalykas „Žurnalistikos istorija“, 7 kreditai; pasirenkamasis dalykas „Žurnalistikos teorija“, 7 kreditai.  

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programos studentams

 • Politikos komunikacija
 • Žurnalistikos istorija ir įžvalgos
 • Žurnalistikos įvadas (dialogas apie sistemą ir principus)

Magistrantūros studijų programos studentams

 • Šiuolaikinės žurnalistikos diskursas

Studijoms skirti leidiniai

 • Lietuvos žurnalistikos istorija (metodinė priemonė): VU, 2004 ir VU, 2008.
 • Komunikacijos ir informacijos politika. Studijų programa. Vilniaus universitetas, 2005. 72 p.
 • Žurnalistikos studijų įvado programa. Vilniaus universitetas, 2002. 16 p.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse

 • The Transformation of the Communist Media Model: Journalism, Power and Values in the season of 1987/1988. The 2nd Riga Readings in Social Sciences: "Baltic Sea Region: One Hundred Years On". Latvijas universitate, November 22-23, 2018.
 • „Sovietų Sąjungos Komunistų partija (SSKP) ir permainos Vidurio ir Rytų Europoje. Žodžio laisvės transformacija 1987–1990“. Tarptautinė konferencija „The Left in Central and Eastern Europe towards the transformation 1989–1990“. Varšuvos universiteto Žurnalistikos institutas, 2015 m. gruodžio 2 d.
 • Construction of trust rating in mass media. Parliament case. Conference „Polityka w mediach / Policy in media“. Varšuvos kardinolo Stefano Vyšinskio universitetas, 2014-06-04/05. 
 • Parlamentary archive in the context of public relations. Archives and Democracies in Transition. Conference of the SPP/ICA,  Plenary Assembly. Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas, 2011 m. spalio 6 d.
 • Aktuali socialinių konfliktų problematika Vinco Kudirkos publicistikoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vinco Kudirkos veikla ir idėjos XX a.–XXI a. pr. Vidurio ir Rytų Europos kultūros sklaidoje“. Lietuvos mokslų akademija, 2008 m. lapkričio 27 d.

Nacionalinėse

 • Partija prieš / už žiniasklaidą, arba kai kurie politinės komunikacijos istoriniai ir aktualieji aspektai. Mokslinė praktinė konferencija „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė". Lietuvos Respublikos Seimas, 2015 m. spalio 19 d.
 • Parlamento „reitingo“ ir „įvaizdžio“ problema Lietuvos žiniasklaidoje. Mokslinė konferencija „Turinio kokybės problema žiniasklaidoje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2012 m. spalio 24 d.
 • Žurnalistikos studijų programos ypatumai šiuolaikinėje žinių visuomenėje. Mokslinė konferencija „Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, 2009 m. lapkričio 5 d.
 • Naujoji Lietuvos politikų karta ir istorinis politinės kultūros pamatas. Konferencija „Parlamentarizmo idėja laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijoje“. Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. vasario 16 d.
 • Parlamento kritikos aspektai ir ideologija. Konferencija „1920–1922 metų parlamentinė patirtis: sprendimų politika, tikslai, aplinkybės“. Lietuvos Respublikos Seimas, 2000 m. gegužės 10 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • Vokietijos akademinių mainų tarnybos (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD) žurnalistikos seminaras  Vokietijos universitetų žurnalistikos mokyklose ir žiniasklaidos redakcijose: Bona, Diuseldorfas, Hamburgas, Berlynas – 2016 05 08 – 2016 08 14.
 • Bendradarbiavimo sutarčių aptarimas su  Varšuvos ir Varšuvos kardinolo Stefano Vyšinskio universitetais, 2012 m. gruodžio 12 d.
 • Dalyvavimas mokslinėse ir mokymo metodinėse konferencijose „Media a roc 1989“,  Varšuvos universiteto Žurnalistikos institutas, 2009 m. birželio 5 d.

Mokslo populiarinimas ir publicistika

Viešos paskaitos

 • Lituanistika yra politika. Dabar – Donelaitis. Niujorkas ir Čikaga,  2014 m. kovo 5–16 d.

Interviu spaudoje

Recenzijos ir kritika

Straipsniai

Paminėjimas, citavimas

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

 • 1988–1989 – „Universiteto žurnalisto“ laikraščio redaktorius
 • Nuo 1989 – Istorijos fakulteto Spaudos žurnalistikos katedros, nuo 1991 – KF Žurnalistikos instituto asistentas, lektorius, docentas
 • 2006–2008 – Žurnalistikos instituto direktorius (ataskaita)
 • Žurnalistikos magistrantūros studijų programos komiteto pirmininkas (2006–2008)
 • Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto pirmininkas (nuo 2012-09-01 – 2014-06-30)

Kūrybiniai darbai (projektai)

 • Autoriniai renginių scenarijai:
  • 2017 m. – „Keturių sakinių viršukalnė“, renginys 100-mečio Valstybės kūrėjams – Vilniaus konferencijos dalyviams ir Lietuvos Tarybai pagerbti. Dialogai iš protokolų ir kitų dokumentų. Rež. Vytenis Pauliukaitis (Valdovų rūmai, 2017-12-01).
  • 2016 m. – „...jeigu ne Tėvynė, iš kurios gavote vardą?..“ Politinės istorijos spektaklis dedikuotas Petrui SKARGAI – pamokslininkui, Universiteto rektoriui, valdovų patarėjui paminėti. Rež. Vytenis Pauliukaitis (Valdovų rūmuose).
  • 2015 m. – „Proteggere le nostre frontiere“, arba Pasisveikinimas su Tėvyne", skirtas Mykolo Kleopo Oginskio metams, rež. Vytenis Pauliukaitis (Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje).
  • 2013 m. „Vivat Republica!“, skirta Lietuvos Seimo institucijos 500-osioms metinėms paminėti (Lietuvos nacionalinė filharmonija), rež. Vytenis Pauliukaitis. Vaižganto monologas (Andrius Vaišnys).
  • 2011 m. „Muziejų metus atverkime!“, skirta Seimo nutarimu paskelbtiems Muziejų metams pasitikti ir Dionizo Poškos Baublių 200 metų sukakčiai paminėti (Vilniaus Kongresų rūmuose), rež. Vytenis Pauliukaitis.
  • 2010 m. „Gyvenimo gramatika – tarp skausmų į laisvę“, skirta Jono Jablonskio 150-mečiui paminėti (Vilniaus Kongresų rūmuose), rež. Vytenis Pauliukaitis.
  • 2009 m. „Kalba Mažoji Lietuva“, skirta Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimo programai (2010–2014) pateikti (Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje), rež. Vytenis Pauliukaitis.
  • 2008 m. „Lietuva mano“, Vinco Kudirkos 150-mečiui paminėti (Nacionaliniame operos ir baleto teatre), rež. Vytenis Pauliukaitis.
  • 2007 m. „Gyvybės medis“, Felicijos Bortkevičienės atminimui (Kongresų rūmuose), rež. Vytenis Pauliukaitis.
 • Libreto autorius: 
 • Scenarijaus bendraautorius:
  • 2009 m. „Pasijutau lietuviu esąs. Dr. V. Kudirka“. Dokumentinis filmas.
  • 2005 m. „Į amžiaus Seimą“, Didžiojo Vilniaus Seimo 100-mečiui (Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje), rež. ir scenarijaus aut. Romas Lileikis, scenarijaus bendraaut. Andrius Vaišnys.

Studentų parengtos publikacijos, vadovaujant A. Vaišniui:

 • Audrius Dabrovolskas „Mokomojo žurnalistikos laikraščio įkūrimo, leidybos ir funkcijų ypatumai“. Žurnalistikos tyrimai, 2012, p. 237–265.
 • Agnė Grinevičiūtė „Representation of President Valdas Adamkus in the US and UK press (1998–2012). Journalism research, 2011, p. 133–165.
 • Ramunė Rubinaitė „Lietuvos įvykiai „The Times“ laikraštyje: politinės ir paveldo komunikacijos ryšys“. Žurnalistikos tyrimai, 2010, p. 143–174.

Grožinė literatūra

Visuomeninė kultūros politikos veikla

2003 m. sausio mėn. 28 d. – 2016 m. gruodžio mėn. 21 d. buvo Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys-ekspertas, komisijos sekretorius (2003-01-28, Seimo nutarimas Nr. IX-1338; 2004-11-11, nutarimas Nr. IX-2573, 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1297, 2015 m. lapkričio 12 d. Nr. XII-2016).
Įgyvendintos idėjos. Komisijos veiklų (2003–2013 m. įgyvendintų programų) ATASKAITA.

Vilniaus universiteto Kultūros centro Plėtros tarybos pirmininkas (nuo 2014-05-26 iki 2018-03-18)

Vilniaus universiteto leidyklos VšĮ „Akademinė leidyba“ kuratorius (Rektoriaus įsakymu nuo 2013 iki 2017)

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo tarybos pirmininkas (nuo 2011-05-19 iki 2017)

Kita informacija

 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Meno sektorinio profesinio komiteto narys
 • Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sekretorius (www.lituanistika.lt) – buv. Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija (2003–2004)
 • Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuoto konkurso „EuroMedija 2009“ vertinimo komisijos narys
 • Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjas (2003–2006) vedėjas
 • Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Seimo spaudos tarnybos (1997–2003) vadovas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos