Doc. dr. Andrius Šuminas

ŠuminasSkaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros
docentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6105

El. paštas  

 

ŠuminasSkaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros
docentas, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6105

El. paštas  

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų atvejis“ apginta 2011 m.  Disertacijos santrauka 

Nuo 2015 m. docentas.

Dėstomi dalykai

 • Politinė komunikacija
 • Politinės komunikacijos teorija
 • Verslo komunikacija socialinėse medijose
 • Kultūros komunikacija socialinėse medijose
 • Socialinės medijos leidyboje
 • Šiuolaikinis žiniasklaidos diskursas

Mokslo interesai

 • Politinė komunikacija
 • Rinkiminių kampanijų komunikacija
 • Naujienų ir informacijos šaltiniai
 • Socialinės medijos
 • Interaktyvi tinklaveika
 • Verslo komunikacija socialinėse medijose  
 • Žiniasklaidos transformacija
 • Leidybos komunikacija

Mokslinė produkcija

Moksliniai straipsniai Thomson Reuters Web of Science referuojamuose leidiniuose:

 • LEVRATTO, Valeria; ŠUMINAS, Andrius; SCHILHAB, Theresa; ESBENSEN, Gertrud. Smartphones: reading habits and overuse. A qualitative study in Denmark, Lithuania and Spain. Educación XX1. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. ISSN 1139-613X. eISSN 2174-5374. 2021, vol. 24, no. 2, p. 167-188. DOI: 10.5944/educxx1.28321.
 • ŠUMINAS, Andrius; JASTRAMSKIS, Deimantas. The importance of media literacy education: How Lithuanian students evaluate online news content credibility // Central European journal of communication. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 1899-5101. 2020, t. 13, Nr. 2(26), spec. issue, p. 230–248. DOI: 10.19195/1899-5101.13.2(26).5.
 • MIERZECKA, Anna; ŠUMINAS, Andrius. Academic library website functions in the context of users' information needs. Journal of librarianship and information science. London: Sage Publications Ltd. 2018, vol. 50, no 2, p. 157–167. ISSN 0961-0006. eISSN 1741-6477. DOI: 10.1177/0961000616664401.
 • GUDINAVIČIUS, Arūnas; ŠUMINAS, Andrius. Choosing a book by its cover: analysis of a reader’s choice. Journal of documentation. Cambridge: Emerald Group Publishing Ltd., 2018, vol. 74, no 2, p. 430-446. ISSN 0022-0418. DOI: 10.1108/JD-09-2016-0111.
 • MIERZECKA, Anna; KISILOWSKA, Małgorzata; ŠUMINAS, Andrius. Researchers’ Expectations Regarding the Online Presence of Academic Libraries. College & Research Libraries, 2017, vol 78, no. 7, p. 934–951. Impact factor – 1.515.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; WILSON, T. D.; GUDINAVIČIUS, Arūnas; ŠUMINAS, Andrius. E-books in academic libraries: results of a survey carried out in Sweden and Lithuania. Information Research, 2017, vol. 22, no. 3, p. 1–17. ISSN 1368-1613. Impact factor – 0.574.
 • MIERZECKA, Anna; ŠUMINAS, Andrius (2016). Academic Library Website Functions in the Context of Users’ Information Needs. Journal of Librarianship and Information Science, 2016, p. 1–11. Impact factor – 1.239.
 • GUDINAVIČIUS, Arūnas; ŠUMINAS, Andrius; MACEVIČIŪTĖ, Elena. E-book publishing in Lithuania: publishers perspective. Information Research, 2015, vol. 20, no. 2. ISSN 1368-1613. Impact factor – 0.482.

Recenzuoti moksliniai straipsniai publikuoti tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, taip pat kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose leidiniuose:

 • ŠUMINAS, Andrius; KILIULYTĖ, Akvilė. Politinės komunikacijos profesionalizacija Lietuvoje: 2016 m. Seimo rinkimų kampanijos atvejo analizė = Professionalization of political communication in Lithuania: 2016 Lithuanian parliament election case study // Parlamento studijos. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896. eISSN 1822-749X. 2020, Nr. 28, p. 47–71. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr28/files/47-71.pdf>
 • ŠUMINAS, Andrius. 2019 m. Europos Parlamento rinkimų kampanija Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse = 2019 European Parliament election campaign in Lithuania and other European Union countries // Parlamento studijos. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896. eISSN 1822-749X. 2019, Nr. 27, p. 144–156. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr27/files/144-156.pdf>
 • ŠUMINAS, Andrius; GUDINAVIČIUS, Arūnas; ALEKSANDRAVIČIUS, Arnas. Skaitmeninės atskirties požymiai ir lygmenys: Lietuvos atvejo analizė. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 81, p. 7–17. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. DOI: 10.15388/Im.2018.0.11937.
 • MANŽUCH, Zinaida; GUDINAVIČIUS, Arūnas; ŠUMINAS, Andrius. Skaitmeninės atskirties mažinimo priemonės Lietuvoje: tikslai, auditorijos ir taikymo rezultatai. Viešoji politika ir administravimas. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. Mykolo Romerio universitetas. 2018, t. 17, nr. 1, p. 84-98. ISSN 1648-2603. eISSN 2029-2872. DOI: 10.5755/j01.ppaa.17.1.19789.
 • ŠUMINAS, Andrius; ALEKSANDRAVIČIUS, Arnas; GUDINAVIČIUS, Arūnas (2017). Negative Political Communication in Online Video Advertisements: Case Study of 2016 Lithuanian Parliamentary Election. Political Preferences, vol. 14, p. 47–62. p-ISSN 2450-873X, e-ISSN 2449-9064.
 • RAYCHEVA, Lilia; ŠUMINAS, Andrius (2017). A Negative Touch in Posters and Spots. Straipsnių rinkinys „Political Advertising in the 2014 European Parliament Elections“ (sudarytojai Christina Holtz-Bacha, Edoardo Novelli, Kevin Rafter), p. 81–96. ISBN 978-1-137-56980-6.
 • MIERZECKA, Anna; ŠUMINAS, Andrius. Cyfrowa przestrzeń jako narzędzie organizacji, udostępniania i promocji oferty bibliotek akademickich. Kultura Popularna, 2017, Nr. 1 (50), p. 50–73. DOI: 10.5604/01.3001.0010.0043.
 • ŠUMINAS, Andrius (2016). Socialinių medijų naudojimo galimybės žiniasklaidos veikloje. Skyrius monografijoje „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė“ (sudarytoja Jolanta Mažylė), p. 91–101.
 • ŠUMINAS, Andrius; GUDINAVIČIUS, Arūnas. Web Usability Evaluation Based On Eye Tracking: A Case Study Of Lithuanian National Museum Website. ZIN: Information Studies, 2015, vol. 53, no. 1 (105), p. 96–112. ISSN 0324-8194.
 • VAN MENSCH, Peter; ŠUMINAS, Andrius; GUDINAVIČIUS, Arūnas. User Perceptions of Museum Websites. Museologica Brunensia, 2015, vol. 4, no. 1, p. 4–7.  ISSN 1805-4722.
 • ŠUMINAS, Andrius; MIERZECKA, Anna. Political Information Sources For Young Citizens: A Case Study Of Lithuanian Youth Information Behavior. Informacijos mokslai, 2014, Nr. 70, p. 25–44. ISSN 1392-0561.
 • ŠUMINAS, Andrius. Lietuvos nacionalinių muziejų komunikacijos organizavimo ir vykdymo problematika. Informacijos mokslai, 2014, Nr. 69, p. 144–158. ISSN 1392-0561.
 • ŠUMINAS, Andrius. Parlamentarizmo mokslinių tyrimų dešimtmetis: 2004–2013 m. „Parlamento studijų“ ir pasaulinių tendencijų apžvalga.  Parlamento studijos, 2014, Nr. 16, p. 5–15. ISSN 1648-9896.
 • ŠUMINAS, Andrius. Lenkų tautinės mažumos problematika internetinėje Lietuvos žiniasklaidoje.  Agora: Politinių komunikacijų studijos, 2013, Nr. 2, p. 87–103. ISSN 2029-9923.
 • ŠUMINAS, Andrius; ALEKSANDRAVIČIUS, Arnas. Mobiliosios programėlės rinkiminėje komunikacijoje. Parlamento studijos, 2013, Nr. 15, p. 39–65. ISSN 1648-9896.
 • ŠUMINAS, Andrius; ARMONAITĖ, Veta. Socialinių medijų taikymas muziejų komunikacijoje: naujosios muziejininkystės aspektas. Lietuvos muziejai po 1990 metų, Serija Acta Museologica Lithuanica, 2013, t. 1, p. 300–333. ISSN 2351-5112.
 • ŠUMINAS, Andrius. Social Networking Websites in Electoral Campaigns: the Case of Lithuania. Cybercultures: Cultures in Cyberspace Communities, 2012, p. 71–89. ISBN 978-1-84888-154-9.
 • ŠUMINAS, Andrius. Tinklaraščiai kaip politinės komunikacijos įrankis: Lietuvos Respublikos Seimo narių atvejis. Parlamento studijos, 2012, Nr. 13, p. 75–95. ISSN 1648-9896.
 • ŠUMINAS, Andrius. Socialinės medijos rinkiminėje komunikacijoje: lygios galimybės ar skaitmeninė atskirtis? Agora: Politinių komunikacijų studijos, 2012, Nr. 1, p. 53–72. ISBN 978-609-427-040-6.
 • KOŽENIAUSKIENĖ, Regina; ŠUMINAS, Andrius. Seimo pirmininkų atsakomybės ir įsipareigojimų raiška Kovo 11-osios kalbose.  Parlamento studijos, 2012, Nr. 12, p. 51–84. ISSN 1648-9896.
 • ŠUMINAS, Andrius. Politikų komunikacija socialinėse medijose: kai politikai tampa draugais. Straipsnių rinkinys „Naujo politinio veikimo formos Lietuvoje“ (sudarytojas L. Bielinis), 2010, p. 97–117. ISBN 978-9955-33-601-3.
 • ŠUMINAS, Andrius. Politicians in Social Media: New Forms of Communication. Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientists, 2010, Nr. 1 (26) priedas, p. 235–240. ISSN 1648-8776.
 • ŠUMINAS, Andrius; VERNICKAITĖ, Aurelija. Politinės komunikacijos praktinė problematika: Prezidentės D. Grybauskaitės retorikos ypatumai. Parlamento studijos, 2010, Nr. 9, p. 65–78. ISSN 1648-9896.
 • ŠUMINAS, Andrius. Politinė komunikacija socialinių tinklų svetainėse. Informacijos mokslai, 2009, Nr. 51, p. 24–36. ISSN 1392-0561.

Knygos:

 • GRIGAS, Vincas; ŠUMINAS, Andrius; GUDINAVIČIUS, Arūnas; GRIGALIŪNAS, Modestas. Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai Google karalystėje. Vilnius : Akademinė leidyba, 2016. 248 p. ISBN 978-9955-33-700-3. Įsigyti - knygos.ltvaga.ltaleidyba.lt.

Studijos ir tyrimų ataskaitos:

 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; GUDINAVIČIUS, Arūnas; ŠUMINAS, Andrius. Skaitmeninė leidyba Lietuvoje 2014 metais. Mokslinio tyrimo ataskaita. Vilnius : Leidykla TEV, 2014. 27 p. ISBN 978-609-433-228-9.

Recenzijos ir atsiliepimai:

 • ŠUMINAS, Andrius. Pozityvaus visuomenės įtikinimo ir savanorystės populiarinimo Lietuvoje studija. Atsiliepimas apie Modesto Grigaliūno disertaciją. Agora: Politinių komunikacijų studijos. 2013. Nr. 2. p. 145–147. ISSN 2029-9923.

Mokslininkų rengimas

Parengti mokslininkai

 • Arnas Aleksandravičius. „Politinė komunikacija internete kaip lėšų rinkimo būdas“. Disertacija apginta 2020 m. sausio 6 d.

Vadovavimas doktorantams

 • Justina Januškevičiūtė. „Socialinių medijų įtaka naujienų gavimo procesui“. Studijos pradėtos 2018 m.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose

 • Kristinos Jakutytės-Ancienės disertacijos „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“ gynimo tarybos narys Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties taryboje. 2017 m. gegužės 11 d.

Pranešimai konferencijose

Konferencijų pranešimai

 • Pranešimas ‘Unseen Lithuania’ – unseen book promotion campaign". Tarptautinė mokslinė konferencija "By the Book 6: Power Dynamics in Publishing". Villa Finaly, Florencija, Italija, 2019 m. birželio 26–27 d.
 • Pranešimas “Publishing Brand Extension Strategies: The Lithuanian Publisher's Perspective”. Tarptautinė mokslinė konferencija “5th International Conference On Publishing Trends And Contexts”. Zadaro universitetas, Kroatija. 2017 m. spalio 20–21 d.
 • Pranešimas “Trends and Contrasts in Book Cover Design” (kartu su Angus Phillips, Zoran Velagić ir Arūnu Gudinavičiumi). Tarptautinė mokslinė konferencija “Books and Screens and The Reading Brain”. Vilniaus universitetas, Lietuva. 2017 m. rugsėjo 27–29 d.
 • Pranešimas “Digital Reading for Reduction of Inequality” (kartu su Arūnu Gudinavičiumi). Tarptautinė mokslinė konferencija “Books and Screens and The Reading Brain”. Vilniaus universitetas, Lietuva. 2017 m. rugsėjo 27–29 d.
 • Pranešimas “Publishing brand extension possibilities: a case study from Lithuania of the children’s book brand Kakė Makė”. Tarptautinė mokslinė konferencija “BY THE BOOK 4 – Curation: A perspective on the book industry”. Florencija, Italija. 2017 m. birželio 21–23 d.
 • Pranešimas “Political Information Usage and Sources for Young Citizens: Comparison of Electoral and Non-Electoral Periods”. Tarptautinė mokslinė konferencija “APSA 2016 Political Communication Preconference”. Filadelfija, JAV. 2016 m. rugpjūčio 31 d.
 • Pranešimas “Branding and communication strategies in publishing business”. Tarptautinė mokslinė konferencija “By the Book 3: Building Audiences for the Book in an Age of Media Proliferation”. Florencija, Italija. 2016 m. birželio 23–24 d.
 • Pranešimas “Contemporary Book Publishing: Marketing Promotion And Publicity Strategies”. Tarptautinė mokslinė konferencija – ХII Международных книговедческих чтениях «Книжная культура Беларуси: взгляд через столетия». Baltarusijos nacionalinė biblioteka, Minskas, Baltarusija. 2016 m. balandžio 7–8 d.
 • Pranešimas “Browsing strategies in the online bookstores”. Tarptautinė mokslinė konferencija “3rd International Conference On Publishing Trends And Contexts”. Zadaro universitetas, Kroatija. 2015 m. lapkričio 19–20 d.
 • Pranešimas „Socialinių medijų naudojimas žiniasklaidos veikloje“. Mokslinė praktinė konferencija „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė". Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuva. 2015 m. spalio 19 d.
 • Pranešimas “The analysis of online bookshop consumer groups behavior differences” (kartu su Arūnu Gudinavičiumi). Tarptautinė mokslinė konferencija “The minority book: historical experiences and modern expressions in the global world”. Vilniaus universitetas, Lietuva. 2015 m. rugsėjo 24–25 d.
 • Pranešimas “Negativity in Political Communication: Case Study of 2014 European Parliament Election”. Tarptautinė mokslinė konferencija “Interaction of Media and Politics in the Baltic States”. Vilniaus universitetas, Lietuva. 2015 m. gegužės 7–8 d.
 • Pranešimas “Evaluating the Usability of Lithuanian National Museums Websites Using Eye-Tracking” (kartu su Arūnu Gudinavičiumi). Tarptautinė mokslinė konferencija “Methods and tools in the research of digital writing and its readers/users”. Vroclavas, Lenkija. 2014 m. gruodžio 3–5 d.
 • Pranešimas „Kultūros įstaigų komunikacijos organizavimo ir vykdymo problematika: Lietuvos nacionalinių muziejų atvejis“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos (SOCIN-2014)“. Mykolo Romerio universitetas, Lietuva. 2014 m. spalio 23 d.
 • Pranešimas „Jaunimo politinių naujienų gavimo įpročių kaita: kurie medijų kanalai šiandien svarbiausi?“ Mokslinė konferencija „Žiniasklaida ir žodžio laisvė: kontroversijos ir visuomenės konfliktai“. Vilniaus universitetas, Lietuva. 2013 m. spalio 24–25 d.
 • Pranešimas „Interaktyvių priemonių taikymo galimybės leidybos komunikacijoje“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Tradicinė  ir  skaitmeninė  leidyba  mažoje  šalyje:  patirtys  ir  perspektyvos“. Vilniaus universitetas, Lietuva. 2013 m. rugsėjo 26–27 d.
 • Pranešimas “Analysis of Political Information and News Sources: the Case of 18-26-year-old Young People”. Tarptautinė mokslinė konferencija “International Conference on Communication, Media, Technology and Design”. Famagusta, Šiaurės Kipras. 2013 m. gegužės 2–4 d.
 • Pranešimas “Political News Sources: Traditional Media Vs. New Media”. Tarptautinė mokslinė konferencija “Information Science In an Age of Change”. Varšuva, Lenkija. 2013 m. balandžio 15–16 d.
 • Pranešimas „Politikų tinklaraščiai Lietuvoje: situacijos analizė ir perspektyvos“. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“. Vilniaus universitetas, Lietuva. 2012 m. gruodžio 14 d.
 • Pranešimas “Blogs in Political Communication: the Case Study of the Members of Lithuanian Parliament“. Tarptautinė mokslinė konferencija “New Media and the Public Sphere”. Kopenhaga, Danija. 2012 m. lapkričio 8–9 d.
 • Pranešimas „Lietuvos – Lenkijos konflikto naratyvo konstravimas mūsų šalies internetinėje žiniasklaidoje“. Mokslinė–praktinė konferencija „Turinio kokybės problema žiniasklaidoje“. Vilniaus universitetas, Lietuva. 2012 m. spalio 24 d.
 • Pranešimas „Informacinis Lietuvos ir Lenkijos santykių nušvietimas“ (kartu su Karoliu Strumskiu). Seminaras-diskusija „Informaciniai karai: teorijos ir praktikos“. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva. 2012 m. spalio 5 d.
 • Pranešimas “Contemporary Business Communication in Social Media: An Analysis of the Objectives of Business Communication Messages”. Tarptautinė mokslinė konferencija “International Conference on Contemporary Marketing Issues”. Tesalonikai, Graikija. 2012 m. birželio 13–15 d.
 • Pranešimas “Social Media in the Electoral Communication: Factors Defining Politicians’ Use of Interactive Media”. Tarptautinė mokslinė konferencija “International Conference on Communication, Media, Technology and Design”. Stambulas, Turkija. 2012 m. gegužės 9–11 d.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose

 • Recenzuojamo mokslo darbų žurnalo „Parlamento studijos“ mokslinis redaktorius. Leidėjas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
 • Recenzuojamo mokslo darbų žurnalo „Journal of comperative politics” redakcinės kolegijos narys. Leidėjas: Liublianos universitetas.
 • Recenzuojamo mokslo darbų žurnalo „Agora: Politinių komunikacijų studijos“ redakcinės kolegijos narys. Leidėjas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Tarptautinė mokslinė konferencija "By the Book 6: Power Dynamics in Publishing". 2019 m. birželio 26–27 d., Florencija, Italija.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija "Books and Screens and The Reading Brain". 2017 m. rugsėjo 27–29 d. European Cooperation in Science and Technology (COST) Action “Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ)”, Network Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) ir Vilniaus universitetas.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija “Interaction of Media and Politics in the Baltic States”. 2015 m. gegužės 7–8 d. Vilniaus universitetas.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija “International conference 2014: Crisis in Film and Visual Media”. 2014 m. rugsėjo 19–20 d. Vilniaus universitetas.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“. 2014 m. birželio 19–20 d. Vilniaus universitetas.

Projektinė veikla

 Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Programos "Erasmus+" projektas "Media and Information Literacy&Innovative Teaching Methods Laboratory", 2017– 2020. 2017-1-LV01-KA203-035429. Projekto tyrėjas.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektas „Skaitmeninio skaitymo skatinimas kaip skaitmeninės atskirties mažinimo priemonė“ / "The Stimulation of Digital Reading as a Means of Reduction the Digital Divide" (SDR), 2017–2018. Projekto biudžetas – 105 509 eurai, sutarties Nr. GER-002/2017. Projekto vykdytojas.
 • Taikomųjų tyrimų projektas „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas“, 2016–2019. Projekto vykdytojai – Vilniaus universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu pagal partnerystės sutartį Nr. (1.11-04-2)-23-26 su Valstybine mokesčių inspekcija. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai, projekto vertė 2,763 mln. eurų. Projekto vykdytojas ir Skaidrios įmonės uždavinio kuratorius.
 • Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos finansuojama COST veikla IS1404 Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ), 2014–2018. Darbas WG3 ir WG4 grupėse.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslinis projektas „Lietuvos nacionalinių muziejų patrauklumo didinimo ir virtualių prieigų optimizavimo tyrimas“ (LitMus-Web), 2013–2014. Projekto koordinatorius ir vykdytojas. Projekto svetainė: litmusweb.kf.vu.lt.
 • Kultūros rėmimo fondo finansuotas prioritetinės veiklų rėmimo srities „Kultūros srities bendrieji tyrimai: meno, socialiniai, taikomieji, tarpdisciplininiai“ projektas „Lietuvos skaitmeninės leidybos situacijos tyrimas“, 2014. Projekto vykdytojas. Projekto svetainė: leidyba.kf.vu.lt.

Ekspertinė ir kita veikla

Ekspertinė veikla:

 • Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertas.
 • Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ekspertas.

Stažuotės:

 • Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Frankfurtas, Vokietija. Mokymų seminaras „Empirical Methods for Humanities Scholars“. 2016 m. rugsėjo 22–24 d.
 • Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Izraelis. Mokymų seminaras “Metacognition: Theory and Methodology in the service of E-Learning”. 2016 m. vasario 8–11 d.
 • Tobii Eytracking, Tobii Technology AB, Stokholmas, Švedija. Mokymų seminaras “Introduction to eye tracking”. 2014 m. kovo 10–11 d.
 • Aalto universitetas, Media Lab Helsinki, Suomija. 2013 m. kovo 11–15 d.
 • Vašingtono universitetas, Komunikacijos departamentas, Sietlas, JAV. 2011 m. sausio 16 d. – vasario 6 d.
 • Latvijos universitetas, Ryga, Latvija. Mokymų seminaras „Theories in Information Studies“. 2010 m. lapkričio 22–26 d.
 • Talino universitetas, Talinas, Estija. Mokymų seminaras „Theories, Methodologies and Research Methods in Information Studies“. 2009 m. lapkričio 23–27 d.

Viešos paskaitos:

 • Vieša paskaita Medijos ir informacija – kaip jas šiuolaikiniam žmogui suvaldyti(kartu su Vincu Grigu). Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 2017 m. spalio 4 d., Šiauliai.
 • Vieša paskaita „Šiuolaikinės medijos ir informacija“ (kartu su Vincu Grigu ir Arūnu Gudinavičiumi). Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija. 2016 m. lapkričio 24 d., Jonava.
 • Vieša paskaita „Šiuolaikinės medijos ir informacija“ (kartu su Modestu Grigaliūnu ir Arūnu Gudinavičiumi). Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija. 2016 m. lapkričio 17 d., Utena.
 • Vieša paskaita „Mes žinome, kur žiūri jūsų akys, arba kaip skaitysime rytoj?“ (kartu su Arūnu Gudinavičiumi). Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė 2015“. 2015 m. rugsėjo 18 d., Vilnius.
 • Vieša paskaita „Mes žinome, kur žiūri jūsų akys, arba kaip skaitysime rytoj?“ (kartu su Arūnu Gudinavičiumi). Studijos 2015. Tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda. Organizatoriai LITEXPO kartu su Švietimo ir mokslo ministerija. 2015 m. vasario 5 d., Vilnius.
 • Vieša paskaita „Informacijos karai socialiniuose tinkluose“. Informacijos dienos ‘12. 2012 m. gruodžio 4 d. Vilnius.
 • Vieša paskaita „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos tyrimai“. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga. 2012 m. sausio 18 d., Vilnius.
 • Vieša paskaita „Bulvarinės spaudos istorija“. Informacijos dienos ‘11. 2011 m. lapkričio 28 d., Vilnius.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos