Doc. dr. Andrius Gudauskas

Andrius GudauskasŽurnalistikos ir medijų tyrimų centro
docentas, daktaras

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto pirmininkas

 

Komunikacijos fakultetas
Maironio g. 7, 4 kab.

Tel. +37052193037
El. paštas

 

 

Andrius GudauskasŽurnalistikos ir medijų tyrimų centro
docentas, daktaras

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto pirmininkas

 

Komunikacijos fakultetas
Maironio g. 7, 4 kab.

Tel. +37052193037
El. paštas

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Žurnalisto diplomas (magistro laipsnis), 1995 m., Vilniaus universitetas. 

Filosofijos magistro laipsnis, 2000 m., Vilniaus pedagoginis universitetas.

Socialinių mokslų daktaro disertacija „Andriejaus Tarkovskio kinematografinis stilius. Kelias transcendencijos patirties link“ („Lo stile cinematografico di Andrej Tarkovskij. Una strada verso l’esperienza della trascendenza”) apginta 2008 m. Popiežiškajame Grigaliaus Universitete (Roma). Vadovas – prof. dr. Johannes Ehrat.

Mokslo interesai

 • Komunikacijos filosofija
 • Kino filmų teorijos
 • Medijos, religija ir kultūra
 • Audiovizualinės medijos

Mokslinė produkcija

Autoriniai darbai (leidiniai)

 • Lo stile cinematografico di Andrej Tarkovskij. Una strada verso l’esperienza della trascendenza. Estratto della Dissertazione per il Dottorato nella Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana, Roma 2009, nr. 5853. 164 p. 

Kolektyvinės monografijos skyrius

 • Seno ir naujo sankirta medijų tyrimų erdvėje. Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje (red. Žygintas Pečiulis). Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 53–71.

Moksliniai straipsniai

Tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų publikuota medžiaga

 • Chrześcijańka natura, realia i perspektywy komunikacji. Kościół a Europa. W dobie współczesnej. Sympozjum w 15-lecie Studium Teologii w Wilnie. Białystok – Wilno, 2010, p. 99–110. ISBN 978-83-61128-88-5.

Mokomoji metodinė priemonė

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV, 2018 m. birželio 14–15 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ir LR Kultūros ministerija, organizacinio komiteto narys.
 • Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III, 2016 m. birželio 9–10 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narys.
 • Krizė kine ir vizualinėse medijose. 2014 m. rugsėjo 19–20 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narys.
 • Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II, 2014 m. birželio 19–20 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narys.
 • Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos, 2011 m. birželio 16–17 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narys.
 • Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje, 2009 m. lapkričio 5 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos  fakultetas, organizacinio komiteto narys.

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programos studentams:

 • Mediologija
 • Vaizdo ir garso raiškos modulis
 • Komunikacijos etika

Magistrantūros studijų programos studentams:

 • Tinklaveikos medijos
 • Fotografijos ir kino estetika
 • Audiovizualinio naratyvo principai

Erasmus studijų programos studentams:

 • Lo stile cinematografico di A. Tarkovskij
 • La teoria del cinema moderno

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse

 • The Cinematographic Crystal as the Enunciation in the Modern Cinema. XLVII congresso dell'Associazione italiana di studi semiotici. Siena, Italija, 2019 m. spalio 25–27 d.
 • Collision between East and West as Representation of Crisis in Andrei Tarkovsky’s Film Nostalghia. International Conference “Crisis in film and visual media“. Vilnius University. Vilnius, 2014, September 19–20.
 • J. Keliuočio komunikacijos etikos paradigmos tinklaveikos visuomenei. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2014 m. birželio 19–20 d.
 • Naujųjų medijų subjektas iš kinematografinio mąstymo perspektyvos. Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2013 m. rugsėjo 26–27 d.
 • Juozo Keliuočio žurnalistikos teorija Henri Bergsono filosofijos perspektyvoje. Tarptautinė knygotyros konferencija „Mokslo kūrėjai“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių mokslų skyrius. Vilnius, 2012 m. spalio 27–28 d.
 • Krikščioniškoji komunikacijos prigimtis, realijos ir perspektyvos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Bažnyčia ir Europa šiuolaikiniame gyvenime“. Lenkų institutas. Vilnius, 2009 m. balandžio 24–25 d.

Nacionalinėse

 • Būties prezentavimo problematika Andrejaus Tarkovskio ir Šarūno Barto kinematografijoje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Karai ir taikos. Kultūros patirtys nuo Pirmojo pasaulinio karo iki Berlyno sienos griuvimo“. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija. Vilnius, 2014 m. lapkričio 19–20 d.
 • Seno ir naujo sankirta interneto eroje. Mokslinė – praktinė konferencija „Žiniasklaida ir žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse. Kaitos aspektas“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2011 m. lapkričio 23 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • Romos universitetas – LUMSA (Italija). Dėstymo vizitas (Erasmus), 2019 m. gegužės 4–11 d.
 • Romos Universitetas – LUMSA (Italija). Dėstymo vizitas (Erasmus), 2018 m. gegužė.
 • Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA  (Italija). Dėstymo vizitas (Erasmus), 2017 m. gegužė.
 • Università degli Studi di Teramo (Italija). Dėstymo vizitas (Erasmus), 2017 m. balandis.
 • Università Catolica del Sacro Cuore (Milanas – Brescia). Dėstymo vizitas (Erasmus), 2015 m. gegužė.
 • Università degli Studi di Teramo (Italija). Dėstymo vizitas (Erasmus), 2015 m. balandis. 

 • Paskaita Latvijos universiteto tarptautinėje mokymo programoje – Riga Summer School, 2014 m. rugpjūtis.

 • Romos Universitetas – LUMSA (Italija). Dėstymo vizitas (Erasmus), 2014 m. kovas.

 • Romos Universitetas – LUMSA (Italija). Dėstymo vizitas (Erasmus), 2013 m. balandis.

 • Romos Universitetas – LUMSA (Italija). Dėstymo vizitas (Erasmus), 2012 m. gegužė.

 • Tarptautinis socialinės komunikacijos seminaras – NetOne Workshop 2010: „In pursuit of dialogue“ – Castel Gandolfe (Italija), 2010 m. birželis.
 • Popiežiškasis Grigaliaus universitetas (Roma), Socialinių mokslų fakultetas, Tarpdisciplininis socialinės komunikacijos centras, 2001–2008.
 • Popiežiškasis Grigaliaus universitetas (Roma), Tarpdisciplininis socialinės komunikacijos centras, 1999 m. balandis–birželis.
 • Pranciškonų Steubenvillio universitetas (JAV), Kalbos ir katechetikos institutas (filialas Austrijoje), 1993–1994.

Mokslo populiarinimas

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose

 •  Nordplus Horizontal 2018 Media Literacy, Reuse and Heritage in Education. (2018 m. liepa – 2019 m. rugpjūtis).

Ekspertinė ir kita veikla

Ekspertizė ir rekomendacijos dėl religinių laidų LRT televizijų programose. LRT Taryba, 2014 m.

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) rengiamo konkurso „Geriausi magistro darbai 2012“ vertinimo komisijos narys.

Mokslinė ekspertinė analizė ir išvados dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos transliavimo licencijose vartojamų programų (laidų) žanrų sąvokų apibrėžčių. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, 2011 m.

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuoto konkurso „EuroMedija 2010“ vertinimo komisijos narys.

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

Viešos paskaitos Alfa.lt ir žurnalo IQ.The Economist organizuojamos moksleivių žurnalistų vasaros stovyklos metu. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto TV studija, 2018 m. liepos 2 ir 19 d. 

Dokumentinio filmo „Alfonsas Svarinskas” scenarijaus autorius. LRT televizija, 2017 m.

Įvadinė paskaita komunikacijos ir žurnalistikos tema Ateitininkų moksleivių vasaros akademijoje „Plačiai atmerktos akys“. Panevėžys, Berčiūnai, 2017-08-25.

Andrejaus Tarkovskio kino filmo „Nostalgija“ (Italija, Rusija) teksto vertimas. LRT televizija, 2017 m.

TV apybraiža: Tikėjimo riteris. Vyskupas Jonas Kauneckas. LRT televizija, 2016 m.

VU KF Tarybos narys;

VU KF Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto narys;

VU KF Analitinės žurnalistikos magistrantūros studijų programos komiteto narys;

VU KF Žurnalistikos (sesijinis tvarkaraštis) magistrantūros studijų programos komiteto narys;

VU KF Akademinės etikos komisijos narys (2015–2017);

Romos Universiteto (LUMSA) Humanitarinių mokslų departamento konferencijos „Andrejus Tarkovskis: humanistas krikščionis XX a. atmosferoje“ pranešėjas (2012-05-16); (PDF)

VU KF Studijų komisijos pirmininkas (2010–2015);

VU Studijų komiteto narys (2010–2014);

LRT laidos „Šventadienio mintys“ vienas iš autorių (2008–2011);

Katalikų radijo „Mažoji studija“ bendradarbis Romoje (2002–2003);

Lietuvos televizijos kultūros ir religinių laidų bei tiesioginių transliacijų redaktorius (1995–2001);

Dokumentinio filmo „Kelionė“ autorius. Filmas pasakoja apie lietuvių piligrimystę į Romą 2000-aisiais metais. Lietuvos televizija, 2000 m.

Filmo medžiaga išleista atskiru leidiniu „Mylėti artimą. Liudijimai apie kunigą Juozą Zdebskį pagal dokumentinio filmo video medžiagą“. Vilnius: Katalikų akademija, 1998. 304 p. ISBN 9986-04-084-1.

Dokumentinio filmo „Mylėti artimą“ bendraautoris. Lietuvos televizija, 1997 m.

Apdovanojimai

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) organizuojamo konkurso Pragiedruliai laureatas (2018 m.). Daugiau informacijos: http://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/37/209173/tarp-konkurso-pragiedruliai-laureatu-ir-lrt-laidu-kurejai.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2000-ųjų metų žymuo – LRT tūkstantmečio talentas.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos