Projekto apimtis (litais)  599 900 Lt. (2010-2013 m.)
Projekto vykdymo grupė

Dr. (HP) Arvydas Pacevičius,  VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto profesorius. Projekto vadovas.

Prof. habil. dr. Waldemar Chorążyczewski, Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas, Istorijos ir archyvistikos instituto direktoriaus pavaduotojas
Prof. dr. Šarūnas Liekis, Mykolo Romerio Universiteto Politikos mokslų katedros profesorius

Doc. dr. Julija Zinkevičienė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto docentė

Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba
Projekto tikslas

Strateginis  projekto tikslas – atlikus Lietuvos egodokumentinio (toliau – ED), t. y. raštijos pirmuoju asmeniu (atsiminimų, dienoraščių, laiškų, autobiografinių tekstų) paveldo inventorizaciją ir istorinės-genetinės sistematikos ir tipologijos tyrimus, atverti ED virtualioje erdvėje Europai ir pasauliui.

Projekto trumpas aprašymas

ED sudaro tik dalį dokumentinės raštijos paveldo, tarp kurios pastaruoju metu imta skirti dalykinę autobiografinę raštiją. Tačiau kryptingų, suvokiančių ED kaip kompleksinę visumą, tyrimų Lietuvoje trūksta. Mokslinių tyrimų metodologinį pagrindą sudarys J. Presserio ED konceptas, taip pat autobiografinės raštijos tyrinėtojų Vakarų Europoje  (W. Schulze, S. Roszak ir kt.) įžvalgos bei naujos tyrimų kryptys (R. Mordenti Italijoje, F. J. Ruggiu ir S. Mouysset Prancūzijoje, K. von Greyerz Šveicarijoje, C. Ulbricht Vokietijoje).

Tyrimuose bus naudojami dokumentų sisteminės ir turinio analizės, bibliografijos, lyginamosios istorijos ir archyvotyros, paleografijos, statistinės analizės ir kt. metodai, padėsiantys atskleisti ir apibūdinti ED kaip kompleksinę visumą ir unikalų reiškinį analizuojamos epochos kultūros ir socialinio gyvenimo kontekste. Svarbią tyrimų dalį užims ED kilmės (proveniencijos), kanceliarinės veiklos kultūros atspindžių ED klausimai, rašymo praktikos, regioniniai paleografijos savitumai, ED forma ir medžiaga (popierius, rašalas), ED proveniencijos ir marginalijos.

Taikomuosius tyrimus sudarys ED bibliografinės informacijos paieška, ED sąrašų ir teminės bibliografijos sudarymas ir skelbimas, archyvinio aprašo elementų tikslinimas, ED skaitmeninio dokumentavimo metodikos, prioritetų, kriterijų išskyrimas, ED svetainės LEGODOK su turinio valdymo sistema ir veikiančio ED duomenų bazės modelio sukūrimas, sąveikos su HSM istorijos ir paveldo infrastruktūra užtikrinimas. Projektas skirtas ne tik egodokumentų formalaus atpažinimo ir aprašymo problematikai, bet ir ,,aš“ (ego) juose kaitai, kuri svarbi identifikuojant ir klasifikuojant egodokumentus, lyginant juos tarptautiniu (regioniniu) aspektu, grindžiant tipologiją ir hierarchiją istorinės-genetinės sistematikos europietiškoje perspektyvoje.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos