Abarius Povilas

2020 m. gruodžio 23 d. netekome buvusio kolegos docento dr. Povilo Abariaus.

Dr. Povilas Abarius buvo informatikos inžinerijos mokslų daktaras, tikras informacinių technologijų entuziastas, aktyviai domėjęsis informacinių sistemų, e. mokymosi tematika. Dr. Povilas Abarius dirbo Lietuvos informacijos institute, vėliau – Vilniaus universitete. 

Nuo pat Komunikacijos fakulteto įsteigimo 1991 m. dr. Povilas Abarius dirbo Komunikacijos fakultete. Jis buvo ne tik vienu iš pirmųjų fakulteto prodekanų. Dirbdamas Informacijos sistemų katedroje, kuriai vadovavo prof. R. Broniukaitis, vėliau – prof. R. Gudauskas, prof. Z. Atkočiūnienė, docentas dr. Povilas Abarius rengė ir dėstė dalykus apie informacines sistemas, duomenų bazes, duomenų bazių ir informacinių sistemų valdymą.

Būdamas aktyviu mokslininku – daugelio mokslinių straipsnių autoriumi, europinių mokslinių projektų vadovu, dalyviu, jis ne tik dėstė, bet ir vadovavo bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams, doktorantams – 2006 m. dr. Povilas Abarius vadovaujamas daktaro disertaciją apgynė prof. dr. R. Laužikas, 2008 m. – dr. Ž. Petrauskienė. Dr. Povilas Abarius aktyviai dalyvavo profesinius interesus atitinkančioje profesinėje veikloje – buvo Tarptautinės  Naujų informacijos technologijų ir CDS/ISIS vartotojų asociacijos narys.

Prieš dešimtmetį docentas subūrė grupę Komunikacijos fakulteto dėstytojų ir kartu su Hamburgo technologijų universitetu inicijavo projektą, kurio rezultatu turėjo tapti bendra organizacijos informacijos ir komunikacijos veiklų programa. Deja, šiam projektui nebuvo lemta būti įgyvendintu.

Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje dr. Povilas Abarius yra žinomas kaip technologijomis grįsto mokymosi, nuotolinio mokymosi, virtualių mokymosi aplinkų specialistas. Tikėdamas informacinių technologijų kuriama pridėtine verte studijų ir mokymosi procesui, docentas dar XX amžiaus pabaigoje įsteigė Nuotolinio mokymo studiją, iš kurios rengė transliacijas į JAV, Vokietiją, Švediją, Gruziją ir Ukrainą. Dr. Povilas Abarius vadovavo 1998 m. Universitete įkurtam  Vilniaus nuotolinių studijų centrui (VNSC), buvo nuotolinių studijų pėtrai Universitete reikšmingų projektų iniciatorius, vadovas, vykdytojas, aktyvus Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi  asociacijos (LietDM) narys; docento entuziazmo ir aktyvios veiklos dėka Universitete buvo pradėti rengti e.mokymosi kursai. Šiuo metu VU veikianti už nuotolines studijas šiais sudėtingais laikais atsakinga grupė yra jo suburta, parengta ir tęsianti jo pradėtas veiklas.

Dr. Povilas Abarius buvo ne tik aktyvus mokslininkas, turintis platų mokslinį akiratį, bet ir aktyviai leisdavo laisvalaikį – bendraudavo su visame pasaulyje dirbančiais kolegomis, augino lietuviškas vynuoges ir buvo entuziastingas žvejys – pagautos žuvys, laikas, praleistas ant vandens, meškerės – temos, kurios „užkabindavo“ docentą ir įtraukdavo į ilgus pokalbius turbūt taip pat, kaip ir temos apie informacines sistemas, organizacijų informacijos ir duomenų bazių valdymą, e. mokymosi objektus.

Povilas Abarius visada buvo griežtas, reiklus, tačiau labai rūpestingas, pagarbus ir atidus tiems, su kuriais kūrė ir dirbo kartu.

Skaudi netektis. Šeimai. Mums visiems.

Pagrindiniai faktai apie dr. Povilą Abarių:

Povilas Abarius gimė 1952 m. sausio 1 d. 1969 m. baigė Vilkyškių vidurinę mokyklą. 1974 m. įsigijo automatizuotų valdymo sistemų specialybę Kauno technologijos universitete ir įstojo į aspirantūrą. Dirbo Lietuvos informacijos instituto inžinieriumi, moksliniu bendradarbiu, sektoriaus vedėju, moksliniu sekretoriumi, skyriaus vedėju. Nuo 1991 m. Vilniaus universiteto docentas, 1992-1997 m. Komunikacijos fakulteto prodekanas, 1997 m. stažavosi Šiaurės Londono universitete. Technikos mokslų disertaciją tema „Informacijos ir bibliotekų fondų automatizuoto valdymo metodai“ apgynė 1987 m. 1993 m. nostrifikuotas daktaru. Docentas nuo 1993 m. Docentas akyviai dalyvavo visuomeninėje profesinėje veikloje, buvo Tarptautinės naujų informacijos technologijų ir CDS/ISIS vartotojų asociacijos narys, UNESCO integruotos informacijos sistemos CDS/ISIS atsakingas platintojas Lietuvoje.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos