Mokslo tyrimai

Fakulteto strateginis tikslas – vykdyti aukšto lygio, visas komunikacijos ir informacijos mokslų (KIM) šakas aprėpiančius mokslinius tyrimus, kurie atitiktų Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo tikslus, plėstų KIM tyrimų problematikos lauką ir sukurtų pamatą šios (KIM) krypties studijoms.

Šiandien fakultetas vienija didžiausią KIM krypties mokslininkų kolektyvą Lietuvoje. Tyrėjai telkiasi septyniuose fakulteto šakiniuose padaliniuose. Juose atliekami fundamentiniai ir taikomieji tyrimai atitinka tris Vilniaus universiteto ilgalaikes mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas – Lituanistika: filologinis, kultūrinis ir tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir plėtra; Komunikacija ir informacija tinklaveikos visuomenėse ir Paveldo tapsmas ir komunikacija.

BIBLIOTEKININKYSTĖS IR INFORMACIJOS MOKSLŲ INSTITUTAS

INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS INSTITUTAS

KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS INSTITUTAS

KŪRYBINIŲ MEDIJŲ INSTITUTAS

MEDIJŲ TYRIMŲ LABORATORIJA

  • „Interaktyviųjų medijų fundamentiniai ir taikomieji tyrimai (vadovas – dr. Andrius Šuminas)

MUZEOLOGIJOS KATEDRA

ŽURNALISTIKOS INSTITUTAS

Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami fakulteto rengiamuose tęstiniuose mokslo darbų žurnaluose, recenzuojamuose monografiniuose, periodiniuose ir kituose Lietuvos ir užsienyje leidžiamuose leidiniuose, pristatomi nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo renginiuose.