Taryba

taryba 2016vasaraFakulteto taryba. 2016 m. vasara. Andriaus Nenėno nuotr.

Komunikacijos fakulteto taryba:

prof. (HP) dr. Zenona Atkočiūnienė (pirmininkė),
doc. dr. Alma Braziūnienė,
Evelina Mišeikytė (pirmosios pakopos studentų atstovė),
dr. Andrius Gudauskas,
doc. dr. Deimantas Jastramskis,
prof. habil. dr. Domas Kaunas,
Agnė Zumbrickaitė (antrosios pakopos studentų atstovė),
prof. dr. Rimvydas Laužikas,
doc. dr. Renata Matkevičienė,
doc. dr. Mantas Martišius,
Monika Meilutytė (trečiosios pakopos studentų atstovė),
prof. dr. Remigijus Misiūnas,
prof. dr. Aušra Navickienė,
prof. (HP) dr. Arvydas Pacevičius,
prof. dr. Andrius Vaišnys (dekanas – narys pagal pareigas).