Taryba

taryba 2016vasaraFakulteto taryba. 2016 m. vasara. Andriaus Nenėno nuotr.

Komunikacijos fakulteto taryba:

prof. (HP) dr. Zenona Atkočiūnienė (pirmininkė),
doc. dr. Alma Braziūnienė,
Evelina Mišeikytė (studentų atstovė),
doc. dr. Andrius Gudauskas,
doc. dr. Deimantas Jastramskis,
prof. habil. dr. Domas Kaunas,
prof. dr. Rimvydas Laužikas,
doc. dr. Renata Matkevičienė,
doc. dr. Mantas Martišius,
Laurynas Milašauskas (studentų atstovas)
prof. dr. Remigijus Misiūnas,
prof. dr. Aušra Navickienė,
prof. (HP) dr. Arvydas Pacevičius,
prof. dr. Andrius Vaišnys (dekanas – narys pagal pareigas),
Austė Valinčiūtė (studentų atstovė).