Taryba

taryba 2016vasaraFakulteto taryba. 2016 m. vasara. Andriaus Nenėno nuotr.

Komunikacijos fakulteto taryba:

prof. (HP) dr. Zenona Atkočiūnienė (pirmininkė),
doc. dr. Alma Braziūnienė,
Evelina Mišeikytė (studentų atstovė),
doc. dr. Andrius Gudauskas,
doc. dr. Deimantas Jastramskis,
prof. habil. dr. Domas Kaunas,
prof. dr. Rimvydas Laužikas (dekanas – narys pagal pareigas),
doc. dr. Renata Matkevičienė,
doc. dr. Mantas Martišius,
Laurynas Milašauskas (studentų atstovas)
prof. dr. Remigijus Misiūnas,
prof. dr. Aušra Navickienė,
prof. (HP) dr. Arvydas Pacevičius,
Austė Valinčiūtė (studentų atstovė).