Taryba

taryba 2016vasaraFakulteto taryba. 2016 m. vasara. Andriaus Nenėno nuotr.

Komunikacijos fakulteto taryba:

prof. (HP) dr. Zenona Atkočiūnienė (pirmininkė),
doc. dr. Alma Braziūnienė,
Dmitrij Kostojanskij (pirmosios pakopos studentų atstovas),
dr. Andrius Gudauskas,
doc. dr. Deimantas Jastramskis,
prof. habil. dr. Domas Kaunas,
Agnė Zumbrickaitė (antrosios pakopos studentų atstovė),
prof. dr. Rimvydas Laužikas,
doc. dr. Renata Matkevičienė,
doc. dr. Mantas Martišius,
prof. dr. Remigijus Misiūnas,
prof. dr. Aušra Navickienė,
prof. (HP) dr. Arvydas Pacevičius,
prof. dr. Andrius Vaišnys (dekanas – narys pagal pareigas),
Austė Valinčiūtė (trečiosios pakopos studentų atstovė).