Mokslo leidiniai

Komunikacijos fakultete rengiami tęstiniai mokslo darbų leidiniai
 
 

Acta Museologica Lithuanica „Acta Museologica Lithuanica“ yra tarpdisciplininis tęstinis recenzuojamas mokslinis leidinys įkurtas 2013 metais.

 

 

 

 

Knygotyra„Knygotyra“ – mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1961 m. Žurnalas įtrauktas į Mokslo tarybos patvirtintą referuojamų duomenų bazių sąrašą.

 

 

 

Informaciniai mokslai„Informacijos mokslai“ – mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1994 m. Žurnalas įtrauktas į Mokslo tarybos patvirtintą referuojamų duomenų bazių sąrašą.

 

 

 

Žurnalistikos tyrimai„Žurnalistikos tyrimai“ – mokslo darbai, pradėti leisti 2008 m.

Žurnalą galima įsigyti Vilniuje, „Akademinės knygos“ knygyne (Universiteto g.4).

 

 

 

Kiti Komunikacijos fakulteto mokslininkų leidiniai

Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje; žinių ekonomikos iššūkiai

[Viršelis] Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje; žinių ekonomikos iššūkiai Atkočiūnienė Zenona (ats. redaktorė) 

Vilnius, 2007 m. 146p.

ISBN 978-9955-33-095-0

 

Informacijos valdymas viešajame sektoriuje

mini Informacijos valdymas viešajame sektoriujeAtkočiūnienė Zenona, Janiūnienė Erika

Vilnius, 2014. 343 p.

ISBN 978-609-459-345-1

 

 

Kokybės komunikacija ir informacija

[Viršelis] Kokybės komunikacija ir informacijaZenona Atkočiūnienė, Lina Markevičiūtė, Renata Matkevičienė, Marija Stonkienė 

Vilnius, 2004 m. 173 p.

ISBN: 9986-19-656-6

Rašto darbų metodiniai nurodymai

[Viršelis] Rašto darbų metodiniai nurodymai Atkočiūnienė Zenona, Janonis Osvaldas, Stonkienė Marija  
 
Vilnius, 2007 m. 122 p.

ISBN 978-9955-33-140-7

Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, II tomas

mini Modernaus muziejaus veiklos gairesVilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra
Elvyra Pečeliūnaitė-Bazienė sud.

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 156 p.

ISSN 2351-5104
ISBN 978-609-459-273-7

 

Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai

mini Bliūdžiuvienė Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiaiBliūdžiuvienė Nijolė

Vilnius, 2015. 63 p.

ISBN 978-99-55-33-674-7

 

 

Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazio Varnelio biblioteka

[Viršelis] Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazio Varnelio bibliotekaBraziunienė Alma

Vilnius, 2008 m. 271p.

ISBN 978-9955-415-84-8

Aleksandras Viktoras Bohatkiewiczius: veikalas apie visuotinę bibliografiją

[Viršelis] Aleksandras Viktoras Bohatkiewiczius: veikalas apie visuotinę bibliografijąAlma Braziūnienė, Aušra Navickienė, Sondra Rankelienė

Vilnius, 2004 m. 270 p.

ISBN 9986-19-658-2

Prognozavimo metodai vadyboje

[Viršelis] Prognozavimo metodai vadyboje Budrevičius Algirdas

Vilnius, 2007 m. 64 p.

ISBN 978-9986-19-981-6

Semognostika. Intelekto reiškiniai ir informacija

[Viršelis] Semognostika. Intelekto reiškiniai ir informacija Budrevičius Algirdas

Vilnius, 1994 m. 172 p.

ISBN 978-9986-19-037-1

Semiotikos įvadas

[Viršelis] Semiotikos įvadasBudrevičius Algirdas

Vilnius, 1998 m. 64 p.

SL 381

Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje

[Viršelis] Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje Giedrė Čiužaitė, Andrius Gudauskas, Deimantas Jastramskis, Aurelija Juodytė, Mantas Martišius, Jolanta Mažylė, Žygintas Pečiulis, Romas Sakadolskis

Vilnius, 2012 m. 364 p.

ISBN 978-609-459-083-2

Lyčių vaidmenų stereotipai užimtumo srityje

[Viršelis] Lyčių vaidmenų stereotipai užimtumo srityjeGečienė Ingrida

Vilnius, 2008 m 40 p.

ISBN 978-9955-33-179-7

Ryšių su visuomene ABC bibliotekininkams

[Viršelis] Ryšių su visuomene ABC bibliotekininkamsGlosienė Audronė

Vilnius, 1999 m. 52p.

ISBN 9986-530-62-8

Projektų valdymo ABC bibliotekininkams

[Viršelis] Projektų valdymo ABC bibliotekininkamsGlosienė Audronė   

Vilnius, 2003 m. 72p.

ISBN 9955-541-15-6

Bibliotekininkystės plėtra informacijos ir kultūros politikos kontekste

Glosienė Audronė

Vilnius, 2004 m, 28p.

Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga.

ISBN 9986-19-688-4

Lietuviškoji knyga : Istorijos metmenys

[Viršelis] Lietuviškoji knyga : Istorijos metmenys Glosienė Audronė, Kaunas Domas, Navickienė Aušra, Stonienė Vanda

Vilnius: AB ,,Vilspa“, 1996. 226 p. : iliustr.

ISBN 9986-14-062-5

Bibliotekininkų tęstinis mokymas informacinės visuomenės kompetencijai

[Viršelis] Bibliotekininkų tęstinis mokymas informacinės visuomenės kompetencijaiGlosienė Audronė, Manžuch Zinaida

Vilnius, 2004 m. 16p.

Leidinys lietuvių/ anglų kalbomis

Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumas

[Viršelis] Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumasGlosienė Audronė, Petuchovaitė Ramunė, Racevičiūtė Rasa    

Vilnius, 1998 m. 140p.

ISBN 9986-34-018-7

Komunikacinė kompetencija; komunikabilumo ugdymas

[Viršelis] Komunikacinė kompetencija; komunikabilumo ugdymasGrebliauskienė Beata, Večkienė Nijolė   

Vilnius, 2007 m. 200 p.

ISBN 9986-34-128-0

Bibliografijos teorija : mokomoji knyga

[Viršelis] Bibliografijos teorija : mokomoji knygaJanonis Osvaldas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 204 p.

ISBN 978-9955-33-471-2

Osvaldas Janonis : autobibliografijos rodyklė (1968-2007)

[Viršelis] Osvaldas Janonis : autobibliografijos rodyklė (1968-2007)Osvaldas Janonis sudarytojas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 106 p.

ISBN 9789955333296

Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ turinio rodyklė : 1961–2005

[Viršelis] Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ turinio rodyklė : 1961–2005 Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas ; sudarė Osvaldas Janonis ; [redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Domas Kaunas (vyr. redaktorius), Aušra Navickienė ; pratarmę ir įžangą į anglų kalbą vertė Elena Macevičiūtė]. t. 1–45,

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 137, [1] p.

ISBN 9986–19–824–0

Vaclovo Biržiškos „Lietuvių bibliografija“

vaclovo-birziskos-lietuviu-bibliografijaOsvaldas Janonis

Vilnius, 1997 m. 40 p.

Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba. Įvadas

[Viršelis] Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba. ĮvadasDeimantas Jastramskis

Vilnius, 2013 m. 104 p.

ISBN 978-609-459-171-6

 

„Auszros“ archyvas : Martyno Jankaus rinkinys

auszros-archyvas-martyno-jankaus-rinkinysSudarė ir parengė Domas Kaunas, Audronė Matijošienė

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 492 p.

ISBN 978-9955-634-53-9

Knygos ir bibliofilijos kultūra : svarstymai ir mintys

[Viršelis] Knygos ir bibliofilijos kultūra : svarstymai ir mintys Gintautas Černeckis, Janusz Dunin, Domas Kaunas, Małgorzata Komza, Friedhilde Krause, Mare Lott, Krzysztof Migoń, Villi Petrickij, Česlovas Vaupšas, Viesturs Zanders [redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Kristina Gudavičienė (sekretorė), prof. habil. dr. Domas Kaunas (sudarytojas ir vyr. redaktorius), dr. Daiva Narbutienė, doc. dr. Aušra Navickienė, Gediminas Zemlickas].

Vilnius : Versus aureus, 2005. 239, [1] p. : portr.

ISBN 9955-601-87-6.

Mažosios Lietuvos knygų link : dokumentinio paveldo socialinėje aplinkoje sakytinė ir vaizdinė istorija

Mažosios Lietuvos knygų linkDomas Kaunas

Vilnius: Vilniaus universi­teto leidykla, 2013. 279 p.: iliustr. 

ISBN 978-609-459-230-0

 

 

Knygos kultūra ir kūrėjas: istoriografiniai tyrimai ir vertinimai

knygos-kultura-ir-kurejas-istoriografiniai-tyrimai-ir-vertinimaiKaunas Domas

Vilnius, 2009 m. 408p.

ISBN 978-9955-33-364-7

Katalogas Visos Vydūno knygos

katalogas-visos-vyduno-knygosKaunas Domas

Vilnius, 2008 m. 53p.

ISBN 978-9955-568-81-0

Jurkaitynas: Truikių šakos Jurkaičių genealoginių ir biografinių žinių lentyna

Domas Kaunas

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 76 p. : iliustr.

ISBN 9986197600.

Knygotyra : vadovėlis

knygotyra-vadovelisVioleta Černiauskaitė, Audronė Glosienė, Iveta Jakimavičiūtė, sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas, Remigijus Misiūnas, Vita Mozūraitė, Aušra Navickienė, Vanda Stonienė, Julija Zinkevičienė.

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 402 p. –
Taip pat. 2-as leid. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 402 p.

ISBN 9986-19-928-X.

Mažosios Lietuvos kultūros paveldas

[Viršelis] Mažosios Lietuvos kultūros paveldas Kaunas Domas sudarytojas ir ats. redaktorius

Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija: [sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 396, [1] p. : iliustr., faks.

ISBN 9986-19-956-5

Senjorai apie savo laiką ir fakultetą

[Viršelis] Senjorai apie savo laiką ir fakultetąZenona Atkočiūnienė, Osvaldas Janonis, Jurgita Rudžionienė, Skirmundas Valiulis, Julija Zinkevičienė, Domas Kaunas (redaktorius)

Vilnius, 2006 m. 60 p.

ISBN 9955-668-58-X

Lietuvos muziejai. Pokyčiai ir tęstinumas

[Viršelis] Lietuvos muziejai. Pokyčiai ir tęstinumasKeršytė Nastazija   

Vilnius, 2007 m. 76p.

ISBN 978-9955-33-161-2

Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai

[Viršelis] Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstaiKeršytė Nastazija sudarytoja

Vilnius, 2008 m. 176p.

ISBN 978-9955-868-03-3

Istorijos pamoka Dubingiuose

[Viršelis] Istorijos pamoka DubingiuoseLaužikas Rimvydas, Laužikienė Andželika

Molėtai, 2009 m. 64 p.

ISSN 1822-0118

Tasting Historical Europe. Exploring the culinary threads between Austria and Lithuania

mini Tasting Historical Europe BookCoverRedaktoriai: Rimvydas Laužikas, Angelika Leitner, Ingrida Vosyliūtė, Zsuzsanna Brunner

Vilnius-Wien, 2015

ISBN 978-9955-33-679-2

 

 

Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai

[Viršelis] Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimaiViktorija Kazlienė, Rimvydas Laužikas

Vilnius, 2009 m. 100 p.

ISBN 978-9955-505-78-5

Oginskių dvaro virtuvėje

mini 2016 Oginskiu dvaro virtuvejeRimvydas Laužikas, Liutauras Čeprackas, Jarosław Dumanowski, Arvydas Pacevičius 

Akademinė leidyba, 2016. 128 p.

ISBN: 9789955336907

Kalba: Lietuvių

Vertėjas: Tomaš Božerocki

Strateginis kultūros paveldo skaitmeninimo valdymas

mini Z.Manžuch Strateginis kultūros paveldo skaitmeninimo valdymasManžuch Zinaida

Vilnius, 2015. 303 p.

ISBN 978-9955-33-672-3

 

 

(Ne)akivaizdus karas: nagrinėjant informacinį karą

[Viršelis] (Ne)akivaizdus karas: nagrinėjant informacinį karą Mantas Martišius

Vilnius, 2010 m. 376 p.

ISBN 978-9955-34-290-8

Ryšiai su visuomene

mini R. Matkevičienė Ryšiai su visuomeneMatkevičienė Renata

Vilnius, 2015. 103 p.

ISBN  978-99-55-33-673-0

 

 

Medijų studijos: filosofija, komunikacija, menas

[Viršelis] Medijų studijos: filosofija, komunikacija, menasVytautas Michelkevičius

Vilnius, 2007 m. 174 p.

ISBN 978-9955-624-81-3

Medijų kultūros balsai: teorijos ir praktikos

[Viršelis] Medijų kultūros balsai: teorijos ir praktikosVytautas Michelkevičius

Vilnius, 2009 m. 296 p.

ISBN 978-9955-834-02-1

Fotografijos, istorijos, žemėlapiai Foto/karto/istorio/grafijos

[Viršelis] Fotografijos, istorijos, žemėlapiai Foto/karto/istorio/grafijosMichelkevičė Lina, Michelkevičius Vytautas, Narušytė Agnė sudarytojai

Vilnius, 2007 m. 224 p.

ISBN 978-9955-834-00-7

Didi maža tauta: Lietuvos įvaizdžio kampanija JAV 1919 metais

[Viršelis] Didi maža tauta: Lietuvos įvaizdžio kampanija JAV 1919 metaisMisiūnas Remigijus sudarytojas. Iš anglų kalbos vertė Gilija Ašmontaitė ; į anglų kalbą vertė Asta Ryklienė

Vilnius : Bonus animus, 2008. 333, [1] p.

ISBN  978-9955-754-09-1 (įr.)

Knygų leidyba pasaulyje

[Viršelis] Knygų leidyba pasaulyjeMisiūnas Remigijus

Vilnius, 2003 m. 167p.

ISBN 9955-9613-3-3

Lietuva pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1990 m.

[Viršelis] Lietuva pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1990 m.Misiūnas Remigijus sudarytojas

Vilnius, 2006 m. 314p.

ISBN 9955-699-24-8

 

Profesinės etikos ABC bibliotekininkams

[Viršelis] Profesinės etikos ABC bibliotekininkams Mozūraitė Vita    

Vilnius, 2001 m. 80p.

ISBN 9986-530-92-X

Vaikų ir jaunimo skaityba

Mozūraitė Vita    

Vilnius, 2000 m. 15p.

Patarimai kuriančiam biblioteką

[Viršelis] Patarimai kuriančiam bibliotekąNodé Gabrielis. Sudarė A.Pacevičius   

Vilnius, 2007 m. 205p.

ISBN 978-9955-33-126-1

Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais: Dingęs knygos pasaulis

[Viršelis] Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795 - 1864 metais: Dingęs knygos pasaulisPacevičius Arvydas

Vilnius, 2005 m. 312p.

ISBN 9955-601-79-5

 

Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo politikos ir praktikos sąveika

[Viršelis] Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo politikos ir praktikos sąveika Pacevičius A., Manžuch Z. sudarytojai   

Vilnius, 2008 m. 288,[2]p.

Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga.

ISBN 978-9955-33-314-2

Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis 1910–1911

mini Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštisSud. Arvydas Pacevičius

Vilnius, 2014. 177 p.       

ISBN 978-609-459-462-5

 

 

Kaip bendrauti su žiniasklaida: principai, patarimai, pavyzdžiai

kaip bendrauti_su_ziniasklaidaPečiulis Žygintas

Vilnius, 2014 m. 232 p.

ISBN 9786094660214

 

Vienadienių drugių gaudymas: iš TV apžvalgininko užrašų

[Viršelis] Vienadienių drugių gaudymas: iš TV apžvalgininko užrašųPečiulis Žygintas

Vilnius, 2012 m. 424 p.

ISBN 978-9955-526-87-2

Iki ir po televizijos; žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną.

[Viršelis] Iki ir po televizijos; žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną.Pečiulis Žygintas

Vilnius, 2007 m. 256 p.

ISBN 978-9955-699-73-6

Efektyvi komunikacija

[Viršelis] Efektyvi komunikacijaPečiulis Žygintas

Vilnius, 2004 m. 304 p.

ISBN 9955-601-33-7

Televizijos žurnalistika

[Viršelis] Televizijos žurnalistikaPečiulis Žygintas

Vilnius, 2002 m. 216 p.

ISBN 9986-19-456-3

Televizija: istorija, teorija, technologija, žurnalistika

[Viršelis] Televizija: istorija, teorija, technologija, žurnalistikaPečiulis Žygintas

Vilnius, 1997 m. 270 p.

ISBN 9986-9122-0-2

Videoteatras. Lietuviškųjų vaidybinių TV programų raidos bruožai (1957–1982)

Viršelis: Videoteatras. Lietuviškųjų vaidybinių TV programų raidos bruožai (1957–1982)Pečiulis Žygintas

Vilnius, 1994 m. 96p.

SL 205

TV dramaturgija

Viršelis: TV dramaturgijaPečiulis Žygintas

Vilnius, 1993 m. 72 p.

SL 381

Televizijos kaitos proceso sisteminės analizės matmenys

Viršelis: Televizijos kaitos proceso sisteminės analizės matmenysPečiulis Žygintas

Vilnius, 2007 m. 34 p.

Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga.

ISBN 978-9955-33-098-1

Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra; Sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksmų studija

Viršelis: Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra; Sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksmų studijaPetuchovaitė Ramunė

Vilnius, 2004 m. 134p.

ISBN 9986-19-679-5

Domas Kaunas : bibliografijos rodyklė

Viršelis: Domas Kaunas : bibliografijos rodyklė Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas ; [sudarytoja Rasa Pukėnienė].

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 303, [1] p. : portr.

ISBN 978-9955-33-427-9.

 

Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, III tomas

mini Modernaus muziejaus veiklos gairės IIIVilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra
Arūnas Puškorius sud. 

Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 104 p.

ISSN 2351-5104
ISBN 978-609-459-491-5

 

Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, IV tomas

2015 Muziejininkystes studijos IVVilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra
Arūnas Puškorius sud.

Vilnius: Akademinė leidyba, 2015. - 212 p.

ISSN 2351-5104
ISBN 978-9955-33-691-4

 

Vaclovas Biržiška: knygotyros darbai

[Viršelis] Vaclovas Biržiška: knygotyros darbaiBronius Raguotis, Genovaitė Raguotienė (sudarytojai)

Vilnius, 1998 m. 552 p.

ISBN 9986-776-41-4

...atversta knyga: kai kas apie skaitymą

Viršelis: ...atversta knyga: kai kas apie skaitymąRaguotienė Genovaitė   

Vilnius, 2008 m. 200p.

ISBN 978-9955-541-76-9

Greta įžymiojo Vaclovo Biržiškos

Raguotienė Genovaitė    

Vilnius, 2000 m. 156p.

ISBN 9986-19-373-7

Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis

ViršelisRamonaitė Ainė, Žiliukaitė Rūta, Nevinskaitė Laima, Vinogradnaitė Inga, Beresnevičiūtė Vida

Vilnius, 2006 m. 380 p.

ISBN 9955-699-44-2

 

AUTORIŲ TEISĖS MOKSLO KOMUNIKACIJOJE: Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga

ViršelisMarija Stonkienė, Zenona Ona Atkočiūnienė, Renata Matkevičienė

Vilnius, 2009 m. 350 p.

ISBN: 978-9955-33-394-4

Vanda Stonienė: bibliografijos rodyklė

ViršelisAudronė Svėrienė, Aurelija Pociūtė (sudarytojos)

Vilnius, 2002 m. 60 p.

ISBN 9986-19-488-1

 

Naujosios Romuvos fotografija: Dokumentas, organizacija, žurnalistika

ViršelisVaišnys Andrius (sudarytojas)

Vilnius. 2007 m. 316 p.

ISBN 978-9955-568-67-4

 

Naujosios Romuvos fotografija: įvaizdis, menas, reklama

ViršelisVaišnys Andrius (sudarytojas)

Vilnius. 2008 m. 290 p.

ISBN 978-9955-968-93-3

 

Vieši Seimo ryšiai su visuomene

mini VaisnysA ViesiSeimoRysiai

Vaišnys Andrius

Vilnius, 2014 m. 288 p.

ISBN 978-609-459-297-3

 

 

Tėvynės sargas: redakciniai straipsniai

ViršelisVaišnys Andrius (sudarytojas)

Vilnius, 2006 m. 228 p.

ISBN 9955-568-29-1

 

ES projekto PULMAN gairės; Viešosios bibliotekos skaitmeninės eros sankryžose

ViršelisIš anglų kalbos vertė: Glosienė A., Manžuch Z., Mozūraitė V., Petuchovaitė R., Racevičiūtė R., Rudžionienė J.

Vilnius, 2002 m. 142p.

ISBN 9986-19-514-4

 

Lietuvos knygos veikėjai

[Viršelis] Lietuvos knygos veikėjaiBiografijų žodynas / vyr. redaktorius Domas Kaunas, sudarytojas Osvaldas Janonis, techninė redaktorė Iveta Jakimavičiūtė, redaktorius stilistas Vituolis Joneliūnas; Multimedijos darbo grupė: vadovė Nerutė kligienė, programuotojai: Egidijus Blaževičius, Donatas Saulevičius, Saulius Bartkus, Gediminas Navickas, dizaineris Giedrius Arbačiauskas.

Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas : Vilnius universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004.

ISBN 9986-680-27-1

Knygotyra : enciklopedinis žodynas

ViršelisRedaktorių kolegija: Stanislavas Dubauskas, Osvaldas Janonis, Domas Kaunas (pirmininkas), Genovaitė Raguotienė, Vanda Stonienė (sekretorė)

Vilnius : Alma littera, 1997. – 413, [3] p. : iliustr. –

ISBN 9986–02–352–1

Dokumentotyros pagrindai

ViršelisJulija Zinkevičienė

Vilnius, 1998 m. 64 p.

ISBN 9986-19-323-0

 

Užsienio ir tarptautinių organizacijų informacijos centrai Lietuvoje

ViršelisJulija Zinkevičienė, Elena Macevičiūtė

Vilnius, 1997 m. 28 p.

ISBN 9986-19-229-3

 

Užsienio ir tarptautinių organizacijų informacijos tarnybos Lietuvoje

ViršelisJulija Zinkevičienė

Vilnius, 2004 m. 68 p.

ISBN 9986-19-633-7

 

Žurnalistikos enciklopedija

ViršelisRedakcinė kolegija: Laimonas Tapinas (pirmininkas), Juozas Baušys, Jonas Bulota, Pranas Damijonaitis, Rimgaudas Eilunavičius, Gediminas Ilgūnas, Virgilijus Juodakis, Edmundas Juškys, Bronius Raguotis, Domijonas Šniukas, Skirmantas Valiulis.

Vilnius: Pradai, 1997 m. 606p.
© Lietuvos žurnalistikos centras, 1997
© Vilniaus universitetas, 1997

ISBN 9986-776-62-7

Elektroninė versija

 

Vilniaus universiteto bibliotekininkystės studijų dėstytojai (1949-1999)

ViršelisJulija Zinkevičienė (sudarytoja)

Vilnius, 1999 m. 104 p.

 

Žiedūnė Zaveckienė: bibliografinė rodyklė (1955-2004)

ViršelisJulija Zinkevičienė (sudarytoja)

Vilnius, 2004 m. 52 p.

ISBN 9986-19-643-4

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos