Sesijos tvarkaraščiai

 

BAKALAURO studijų programų

MAGISTRANTŪROS studijų programų

BENDRŲJŲ UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ (BUS) dalykų

LAISVŲJŲ dalykų

 

Egzaminų sesijos datos


2017 / 2018 m. m. PAVASARIO baigiamųjų kursų egzaminų sesija:
2018 m. gegužės 10–21 d.

2017 / 2018 m. m. PAVASARIO semestro egzaminų sesija:
2018 m. birželio 1–30 d.

2017 / 2018 m. m. PAVASARIO semestro egzaminų sesijos perlaikymai: 
2018 m. rugsėjo 3–17 d.

 

Bendrųjų universitetinių studijų dalykų 2017 / 2018 m. m. PAVASARIO semestro egzaminų sesija:
2018 m. birželio 7 ir 14 d.

Bendrųjų universitetinių studijų dalykų 2017 / 2018 m. m. PAVASARIO semestro egzaminų sesijos perlaikymai:
2018 m. rugsėjo 7 ir 14 d.

 

Bendra informacija


Sesijos tvarką reglamentuoja Vilniaus universiteto studijų nuostatai.

 • Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu.
 • Egzaminai ir įskaitos laikomi tvarkaraštyje nurodytu laiku vieną kartą.
 • Studentai, 2017 / 2018 m. m. pavasario semestre kartoję dalykų studijas, iki pavasario  sem. egzaminų sesijos pabaigos (t. y. iki 2018 m. birželio 30 d.) turi atsiskaityti už pakartotus dalykus. Šių dalykų egzaminus (įskaitas) studentai turi laikyti pagal skelbiamą bendrąjį egzaminų sesijos tvarkaraštį.
 • Studentas, negalintis į egzaminą (įskaitą) atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, fakulteto dekano gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios (rudens semestro pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d., tad egzaminų sesija gali būti pratęsta ne ilgiau kaip iki 2018 m. rugsėjo 29 d.).
 • Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti Studijų skyriui (201 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai) pateikdamas neatvykimą pateisinantį dokumentą:

  • Jūratei Petniūnaitei, atsakingai už Informologijos, Kultūros informacijos ir komunikacijos, Leidybos, Leidybos ir reklamos, Verslo informacijos vadybos, Žinių ir inovacijų vadybos ir Žurnalistikos bakalauro studijų programas bei KF  bendrųjų universitetinių  studijų dalykus,  el. paštu  , tel. 236 61 00;
  • Linai Urbelionienei, atsakingai už Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programą, el. paštu , tel. 219 32 41;
  • Zitai Kemeraitienei, atsakingai už Analitinės žurnalistikos, Darnaus vystymosi komunikacijos,  Informacijos sistemų vadybos,  Komunikacijos mokslų,  Paveldo informacijos ir komunikacijos, Ryšių su visuomene, Tarptautinės komunikacijos (lietuvių k.) ir Žinių  vadybos ir lyderystės  magistrantūros studijų programas, el. paštu ,
   tel. 236 61 06;
  • Aistei Krinickaitei, atsakingai už  Tarptautinės komunikacijos (anglų k.) magistrantūros studijų programą, el. paštu , tel. 236 61 08.
 • Studentas, nesutinkantis su egzamino (įskaitos) įvertinimu, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo dienos, o dėl egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimų – ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo dienos turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją. Studentų apeliacijos registruojamos KF dekanate (206 kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai).

Kol ginčų nagrinėjimo komisija nepriima sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję fakulteto administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas

Apeliacijos pateikimo tvarką reglamentuoja „Vilniaus universiteto akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai“. Jie skelbiami fakulteto svetainėje adresu: http://www.kf.vu.lt/studijos/dokumentai

 • Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos.

Skolos ir jų likvidavimas plačiau aptarti Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos