Prof. dr. Rimvydas Laužikas

Rimvydas LaužikasKomunikacijos fakulteto
dekanas

Muzeologijos katedros vedėjas,
profesorius, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 206 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Mob. (8-610) 97 107
El. paštas

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2004 metų.

 

Rimvydas LaužikasKomunikacijos fakulteto
dekanas

Muzeologijos katedros vedėjas,
profesorius, daktaras

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 206 kab.

Tel. (8-5) 219 3290
Mob. (8-610) 97 107
El. paštas

Komunikacijos fakultete dirba nuo 2004 metų.

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninėje erdvėje taikomasis modelis“ (apginta 2006 m.).

Moksliniai interesai

 • Skaitmeninių technologijų naudojimas paveldui ir humanitariniams mokslams
 • Paveldo informacija ir komunikacija
 • Muzeologija
 • Bažnyčių archeologija
 • Maistas ir valgymo kultūra LDK

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programų studentams

 • Skaitmeninė kultūra
 • Kultūros paveldo sklaida
 • Maistas ir valgymo kultūra LDK XIII-XVIII a.
 • Pagalbiniai istorijos mokslai

Magistro studijų programų studentams

 • Paveldo skaitmeninimas ir informacinės sistemos
 • Informacinių sistemų projektavimas

Mokslinė produkcija

Monografijos, knygos

 • Čeprackas, Liutauras, Dumanowski, Jarosław, Laužikas, Rimvydas, Pacevičius, Arvydas, iš lenkų kalbos vertė Tomaš Božerocki. Oginskių dvaro virtuvėje. Vilnius : Akademinė leidyba, 2016. 127 p. ISBN: 9789955336907
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Jankauskas, Rimantas, Augustinavičius, Renaldas, Šmigelskas, Ramūnas. Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos. Monografija. Vilnius: Petro ofsetas, 2015, p. 363: iliustr. ISBN: 9786094204296. Autorinis indėlis: ne mažiau 5,18 autorinių lankų.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Rutkauskaitė, Indrė, Šmigelskas, Ramūnas, Radvilų rūmai Dubingiuose : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 160 p.: ; iliustr. ISBN 9786094590177.
 • Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas, Laužikas, Rimvydas, Stankevičiūtė, Daina, Rutkauskaitė, Indrė, Radvilų tėvonija Dubingiuose : monografija. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. 150 p. : iliustr. ISBN 9789955854654.
 • Laužikas, Rimvydas, Istorinė Lietuvos virtuvė : maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius : Briedis, 2014. - 206, [2] p. : iliustr. ISBN 9789955264637.

Mokomieji leidiniai

 • Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas, Atminties ženklai: Radvilos : mokomoji knyga. Vilnius : Kultūros paveldo akademija, 2012. 86 p. ISBN 9789986313694.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Laikas : istorijos vadovėlis 12 klasei. 1-2 dalis. Vilnius : Briedis, 2011.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Žolynas, Mindaugas, Czas : podręcznik historii dla klasy 11. Cz. 1-2. Vilnius : Briedis, 2010.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Žolynas, Mindaugas, Laikas : istorijos vadovėlis 11 klasei. 1-2 dalis. Vilnius : Briedis, 2010.
 • Laužikas, Rimvydas Mickevičius, Karolis Tamkutonytė-Mikailienė, Živilė Kapleris, Ignas, Путь : Учебник истории для 5 класса. Часть I-II. Vilnius : Briedis, 2009.
 • Šalna, Rytas, Mickevičius, Karolis, Meištas, Antanas, Laužikas, Rimvydas, Kapleris, Ignas, Kroki : Podręcznik historii dla klasy 6 : część I-II. Vilnius : Briedis, 2009.
 • Šalna, Rytas, Mickevičius, Karolis, Meištas, Antanas, Laužikas, Rimvydas, Kapleris, Ignas, Žingsniai : istorijos vadovėlis 6 klasei. I-II dalis. Vilnius : Briedis, 2009.
 • Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas, Istorijos pamoka Dubingiuose. Molėtai, 2009. 64 p.
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC... DEFG... : mokomoji metodinė knyga. Vilnius, 2009. 160 p.
 • Droga : podręcznik historii Litwy dla klasy 5 / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. Cz. 2. Vilnius, 2008. 92–179 p. : iliustr., žml.
 • Droga : podręcznik historii Litwy dla klasy 5 / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. Cz. 1. Vilnius, 2008. 86 p. : iliustr., žml.
 • Kelias : istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. II dalis. Vilnius : Briedis, 2008. 92 p.
 • Kelias : istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė, Ignas Kapleris. I dalis. Vilnius : Briedis, 2008. 87 p.
 • Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei, specialiųjų poreikių mokiniams / bendraaut. Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė. Vilnius 2005, 136 p.
 • Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei / bendraaut. Karolis Mickevičius, Gytis Mickevičius. Vilnius 2000, 128 p.
 • Vakarų Europos kultūros raidos bruožai. Knyga mokiniams. Vilnius.,1998, 211 p.

Moksliniai straipsniai

 • Laužikas, Rimvydas. Grafienės Elizos Irenos Romer-Komorovskos skoniai. Lietuvos muziejų rinkiniai, 2016, p. 33–40.

 • Laužikas, Rimvydas. Historical Repast at Vilnius University. Lithuanian Heritage Magazine, 2016, Vol 4 (S3), p. 25-27.

 • Laužikas, Rimvydas. Kurianti Iššūkius: "žmogaus Su Vėliavėle" testas šiuolaikinei Visuomenei. Skiepyti Taikos Idėją žmonių Sąmonėje ,2016, p. 107-114.

 • Laužikas, Rimvydas. Church and Monastery Archaeology. // A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania, 2016, p. 474-87.

 • Laužikas, Rimvydas. Maisto reikšmės Kristijono Donelaičio metuose XVIII a. kultūros kontekste. Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių Rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros it tautosakos institutas, 2016, p. 443-60, iliustr. ISBN: 978-609-425-176-4.

 • Laužikas, Rimvydas. Gėrimų vartojimas kaip bendrystės reprezentacija XVII–XVIII a. bajoriškojoje kultūroje.  Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p: 11-31. ISNN: 1392-2831. Prieiga per internetą: http://www.llti.lt/failai/TD51%20internetui-1-21.pdf.

 • Laužikas, Rimvydas. Church orientations in Central and Eastern Europe. // Handbook of archaeoastronomy and ethnoastronomy / ed. Clive L.N. Ruggles. New York: Springer New York, 2015, p. 1727–1732.

 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas,  The Dubingiai Microregion: The Radvila Family Ancestral Home // Lituanus. The Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus. 2015, t. 61:1, p. 21-44. ISSN: 0024-5089.

 • Laužikas, Rimvydas. Homo Ludens: žaidimas, kaip įtraukianti vartotojo sąsaja. Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika. 2015, 2015, p. 38–42.

 • Laužikas, Rimvydas. Teorinė medžiaga. Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika interaktyvus], 2015. Prieiga internetu: <http://smpmetodika.ugdome.lt/>.

 • Laužikas, Rimvydas, Varnienė-Janssen, Regina. Paveldas ir visuomenė: Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strateginės plėtros gairės 2014–2020 metų programavimo periodui. Informacijos mokslai, 2014, t. 69, p. 23–37.

 • Laužikas, Rimvydas, Jatautis, Šarūnas, Archeologija ir statistinė analizė: taikomosios galimybės. // Metodai Lietuvos archeologijoje: mokslas ir technologijos praeičiai pažinti / sudarė Algimantas Merkevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592782. p. 443
 • Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas, Laužikas, Rimvydas, Augustinavičius, Renaldas, Šmigelskas, Ramūnas, Rytų Lietuvos teritorinis modelis I-XV a. // Lietuvos archeologija. Vilnius : Diemedis. ISSN 0207-8694. 2013, t. 39, p. 11-40.
 • Laužikas, Rimvydas, Dubingių mikroregiono ekonominės raidos specifika I a. - XVI a. viduryje. // Lietuvos istorijos studijos /Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. 2013, t. 32, p. 33-63.
 • Laužikas, Rimvydas, Žemė ir asmuo: erdvės užvaldymas Dubingių mikroregione XIV-VI amžiais. // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2013, nr. 4, p. 32-54.
 • Laužikas, Rimvydas, Socialinės organizacijos raida Dubingių mikroregione I a.-XVI a. viduryje: teorinis modelis. // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-716X. 2013, t. 59, nr. 4, p. 252-283.
 • Fomin, Vladislav V., Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Building Knowledge Society in Lithuania – Towards „Heritage-Aware” National Information Infrastructure. // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2012, Vol. 11, no. 2, p. 180-201.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Šmigelskas, Ramūnas, Augustinavičius, Renaldas, Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių teritorija? // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-716X. 2012, t. 58, nr. 1, p. 12-35.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Šmigelskas, Ramūnas, Augustinavičius, Renaldas, Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. // Archaeologia Lituana. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-6748. 2012, t. 13, p. 7-28.
 • Laužikas, Rimvydas, Vosyliūtė, Ingrida, Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2012, t. 60, p. 96-115.
 • Laužikas, Rimvydas, Paveldo skaitmeninimas: nuo duomenų banko iki Second life. // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2012, nr. 2, p. 12-24.
 • Laužikas, Rimvydas, Terminijos klausimu: priešakiniai, avangardiniai, adventiniai ar progresyvieji tyrimai? // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 57, p. 283-289.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Stankevičiūtė, Daina, Šmigelskas, Ramūnas, Radvilų rūmai Dubingiuose. // Archaeologia Lituana. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-6748. 2010, t. 11, p. 169-187.
 • Laužikas, Rimvydas, Archeologija ir statistinė analizė: duomenų parengimas statistiniam tyrimui kompiuteriu ir pagrindinių analitinių metodų taikymo pavyzdžiai. // Lietuvos archeologija. Vilnius : Diemedis. ISSN 0207-8694. 2010, t. 36, p. 103-120.
 • Laužikas, Rimvydas, Unikalumas ir entropija kultūros paveldo informacijoje ir komunikacijoje. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2010, t. 52, p. 23-37.
 • Laužikas, Rimvydas, Digitization as a science. // Archeologia e calcolatori / Istituto di Studi sulle civiltà italiche e del Mediterraneo antico. Firenze : Edizioni All'Insegna del Giglio. ISSN 1120-6861. 2009, vol. 20., p. 247-259.
 • Augustinavičius, Renaldas, Laužikas, Rimvydas, Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas, Territorial model of Eastern Lityhuania during the 1st-15th centuries. // Migracje: Funeralia Lednickie: spotkanie 15. Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2013. ISBN 97893138838. p. 59-74.
 • Laužikas, Rimvydas, Lietuvos muziejai 1991-2011 metais: pagrindiniai kiekybiniai veiklų rodikliai, rezultatai ir problemos. // Lietuvos muziejai po 1990 metų : mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojas Rimvydas Laužikas. Ser.: Acta museologica Lithuanica. T. 1. ISSN 2352-5112. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094203398. p. 48-84.
 • Laužikas, Rimvydas, Žemaitytė, Justina, Komunikacinė veikla Lietuvos muziejuose 2011 metais. // Lietuvos muziejai po 1990 metų : mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojas Rimvydas Laužikas. Ser.: Acta museologica Lithuanica. T. 1. ISSN 2352-5112. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094203398. p. 127-189.
 • Laužikas, Rimvydas, Information entropy for archaeological research. // CAA2010 : Fusion of Cultures : proceedings of the 38th annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, Granada, Spain, April 2010 / Edited by F. Contreras, M. Farjas, F. J. Melero. - BAR International Series 2494 Oxford : Archaeopress, 2013. ISBN 978140731108 1. p. 477-482.
 • Laužikas, Rimvydas, Virtual museum between web page and second life. // CAA2010 : Fusion of Cultures : proceedings of the 38th annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology, Granada, Spain, April 2010 / Edited by F. Contreras, M. Farjas, F. J. Melero. - BAR International Series 2494 Oxford : Archaeopress, 2013. ISBN 978140731108 1. p. 415-418.
 • Varnienė-Janssen, Regina, Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Juškys, Jonas, Skaitmeninio kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. // Bibliografija 2010-2011 : mokslo darbai Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013. ISBN 9786094050718 [ISSN 1392-1991]. p. 43-55.
 • Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Connecting geography, chronology, and biographies – framing new Lithuanian standards. // Standardisation and innovation in information technology (SIIT 2011) : proceedings of the 7th International Conference, 28-30 September 2011, Berlin / edited by Knut Blind, Kai Jakobs. Aachen : Mainz publishers, 2011. ISBN 9781457720208. p. 127-138.
 • Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, The Dubingiai castle site church. // Archaeological investigations in independent Lithuania 1990-2010 / edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991373. p. 260-266.
 • Fomin, Vladislav V., Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Laužikas, Rimvydas, Exploring Multiple Dimensions of Standards in the Development of Human Language Technology Infrastructure. // EURAS Proceedings 2012 : Standards and Innovation / eds.: Marta Orviska, Kai Jakobs. Aachen : EURAS, 2012. ISBN 9783861303374. p. 119-130.Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, The excavation of the Radziwiłł Palace at the Dubingiai castle site. // Archaeological investigations in independent Lithuania 1990-2010/ edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991373. p. 234-238.
 • Laužikas, Rimvydas, The Church of St. George in Tauragnai. // Archaeological investigations in independent Lithuania 1990-2010 / edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991373. p. 267-270.
 • Kuncevičius, Albinas; Laužikas, Rimvydas; Stankevičiūtė, Daina; Šmigelskas, Ramūnas. Radvilų rūmai Dubingių piliavietėje. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2010. p. 156-162.

Taikomieji mokslo darbai

 • Tarptautinio ISO 21127 standarto „Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information“ pritakymas, kaip LST standarto vertimo būdu
 • Tarptautinio ISO 15898 standarto „Conservation of cultural property - Main general terms and definitions” pritakymas, kaip LST standarto vertimo būdu

Kitos autorinės publikacijos

 • Laužikas, Rimvydas, Vosyliūtė, Ingrida, Jaronis, Justinas. Beyond the Space: The LoCloud Historical Place Names Micro-service. // CAA2015: Keep the Revolution Going: Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology edited by Stefano Campana, Roberto Scopigno, Gabriella Carpentiero andr Marianna Cirill, 2016, p. 235-40. ISBN: 978178494338.

 • Laužikas, Rimvydas. Reading the Document: Middle Age and Renaissance Space: A Case Study of the Dubingiai Micro-Region in Lithuania. // Conference and School on Records, Archives and Memory Studies: Proceedings. University of Zadar, Croatia. 2015.

 • Laužikas, Rimvydas. Virtual Museum between Web Page and Second Life. // CAA2010 : Fusion of Cultures : Proceedings of the 38th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Granada, Spain, April 2010, 2013, 415-18.

 • Laužikas, Rimvydas. Information Entropy for Archaeological Research. // CAA2010 : Fusion of Cultures : Proceedings of the 38th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Granada, Spain, April 2010, 2013, 477-82.

 • Augustinavičius, Renaldas, Laužikas, Rimvydas, Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas. Territorial Model of Eastern Lithuania during the 1st-15th Centuries. // Migracje: Funeralia Lednickie: Spotkanie 15, 2013, 59-74.

 • Fomin, Vladislav V, Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Laužikas, Rimvydas. Exploring Multiple Dimensions of Standards in the Development of Human Language Technology Infrastructure. // Standards and Innovation : 17th EURAS Annual Standardisation Conference : Proceedings, 2012, 119-30.

 • Laužikas, Rimvydas, Molėtų regionas senuosiuose XVI-XIX amžių žemėlapiuose. // Sietuvos. Utena : Utenos Indra. ISSN 1822-9077. 2012, nr. 6, p. 17-24.
 • Laužikas, Rimvydas, 3D skaitmeninės technologijos ir taktilinių objektų leidybos galimybės. // XXI a. skaitmeninė garsinė knyga: leidyba, sklaida, skaitytojas : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : pranešimų medžiaga, 2012 balandžio 19-20 d., Vilnius. Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2012. p. 53-58.
 • Laužikas, Rimvydas, Zarasų, Anykščių, Ignalinos regionų katalikų koplyčių istorija. // Sietuvos. Utena : Utenos Indra.. ISSN 1822-9077. 2010, nr. 4, p. 38-41.
 • Garliauskas, Vidas, Jovaiša, Liudas, Laužikas, Rimvydas, Pacevičius, Arvydas, Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos [Elektroninis optinis diskas]. Vilnius, 2009. ISBN 9789955333753.
 • Laužikas, Rimvydas, Paveldo komunikacija ir tinklaveikos visuomenė. // UNESCO programa "Pasaulio atmintis" Lietuvoje. Vilnius : Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2009. ISBN 9789955718031. p. 2-6.
 • Laužikas, Rimvydas, Jankauskas, Rimantas, Dubingių evangelikų reformatų bažnyčia ir Radvilų kapavietė. // Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai : mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Atkula, 2009.. ISBN 9789955505785. p. 21-32.
 • Laužikas, Rimvydas, Utenos-Molėtų regiono katalikų koplyčių istorija. // Sietuvos. Utena.. ISSN 1822-9077. 2009, nr. 3, p. 45-50.
 • Jankauskas, Rimantas, Kuncevičius, Albinas, Laužikas, Rimvydas, Striška, Gintautas. Radvilų rezidencijos Dubingių piliavietėje tyrimai. // Kultūros barai. 2006, Nr. 2,. ISSN 0134-3106.
 • Laužikas, Rimvydas, Historius - lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklas : [VU dalyvavimas paveldo ir mokslo duomenų skaitmeninimo projekte "Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrasrtuktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė"]. // Mokslo Lietuva 2011, saus. 6 (Nr. 1). p. 15. ISSN: 1392-7191.
 • Laužikas, Rimvydas, Rekonstruotas Etnokosmologijos muziejus atvėrė duris lankytojams. // Lietuvos muziejai. 2008, Nr. 4, p. 21-23. ISSN: 1648-7109.

Moksliniai projektai

 • Projektas „Aruodai“ Archeologijos terminių tezauro rengimo darbo grupės narys, projekto ataskaitos vertintojas. Prieiga per internetą: <http://www.aruodai.lt>; <http://www.lad.if.vu.lt/tezauras.htm>.
 • BARIS mokslinis projektas (Bažnyčių archyvų informacijos sistema), dalyvavimas. Prieiga per internetą:<http://www.kf.vu.lt/baris>.
 • DPE (Digital preservation Europe) projektas, Lietuvos darbo grupė, dalyvavimas. Prieiga per internetą: <http://www.digitalpreservationeurope.eu>.
 • Projektas HISTORIUS-P. Lietuvos nacionalinio paveldo ir humanitarinių mokslų infrastruktūrų tinklo kūrimo galimybių studija. Vadovas.
 • Projektas AMBROSIA (“Europeana Food and Drink”). Lietuvos nacionalinės darbo grupės narys. Prieiga internetu: <http://foodanddrinkeurope.eu/>.
 • Projektas LoCloud (“Local Content in Europeana Cloud”). Lietuvos nacionalinės darbo grupės narys. Prieiga internetu: <http://locloud.eu>.
 • Projektas „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037. Mokslininkų grupės narys. Prieiga internetu: <http://paveldo-akademija.lt/blog/2012/02/06/lietuvos-valstybes-istakos-dubingiu-mikroregiono-tyrimu-duomenimis-mikroregiono-moksliniu-tyrimu-projektas>.
 • Projektas „Lietuvos muziejų situacijos tyrimas ir informacijos apie tyrimo rezultatus sklaida“. Vadovas.
 • Projektas “Istorinių vietovardžių informacijos valdymo įrankio sukūrimas”. Vadovas.
 • Projektas „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinio monitoringo programinės įrangos prototipo sukūrimas panaudojant 3D lazerines technologijas”. Vadovas.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės konferencijos

 • Laužikas, Rimvydas. On the borders of archaeology knowledge ir Beyond the Sharing in Archeology. EAA 23rd Annual Meeting, Mastrichtas, Olandija. 2017 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 3 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Wandering the archaeological semiosphere with Yuri Lotman: things, signs and translation at the boundaries of professional archaeology. The Medium is the Message: Media and Mediation in Archaeology. Torontas, Kanada. 2017 m. gegužės 17-22 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Heritage as the Present: Cultural Heritage Transformations in Digital Culture. Conference and school on authority, provenance, authenticity, evidence. Zadar University. Zadaras, Kroatija, 2016 m. spalio 25-28.
 • Laužikas, Rimvydas, Kuncevičius, Albinas, Žižiūnas, Tadas, Žilinskas, Egidijus. Automated heritage monitoring software prototype implementing 3D technologies. The 44th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Conference (CAA 2016). Oslas, Norvegija, 2016 m. kovo 29 - balandžio 2.
 • Laužikas, Rimvydas, Kuncevičius, Albinas, Šmigelinskas, Ramūnas. Dubingių piliavietės perskaitymas: archeologija, antropologija, istorija, skaitmeninės technologijos, architektūra ir komunikacija. (At)koduota istorija architektūroje. Vilnius-Dubingiai, Lietuva. 2016 m. gegužės 12-14 d.
 • Laužikas, Rimvydas, Vosyliūtė, Ingrida, Jaronis, Justinas. Beyond the Space: LoCloud Historic Place Name Service. Europeana Tech Conference 2015, Paryžius, Prancūzija. 2015 m. vasario 12-13 d.
 • Laužikas, Rimvydas, Vosyliūtė, Ingrida ir Jaronis, Justinas. Beyond the space: the LoCloud Historical Place Names microservice. The EAA 21st annual meeting. Glazgas, Škotija. 2015 m. rugsėjo 2-5 d.
 • Laužikas, Rimvydas, Kuncevičius, Albinas. The preservation of Lithuania’s medieval archaeological heritage in situ: local experience in global contexts. The EAA 21st annual meeting. Glazgas, Škotija. 2015 m. rugsėjo 2-5 d.
 • Laužikas, Rimvydas, Kuncevičius, Albinas, Jankauskas, Rimantas. Radvilų kapavietės tyrimai Dubingiuose. Kunigaikščiai Radvilos. Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė.Valdovų rūmai, Vilnius. 2015 m. lapkričio 12–14 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Трехмерное сканирование объектов историко-культурного наследия: опыт Вильнюсского университетa. Международный научно-практический семинар „Mузей и вызовы современности:новые подходы и технологии. Минск, Институт культуры Беларуси, 9 декабря 2013 года.
 • Laužikas, Rimvydas, Kuncevičius, Albinas. The heritage values of Radziwill Palace in Dubingiai. 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Pilzen University, Pilzenas, Čekija, 2013 m. rugsėjo 4-8 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Reading the church: Communicative approach for understanding of Dubingiai parish community at XV-XVIII Centuries. Church Archaeology in the Baltic Sea Region . Turku, Suomija.2013 m. rugpjūčio 26-30 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Reading the Document: Middle Age and Renaissance Geography. Conference and School on Records, Archives and Memory Studies. Zadaras, Kroatija, 2013 m. gegužės 6-10 d.
 • Laužikas, Rimvydas, 3D archeologija: sukūrimo, ilgalaikio išsaugojimo ir komunikacijos problemo. XXI a. skaitmeninė garsinė knyga: leidyba, sklaida, skaitytojas. Vilnius, Lietuva. 2012 balandžio 29 d.
 • Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Connecting geography, chronology, and biographies – framing new Lithuanian standards. Standardisation and innovation in information technology (SIIT 2011). Berlynas, Vokietija. 2011 m. rugsėjo 28-30 d.
 • Laužikas, Rimvydas, Virtual museum between web page and second life. Fusion of cultures. XXXVIII conference on computer applications and quantitative methods in archaeology. Granada, Ispanija. 2010 m. balandžio 6-9.
 • Laužikas, Rimvydas, Information entropy for archaeological research. Fusion of cultures. XXXVIII conference on computer applications and quantitative methods in archaeology. Granada, Ispanija. 2010 m. balandžio 6-9.
 • Laužikas, Rimvydas. Digitization like science. Ideas and instruments in social context : XXIII international congress of history of science and technology. Budapeštas, Vengrija. 2009 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 2 d.

Nacionalinės konferencijos

 • Laužikas, Rimvydas, 3D skaitmeninės technologijos ir taktilinių objektų leidybos galimybės. // Marijos Gimbutienės skaitymai. Vilnius, Lietuva. 2012 vasario 19-20 d.
 • Laužikas, Rimvydas, HISTORIUS: lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas. Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės, Vilnius, Lietuva. 2011 m. gruodžio 12-13 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Kasdienybės dokumentika „Europeana“ skaitmeninėje bibliotekoje. Vaclovo Biržiškos skaitymai. Vilnius, Lietuva. 2011 m. gruodžio 2 d.

Moksliniai-praktiniai seminarai

 • Laužikas, Rimvydas. Communication of Vilnius landscape and monuments: contemporary narratives approach. Education, training and communication in the cultural management of landscapes. Centro Cultural Elvino Pereira, Makao, Portugalija. 2017 m. kovo 29 d. – balandžio 4 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Tradicija ar kūrybos laisvė: patiekalų receptų „kelionės“. XVII-XX amžių Lietuvoje. XI seminaras „Prigimtinė kultūra ir laisvė“. Rumšiškės, Lietuva. 2016 m. birželio 30 d. – liepos 3 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Gėrimų vartojimas kaip bendrystės reprezentacija XVII – XIX a. bajoriškoje kultūroje . IX seminaras „Prigimtinė kultūra ir laisvė“. Rumšiškės, Lietuva. 2015 m. birželio 26-29 d.
 • Rimvydas Laužikas. Gėrimų vartojimas kaip bendrystės reprezentacija XVII ‒ XIX a. bajoriškoje kultūroje. IX seminaras „Bendrystė: prigimtis, pavidalai, galia“. Rumšiškės. Lietuva. 2015 m. birželio 26‒29 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Viduramžių Lietuvos nekrikščioniškos visuomenės specifika: šeimos tapatumas. Prigimtinės kultūros seminaras „Ar tautybės esu tos pačios kaip ir žemė? Tapatybės klausimas prigimtinėje kultūroje“. Rumšiškės, Lietuva. 2013 m. liepos 4-7 d.
 • Laužikas, Rimvydas. Žemė ir asmuo: teritorijos samprata ir socialinė struktūra viduramžių Dubingių mikroregione. Prigimtinės kultūros seminaras „Žemė juodoji: veldėmė, valda ir paveldėtosios vertybės“.Užutrakis, Lietuva, 2013 m. kovo 16–17 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės

 • ARIADNE stažuotė Digital Curation Unit, IMIS – Athena Research Centre (Graikija). Dalyvavimas vasaros mokykloje „Digital curation of archaeological knowledge“.Digital Curation Unit, IMIS – Athena Research Centre, Atėnai, Graikija. 2016 m. birželio 12–17 d.
 • ERASMUS+ stažuotė Zadaro universitete (Kroatija). Dalyvavimas vasaros mokykloje „Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, Evidence (APAE)“. University of Zadar, Zadaras, Kroatija, 2016 m. spalio 25-28 d.
 • ERASMUS stažuotė Zadaro universitete (Kroatija). Dalyvavimas vasaros mokykloje „Conference and School on Records, Archives and Memory Studies“. University of Zadar, Zadaras, Kroatija, 2013 m. gegužės 6-10.

Mokslo populiarinimas

 • Laužikas, Rimvydas. Knygos „Deutsch-litauische Kulturgeschichte der Gastronomie“ pristatymas Leipcigo knygų mugėje, 2017 m.
 • Laužikas, Rimvydas; Čeprackas, Liutauras; Dumanowski, Jaroslaw; Pacevičius, Arvydas. Oginskių dvaro virtuvėje [iš lenkų kalbos vertė Tomaš Božerocki]. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. p. 127. ISBN 978-9955-33-690-7.
 • Laužikas, Rimvydas; Čeprackas, Liutauras; Dumanowski, Jaroslaw; Pacevičius, Arvydas. W Kuchni Ogińskich. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. e-knyga. ISBN 9789955336938.
 • Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas, Žižiūnas, Tadas. Erelio vaikai: mokomoji interaktyvi knyga ir mobilioji programėlė. Vilnius: VšĮ „Akademinė leidyba“, 2016.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis. Laikas: istorijos vadovėlis 12 klasei. 12 dalis. Vilnius: Briedis, 2016.
 • Laužikas, Rimvydas. Alyvuogių aliejaus kelias į Lietuvą. Knyga apie ypač tyrą: Pirmasis lietuviškas alyvuogių aliejaus vadovėlis, leidinio sudarytojas Paulius Jurkevičius. Kaunas: Smagurius, 2015. ISBN 978694037658.
 • Laužikas, Rimvydas. A Brief Overview of Lithuanian Gastronomic History. Taste Lithuania Nicholson, Beata. Vilnius: Beatos virtuvė, 2015. ISBN 9786098157024.
 • Laužikas, Rimvydas parengė tarptautinės nuotolinės magistro studijų programos “The Cultural Heritage in the Digital Era” (INNOVA MASTER’s Degree in Virtual Heritage) modulį „Cultural Heritage interpretation for the Network Society“. 2014 m.
 • Laužikas, Rimvydas. Istorinė Lietuvos virtuvė: maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Briedis, 2014, p. 208. ISBN 9789955264637.
 • Kapleris, Ignas, Laužikas, Rimvydas, Meištas, Antanas, Mickevičius, Karolis, Žolynas, Mindaugas. Laikas: istorijos vadovėlis 11 klasei. 12 dalis. Vilnius: Briedis, 2010.
 • Tasting historical Europe: exploring the culinary threads between Austria and Lithuania / editors: Rimvydas Laužikas, Angelika Leitner, Ingrida Vosyliūtė, Zsuzsanna Brunner. Vilnius: VšĮ “Akademinė leidyba”, 2015.
 • Laužikienė, Anželika, Laužikas, Rimvydas. Atminties ženklai: Radvilos: mokomoji knyga. Vilnius: Kultūros paveldo akademija, 2012, p. 86. ISBN 9789986313694.
 • Laužikas, Rimvydas. Ar tikrai padovanota meškerė gali išmokyti žvejoti? Moderniai visuomenei - naujoviška biblioteka: projekto "Bibliotekos pažangai" (2008-2012) įtaka Lietuvos viešųjų bibliotekų raidai. Vilnius, 2012.

      Yra skaitęs viešų paskaitų ciklus

 • Ne mažiau kaip 100 viešų paskaitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gastronomijos istorijos, Y ir Z karrtų informacinės elgsenos, Istorinės atminties ir paveldo komunikacijos, 3D technologijos taikymo paveldui, Kultūros paveldo skaitmeninimo, Muzeologijos, Kultūros paveldo standartizavimo tematikomis.
 • Tinklaraščio „Lietuvos kulinarinis paveldas“ administravimas. Prieiga per internetą: <http://kulinarinispaveldas.blogspot.com>.
 •  Ne mažiau kaip 50 tekstų ir interviu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gastronomijos istorijos, Y ir Z kartų informacinės elgsenos, Istorinės atminties ir paveldo komunikacijos, Kultūros paveldo skaitmeninimo tematikomis spaudoje.
 •  Dalyvauta ne mažiau kaip 20 laidų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gastronomijos istorijos, Y ir Z kartų informacinės elgsenos, Istorinės atminties ir paveldo komunikacijos, Kultūros paveldo skaitmeninimo, Muzeologijos tematikomis per radiją ir televiziją.

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

 • CAA (Computer application in Archaeology tarptautinės organizacijos) ekspertinės mokslinės organizacijos narys.
 • Virtual Archaeology International Network (INNOVA) ekspertinės mokslinės organizacijos valdybos narys.
 • EAA (European association of archaeologists) ekspertinės mokslinės organizacijos narys.
 • Lietuvos archeologijos draugijos ekspertinės mokslinės organizacijos narys (valdybos narys 2010-2016 m.).
 • Nordic Research School in Information Studies (NORSLIS) ekspertinės mokslinės organizacijos valdybos narys (2008-2013 m.).
 • Elsevier leidybinės grupės recenzentas.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 47 „Informacija ir dokumentavimas“ ekspertas.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 81 „Kultūros paveldo išsaugojimas“ vadovas, ekspertas.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 86 „Skaitmeninė geografinė informacija“ ekspertas.
 • UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ vadovas.
 • UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ narys.
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.
 • Lietuvos kultūros tarybos ekspertas.
 • International Council of Museums (ICOM) Lietuvos nacionalinio komiteto valdybos narys
 • 2015 m. Jašiūnų dvaro muziejinės ekspozicijos sukūrimo mokslinis konsultantas.
 • 2014-2015 m. Lietuvos ekspozicijos EXPO 2015 parodoje Milane mokslinis konsultantas.
 • 2013-2015 m. European Skills, Competences and Occupations taxonomy (ESCO) sukūrimo IKT darbo grupės ekspertas.
 • 2013 m. Lietuvos kultūros ministerijos darbo grupės „Lietuvos muziejų strategijai“ rengti, nary.
 •  2013 m Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbo grupės „Tremties ir rezistencijos muziejų galimybių studijai” parengti narys.
 •  2012–2014 m Lietuvos kultūros ministerijos darbo grupės, „Muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijai“ rengti, narys.
 • 20092013 m. Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos narys.
 •  20072012 m. UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ narys.
 • 20062013 m. Lietuvos kultūros ministerijos Muziejų tarybos narys.
 • Tarptautinės konferencijos The 2nd Conference of the association of Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN), Gothenburg, 2017. Programos komiteto narys.
 • Tarptautinės konferencijos 22nd Annual Meeting of the European association of archaeologists. Vilnius, 2016. Mokslinio komiteto narys.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III. Vilnius, 2016 m. Organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II. Vilnius, 2014 m. Organizacinio komiteto narys.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. I. Vilnius, 2012 m. Organizacinio komiteto narys.
 • VU socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros komiteto narys.
 • Humanitarinių mokslų srities Etnologijos krypties doktorantūros komiteto narys.
 •  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dokt. Tomos Grašytės disertacijos „Tradicinis muzikantas šiuolaikinėje lietuvių kultūroje“gynimo tarybos pirmininkas, 2017 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto dokt. Kšyštof Tolkačevski disertacijos „Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu“ gynimo tarybos narys, 2016 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto dokt. Ingridos Girnienės disertacijos „Žinių vadybos veiksniai, skatinantys inovacijų kūrimą“ gynimo tarybos pirmininkas, 2014 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto dokt. Aurelijos Vernickaitės disertacijos „Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“ oponentas, 2014 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto dokt. Saulės Jokūbauskienės disertacijos „Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje” oponentas, 2013 m.
 •   VU Komunikacijos fakulteto dokt. Vinco Grigo disertacijos „Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo modelis besimokančioje visuomenėje“ oponentas, 2013 m.
 •  VU Komunikacijos fakulteto dokt. Simonos Petraitytės disertacijos „Lietuvos akademinių bibliotekų vaidmenų konstravimas (diskurso analizė)“ gynimo tarybos pirmininkas, 2013 m.
 •  VU Komunikacijos fakulteto dokt. Žyginto Būčio disertacijos „Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje“ oponentas, 2012 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto dokt. Jūratės Kuprienės disertacijos „Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms“ oponentas, 2012 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto dokt. Sauliaus Jastiugino disertacijos „Informacinio saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos valstybės institucijų atvejis“ gynimo tarybos narys, 2012 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto dokt. Arūno Gudinavičiaus disertacijos „Skaitmeninės knygos kokybė vartotojo požiūriu” oponentas, 2012 m.

Apdovanojimai

 • 2009 m. Nacionalinė pažangos premija. Mokslas (kartu su prof. A. Kuncevičiumi ir prof. R. Jankausku).