Žinių vadyba ir lyderystė

Aktuali informacija: stojantiesiems | studentams

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistro laipsnis

Programos tipas – magistrantūros studijos
Studijų apimtis – 90 kreditų
Studijų forma – nuolatinė
Studijų trukmė – 1,5 metų

„Inovacijos skiria lyderį nuo pasekėjo“ – Steve‘as Jobsas

Aplinkos stebėjimas, naujos žinios,  lyderystė,  kūrybiškumas  ir nuolatinė kaita –  tai pagrindiniai  prasminiai  žodžiai, kurių esmės ir turinio plačiu ir lanksčiu   suvokimu  turi vadovautis  šiuolaikinis  vadybininkas bei kiekviena šiuolaikiška organizacija, siekianti konkurencinės sėkmės.

Programos  misija ir paskirtis

Rengti  intelektualiam, kūrybiškam, naujomis žiniomis grįstam verslui aukštos kvalifikacijos  specialistus, gebančius panaudoti  žinių valdymo metodus organizacijos informacinei infrastruktūrai sukurti ir lyderystės gebėjimus užtikrinančius  efektyvų organizacijos valdymą  ir kūrybišką, novatorišką problemų sprendimą.

Programa skirta iniciatyviems, kūrybiškiems  vertinantiems  žinias  ir   siekantiems  karjeros galimybių. Programos  struktūra ir dėstomų dalykų turinys orientuotas į sėkmingo verslo,  grindžiamo  nuolatinio mokymosi,  naujų žinių, kaip ekonominės gėrybės  kūrimu ir jų  novatorišku panaudojimu.

 

Aktuali informacija: stojantiesiems | studentams

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistro laipsnis

Programos tipas – magistrantūros studijos
Studijų apimtis – 90 kreditų
Studijų forma – nuolatinė
Studijų trukmė – 1,5 metų

„Inovacijos skiria lyderį nuo pasekėjo“ – Steve‘as Jobsas

Aplinkos stebėjimas, naujos žinios,  lyderystė,  kūrybiškumas  ir nuolatinė kaita –  tai pagrindiniai  prasminiai  žodžiai, kurių esmės ir turinio plačiu ir lanksčiu   suvokimu  turi vadovautis  šiuolaikinis  vadybininkas bei kiekviena šiuolaikiška organizacija, siekianti konkurencinės sėkmės.

Programos  misija ir paskirtis

Rengti  intelektualiam, kūrybiškam, naujomis žiniomis grįstam verslui aukštos kvalifikacijos  specialistus, gebančius panaudoti  žinių valdymo metodus organizacijos informacinei infrastruktūrai sukurti ir lyderystės gebėjimus užtikrinančius  efektyvų organizacijos valdymą  ir kūrybišką, novatorišką problemų sprendimą.

Programa skirta iniciatyviems, kūrybiškiems  vertinantiems  žinias  ir   siekantiems  karjeros galimybių. Programos  struktūra ir dėstomų dalykų turinys orientuotas į sėkmingo verslo,  grindžiamo  nuolatinio mokymosi,  naujų žinių, kaip ekonominės gėrybės  kūrimu ir jų  novatorišku panaudojimu.

 

Studijų programa

Žinių vadyba ir lyderystė (studijuojantiems nuo 2018 m.)

Žinių vadyba ir lyderystė (studijuojantiems nuo 2017 m.)

Įgyti gebėjimai

Žinių vadybos ir lyderystės magistrantūros absolventas:

  • išmano strateginės informacijos ir žinių vadybos, komunikacijos ir informacijos tyrimų metodologijos, organizacinės lyderystės, rizikos ir pokyčių valdymo, projektų vadybos, žinių  ir inovacijų vadybos,  kūrybiškumo ir verslumo,  korporatyvinės komunikacijos, lyderystės, žmogiškųjų išteklių vadybos, politikos ir žiniasklaidos, įvaizdžio ir reputacijos, krizių vadybos  ir komunikacijos, tarpkultūrinės komunikacijos, intelektinės nuosavybės teisės paradigmas;
  • geba atlikti mokslo tiriamąjį darbą informacijos ir žinių vadybos srityje, inicijuoti, planuoti ir atlikti informacinių ir žinių produktų ir paslaugų rinkos tyrimus, organizacijos informacijos ir žinių vadybos stebėseną, patikrą, informacijos ir žinių vadybos tyrimus, užtikrinti šių tyrimų rezultatų pateikimą, sklaidą;
  • geba sisteminti ir analizuoti organizacijų vidinės ir išorinės informacinės aplinkos, informacinių poreikių, komunikacijos tyrimų empirinius duomenis, kūrybiškai ir lanksčiai juos taikyti praktikoje modeliuojant bei sprendžiant  konkrečias   žinių ir inovacijų valdymo problemas;
  • geba motyvuoti kitus žmones siekti  bendrų organizacijos tikslų, taikyti šiuolaikinius žmonių grupių valdymo metodus bei inicijuoti  ir efektyviai realizuoti organizacijos pokyčius;
  • turi rašytinės ir žodinės komunikacijos įgūdžių, gerų kalbinių ir minčių dėstymo raštu įgūdžių, organizacinių gebėjimų.

Pagrindinės kompetencijos

Įžvalgos kompetencija – gebėjimas suprasti pokyčių svarbą ir juos numatyti.

Žinių ir informacijos verslumo kompetencija – gebėjimas valdyti informacijos   ir žinių procesus, pritaikyti įgytas žinias, kurti  organizacijos žinių bazę.

Tobulėjimo ir tobulinimo kompetencijagebėjimas  skatinti  ir realizuoti   mokymosi procesus, kurti  ir vystyti  profesinius mokymosi partnerystės tinklus.

Lyderystės kompetencija – komunikuoti organizacijos viziją ir įkvėpti žmones, kurti ir ugdyti komandas bei pasitikėjimu tarp darbuotojų grįstą, palankią dalintis žiniomis organizacijos kultūrą.

Komunikavimo kompetencijagebėjimas  savo žinias ir idėjas derinti su kitų žiniomis ir idėjomis,  vesti derybas,  efektyviai komunikuoti  su  skirtingų kultūrų atstovais, partneriais.

Veiklos efektyvumo kompetencijagebėjimas numatyti ir  spręsti  organizacijos veiklos problemas,  valdyti praktikos bendruomenes.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti verslo  informacijos paslaugų įmonėse, mokslo, valstybinėse ir viešojo sektoriaus organizacijose  komunikacijos ir informacijos vadybininku, strateginės informacijos ir žinių  vadybininku, viešųjų ryšių specialistu, informacijos vadybos procesų architektu, informacijos ir žinių  vadybos projektų vadybininku, informacijos paslaugų komandų vadovu, informacijos ir žinių vadybos konsultantu.

Kaip įstoti?

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Studijuoti į šią programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas. Priėmimo balas formuojamas iš diplomo priedėlyje pateikiamų pažymių vidurkio, baigiamojo darbo įvertinimo, papildomų balų. Priėmimas į šią programą vyksta be stojamųjų egzaminų pagal priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisykles.

Daugiau informacijos apie stojimo tvarką – Stojantiesiems → Magistrantūros studijos.

Nori pasitarti?

Užklausas, susijusias su studijomis ar kitais Jus dominančiais dalykais, galite pateikti Komunikacijos fakulteto socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Atsakymus į iškilusius klausimus gali rasti ir VU konsultacinėje svetainėje „Kviečia Vilniaus universitetas“

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos