Doc. dr. Martynas Petrikas

doc dr Martynas PetrikasEkraninės ir performatyvios komunikacijos katedros
docentas, daktaras

Komunikacijos fakulteto
studijų prodekanas
 
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto pirmininkas

Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 207 kab.

Tel. (8-5) 236 6117
El. paštas:

doc dr Martynas PetrikasEkraninės ir performatyvios komunikacijos katedros
docentas, daktaras

Komunikacijos fakulteto
studijų prodekanas
 
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto pirmininkas

Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 207 kab.

Tel. (8-5) 236 6117
El. paštas:

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertacija Lietuvių teatro kritika kaip socialinės veiklos laukas 1920–1940 apginta 2009 m. gruodžio 11 d. Vytauto Didžiojo universitete.

Moksliniai interesai

 • Teatro diskurso istorija;
 • Teatro kritikos istorija ir teorija;
 • Estetiniai, socialiniai, politiniai teatrinės produkcijos lauko funkcionavimo aspektai.

Mokslinė produkcija

Monografijos

 • Staniškytė J., Vasinauskaitė R., Klivis E., Petrikas M. Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. 423 p. ISBN: 9786094471209. UDK: 792(474.5).03.

Mokslo straipsniai periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

 • Petrikas M. Populiarioji atlikėjų kultūra tarpukariu: tendencijų apmatai // Menotyra, nr. 2. Vilnius, ISSN 1392-1002, 2016, p. 99–110. (Duomenų bazė: EBSCO, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text).

 • Petrikas M. Centripetal Force of locus: Dilemmas of Nomadism in Contemporary Lithuanian Artistic Practices// Nordic Theatre Studies vol. 27: No. 1. Stockholm, ISSN 0904-6380, 2015, p 57- 64.(Duomenų bazė: Science Citation Index Expanded (ISI Web of Science).
 • Petrikas M. Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX amžiuje. Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2014, p. 56–59. ISBN 978-609-417-079-9. Prieiga per internetą: http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2013/05/MF_Petrikas_11.pdf
 • Petrikas M. To Engage or to Be Engaged: Among Differences and Similarities of Theatre in Lithuania and Poland // Meno istorija ir kritika 9. Kaunas, ISSN 1822-4555, 2013, p. 30–36. (Duomenų bazė: MLA: Modern Language Association International Bibliography).
 • Petrikas M. Lenkų teatro gastrolės LTSR: nuo iššūkių iki galimybių // Menotyra, nr. 2. Vilnius, ISSN 1392-1002, 2013, p. 155–168. (Duomenų bazė: EBSCO, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text).
 • Petrikas M. (Ne)artimas miestas: lietuviškos erdvės problema šiuolaikiniame Lietuvos teatre // Meno istorija ir kritika 8. Kaunas, ISSN 1822-4555, 2012, p. 93–101. (Duomenų bazė: MLA: Modern Language Association International Bibliography).
 • Petrikas M. Lenkų dramaturgija Valstybės teatro scenoje: skaičiai, tendencijos, reikšmė // Menotyra, nr. 2. Vilnius, ISSN 1392-1002, 2012, p. 93–104. (Duomenų bazė: EBSCO, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text).
 • Petrikas M. Tarpukario vaizdiniai šiuolaikiniame Lietuvos teatre: kritiškos atminties atvejis // Menotyra, nr. 2. Vilnius, ISSN 1392-1002, 2011, p. 151–157. (Duomenų bazė: EBSCO, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text).
 • Petrikas M. Anatomy of Hatred: Constituents of Theatrical Failure // Nordic Theatre Studies, vol. 21. Stockholm, ISSN 0904-6380, 2009, p. 52–62. (Duomenų bazė: Science Citation Index Expanded (ISI Web of Science).

Publikacijos

 • PETRIKAS, M., PETRIKIENĖ, A. Avant-garde Theatre and Social Space: Lithuanian Examples // Reclaimed Avant-Garde: Spaces and stages of avant-Garde Theatre in Central-Eastern Europe / Ed. by D. Kosinski, Z. Imre. Warsaw: ZRI, ISBN 978-83-66124-05-9, 2018, p. 100–117.
 • Petrikas, M. Teatras kaip politinė praktika Krystiano Lupa’os „Didvyrių aikštės“ pastatyme LNDT // Socialinės tikrovės mediacija: kultūra, politika ir visuomenė / sudarytojai Renata Šukaitytė, Kęstas Kirtiklis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599316. p. 151-168.
 • Petrikas M. Išeivių dramos teatras JAV: M. Petrikas kalbina teatrologą prof. dr. Bronių Vaiškelį. Lietuvos scena. Vilnius : Lietuvos teatro sąjungos fondas, 2006, nr. 3. p. 8-10. ISSN: 1822-4210. UDK: 792.

Moksliniai projektai

 • 2015 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas tyrimų projektas „Populiarioji kultūra tarpukario Lietuvoje: skaičiai ir atlikėjai“ (sutarties nr. LIT-9-12), projekto vadovas.
 • 2012–2014 m.m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas podoktorantūros tyrimų projektas „Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX a.“ (sutarties Nr. 004/27), mokslininkas stažuotojas.
 • 2011–2012 m.m. Leonardo da Vinci projektas „LOCALISE“, partneris.
 • 2010–2011 m.m. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas Mokslininkų iniciatyvų projektas „Posovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis“, mokslo darbuotojas.
 • 2009 m. LR Kultūros rėmimo fondo finansuotas projektas „Teatras ir istorija“, projekto dalyvis.
 • 2006–2008 m.m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 2 prioritetas, 2.5. priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Projektas „Kūrybinių industrijų skatinimas keliant meno tyrėjų mokslines ir praktines kompetencijas magistrantūros studijose“, projekto dalyvis.
 • 2006–2007 m.m. Nordplus Neighbour projektas „Baltic-Nordic-NW Russia Network in Theatre Studies and Education“, projekto administratorius.

Skaitomi dalykai

 • Scenos menų komunikacija
 • Šiuolaikinio teatro studijos
 • Kūrybinių projektų valdymas
 • TV laidų prodiusavimas
 • Kūrybinių projektų valdymas
 • Komunikacijos kampanijų planavimas
 • Teatro meno seminaras
 • Contemporary Lithuanian and Western Theatre

Studijoms skirti leidiniai

 • Staniškytė J., Simanaitienė R., Petrikas M. Meno projektų valdymas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007.

Kvalifikacijos tobulinimas

Dalyvavimas mokslinėse stažuotėse

 • 2012, 2013, 2014 m. – Varšuvos universitete, Polonistikos fakultete, Varšuva, Lenkija;
 • 2012, 2013 m. – Paryžiaus universitete (Sorbonne III, Sorbonne IV), Paryžius, Prancūzija;
 • 2008, 2009, 2011 m. – A. Mickevičiaus universitete Dramos ir teatro katedroje, Poznanė, Lenkija.

Dalyvavimas tarptautiniuose seminaruose

 • Seminaras „Creative Communities. The Experience of Cultural Animation and Community Arts“ Varšuva, Lenkija, 2012 m. spalio 11–14 d.
 • Seminarų serija „Resilience in Community Arts“ Londonas, Jungtinė karalystė,  2012 m. kovo 18–24 d.

Dalyvavimas ES programos „Erasmus“ dėstytojų mainų programose

 • Zbigniew Raszewski teatro institute (2017);
 • Liono universitete (2015, 2016);
 • Krokuvos Jogailaičių universitete (2015);
 • Liono universitete (2015);
 • Ruano universitete (2014);
 • Bergeno universitete (2014);
 • Helsinkio universitete (2012);
 • Stokholmo universitete (2011).

Kviestinis dėstymas

 • Bergeno universitete (2016);
 • Krokuvos Jogailaičių universitete (2016).

Mokslo populiarinimas

Renginiai

 • Vizitas į A. Smetonos gimaziją Kaune 2018 m. kovo 23 d.
 • Vieša paskaita „Nuo lietuviškų vakarų iki Valstybės teatro gimimo“. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2017 m. balandžio 24 d.
 •  Vieša paskaita „Tapatybės šiuolaikiniame Lietuvos teatre: temos ir variacijos“.  Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2016 m. rugsėjo 14 d.

 • Vieša paskaita „Lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX a.: misija įmanoma“. Organizatorius VšĮ „Kultūros kiemas“, Kaunas, 2014 m. vasario 20 d.

Sklaida

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Kviestiniai prenešimai mokslinėse konferencijose

 • Możliwości i wyzwania: teatr polski na Litwie. II Lenkijos teatro tyrimų draugijos simpoziumas. Bydgoščius (Lenkija), 2015 m. rugsėjo 27–29 d.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 •  „How to Stage Democracy“, ASN pasaulinis kongresas, Kolumbijos universitetas, Niujorkas, JAV, 2018 m. gegužės 3 d.
 • Beyond Theatre Archive: Notes on Methodology. Tarptautinė mokslinė konferencija Re-think theatre, dramaturgy and performance studies: re-search, re-consider, re-make, Danija, Aarhus universitetas, 2017 m. gegužės 18-20 d.
 • Beyond Heterotopia: Krystian Lupa’s “Heldenplatz”. Tarptautinė mokslinė konferencija Theater als Kritik, Frankfurtas (Vokietija), Frankfurto J. W. Goethes universitetas, 2016 m. lapkričio 3–6 d.
 • Selective Memory and Counter-Canonical History. Tarptautinė mokslinė konferencija Presenting the Theatrical Past, Stokholmas (Švedija), FIRT / IFTR / Stokholmo universitetas, 2016 m. birželio 13–17 d.
 • Some Like It Hot: Is the Theatre (Still) Relevant as Media for Public Debate. Tarptautinė mokslinė konferencija Communication and Information Sciences in Network Society III, Vilnius, Vilniaus universitetas, 2016 m. birželio 9–10 d.
 • At the Crossroads of Culture: A Case Study in Popular Entertainment of Interwar Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija Global, Glocal and Local: Distinction and Interconnection in the Baltic States, Filadelfija (JAV), AABS / Pensilvanijos universitetas, 2016 m. gegužės 26–28 d.
 • “Liza” in Kaunas: Reception of All-Black Operetta in the 1930’s Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija Popular Culture and World Politics, Londonas (Jungtinė karalystė), Vestminsterio universitetas, 2015 m. lapkričio 21–22 d.
 • Between East and West: Popular Performers in the Interwar Lithuania. Tarptautinė mokslinė Populiariosios kultūros asociacijos (PCA) konferencija, Reikjavikas (Islandija), PCA / ACA, 2015 m. liepos 22–24 d.
 • Don't Go West: Emigrants, Emigration and the Politics of National Theatre of Lithuania. 20-asis pasaulinis Tautybių studijų asociacijos (ASN) kongresas, Niujorkas (JAV), ASN / Kolumbijos universitetas, 2015 m. balandžio 23–25 d.
 • National Theatre: An Institutionalized Compromise? Tarptautinė mokslinė konferencija Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies, Niuheivenas (JAV), AABS / Jeilio universitetas, 2014 m. kovo 13–15 d.
 • Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX amžiuje. Mokslinė konferencija Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje, Vilnius, Lietuvos mokslo taryba, 2014 m. vasario 26–28 d.
 • Bittersweet Roots of Engaged Theatre: Between Similarities and Differences of Theatre Concepts in Lithuania and Poland. Tarptautinė mokslinė konferencija Re-Routing Performance, Barselona (Ispanija), FIRT / IFTR / Barselonos teatro institutas, 2013 m. liepos 22–26 d.
 • Politics Made Visible: Lithuanian-Polish Relations in Contemporary Lithuanian Theatre. Tarptautinė mokslinė konferencija The Viewing of Politics / The Politics of Viewing, Salonikai (Graikija), Aristotelio universitetas, 2013 m. balandžio 18–20 d.
 • Soundscape in Performance as Transnational Dimension. Vokietijos teatro tyrimų sąjungos XI tarptautinis mokslinis kongresas Sound and Performance, Bairoitas (Vokietija), Vokietijos teatro tyrimų sąjunga, Bairoito universitetas, 2012 m. spalio 4–7 d.
 • Outline of the Neighbor: Representations of Lithuanian-Polish Relations in Post-soviet Lithuanian Theatre. Tarptautinė mokslinė konferencija Old and New: Past, Present and Future of the Post-Communist World, Varšuva (Lenkija), WEEC, Varšuvos universitetas, 2012 m. liepos 15–18 d.
 • On the Politics of Memory: Remembering the Past in Contemporary Lithuanian Theatre. Tarptautinė mokslinė konferencija The Global Baltics: Next Twenty Years, Čikaga (JAV), AABS, Ilinojaus universitetas Čikagoje, 2012 m. balandžio 26–28 d.
 • Subjektyvumo žavesys ir galia: istorinė atmintis postsovietiniame Lietuvos teatre. Mokslinė konferencija Pasikartojimai: atmintis ir tapatybė postsovietiniame Lietuvos teatre, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2011 m. gegužės 20 d.
 • How to Stage Modernity: Images of the Society in Interwar Lithuanian Theatre. Pasaulinis mokslinis kongresas Cultures of Modernity, Miunchenas (Vokietija), IFTR / FIRT, Miuncheno Ludwig Maximilians universitetas, 2010 m. liepos 24 d. – rugpjūčio 1 d.

Ekspertinė ir kita veikla

 • Nuo 2016 m. Kauno kamerinio teatro meno tarybos pirmininkas;
 • Nuo 2015 m. VU Komunikacijos fakulteto Kūrybos komunikacijos nuolatinių bakalauro studijų programos komiteto pirmininkas;
 • Nuo 2015 m. VU Komunikacijos fakulteto Akademinės etikos komisijos pirmininkas;
 • 2013 m. Tarptautinio teatro festivalio „Pierrot“ (Bulgarija) žiuri narys;
 • 2013, 2011, 2009 m. Tarptautinio teatro festivalio „Kon-teksty“ (Lenkija) žiuri narys;
 • 2011–2012 m.m. LR Kultūros ministerijos profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų vertinimo komisijos ekspertas. 

Profesinė, socialinė ir kultūrinė veikla

 • Nuo 2015 m. Association for the Study of Nationalities (ASN) narys;
 • Nuo 2012 m. Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) narys;
 • Nuo 2009 m. Tarptautinės teatro tyrimų federacijos (IFTR / FIRT) narys;
 • Nuo 2007 m. Nordic Theatre Scholars asociacijos narys;
 • Nuo 2005 m. Lietuvos Teatro sąjungos narys.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos