Apginta disertacija

mini Kristina Jakutyte AncieneKristina Jakutytė-Ancienė apgynė daktaro disertaciją „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“.

Daktaro disertacijoje apibrėžtos ir išanalizuotos naujos NVO vykdomos tarpininkavimo, atstovavimo, viešųjų reikalų sprendimo veiklos, kuriomis stiprinamas piliečių dalyvavimas aktyviu piliečių įsitraukimu ir dalyvavimu pagrįstose iniciatyvose, projektuose.

Kristina Jakutytė-Ancienė. Sveikiname K. Jakutytę-Ancienę ir jos vadovę.