KF Rašto darbų metodinės priemonės rengimo darbo grupės posėdis [2018-02-06]

Pradžia: 9 val.

Vieta: 602 kab.