Muzeologijos katedra

Įsteigta Rektoriaus įsakymu 1947-01-11, atkurta Universiteto Senato komisijos nutarimu 2012-03-08

Saulėtekio al. 9, I rūmai
517 kabinetas

Tel. (8 5) 219 3290

Katedros vedėjas
Prof. dr. Rimvydas Laužikas

Mokslininkai-ekspertai

 Tęstinio mokslinio leidinio „Acta Museologica Lithuanica“ vyriausiasis redaktorius

 

Įsteigta Rektoriaus įsakymu 1947-01-11, atkurta Universiteto Senato komisijos nutarimu 2012-03-08

Saulėtekio al. 9, I rūmai
517 kabinetas

Tel. (8 5) 219 3290

Katedros vedėjas
Prof. dr. Rimvydas Laužikas

Mokslininkai-ekspertai

 Tęstinio mokslinio leidinio „Acta Museologica Lithuanica“ vyriausiasis redaktorius

 

Tyrimo tema

Paveldo komunikacijos, muziejaus ir muzealumo reikšmė socialinei sanglaudai ir ekonominiam augimui Lietuvoje.

 

Istorinė raida

Vilniaus universitete Muzeologijos katedra buvo įkurta 1947-01-01. Šiam mokslo padaliniui, kuris tuo metu priklausė Istorijos-Filologijos fakultetui, 1947-01-11 Rektoriaus įsakymu Nr. 1752 paskirtas vadovauti įžymus muziejininkas doc. Paulius Galaunė (1890–1988), iki tol ėjęs Meno istorijos katedros vedėjo pareigas.

Muzeologijos katedroje dirbo etnologas prof. Juozas Baldžius-Baldauskas (1902–1962), etnologė vyr. dėst. Pranė Dundulienė-Stukėnaitė (1910–1991), dailėtyrininkė ir etnografė dr. doc. Halina Kairiūkštytė-Jacinienė (1896–1984), dailėtyrininkė ir muziejininkė doc. dr. Akvilė Mikėnaitė (1912–2001), archeologas vyr. dėst. Pranas Kulikauskas, Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto jaun. mokslinis bendradarbis (1913–2004), asist., vyr. dėst. – archeologė Regina Volkaitė-Kulikauskienė (1916–2007). Tuo laikotarpiu Katedra turėjo teisę vertinti darbus suteikiant autoriui mokslo laipsnį. Pavyzdžiui, 1949 m. kovo mėn. katedra apsvarstė P. Dundulienės darbą „Marcinkonių apylinkės etnografinė monografija“ ir pasiūlė Vilniaus universiteto Mokslo tarybai „ prilyginti [šį darbą] kandidato disertacijai bei suteikti Pr. Dundulienei-Stukėnaitei mokslo kandidato laipsnį“ (tuo metu tai reiškė mokslų daktarą).

Katedra buvo reorganizuota 1949 m.

1991 metais įkūrus Komunikacijos fakultetą (KF) atsivėrė šiuolaikinio požiūrio į paveldo komunikaciją galimybės. Iki tol Istorijos fakultetui formaliai priklausiusios studijų ir mokslo šakos – bibliotekininkystė ir žurnalistika, tiesiogiai susijusios su informacijos ir komunikacijos mokslais, buvo priskirtos naujam Universiteto akademiniam kamieniniam padaliniui. Prasidėjo komunikacijos ir informacijos mokslų ir atitinkamų studijų plėtra. KF pradėtos vykdyti II pakopos muziejininkystės studijos. 2008 metais šios studijos buvo reformuotos, sukuriant naujo turinio ir struktūros programą – „Paveldo komunikacija ir informacija“; programoje glaudžiai susieta muziejininkystė, dokumentinio paveldo kaupimo, atrankos, sklaidos pateikimo problematika. 2012 m., pradėjus rengti šių studijų savianalizę, dekanas dr. doc. Andrius Vaišnys pasiūlė atkurti Vilniaus universitete Muzeologijos katedrą. Šios idėjos pagrindimui VU Senato komisija pritarė ir Muzeologijos katedra KF yra naujai įsteigta nuo 2012-03-08.

Pirmasis atkurtos katedros vedėjas buvo vienas žinomiausių Europos muzeologų prof. Pieteris van Menšas (Pieter van Mensch).

 

Galerija

mini IMG 7534Muzeologijos katedra. J. Kirkučio nuotr. (2013 m.)

muz 2013 Muzeologijos katedra. J. Kirkučio nuotr. (2013 m.)

Muzeologijos katedra 2015Muzeologijos katedra. Andriaus Nenėno nuotr. (2015 m.)

Mokslas ir studijos

Doktorantai

 • Tomaš Božerocki (įstojo 2015 m.)
  Disertacijos tema: Ginkluotų pasipriešinimo judėjimų viešosios atminties kaita XX a. pabaigoje, XXI a. pradžioje
  Vadovė – doc. dr. Renata Matkevičienė (VU KF IKI)
  El. paštas: 
 • Neringa Latvytė-Gustaitienė (įstojo 2015 m.)
  Disertacijos tema: Sunkiojo paveldo komunikacija besikeičiančiame socialiniame kontekste: Holokausto atminties vietos
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: 
 • Donata Armakauskaitė (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Paveldas kaip ekonominis ir socialinis kapitalas: Lietuvos muziejų veiklos kokybinio vertinimo metmenys
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK), 2014–2016 m. vadovė doc. dr. Nastazija Keršytė (VU KF MK)
  El. paštas: 
 • Nadzeya Charapan (įstojo 2014 m.)
  Disertacijos tema: Lankytojų patirčių dalyvaujamas kūrimas ir vertinimas Lietuvos muziejų komunikacinėse veiklose / An evaluation and co-creation of visitor‘s experiences in the communicative activities at Lithuanian museums
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas:
 • Ingrida Kelpšienė (įstojo 2013 m.)
  Disertacijos tema: Paveldo komunikacija lietuviškoje socialinių tinklų erdvėje
  Vadovas – prof. dr. Rimvydas Laužikas (VU KF MK)
  El. paštas: 

Muzeologijos katedroje rengtos ir apgintos disertacijos

 • Ignas Kapleris. Disertacijos tema: Skaitmeninių medijų raiška Lietuvos muziejų komunikacijoje. Mokslinis vadovas doc. dr. Rimvydas Laužikas. Disertacija apginta 2014-12-19.

Projektai ir konferencijos

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose

Dalyvavimas nacionaliniuose projektuose

Muzeologijos tęstiniai mokymai

Nuo 2012 m. Muzeologijos katedra vykdo muziejų specialistų tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo projektus, iš dalies finansuojamus LR kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos:

 • [2014] Modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ (projekto Nr. DKT-18/L-11-160000-1457)
 • [2013] Modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ (projekto Nr. St22/8)
 • [2012] Modulinio mokymo programa „Atvirojo muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ (projekto Nr. K/16)

Šių projektų metodinės medžiagos pagrindu nuo 2012 m. leidžiamas mokomasis leidinys „Muziejininkystės studijos“.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos