Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centras

Saulėtekio al. 9, I rūmai
215,  216 kabinetai

Tel. (8 5) 236 6113

Centro vadovė
Doc. dr. Regina Varnienė-Janssen

Mokslininkai-ekspertai

 

 

Saulėtekio al. 9, I rūmai
215,  216 kabinetai

Tel. (8 5) 236 6113

Centro vadovė
Doc. dr. Regina Varnienė-Janssen

Mokslininkai-ekspertai

 

 

Tyrimo tema

Bibliotekų veiklos ir informacijos organizavimas sumanios visuomenės ir sumanaus valdymo sąlygomis. Vykdoma 2017–2020 m.

Istorinė raida

Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centras įkurtas 2017 m. kovo 13 d. Fakulteto tarybos sprendimu. Centras tęsia nuo 1952 m. Vilniaus universitete veikusios Bibliotekininkystės katedros, 2003 m. reorganizuotos į Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutą, mokslinį tiriamąjį darbą bibliotekų veiklos ir informacijos organizavimo srityse.

Centras siekia sutelkti kompetencijų bazę Fakultete ir sukurtas žinias integruoti ne tik į mokslinius tyrimus Fakultete, bet ir į studijų procesą, į komunikacijos, informacijos bei bibliotekininkystės specialistų rengimą ir mokymosi visą gyvenimą programas. Mokslinius tyrimus Centras vykdo remiantis metodais ir metodologijomis, orientuotomis į informacinių sistemų ir jų vartotojų patirčių, elgsenos, sukauptų duomenų kaip įrodymų analizę, kas leidžia identifikuoti praktines taikymų sritis organizacijų paslaugų plėtros kontekste ir kurti naujas šių organizacijų veiklų projektavimui reikiamas priemones. Bibliotekoms ir kitoms organizacijoms Centro tyrimai tarnauja kaip praktinių veiklų analizės metodologija.

Centro tikslas ir žinių panaudojimo laukas – vykdyti aukščiausiojo lygio mokslinius tyrimus bibliotekų veiklos ir informacijos organizavimo srityse, siekiant praplėsti žinojimo ribas; diegti įvairaus lygio ir pobūdžio sinergijas, siekiant identifikuoti aktualius žinių kūrimo laukus ir sudaryti sąlygas plėtoti kuo geresnės kokybės mokslinius tyrimus; didinti tyrėjų paskatas, kad jų veikla atitiktų ir pranoktų tarptautinius mokslo standartus.

Centro uždaviniai atitinkamose veiklos srityse:

  1. Efektyvus  bibliotekų valdymas ir paslaugų organizavimas visuomenės atskirčių mažinimo požiūriu:

    1.1. Tirti informacijos ir duomenų pokyčius, jų organizavimo bei komunikacijos būdus skaitmeninėje erdvėje.

    1.2.Tirti informacijos ištekliaus sampratos ir sklaidos modelių pokyčius bei šių pokyčių įtaką informacijos ieškos ir ieškos rezultatų reprezentacijos organizavimui.

    1.3. Tirti skaitmeninto kultūros paveldo turinio pritaikymą visuomenės reikmėms, paveldo objektų įveiklinimą.

  2. Bibliotekų tarptautinis, tarpinstitucinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas, grindžiamas inovatyviomis paslaugomis žinių ir intelektinio potencialo stiprinimo kontekste:

2.1. Tirti bibliotekose kuriamų didelės apimties duomenų integravimą sukuriant prielaidas prognozavimo galimybėms ir pridedamosios vertės kūrimui;

2.2. Tirti informacinę elgseną bei jos sąveiką su kintančiomis informacinėmis technologijomis;

2.3 Tirti galimybes pritaikyti bibliotekų informacinę infrastruktūrą moksliniams tyrimams, inovacijoms bei komunikacijai.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos