Prof. dr. Žygintas Pečiulis

Žurnalistikos ir medijų tyrimų centrofile45201527 fdf3884a1
profesorius 

Komunikacijos fakultetas                                                                                                                           
Maironio g. 7, 7 kab.

Tel. (8 5) 219 3047
Mob. (8 686) 56 776
El. paštas

 

 

 

Žurnalistikos ir medijų tyrimų centrofile45201527 fdf3884a1
profesorius 

Komunikacijos fakultetas                                                                                                                           
Maironio g. 7, 7 kab.

Tel. (8 5) 219 3047
Mob. (8 686) 56 776
El. paštas

 

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Profesoriaus pareigos nuo 2008 m.
 • Habilitacijos procedūra (2007), pateikta mokslo darbų apžvalga „Televizijos kaitos proceso sisteminės analizės metmenys“.
 • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Lietuvos televizijos teatras. 1957–1982“, apginta 1987 m., docento vardas suteiktas 1994 m.

Mokslo populiarinimas

Mokslo interesai

 • Medijos
 • Masinė komunikacija
 • Audiovizualinė komunikacija
 • Televizijos istorija ir teorija
 • Viešoji komunikacija

Mokslinė produkcija

Monografijos, knygos

 • PEČIULIS, Žygintas. Bokštą gaubianti paslaptis: TV medijos radimasis Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 362 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Kaip bendrauti su žiniasklaida: principai, patarimai, pavyzdžiai. Vilnius: Tyto alba, 2014. 232 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Vienadienių drugių gaudymas: iš TV apžvalgininko užrašų. Vilnius: Kriventa, 2012. 424 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Iki ir po televizijos. Žvilgsnis į audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną. Vilnius: Versus aureus, 2007. 256 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos kaitos proceso sisteminės analizės matmenys. Vilnius, 2007. 
 • PEČIULIS, Žygintas. Efektyvi komunikacija. Vilnius: Versus aureus, 2004. 216 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizija ir kultūra: patirtis, perspektyvos. Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę (mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai straipsniai). Vilnius, Lietuvos muzikos akademija, 2003, p. 314–322.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos žurnalistika. Vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 304 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos programų plėtra // Naujosios žiniasklaidos formavimasis Lietuvoje. 1988–1998 (kolektyvinė monografija). Vilnius, 2000, p. 232–254.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizija: istorija, technologija, žurnalistika. Vilnius: LRT leidybos centras, 1997.
 • PEČIULIS, Žygintas. Videoteatras. Lietuviškųjų vaidybinių programų raida (1957–1982). Vilnius, 1994.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos dramaturgija. Studijų priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1993.
 • PEČIULIS, Žygintas. Teleteatr: ot reportaža do videofilma // Televidenije včera, segodnia, zavtra (autorių kolektyvas). Moskva: Iskusstvo, 1989. p. 48–65.

Kolektyvinės monografijos skyriai

 • PEČIULIS, Žygintas. Medijos, žiniasklaida, žurnalistika: sankirtos ir sąveikos (p. 9–22), Medijamorfozės: nuo monoraiškos iki daugiaterpiškumo (p. 24–52), Audiovizualinės raiškos žanrai: skoliniai, perdirbiniai, naujadarai (p. 198–231). Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje (red. Žygintas Pečiulis). Vilnius: VU leidykla, 2012. 364 p.

Moksliniai straipsniai

 • PEČIULIS, Žygintas. TV medijos kaita remediacijos teorijos požiūriu. Informacijos mokslai, 2021, t. 91, p. 26-40. 
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos medijos sampratos formavimasis: tiesioginio eterio fenomenas. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2018, t. 29, nr. 3, p. 195–202. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. DOI: 10.6001/fil-soc.v29i3.3776.
 • PEČIULIS, Žygintas. Insights into the television in French sources from 1940 to 1960. ESSACHESS - Journal for Communication Studies, 2018, t. 11, nr. 1 (21), p. 177–195.

 • PEČIULIS, Žygintas. Digital era: from mass media towards a mass of media. Filosofija. Sociologija, 2016, t. 27. nr. 3, p. 238–246.
 • PEČIULIS, Žygintas. Genesis of Public Broadcaster in Post-Soviet Society. Lithuanian Case. Current Issues of Mass Communication, Issue 18 (2015), p. 8–21.

 • PEČIULIS, Žygintas. Politikų įtaka kuriant Lietuvos visuomeninio transliuotojo modelį. Agora: politinių komunikacijų studijos, 2015, nr. 3, p. 69–91.
 • PEČIULIS, Žygintas. Lietuvos televizijos vaidybinės programos medijų adaptavimo ir konvergencijos aspektu (1957–1967). Informacijos mokslai, 2015, t. 71, p. 35–49.
 • PEČIULIS, Žygintas. Vienetiškumas ir tiražas – kūrybos visuomenės paradoksas. Filosofija. Sociologija, 2015, t. 26, nr. 1, p. 81–85.
 • PEČIULIS, Žygintas. Žurnalistika 2.0. Evoliucijos revoliucija? Informacijos mokslai, 2014, t. 68, p. 100–112.
 • PEČIULIS, Žygintas. Sovietinės televizijos diskurso daugialypumas: oficialumo ir nuoširdumo drama. Informacijos mokslai, 2013, t. 63, p. 113–128. 
 • PEČIULIS, Žygintas. Erdvės ir mobilumo problema audiovizualinėse medijose. Santalka: Filosofija, Komunikacija, 2012, t. 20,  nr. 2, p. 147–158. 
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizija ir valstybė: sąveikos metamorfozės. Agora: politinių komunikacijų studijos, 2012, nr. 1, p. 11–24.  
 • PEČIULIS, Žygintas. Daugiaterpiškumo kolizija medijose: technologinės raidos aspektas. Informacijos mokslai, 2011, t. 57, p. 74–87. 
 • PEČIULIS, Žygintas. Visuomeninis transliuotojas: nepriklausomumas ir politinės valdžios įtakos problema. Informacijos mokslai, 2010, t. 54, p. 73–86.
 • PEČIULIS, Žygintas. Mission (im)possible. The case of Lithuanian Public Service Broadcasting. Central European Journal of Communication, 2010, vol. 3, no 1(4), p. 81–94.
 • PEČIULIS, Žygintas. Mediamorfozių pasaulyje – šiandien ir rytoj. Žurnalistika 2009: almanachas, 2010, p. 33–38.
 • PEČIULIS, Žygintas. Laiko ženklai: profesionalų ir mėgėjų kovos. Žurnalistika 2008: almanachas, 2009, p. 17–21.
 • PEČIULIS, Žygintas. Žiniasklaida ir žurnalistika daugiaterpės raiškos eroje. Informacijos mokslai, 2009, t. 51, p. 38–54.
 • PEČIULIS, Žygintas. Realybės stilistika televizijoje: visuomenės transformacijų atspindys. Informacijos mokslai, 2009, t. 48, p. 82–99.
 • PEČIULIS, Žygintas. Socialiniai realybės šou eksperimentai. Problemos, 2007, t. 72, p. 50–58.
 • PEČIULIS, Žygintas. Technologinių naujovių iššūkiai ir tradicinės televizijos kaita. Informacijos mokslai, 2006, t. 36, p. 83–94.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos vaidmenys visuomenėje: formalusis ir neformalusis instituciškumas. Filosofija. Sociologija, 2005, t. 4, p. 29–34.
 • PEČIULIS, Žygintas. Medija ir įvykis: realybės transformacijos televizijos naujienose. Tiltai, 2005, t. 4 (33), p. 93–99.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijų transformacijos procesas: technologinis ir komunikacinis aspektai. Knygotyra, 2005, t. 45, p. 155–167.
 • PEČIULIS, Žygintas. Viešoji erdvė masinės komunikacijos eroje: audiovizualinės visuomeninės tarnybos idėjos raida. Politologija, 2005, t. 39.
 • PEČIULIS, Žygintas. Audiovizualinės komunikacijos įgūdžiai: profesionalaus požiūrio formavimas. Informacijos mokslai, 2005, t. 33, p. 110–121.
 • PEČIULIS, Žygintas. Realybės fenomenas televizijoje. Informacijos mokslai, 2005, t. 32, p. 64–74.
 • PEČIULIS, Žygintas. Žodžio dramaturgija televizijoje ir demokratijos procesas. Politologija, 2004, t. 4(36), p. 59–77.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos žanrų klasifikavimo principai. Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 185–197.
 • PEČIULIS, Žygintas. Klasikinės ir moderniosios televizijos programavimo technikos. Informacijos mokslai, 2004, t. 29, p. 58–69.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos interviu žanro tipologijos problemos. Tiltai, 2004, t. 3 (28), p. 117–123.
 • PEČIULIS, Žygintas. Žanrinis ir struktūrinis televizijos reportažo polifoniškumas. Tiltai, 2004, t. 4 (29), p. 131–136.
 • PEČIULIS, Žygintas. Komunikacijos technologijų apsupty. Darbai ir dienos, 2004, t. 38, p. 179–190.
 • PEČIULIS, Žygintas. Žiniasklaida demokratinėje visuomenėje: cenzūros metamorfozės. Politologija, 2003, t. 4 (32), p. 3–19.
 • PEČIULIS, Žygintas. Europos visuomeninės televizijos koncepcijos genezė ir perspektyvos. Informacijos mokslai, 2003, t. 27, p. 40–51.
 • PEČIULIS, Žygintas. Audiovizualinė žiniasklaida komunikacijos technologijų raidos kontekste. Informacijos mokslai, 2003, t. 25, p. 44–57.

Taikomieji mokslo darbai

 • Laida // Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 11, p. 422 (0,01 sp.l.).
 • Media terminų žodynas. Vilnius: Europos MEDIA programos biuras, 2005 (konsultavimas, recenzavimas).
 • British Broadcasting Corporation (BBC)//Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 3, p. 495 (0, 04 sp.l,).
 • Cable News Network, Inc. (CNN)//Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 3, p. 680 (0, 025 sp.l.).

Moksliniai projektai

 • Žurnalistikos žodynas. Bendras Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto ir Lietuvių kalbos instituto projektas.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Žiniasklaida ir žodžio laisvė. Kontroversijos ir visuomenės konfliktai, 2013 m. spalio 24–25 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narys.
 • Turinio kokybės problema žiniasklaidoje. 2012 m. spalio 24 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Žiniasklaida ir žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse. Kaitos aspektas, 2011 m. lapkričio 23 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Žiniasklaidos modelių transformacija skaitmeninėje terpėje, 2010 m. gegužės 12 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos  fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje, 2009 m. lapkričio 5 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos  fakultetas, organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

Mokslininkų rengimas

Parengti mokslininkai

 • Viktoras Denisenko. Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009). Disertacija apginta 2016 m. vasario 25 d.
 • Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė. Kultūrinės tapatybės konstravimas programiniuose lietuvių periodinės spaudos tekstuose. Disertacija apginta 2012 m. birželio 29 d.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose

 • Renatos Stonytės disertacijos „Politinių įvykių reprezentacija dokumentiniame kine: Ukrainos krizės atvejis“ gynimo tarybos pirmininkas. Disertacija apginta 2020 m. birželio 8 d. 
 • Daivos Siudikienės disertacijos „Gyvenimo stiliaus įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudojimui“ gynimo tarybos pirmininkas. Disertacija apginta 2013 m. gruodžio 20 d.
 • Jolantos Mažylės disertacijos „Teisės ir etikos problemos Lietuvos regioninėje periodikoje (2000–2010)“ gynimo tarybos pirmininkas. Disertacija apginta 2012 m. birželio 19 d.
 • Margaritos Dobryninos disertacijos „Kriminalinio žinojimo konstravimas viešajame diskurse“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2012 m. balandžio 6 d.
 • Andriaus Šumino disertacijos „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų atvejis“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2011 m. gruodžio 22 d.
 • Aurelijos Juodytės disertacijos „Manipuliaciniai scenarijai naujienų vadyboje: žurnalistų profesinių vertybių tyrimas“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2011 m. lapkričio 15 d.
 • Aušros Vinciūnienės disertacijos „Europos Sąjungos komunikacijos politika ir jos įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu: Baltijos šalių atvejis“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2010 m. gruodžio 10 d.
 • Aleksandro Česnavičiaus disertacijos „Televizija kintančiame žiniasklaidos pasaulyje“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2010 m. gruodžio 3 d.
 • Alinos Meilūnaitės Vaišvilienės disertacijos „Reklamos poveikis vartotojui knygų rinkoje“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2010 m. gegužės 21 d.
 • Deimanto Jastramskio disertacijos „Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės šališkumo raiškos santykis (Lietuvos nacionalinių dienraščių tyrimas 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu)“ gynimo tarybos pirmininkas. Disertacija apginta 2010 m. sausio 20 d.
 • Linos Markevičiūtės disertacijos „Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2009 m. spalio 9 d.
 • Monikos Frėjutės-Rakauskienės disertacijos „Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2009 m. spalio 13 d.
 • Aušros Rimaitės disertacijos „Genetiškai modifikuotų organizmų diskurso formavimasis Lietuvos žiniasklaidoje“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2009 m. birželio 19 d.
 • Nerijaus Maliukevičiaus disertacijos „Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje“ gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 2008 m. birželio 27 d.

Disertacijų oponavimas

 • Giedriaus Tamaševičiaus disertacijos „Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija  visuomenės transformacijų kontekste“ oponentas. Disertacija apginta 2012 m. rugsėjo 25 d.
 • Rositos Uznienės disertacijos „Paauglių medijinės patirties pedagoginė korekcija“ oponentas. Disertacija apginta 2010 m. spalio 1 d.
 • Vytauto Michelkevičiaus disertacijos „Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo–devintojo dešimtmečio Lietuvoje“ oponentas. Disertacija apginta 2010 m. rugsėjo 17 d.
 • Manto Martišiaus disertacijos „Informacinio karo poveikis Lietuvos masinės komunikacijos priemonėms (antrojo Persijos įlankos karo kontekste)“ oponentas. Disertacija apginta 2007 m. gegužės 14 d.
 • Elenos Martinonienės disertacijos „Lietuvos kriminalinės žurnalistikos veiklos ir teisėsaugos informacijos pateikimo žiniasklaidoje teisinis reglamentavimas visuomenės informavimo tobulinimo aspektu“ oponentas. Disertacija apginta 2002 m. birželio 28 d.

Darbas su doktorantais

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantas ir egzaminuotojas: pasirenkamasis dalykas „Žurnalistikos istorija“, 7 kreditai; pasirenkamasis dalykas „Žurnalistikos teorija“, 7 kreditai.

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programos studentams:

 • Audiovizualinės medijos
 • Vaizdo ir garso raiškos žurnalistika

Magistrantūros studijų programos studentams:

 • Audiovizualinių ir tinklaveikos medijų diskursas
 • Audiovizualinė  raiška

Studijoms skirti leidiniai

 • PEČIULIS, Žygintas. Kaip bendrauti su žiniasklaida. Vilnius: Tyto alba, 2014. 232 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Iki ir po televizijos. Žvilgsnis į audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną. Vilnius: Versus aureus, 2007. 256 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Efektyvi komunikacija. Vilnius: Versus aureus, 2004. 216 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos žurnalistika. Vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 304 p.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizija: istorija, technologija, žurnalistika. Vilnius: LRT leidybos centras, 1997.
 • PEČIULIS, Žygintas. Televizijos dramaturgija. Studijų priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1993.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse

 • Medijos ir komunikacinių patirčių kaita (Changes of Media and Communicative Experiences). Tarptautinė mokslinė konferencija „Retorika ir Europos kultūros formos: nuo tradicijos iki šiandienos iššūkių“ ("Rhetoric and the forms of European culture: from tradition to contemporary challenge“). Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 2016 m. gegužės 6–7 d.
 • Audiovizualinė žmonijos atmintis: nuo efemeriškumo iki mėginimų suvaldyti chaosą (Audiovisual Memory of Humankind: from Ephemeral Visions to the Attempts to Curb the Chaos). Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Z kartos akademinė biblioteka: paslaugos, erdvės ir technologijos“ [An Academic Library of Generation Z: Services, Spaces and Technologies]. Vilniaus universiteto biblioteka, 2015 m. spalio 15 d. 
 • Vizualioji TV naujienų retorika [Visual Rhetoric of TV News]. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vizualumas: tarpkultūriniai kūrybiniai diskursai“ [International conference “Visuality 2015: Intercultural Creative Discourses”]. Vilnius Gediminas Technical University; Kazimieras Simonavičius University. 23–24 April, 2015. 
 • Žurnalistika 2.0. Evoliucijos revoliucija? Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“.  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2014 m. birželio 19–20 d.

 • Daugiaterpiškumo kolizija medijose: technologinės raidos aspektas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2011 m. birželio 16–17 d.
 • Televizijų transformacijos procesas: technologinis ir komunikacinis aspektai. Tarptautinė konferencija, skirta lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2005 m.
 • Televizija ir kultūra: patirtis, perspektyvos. Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Lietuvos muzikos akademijos 70-mečiui. Vilnius, 2003 m.
 • Sposoby effektivnoj komunikacii. Meždunarodnyj seminar „Žurnalistika i demokratija”. Evropejskij centr žurnalistiki. Minsk, 8–9 maja 1999.
 • Training of Journalists in Lithuania. International Conference „Changes in Mass Media and the Training of Journalists“. Lohusalu, 1993 m.
 • The Prospects for Training Journalists in Lithuania. International Conference „Mass Media role in the Changing Society“. Vilnius University, 1992 m.
 • Metamorfozy glasnosti i žurnalistika Litvy. Naučnaja konferencija „Problemy podgotovki žurnalistov dlia televidenija i radiovieščanija“. Taškent, 1991 m.

Nacionalinėse

 • Politiniai ciklai ir žiniasklaida. Nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuva po 2020 m. Seimo rinkimų”. 2021 kovo 26, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas.

 • Skaitmeninė era: komunikacinė evoliucija ar revoliucija? Jaunųjų mokslininkų konferencija „Kūrybiškumas, inovacijos ir komunikacija“. 2020 gegužės 15, VGTU Kūrybinių industrijų fakultetas, Vilnius.

 • Kiek dar liko televizijai? Nacionalinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos iššūkiai“. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2016 m. gegužės 16 d.

 • Žiniasklaidos ir žurnalistikos kaita: baimės ir rizikos. Konferencija „Žiniasklaidos modelių transformacija skaitmeninėje terpėje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, 2010 m.
 • Naujosios technologijos ir televizija. Konferencija „Naujųjų technologijų iššūkiai žiniasklaidai“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, 2006 m.
 • Spaudos ir audiovizualinės žiniasklaidos sąsajos. Konferencija „Lietuvių periodikai – 180 metų“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas. Vilnius, 2003 m. lapkričio 12 d.
 • Naujausiosios Lietuvos televizijų tendencijos. Konferencija „Lietuviškosios TV: tarp misijos ir komercijos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas. Vilnius, 2003 m. balandžio 8 d.
 • Žurnalistų rengimo problematika. Konferencija „Žurnalistų rengimo Lietuvoje pradžia“. Vytauto Didžiojo universiteto Žurnalistikos katedra. Kaunas, 2001 m. gruodžio 19 d.
 • Klasikinė ir interneto televizija. Konferencija „Internetinės žiniasklaidos problemos ir plėtros tendencijos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas. Vilnius, 2001 m. lapkričio 14 d.
 • Efektyvios komunikacijos metodai. Seminaras „Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Valstybinis visuomenės sveikatos centras, tarptautinis projektas „Nacionalinių aplinkos sveikatinimo veiksmų planų įgyvendinimas Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Slovakijoje (PSO/DAAA)“. Birštonas, 2001 m. rugsėjo 27–28 d.
 • Objektyvumas: mitas ar realybė? Konferencija „Objektyvumo problema žiniasklaidoje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas. Vilnius, 2000 m. lapkričio 29 d.
 • Audiovizualinės strategijos kryptys. Konferencija „Audiovizualinės politikos ir strategijos kryptys. Europos Sąjungos reikalavimai“. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Phare SEL. Vilnius, 1999 m. rugsėjo 14 d.
 • Visuomeninės televizijos istorinė perspektyva. Konferencija „Visuomeninė televizija: praradimai, priedermės, viltys“. Lietuvos Mokslų Akademija, Lietuvos radijas ir televizija. Vilnius, 1999 m. balandžio 23 d.

Seminarų pranešimai

 • Politika realybės TV eroje. Seminaras „Mediakratija – naujos galios ir nauji metodai politikoje“. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2011 m. gegužės 20 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • Paryžiaus 2-asis universitetas (Pantheon-Assas), Prancūzijos spaudos institutas, mokslo
  tyrimų laboratorija CARISM, 2016 lapkritis - gruodis. 
 • Paryžiaus 2-asis universitetas (Pantheon-Assas), Prancūzijos spaudos institutas, mokslo tyrimų laboratorija CARISM, 2016  lapkritis - gruodis.
 • Paryžiaus 2-asis universitetas (Pantheon-Assas), Prancūzijos spaudos institutas, mokslo tyrimų laboratorija CARISM, 2016  lapkritis - gruodis.
 • Paryžiaus 2-asis Panteono Assas universitetas, Prancūzijos spaudos institutas, 2012 m. lapkritis–gruodis.
 • Paryžiaus 3-asis universitetas, Komunikacijos studijų ir tyrimų padalinys, 2009 m. spalis–lapkritis.
 • Paryžiaus 2-asis universitetas, Prancūzijos spaudos institutas, 2002 m. vasaris–kovas.
 • Baltic Media centras. Bornholmas (Danija), 1996 m. spalis.
 • Fribūro universiteto Žurnalistikos ir socialinės komunikacijos institutas (Šveicarija), 1994 m. sausis–birželis.
 • Visuomeninė televizijos kompanija FR2 (Prancūzija), 1992 m. spalis–lapkritis.

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

 • Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininkas (deleguotas Lietuvos Respublikos Prezidentės) (iki 2018 m. birželio mėn.)
 • Lietuvos Mokslo tarybos humanitarinių mokslų srities ekspertas
 • Recenzuojamos tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas
 • Vilniaus universiteto Senato narys
 • Analitinės žurnalistikos magistro studijų programos komiteto pirmininkas
 • Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto narys
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studijų komisijos narys
 • Lietuvos radijo ir televizijos komisijos kultūros programų konkurso „Pragiedruliai“ vertinimo komisijos narys
 • Spaudos, radijo ir televizijos kritikos projekto internete („Projektas Ž“) vadovas (Lietuvos žurnalistikos centro projektas, remiamas Spaudos, radijo ir televizijos fondo)
 • Europos komisijos Lietuvoje rengiamo konkurso „EuroMedia“ vertinimo komisijos narys
 • Lietuvos žurnalistų sąjungos rengiamo konkurso „Nmedia“ (už didžiausią progresą žiniasklaidoje) vertinimo komisijos narys
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narys
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos narys

Apdovanojimai

 • Geriausio metų mokslo populiarinimo kūrinio autorius (už praktinį vadovą „Efektyvi komunikacija, 2005).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos