Prof. dr. Žygintas Pečiulis

peciulisŽurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros
vedėjas, profesorius

Komunikacijos fakultetas
Maironio g. 7, 7 kab.

Tel. (8 5) 219 3047
Mob. (8 686) 56 776
El. paštas

 

 

 

peciulisŽurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros
vedėjas, profesorius

Komunikacijos fakultetas
Maironio g. 7, 7 kab.

Tel. (8 5) 219 3047
Mob. (8 686) 56 776
El. paštas

 

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Profesoriaus pareigos nuo 2008 m.
 • Habilitacijos procedūra (2007), pateikta mokslo darbų apžvalga „Televizijos kaitos proceso sisteminės analizės metmenys“.
 • Humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Lietuvos televizijos teatras. 1957–1982“, apginta 1987 m., docento vardas suteiktas 1994 m.

Mokslo interesai

 • Medijos
 • Masinė komunikacija
 • Audiovizualinė komunikacija
 • Televizijos istorija ir teorija
 • Viešoji komunikacija

Mokslinė produkcija

Monografijos, knygos

 • Bokštą gaubianti paslaptis: TV medijos radimasis Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 362 p.
 • Kaip bendrauti su žiniasklaida: principai, patarimai, pavyzdžiai. Vilnius: Tyto alba, 2014. 232 p.
 • Vienadienių drugių gaudymas: iš TV apžvalgininko užrašų. Vilnius: Kriventa, 2012. 424 p.
 • Iki ir po televizijos. Žvilgsnis į audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną. Vilnius: Versus aureus, 2007. 256 p.
 • Televizijos kaitos proceso sisteminės analizės matmenys. Vilnius, 2007. 
 • Efektyvi komunikacija. Vilnius: Versus aureus, 2004. 216 p.
 • Televizija ir kultūra: patirtis, perspektyvos. Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę (mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai straipsniai). Vilnius, Lietuvos muzikos akademija, 2003, p. 314–322.
 • Televizijos žurnalistika. Vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 304 p.
 • Televizijos programų plėtra // Naujosios žiniasklaidos formavimasis Lietuvoje. 1988–1998 (kolektyvinė monografija). Vilnius, 2000, p. 232–254.
 • Televizija: istorija, technologija, žurnalistika. Vilnius: LRT leidybos centras, 1997.
 • Videoteatras. Lietuviškųjų vaidybinių programų raida (1957–1982).Vilnius, 1994.
 • Televizijos dramaturgija. Studijų priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1993.
 • Teleteatr: ot reportaža do videofilma // Televidenije včera, segodnia, zavtra (autorių kolektyvas). Moskva: Iskusstvo, 1989. P. 48–65.

Kolektyvinės monografijos skyriai

 • Medijos, žiniasklaida, žurnalistika: sankirtos ir sąveikos (p. 9–22), Medijamorfozės: nuo monoraiškos iki daugiaterpiškumo (p. 24–52), Audiovizualinės raiškos žanrai: skoliniai, perdirbiniai, naujadarai (p. 198–231). Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje (red. Žygintas Pečiulis). Vilnius: VU leidykla, 2012. 364 p.

Moksliniai straipsniai

 • Televizijos medijos sampratos formavimasis: tiesioginio eterio fenomenas. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2018, t. 29, nr. 3, p. 195-202. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. DOI: 10.6001/fil-soc.v29i3.3776.
 • Insights into the television in French sources from 1940 to 1960. ESSACHESS - Journal for Communication Studies, 2018, t. 11, nr. 1 (21), p. 177-195.

 • Digital era: from mass media towards a mass of media. Filosofija. Sociologija, 2016, t. 27. nr. 3, p. 238–246.
 • Genesis of Public Broadcaster in Post-Soviet Society. Lithuanian Case. Current Issues of Mass Communication, Issue 18 (2015), p. 8–21.

 • Politikų įtaka kuriant Lietuvos visuomeninio transliuotojo modelį. Agora: politinių komunikacijų studijos, 2015, nr. 3, p. 69–91.
 • Lietuvos televizijos vaidybinės programos medijų adaptavimo ir konvergencijos aspektu (1957–1967). Informacijos mokslai, 2015, t. 71, p. 35–49.
 • Vienetiškumas ir tiražas – kūrybos visuomenės paradoksas. Filosofija. Sociologija, 2015, t. 26, nr. 1, p. 81–85.
 • Žurnalistika 2.0.Evoliucijos revoliucija? Informacijos mokslai, 2014, t. 68, p. 100–112.
 • Sovietinės televizijos diskurso daugialypumas: oficialumo ir nuoširdumo drama. Informacijos mokslai, 2013, t. 63, p. 113–128. 
 • Erdvės ir mobilumo problema audiovizualinėse medijose. Santalka: Filosofija, Komunikacija, 2012, t. 20,  nr. 2, p. 147–158. 
 • Televizija ir valstybė: sąveikos metamorfozės. Agora: politinių komunikacijų studijos, 2012, nr. 1, p. 11–24.  
 • Daugiaterpiškumo kolizija medijose: technologinės raidos aspektas. Informacijos mokslai, 2011, t. 57, p. 74–87. 
 • Visuomeninis transliuotojas: nepriklausomumas ir politinės valdžios įtakos problema. Informacijos mokslai, 2010, t. 54, p. 73–86.
 • Mission (im)possible. The case of Lithuanian Public Service Broadcasting. Central European Journal of Communication, 2010, vol. 3, no 1(4), p. 81–94.
 • Mediamorfozių pasaulyje – šiandien ir rytoj. Žurnalistika 2009: almanachas, 2010, p. 33–38.
 • Laiko ženklai: profesionalų ir mėgėjų kovos. Žurnalistika 2008: almanachas, 2009, p. 17–21.
 • Žiniasklaida ir žurnalistika daugiaterpės raiškos eroje. Informacijos mokslai, 2009, t. 51, p. 38–54.
 • Realybės stilistika televizijoje: visuomenės transformacijų atspindys. Informacijos mokslai, 2009, t. 48, p. 82–99.
 • Socialiniai realybės šou eksperimentai. Problemos, 2007, t. 72, p. 50–58.
 • Technologinių naujovių iššūkiai ir tradicinės televizijos kaita. Informacijos mokslai, 2006, t. 36, p. 83–94.
 • Televizijos vaidmenys visuomenėje: formalusis ir neformalusis instituciškumas. Filosofija. Sociologija, 2005, t. 4, p. 29–34.
 • Medija ir įvykis: realybės transformacijos televizijos naujienose. Tiltai, 2005, t. 4 (33), p. 93–99.
 • Televizijų transformacijos procesas: technologinis ir komunikacinis aspektai. Knygotyra, 2005, t. 45, p. 155–167.
 • Viešoji erdvė masinės komunikacijos eroje: audiovizualinės visuomeninės tarnybos idėjos raida. Politologija, 2005, t. 39.
 • Audiovizualinės komunikacijos įgūdžiai: profesionalaus požiūrio formavimas. Informacijos mokslai, 2005, t. 33, p. 110–121.
 • Realybės fenomenas televizijoje. Informacijos mokslai, 2005, t. 32, p. 64–74.
 • Žodžio dramaturgija televizijoje ir demokratijos procesas. Politologija, 2004, t. 4(36), p. 59–77.
 • Televizijos žanrų klasifikavimo principai. Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 185–197.
 • Klasikinės ir moderniosios televizijos programavimo technikos. Informacijos mokslai, 2004, t. 29, p. 58–69.
 • Televizijos interviu žanro tipologijos problemos. Tiltai, 2004, t. 3 (28), p. 117–123.
 • Žanrinis ir struktūrinis televizijos reportažo polifoniškumas. Tiltai, 2004, t. 4 (29), p. 131–136.
 • Komunikacijos technologijų apsupty. Darbai ir dienos, 2004, t. 38, p. 179–190.
 • Žiniasklaida demokratinėje visuomenėje: cenzūros metamorfozės. Politologija, 2003, t. 4 (32), p. 3–19.
 • Europos visuomeninės televizijos koncepcijos genezė ir perspektyvos. Informacijos mokslai, 2003, t. 27, p. 40–51.
 • Audiovizualinė žiniasklaida komunikacijos technologijų raidos kontekste. Informacijos mokslai, 2003, t. 25, p. 44–57.

Taikomieji mokslo darbai

 • Laida // Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 11, p. 422 (0,01 sp.l.).
 • Media terminų žodynas. Vilnius: Europos MEDIA programos biuras, 2005 (konsultavimas, recenzavimas).
 • British Broadcasting Corporation (BBC)//Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 3, p. 495 (0, 04 sp.l,).
 • Cable News Network, Inc. (CNN)//Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 3, p. 680 (0, 025 sp.l.).

Moksliniai projektai

Žurnalistikos žodynas. Bendras Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto ir Lietuvių kalbos instituto projektas.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Žiniasklaida ir žodžio laisvė. Kontroversijos ir visuomenės konfliktai, 2013 m. spalio 24–25 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narys.
 • Turinio kokybės problema žiniasklaidoje. 2012 m. spalio 24 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Žiniasklaida ir žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse. Kaitos aspektas, 2011 m. lapkričio 23 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Žiniasklaidos modelių transformacija skaitmeninėje terpėje, 2010 m. gegužės 12 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos  fakultetas, organizacinio komiteto pirmininkas.
 • Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje, 2009 m. lapkričio 5 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos  fakultetas, organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

Mokslininkų rengimas

Parengti mokslininkai

 • Viktoras Denisenko. Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009). Disertacija apginta 2016 m. vasario 25 d.
 • Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė. Kultūrinės tapatybės konstravimas programiniuose lietuvių periodinės spaudos tekstuose. Disertacija apginta 2012 m. birželio 29 d.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose

 • Daiva Siudikienė. Gyvenimo stiliaus įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudojimui. Disertacija apginta 2013 m. gruodžio 20 d.
 • Jolanta Mažylė. Teisės ir etikos problemos Lietuvos regioninėje periodikoje (2000–2010). Disertacija apginta 2012 m. birželio 19 d.
 • Margarita Dobrynina. Kriminalinio žinojimo konstravimas viešajame diskurse. Disertacija apginta 2012 m. kovo 6 d.
 • Andrius Šuminas. Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų atvejis. Disertacija apginta 2011 m. gruodžio 22 d.
 • Aurelija Juodytė. Manipuliaciniai scenarijai naujienų vadyboje: žurnalistų profesinių vertybių tyrimas. Disertacija apginta 2011 m. lapkričio 15 d.
 • Aušra Vinciūnienė. Europos Sąjungos komunikacijos politika ir jos įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu: Baltijos šalių atvejis. Disertacija apginta 2010 m. gruodžio 10 d.
 • Aleksandras Česnavičius. Televizija kintančiame žiniasklaidos pasaulyje. Disertacija apginta 2010 m. gruodžio 3 d.
 • Alina Meilūnaitė Vaišvilienė. Reklamos poveikis vartotojui knygų rinkoje. Disertacija apginta 2010 m. gegužės 21 d.
 • Deimantas Jastramskis. Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės šališkumo raiškos santykis (Lietuvos nacionalinių dienraščių tyrimas 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu). Disertacija apginta 2010 m. sausio 20 d.
 • Lina Markevičiūtė. Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai. Disertacija apginta 2009 m. spalio 9 d.
 • Monika Frėjutė-Rakauskienė. Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu. Disertacija apginta 2009 m. gruodžio 13 d.
 • Aušra Rimaitė. Genetiškai modifikuotų organizmų diskurso formavimasis Lietuvos žiniasklaidoje. Disertacija apginta 2009 m. birželio 19 d.
 • Nerijus Maliukevičius. Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje. Disertacija apginta 2008 m. birželio 27 d.

Disertacijų oponavimas

 • Giedrius Tamaševičius. Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija  visuomenės transformacijų kontekste. Disertacija apginta 2012 m. rugsėjo 25 d.
 • Rosita Uznienė. Paauglių medijinės patirties pedagoginė korekcija. Disertacija apginta 2010 m. spalio 1 d.
 • Vytautas Michelkevičius. Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo–devintojo dešimtmečio Lietuvoje. Disertacija apginta 2010 m. rugsėjo 17 d.
 • Mantas Martišius. Informacinio karo poveikis Lietuvos masinės komunikacijos priemonėms (antrojo Persijos įlankos karo kontekste. Disertacija apginta 2007 m. gegužės 14 d.
 • Elena Martinonienė. Lietuvos kriminalinės žurnalistikos veiklos ir teisėsaugos informacijos pateikimo žiniasklaidoje teisinis reglamentavimas visuomenės informavimo tobulinimo aspektu. Disertacija apginta 2002 m. birželio 28 d.

Darbas su doktorantais

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantas ir egzaminuotojas: pasirenkamasis dalykas „Žurnalistikos istorija“, 7 kreditai; pasirenkamasis dalykas „Žurnalistikos teorija“, 7 kreditai.

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programos studentams:

 • Mediologija
 • Informacinės ir komunikacinės technologijos (audiovizualinė žiniasklaida)
 • Garso ir vaizdo raiškos žurnalistika

Magistrantūros studijų programos studentams:

 • Audiovizualinių medijų diskursas
 • Įvairiaterpė kūrybinė raiška

Studijoms skirti leidiniai

 • Kaip bendrauti su žiniasklaida. Vilnius: Tyto alba, 2014. 232 p.
 • Iki ir po televizijos. Žvilgsnis į audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną. Vilnius: Versus aureus, 2007. 256 p.
 • Efektyvi komunikacija. Vilnius: Versus aureus, 2004. 216 p.
 • Televizijos žurnalistika. Vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 304 p.
 • Televizija: istorija, technologija, žurnalistika. Vilnius: LRT leidybos centras, 1997.
 • Televizijos dramaturgija. Studijų priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1993.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinėse

 • Medijos ir komunikacinių patirčių kaita (Changes of Media and Communicative Experiences). Tarptautinė mokslinė konferencija „Retorika ir Europos kultūros formos: nuo tradicijos iki šiandienos iššūkių“ ("Rhetoric and the forms of European culture: from tradition to contemporary challenge“). Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 2016 m. gegužės 6–7 d.
 • Audiovizualinė žmonijos atmintis: nuo efemeriškumo iki mėginimų suvaldyti chaosą (Audiovisual Memory of Humankind: from Ephemeral Visions to the Attempts to Curb the Chaos). Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Z kartos akademinė biblioteka: paslaugos, erdvės ir technologijos“ [An Academic Library of Generation Z: Services, Spaces and Technologies]. Vilniaus universiteto biblioteka, 2015 m. spalio 15 d. 
 • Vizualioji TV naujienų retorika [Visual Rhetoric of TV News]. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vizualumas: tarpkultūriniai kūrybiniai diksursai“ [International conference “Visuality 2015: Intercultural Creative Discourses”]. Vilnius Gediminas Technical University; Kazimieras Simonavičius University. 23–24 April, 2015. 
 • Žurnalistika 2.0. Evoliucijos revoliucija? Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“.  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2014 m. birželio 19–20 d.

 • Daugiaterpiškumo kolizija medijose: technologinės raidos aspektas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2011 m. birželio 16–17 d.
 • Televizijų transformacijos procesas: technologinis ir komunikacinis aspektai. Tarptautinė konferencija, skirta lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2005 m.
 • Televizija ir kultūra: patirtis, perspektyvos. Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Lietuvos muzikos akademijos 70-mečiui. Vilnius, 2003 m.
 • Sposoby effektivnoj komunikacii. Meždunarodnyj seminar „Žurnalistika i demokratija”. Evropejskij centr žurnalistiki. Minsk, 8 – 9 maja 1999.
 • Training of Journalists in Lithuania. International Conference „Changes in Mass Media and the Training of Journalists“. Lohusalu, 1993 m.
 • The Prospects for Training Journalists in Lithuania. International Conference „Mass Media role in the Changing Society“. Vilnius University, 1992 m.
 • Metamorfozy glasnosti i žurnalistika Litvy. Naučnaja konferencija „Problemy podgotovki žurnalistov dlia televidenija i radiovieščanija“. Taškent, 1991 m.

Nacionalinėse

 • Kiek dar liko televizijai? Nacionalinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos iššūkiai“. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2016 m. gegužės 16 d.
 • Žiniasklaidos ir žurnalistikos kaita: baimės ir rizikos. Konferencija „Žiniasklaidos modelių transformacija skaitmeninėje terpėje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, 2010 m.
 • Naujosios technologijos ir televizija. Konferencija „Naujųjų technologijų iššūkiai žiniasklaidai“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, 2006 m.
 • Spaudos ir audiovizualinės žiniasklaidos sąsajos. Konferencija „Lietuvių periodikai – 180 metų“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas. Vilnius, 2003 m. lapkričio 12 d.
 • Naujausiosios Lietuvos televizijų tendencijos. Konferencija „Lietuviškosios TV: tarp misijos ir komercijos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas. Vilnius, 2003 m. balandžio 8 d.
 • Žurnalistų rengimo problematika. Konferencija „Žurnalistų rengimo Lietuvoje pradžia“. Vytauto Didžiojo universiteto Žurnalistikos katedra. Kaunas, 2001 m. gruodžio 19 d.
 • Klasikinė ir interneto televizija. Konferencija „Internetinės žiniasklaidos problemos ir plėtros tendencijos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas. Vilnius, 2001 m. lapkričio 14 d.
 • Efektyvios komunikacijos metodai. Seminaras „Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Valstybinis visuomenės sveikatos centras, tarptautinis projektas „Nacionalinių aplinkos sveikatinimo veiksmų planų įgyvendinimas Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Slovakijoje (PSO/DAAA)“. Birštonas, 2001 m. rugsėjo 27–28 d.
 • Objektyvumas: mitas ar realybė? Konferencija „Objektyvumo problema žiniasklaidoje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas. Vilnius, 2000 m. lapkričio 29 d.
 • Audiovizualinės strategijos kryptys. Konferencija „Audiovizualinės politikos ir strategijos kryptys. Europos Sąjungos reikalavimai“. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Phare SEL. Vilnius, 1999 m. rugsėjo 14 d.
 • Visuomeninės televizijos istorinė perspektyva. Konferencija „Visuomeninė televizija: praradimai, priedermės, viltys“. Lietuvos Mokslų Akademija, Lietuvos radijas ir televizija. Vilnius, 1999 m. balandžio 23 d.

Seminarų pranešimai

 • Politika realybės TV eroje. Seminaras „Mediakratija – naujos galios ir nauji metodai politikoje“. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2011 m. gegužės 20 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • Paryžiaus 2-asis Panteono Assas universitetas, Prancūzijos spaudos institutas, 2012 m. lapkritis–gruodis.
 • Paryžiaus 3-asis universitetas, Komunikacijos studijų ir tyrimų padalinys, 2009 m. spalis–lapkritis.
 • Paryžiaus 2-asis universitetas, Prancūzijos spaudos institutas, 2002 m. vasaris–kovas.
 • Baltic Media centras. Bornholmas (Danija), 1996 m. spalis.
 • Fribūro universiteto Žurnalistikos ir socialinės komunikacijos institutas (Šveicarija), 1994 m. sausis–birželis.
 • Visuomeninė televizijos kompanija FR2 (Prancūzija), 1992 m. spalis–lapkritis.

Mokslo populiarinimas

Profesinė, socialinė, kultūrinė ir kūrybinė veikla

 • Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininkas (deleguotas Lietuvos Respublikos Prezidentės) (iki 2018 m. birželio mėn.)
 • Lietuvos Mokslo tarybos humanitarinių mokslų srities ekspertas
 • Recenzuojamos tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas
 • Vilniaus universiteto Senato narys
 • Analitinės žurnalistikos magistro studijų programos komiteto pirmininkas
 • Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto narys
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studijų komisijos narys
 • Lietuvos radijo ir televizijos komisijos kultūros programų konkurso „Pragiedruliai“ vertinimo komisijos narys
 • Spaudos, radijo ir televizijos kritikos projekto internete („Projektas Ž“) vadovas (Lietuvos žurnalistikos centro projektas, remiamas Spaudos, radijo ir televizijos fondo)
 • Europos komisijos Lietuvoje rengiamo konkurso „EuroMedia“ vertinimo komisijos narys
 • Lietuvos žurnalistų sąjungos rengiamo konkurso „Nmedia“ (už didžiausią progresą žiniasklaidoje) vertinimo komisijos narys
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narys.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarybos narys.

Apdovanojimai

 • Geriausio metų mokslo populiarinimo kūrinio autorius (už praktinį vadovą „Efektyvi komunikacija, 2005).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos