Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė

 

mini prof dr Z AtkociunieneR. Gaičevskytės nuotr.

Disertacijos vadovė, profesorė dr. (HP)

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6119
El. paštas:

Vilniaus universitete dirba nuo 1989 m. kovo 1 d.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Tarybos pirmininkė nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d

Vilniaus universiteto Senato narė nuo 2014 m.

Mokslo darbų žurnalo „Informacijos mokslai“ vyriausioji redaktorė.

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narė.

 

mini prof dr Z AtkociunieneR. Gaičevskytės nuotr.

Disertacijos vadovė, profesorė dr. (HP)

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6119
El. paštas:

Vilniaus universitete dirba nuo 1989 m. kovo 1 d.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Tarybos pirmininkė nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d

Vilniaus universiteto Senato narė nuo 2014 m.

Mokslo darbų žurnalo „Informacijos mokslai“ vyriausioji redaktorė.

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narė.

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Socialinių mokslų daktaro disertacija „Bibliografinių problemiškai orientuotų duomenų bazių kūrimas ir tvarkymas“ apginta 1988 m.
 • Docentės pareigose nuo 1993 m. rugsėjo 1 d.
 • Docentės pedagoginis vardas suteiktas 1995 m. spalio 24 d.
 • Habilitacijos procedūra atlikta 2009 m. balandžio 24 d.
 • Profesorės pareigose nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.
 • Profesorės pedagoginis vardas suteiktas 2015 m. gruodžio 15 d.

Moksliniai interesai

 • Informacijos vadyba
 • Strateginė informacijos ir žinių vadyba
 • Vadybinės problematikos plėtotės tendencijos informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje
 • Žinių vadyba nacionalinės ir regioninės plėtros kontekste
 • Žinių vadybos praktinės naudos dimensija

Mokslinė produkcija

Monografijos ir studijos

 1. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje. Monografija. Vilnius: VU leidykla, 2014, 344 p. ISBN 978-609-459-345-1 (prof. Z. Atkočiūnienės parengta dalis 13,2 aut. lankų).
 2. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika; MATKEVIČIENĖ, Renata; PRANAITIS, Regimantas; STONKIENĖ, Marija. Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje: Monografija. Vilnius: VU leidykla, 2009, 474 p. ISBN 978-9955-33-482-8. (prof. Z. Atkočiūnienės parengta dalis 14 aut. lankų).
 3. STONKIENĖ, Marija; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MATKEVIČIENĖ Renata. Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Monografija. Vilnius: VU leidykla, 2009, 350 p. ISBN 978-9955-33-394-4.

Moksliniai straipsniai Clarivate Analytics Web of Science referuojamuose leidiniuose

 1. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; MIKALAUSKIENĖ, Asta. Knowledge management influence on implementing sustainable development means in the organization = Žinių valdymo įtaka įgyvendinant darnios plėtros priemones organizacijoje // Transformations in business and economics. Kaunas : Kaunas Faculty of Humanities of Vilnius University.  2019, vol. 18, no. 3C, p. 546–564. ISSN 1648-4460.
 2. MIKALAUSKIENĖ, Asta; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona. Knowledge management impact on sustainable development // Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. 2019, Vol. 15, no. 4, p. 135–145. ISSN 1800-5845. eISSN 1800-6698. DOI: 14254/1800-5845/2019.15-4.11.
 3. ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; MIKALAUSKIENĖ, Asta; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; MIKALAUSKAS, Ignas. Renewable energy strategies of the Baltic States // Energy & environment. London : SAGE Publications. 2019, Vol. 30, iss. 2, p. 363–381. ISSN 0958-305X. eISSN 2048-4070. DOI: 1177/0958305X18790961.
 4. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Impact of Knowledge Management Processes on the Creation of Innovations: Case Study. Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management / Academic Conferences and Publishing International Limited. 2015, p. 321–329. ISBN 978-1-910810-47-7.
 5. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Knowledge Management in Lithuanian Innovative Business Organizations. In Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management, Academic Conferences and Publishing International Limited. 2014, p. 1193–1201. ISBN 978‐1‐910309‐34‐6.

Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose

 1. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; MIROSHNYCHENKO, Olga. Towards sustainable development: the role of R&D spillovers in innovation development // Journal of security and sustainability issues: International Entrepreneurial Perspectives and Innovative Outcomes. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 2019, vol. 9, no. 2, p. 409–419. ISSN 2029-7017. eISSN 2029-7025. DOI: 10.9770/jssi.2019.9.2(4).
 2. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; SIUDIKIENĖ, Daiva; GIRNIENĖ, Ingrida. Inovatyvios lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje = The role of leadership in the knowledge management and innovation processes in a modern organization // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2019, t. 86, p. 68–97. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. DOI: 15388/Im.2019.86.27.
 3. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; PETRONYTĖ, Aurelija. Žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikis inovacijoms = The impact of knowledge creation and sharing on innovation // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 83, p. 24–35. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. DOI: 15388/Im.2018.83.2.
 4. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; PRASPALIAUSKYTĖ, Greta. The influence of intellectual capital and knowledge management on organizational performance in Lithuanian software companies // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 97, nr. 2, p. 106–120. ISSN 1392-1258. DOI: 10.15388/Ekon.2018.1.11789.
 5. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Моделирование управления знаниями на основе инноваций. Теоретичнi та прикладнi питания экономiки. Випуск 2 (35). Видавничо - полиграфичный центр „Киiвський унiверситет“. Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas. 2017, р. 15–24. Prieiga per internetą: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2017_35/zb35_02.pdf.
 6. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymo situacija Lietuvos verslo įmonėse: atvejo tyrimas. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 76, p. 111–122. ISSN 1392-0561.
 7. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; SUKACKAITĖ, Rugilė. Inovacinės organizacijos kultūros ir lyderystės sąsajos Lietuvos įmonėse. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 74, p. 38–49. ISSN 1392-0561.
 8. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Особенности управления информацией в государственных институциях теоретический подход. // Теоретичнi та прикладнi питания экономiки. Збiрник наукових  праць. Випуск 1 (28 том 2) / Видавничо -полиграфичный центр „Киiвський унiверситет“. Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas. 2014, р. 114–124.
 9. ATKOČIŪNIENĖ Zenona. Knowledge management: collaborative knowledge management aspect. // Electronic learning, information and communication: theory and practice. 2014 (1), p. 53–63. ISSN 2335-2493.
 10. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika; PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ, Giedrė. Informacijos valdymo Lietuvos Respublikos ministerijose kritinė analizė. Informacijos mokslai, Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, 67, p. 7–25. ISSN 1392-0561.
 11. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadyba ir darna : konkurencinio pranašumo aspektas.// Elektroninis mokymasis informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. 2013 (1), p.15–27. ISSN 2335-2493. Prieiga per internetą: http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/4/4.
 12. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, nr. 64, p. 35–51. ISSN 1392-0561.
 13. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos auditas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikomumas // Tarptautinės  mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. Mokslo darbai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla. 2012, p. 48–58. ISBN 978-609-459-028-3.
 14. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JUŠKAITĖ, Judita. Žinių vadybos vaidmuo organizacijos strateginių kompetencijų plėtojimui: atvejo tyrimas. // Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. 2012, p. 58–85. ISBN 978-609-459-030-6. Prieiga per internetą: http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/issue/view/4.
 15. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; ALELIŪNAS, Irmantas. Informacijos auditas: standartų struktūros modeliavimas. // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas: Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2011, nr. 9, p. 18–32. ISSN 1822-8682.
 16. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; KULAKOVA, Ingrida. Vzaimodejstvije tvorčestva i innovacij v organizacii : meždunarodnyj aspekt. Innovacionnye obrazovatelnye technologii. Minsk: Minskij institut upravlenija. 2011, no 3, p. 11–19.
 17. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; RADIUNAITĖ, Renata. Žinių vadybos įtaka darnaus vystymosi reikšmėms įgyvendinti organizacijoje. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 58, p. 56–73. ISSN 1392-0561.
 18. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; ALELIŪNAS, Irmantas. Informacijos auditas kitų audito rūšių kontekste. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 54, p. 7–16. ISSN 1392-0561.
 19. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos įtaka tobulinant organizacijos kompetencijas // Informacijos mokslai. 2010, t. 52, p. 14–22. ISSN 1392-0561.
 20. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ, Zinaida; ŽIOGELYTĖ, Laura. Regionų plėtra: žmogiškųjų išteklių potencialas (2010) //Viešasis administravimas/ Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. 2010, nr. 1-2, p. 44–51. ISSN 1648-4541.
 21. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos mokslo žurnalai mokslo komunikacijos kaitos požiūriu. Informacijos mokslai. 2009, t. 49, p. 70–83. ISSN 1392-0561.
 22. STONKIENĖ, Marija; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MATKEVIČIENĖ, Renata. Mokslo komunikacijos kaita. Informacijos mokslai. 2009, t. 48, p. 9–22. ISSN 1392-0561.
 23. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris. Iš STONKIENĖ, M.; ATKOČIŪNIENĖ, Z.; MATKEVIČIENĖ, R. Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Lietuvos mokslininkų  kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga: Monografija. Vilnius: VU leidykla, 2009. (351 p.). p. 229–248. ISBN 978-9955-33-394-4.
 24. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymas verslo organizacijoje. Informacijos mokslai. 2008, t. 44, p. 9–21. ISSN 1392-0561.
 25. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos poveikis darniam vystymuisi. Informacijos mokslai. 2008, t. 46, p. 24–36. ISSN 1392-0561.
 26. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos praktinio taikymo problemos. Iš Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje [CD-ROM]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. [1–6]. ISBN 978-9955-33-203-9.
 27. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Tarpkultūrinė žinių vadybos praktikos perspektyva. Tarptautinis švietimas: žinių vadybos taikymo Lietuvoje ir Olandijoje lyginamasis tyrimas. Iš: Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Vilnius, 2007, p. 15–25.
 28. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ, Zina; SADAUSKIENĖ, Erika. Žinių ekonomika ir žinių vadyba: valstybės politikos aspektai. Viešasis administravimas (Public Administration). Vilnius, 2006, p. 59–65. ISSN 1648-4541.
 29. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARGRIET de VOS PATTRICIA WIEBINGA. Knowledge management practices from a cross cultural perspective International education: a comparative study on knowledge management in Lithuania and The Netherlands. Informacijos mokslai. 2006, t. 39, p. 53–63. ISSN 1392-0561.
 30. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ir žinių vadyba informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje. Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 22–30. ISSN 1392-0561.
 31. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ, Zina; SADAUSKIENĖ Erika. Knowledge management: learning organization (national regional aspect). Management. 2006, Nr. 2(11), p. 6–14. ISSN 1822-3133.
 32. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina. Informacijos išteklių valdymo modeliavimas kokybės vadybos sistemose. Informacijos mokslai. 2005, t. 32, p. 49–63. ISSN 1392-0561.
 33. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ; Zina; SADAUSKIENĖ, Erika. Žinių vadyba: praktinės naudos dimensija. Žinių vadyba. Europos regionų patirtis ir problemos. Vilnius. 2005, p. 5–28. ISBN 9986-9307-2 -3.
 34. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina. Kokybės informacijos valdymas organizacijoje. Informacijos mokslai. 2003, t. 27, p. 74–88. ISSN 1392-0561.
 35. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Information resource management: manager of data, information and knowledge. Informacijos mokslai. 2002, Nr. 22, p. 60–67. ISSN 1392-0561.
 36. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Marketingo strategijų taikymo problemos informacinėje veikloje. Informacijos mokslai. 2000, t. I4, p. 81–88. ISSN 1392-0561.
 37. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ištekliai. Informatika. 2000, t. 2 (36), p. 8–18. ISSN 0124-8639.
 38. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursų naudojimas rinkos poreikių valdymo procese // Komunikacijos ir informacijos procesai. Vilnius, 1997. p. 97–100.
 39. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, MIEŽINIENĖ, Ala. Kompiuteriniai informacijos ištekliai. 2000. ISBN 9955-446-02-01.
 40. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Rinkos poreikių tyrimo problemos// Informacijos mokslai. Vilnius.1996, t. 5, p. 21–23. ISSN 1392-0561.
 41. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursų panaudojimas rinkos poreikių valdymo procese. // Mokslinių darbų rinkinys. Vilnius, 1994.
 42. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Valstybinių mokslo programų informacinis aprūpinimas // Mokslotyra. Vilnius, 1993, p. 16–20.
 43. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Problemiškai orientuotų duomenų bazių sukūrimas // Knygotyra. Vilnius, 1986, t. 14(21). p. 16–22. ISSN 0204–2061.
 44. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Kompleksinės mokslinės-techninės programos ir informaciniai poreikiai // Knygotyra. Vilnius, 1988. t. 15(22). p. 5–11. ISSN 0204–2061.

Kiti moksliniai straipsniai

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; SIUDIKIENĖ, Daiva. Manifestation of innovative leadership in cultural organizations: what Is It like? // Інтелект ХХІ : Національний університет харчових технологій. 2019, No. 6, p. 9–12. ISSN 2415-8801.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Упраление информацией в государственных институциях. // XIV Tarptautinės mokslinės konferencijos „Nacionalinės ekonomikos konkurencingumas“ (Конкурентоспорожнiсть нацiональної економiки, Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2014 року) rinkinyje; Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ekonomikos fakultetas, p. 18–20. Prieiga per internetą: <http://econom.univ.kiev.ua/konf_KNE14/docs/conf_materials.pdf >.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos auditas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikomumas // Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. Mokslo darbai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla. 2012, p. 48–58. ISBN 978-609-459-028-3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Strategic Management, Learning and Innovation – Convergence of Strategic Management, Organizational Learning and Innovation: the Case of Lithuanian Organizations [interaktyvus]. In Proceeding of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, SciTePress, 2012, p. 243–246. Prieiga per internetą: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Default.aspx?c=1 DOI: 10.5220/0004108602430246.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Совершенствование рыночных компетенций в организации: дименсия управления знаниями. // Управление в социальных и экономических системах : материалы XX международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 мая 2011 г. Минск : изд-во МИУ, 2011. с. 229–230. ISBN 9789854907468.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris // Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste [CD-ROM]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. [1–9]. ISBN 978-9955-33-460-6.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos praktinio taikymo problemos. Iš Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje [CD-ROM].  Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. [1–6]. ISBN 978-9955-33-203-9.

Kitos autorinės publikacijos

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina; MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Kokybės komunikacija ir informacija. Vilnius, VU leidykla, 2004.174 p. ISBN 9986-19-656-6.

Informaciniai leidiniai

 • Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas 1991–2006. Vilnius: Alma littera, 2006. 44 p.
 • Senjorai apie savo laiką ir fakultetą: skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15 metų sukakčiai. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2006. 60 p.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 2004–2008 metų strateginis raidos planas. Vilnius : VU leidykla, 2004. 41 p.

Publikuota literatūra ir šaltiniai apie mokslininką ir dėstytoją

 • Romualdas Kazimieras Broniukaitis. Iš knygos : Senjorai apie savo laiką ir fakultetą: skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15 metų sukakčiai. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2006. 60 p.

Sudaryti ir/ ar parengti periodiniai ar vienkartiniai mokslo leidiniai

 • NARBUTIENĖ, Daiva (red.); ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona (red.); BLAŽIENĖ, Grasilda (red.); CICĖNIENĖ, Rima (red.); GRIŠKAITĖ, Reda (red.); KOVALČUK, Galina (red.); MAKOWSKI, Tomasz (red.); MIKNIENĖ, Giedrė (red.); NARBUTAS, Sigitas (red.); SUŠA, Aleksandr (red.). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : 2013/2014 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. 222 p. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21966>.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadyba nacionalinės ir regioninės plėtros kontekste. / VU doktorantūros studijos filosofijos ir komunikacijos fakultetuose. Metodinė studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 73–74. p. 248. ISBN 978-9955-39-019-0.

Moksliniai projektai

Vadovavimas moksliniams projektams

 1. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Mokslinio tyrimo temos „Informacijos ir žinių valdymo veiklos skatinant inovacijų kūrimą informacinės visuomenės plėtros kontekste“ mokslinė vadovė (2017–2020 m.).
 2. Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas 2016–2019 m. mokslo darbų „Informacijos mokslai“ leidyba (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). Projekto vadovė.
 3. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Mokslinio tyrimo temos „Žinių visuomenės kaitos tyrimai“ mokslinė vadovė. (2012–2016 m.).
 4. Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa. Vilniaus universiteto mokslo žurnalo „Informacijos mokslai“ leidyba. Projekto vadovė.
 5. Lietuvos mokslo tarybos mokslo projektas „Informacijos valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva. Paraiškos registracijos Nr. MIP-12117. Vykdymo terminai 2012 m. kovo 1 d. – 2014 m. birželio 31 d. Projekto vadovė.
 6. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Mokslinio tyrimo temos „Informacijos ir komunikacijos raiškos ir modeliai žinių visuomenėje“ mokslinė vadovė (2008–2011).
 7. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Mokslinio tyrimo temos „Informacijos ir komunikacijos procesų analizė ir modeliai žinių visuomenėje“ mokslinė vadovė (2004–2007).

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto projekto „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ (Nr. St22/8) vykdytoja. (2013 m.).
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos HSM NKP projektas „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimas skatinant ūkio plėtrą". Projekto kodas Nr. VPI -2.ŠMM-09-V-01-012. 2010–2013 m. Projekto vykdytoja.
 • LR Mokslo ir studijų fondo, LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga“ (2008 m. 06 mėn. – 2008 m. 12 mėn. Sutartis Nr. M-17/08).
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas „Visuomenės darnaus vystymosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra (DARNA)“. 2006–2008 m.m. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0081, 2004–2007 m.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas“ BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058. Projekto trukmė – 2006-06-01 – 2008-05-30.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodinės bazės sukūrimas Vilniaus universitete“ BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098. Projekto trukmė – 2006-06-01 – 2008-05-30.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0051 „Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant Vilniaus universiteto egzaminavimo centrą“. Projekto trukmė – 2006-05-01 – 2008-04-30.
 • Tarptautinis projektas kuriant tarptautinę magistrantūros programą „Information science and services“ (Vokietija, Lietuva, Švedija), (2006–2008).
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ (paramos sutartis BPD2004-ESF -2.4.0-02-04/0001-02) 2005–2007 m.
 • TEMPUS programa „Informacijos menedžmento programa Lietuvai“ (1994).

Ataskaitos, kurias rengiant dalyvauta

 • Lietuvos mokslo tarybos mokslo projekto „Informacijos valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva: projekto ataskaita.  2012 m. kovo 1 d. – 2014 m. birželio 31 d.
 • LR Mokslo ir studijų fondo, LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga“. (2008 m. 06 mėn. – 2008 m. 12 mėn. Sutartis Nr. M-17/08).
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas „Visuomenės darnaus vystymosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra (DARNA)“. 2006–2008 m.m. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0081, 2004–2007 m.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodinės bazės sukūrimas Vilniaus universitete“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098. Projekto trukmė – 2006-06-01 – 2008-05-30.
 • Mokslininkų veiklos efektyvumo įvertinimo kriterijų analizė: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1993. 28 p.
 • Lietuvos specialybių registras ir jo sudarymo principai: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1993. 25 p.
 • Marijampolės m. Centralizuotos bibliotekų sistemos automatizuotos bibliotekinės-bibliografinės sistemos techninė užduotis: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1990. 135 p.
 • Liaudies ūkio, kultūros ir mokslo informacinio ir bibliografinio aptarnavimo optimizavimo problemos: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1990. 95 p.
 • Marijampolės m. Centralizuotas bibliotekų sistemos automatizuotos bibliotekinės – bibliografinės sistemos sukūrimas. Priešprojektiniai tyrimai: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita. –V.: VU; 1988. 61 p.
 • Marijampolės m. Centralizuotos bibliotekų sistemos automatizuotos bibliotekinės-bibliografinės sistemos techninė užduotis: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1990. 135 p.
 • Mokslinės techninės informacijos tarnybų veiklos analizė pereinant į ūkiskaitinius santykius: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita. –V.: LIMTI, 1988. 40 p.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 

 • International Scientific and Practical Conference “Competitiveness of the National Economy” (October 4–5, 2018, Kyiv, Ukraine) organizacinio komiteto narė.
 • Международная практическая конференция «Управление в социально-экономических системах» Минский инновациoнный  университет (Минск, 18–19 мая, 2017) organizacinio komiteto narė.
 • International Scientific and Practical Conference “Competitiveness of the National Economy” Kyiv Taras Shevschenko University (Kyiv April 8, 2016, Ukraine) organizacinio komiteto narė.
 • International Scientific and Practical Conference “Competitiveness of the National Economy” Kyiv Taras Shevschenko University (March 26–27, 2015, Kyiv, Ukraine) organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2017“, 2017 m. kovo 24 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 2016 m. birželio 9–10 d. organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“, 2014 m. birželio 20 d. organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2012 m. gruodžio 14 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2011 m. gruodžio 16 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, 2011 m. birželio 16–17 d. organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2010 m. gruodžio 17 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“, 2009 m. lapkričio 20 d. organizacinio komiteto narė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, 2008 m. lapkričio 28 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“, 2007 m. lapkričio 29 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • VU Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“, 2006 m. gruodžio 1 d. organizacinio komiteto pirmininkė.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

Vilniaus universiteto mokslo leidinio „Informacijos mokslai“ vyriausioji redaktorė nuo 2008 m.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos metraščio redkolegijos narė.

Mokslininkų rengimas

Parengti mokslininkai

 • VU Komunikacijos fakulteto doktorantės Ingridos GIRNIENĖS disertacijos „Žinių vadybos veiksniai, skatinantys inovacijų kūrimą“ vadovė. Disertacija apginta 2014 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto doktoranto Sauliaus JASTIUGINO disertacijos „Informacijos saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos institucijų atvejis“ vadovė. Disertacija apginta 2012 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto doktorantės Linos MARKEVIČIŪTĖS disertacijos „Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai“ vadovė. Disertacija apginta 2009 m.

Vadovavimas doktorantams

 • Nuo 2016 m. doktoranto Viktoro VAITKEVIČIAUS disertacijos „Lyderystės ir žinių vadybos įtaka Lietuvos viešojo sektoriaus inovatyvumui“ mokslinė vadovė.
 • Nuo 2015 m. doktoranto Justo GRIBOVSKIO disertacijos „Žinių valdymo kuriama pridėtinė vertė organizacijos procesams“ mokslinė vadovė.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose ir oponavimas

 • NEMITKO, Svetlana. Disertacijos tema: „Verslo analitikos informacinių poreikių tenkinimo veiksniai“. Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2019 m. rugsėjo 30 d.
 • TAMUTIENĖ, Lina. Disertacijos tema: „Kokybės sampratos konstravimas aukštojo mokslo institucijoje“. Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2019 m. gegužės 10 d.
 • ŽEMAITIS, Eigirdas. Disertacijos tema: „Inovacijos ir tarptautiškumas plėtojant aukštųjų technologijų sektorių“. Disertacijos gynimo tarybos narė, 2019 m. kovo 25 d. 
 • KATINIENĖ, Aušra. Disertacijos tema: „Organizacijos darbuotojų žinių sinergijos vertinimas“. Disertacijos gynimo tarybos narė, 2018 m. birželio 1 d.
 • KFOURI, Georges. Disertacijos tema: „Verslo analitikos diegimo Libano mažose ir vidutinėse įmonėse veiksniai“. Disertacijos gynimo tarybos narė, 2018 m. kovo 15 d.
 • JAKUTYTĖ-ANCIENĖ, Kristina. Disertacijos tema: „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2017 m. gegužės 11 d.
 • JUCHNEVIČ, Laura. Disertacijos tema: „Bibliotekų vaidmenų kaita tinklaveikos visuomenėje: Lietuvos atvejis“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2016 m. sausio 27 d.
 • KAPLERIS, Ignas. Disertacijos tema: „Skaitmeninių medijų raiška Lietuvos muziejų komunikacijoje“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos narė, 2014 m. gruodžio 19 d.
 • VERNICKAITĖ, Aurelija. Disertacijos tema: „Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2014 m. rugsėjo 19 d.
 • PETREIKIS, Tomas. Disertacijos tema: „Regioninės knygos kultūra: Žemaitijos 1905–1944 m. knygos pavyzdžiu“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos narė, 2014 m. spalio 1 d.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Disertacijos tema: „Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje“ (Socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 08S). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2013 m. gruodžio 20 d.
 • JASTIUGINAS, Saulius. Disertacijos tema: „Informacijos saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos institucijų atvejis“. (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos narė, 2012 m. gruodžio 20 d.
 • PETRAITYTĖ Simona. Disertacijos tema: „Lietuvos akademinių bibliotekų vaidmenų konstravimas (diskurso analizė)“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos narė, 2013 m. gruodžio 13 d.
 • GRIGALIŪNAS, Modestas. Disertacijos tema: „Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje“ (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2012 m. gruodžio 20 d.
 • LINKEVIČIŪTĖ–RIMAVIČIENĖ, Jolita. Disertacijos tema: „Kultūrinės tapatybės konstravimas programiniuose lietuvių periodinės spaudos tekstuose“ (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos narė, 2012 m. birželio 29 d.

 • ŠUMINAS, Andrius. Disertacijos tema: „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų atvejis“ (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2011 m. gruodžio 22 d.
 • JUODYTĖ, Aurelija. Disertacijos tema: „Manipuliaciniai scenarijai naujienų vadyboje: žurnalistų profesinių vertybių tyrimas“ (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2011 m. lapkričio 15 d.
 • KONIECZNA, Jelena. Disertacijos tema: „Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas“ (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2011 m. gruodžio 23 d.
 • MICHELKEVIČIUS, Vytautas. Disertacijos tema: „Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo–devintojo dešimtmečio Lietuvoje“. (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė, 2010 m. rugsėjo 17 d.
 • MEILŪNAITĖ VAIŠVILIENĖ, Alina. Disertacijos tema: „Reklamos poveikis vartotojui knygų rinkoje“. (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos oponentė, 2010 m. gegužės 21 d.
 • JASTRAMSKIS, Deimantas. Disertacijos tema: „Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės šališkumo raiškos santykis (Lietuvos nacionalinių dienraščių tyrimas 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu)“. (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos narė, 2010 m. sausio 20 d.

Doktorantams skaitomos paskaitos/seminarai

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantė ir egzaminuotoja: privalomas dalykas „Mokslinio tyrimo metodika“, 8 kreditai (2008–2019); pasirenkamas dalykas „Informacijos ir žinių vadyba“, 7,5 kreditai (2005–2019);
 • VU Humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantams dalyko „Žinių vadyba nacionalinės ir regioninės plėtros kontekste“ paskaitos ir konsultacijos, 5 kreditai (2009–2010).

Dėstomi dalykai

 • Žinių vadybos taikymas darniajam vystymuisi
 • Žinių vadyba
 • Informacijos ir žinių vadybos tyrimai
 • Strateginė informacijos ir žinių vadyba
 • Strateginės informacijos ir žinių vadybos projektas
 • Taikomieji žinių vadybos metodai

Studijoms skirti leidiniai

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymas organizacijoje : mokomoji knyga. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 176 p. ISBN 978-609-459-424-3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Organizacijos kultūra ir jos formavimas muziejuose. In. Pečeliūnaitė-Bazienė, Elvyra (sud.) Modernaus muziejaus veiklos gairės : Muziejininkystės studijos, II tomas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 40–53. ISSN 2351-5104.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GLOSIENĖ, Audronė; JANIŪNIENĖ, Erika; JANONIS, Osvaldas; JANUŠEVIČIENĖ, Rasa; KRIVIENĖ, Irena; LYMANTAITĖ, Kristina; MACEVIČIŪTĖ, Elena; MARČINSKAITĖ, Dovilė; MANŽUCH, Zinaida; MOZŪRAITĖ, Vita; PACEVIČIUS, Arvydas; PETRAUSKIENĖ, Žibutė; PETUCHOVAITĖ, Ramunė; PROKOPČIK, Marija; PUPELIENĖ, Janina; RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 700 p. ISBN 978-9955-33-496-5.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Information resource management: e course. Hamburg. 2010.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Information marketing: e. course. Hamburg. 2009.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Vadovavimas studentų moksliniams darbams. / Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodinės bazės sukūrimas Vilniaus universitete [CD-ROM]. 2008, p. 1–65.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Kursinių darbų, baigiamųjų darbų rašymas, vadovavimas ir supervizija / Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodinės bazės sukūrimas Vilniaus universitete [CD-ROM]. 2008, p. 1–69.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; STONKIENĖ, Marija; JANONIS, Osvaldas. Rašto darbų metodiniai nurodymai. Mokomoji metodinė knyga. VU leidykla, 2008.119 p. ISBN 978-9955-33-140-7. 
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina. Informacijos marketingas: e. kursas. Kaunas, LiedM serveris, 2007 (naudojama kaip mokomoji priemonė dalyke „Informacijos marketingas“).
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Bibliotekų paslaugų marketingas. VU WebCT serveris. 2007 (naudojama kaip mokomoji priemonė dalyke „Bibliotekų paslaugų rinkodara“).
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ir žinių vadyba. VU WebCT serveris. 2006.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina; MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Kokybės komunikacija ir informacija. Vilnius: VU leidykla, 2004, 174 p.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos išteklių valdymas. Nuotolinis mokymosi kursas. VU WebCT serveris. 2004. 110 p.
 • Studijų darbų metodiniai nurodymai // parengė Zenona ATKOČIŪNIENĖ, B. GREBLIAUSKIENĖ, O. JANONIS. Vilnius: VU, 2001, 43 p.
 • Studijų darbų metodiniai nurodymai. 2-as pataisytas ir papildytas leidimas // parengė Z. ATKOČIŪNIENĖ, B. GREBLIAUSKIENĖ, O. JANONIS. Vilnius: VU, 2003. 59 p.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursai. Mokymo priemonė. Vilnius, 1998. 96 p.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Studijų įvadas. Kurso programa. Vilnius, 1996.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursai. Kurso programa. Vilnius, 1995.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės konferencijos

 • Impact of Knowledge Management Processes and Intellectual Capital on Organizational Performance=Žinių valdymo procesų ir intelektinio kapitalo įtaka organizacijos rezultatyvumui. Tarptautinė mokslinė konferencija „19th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2018“, 2018 m. rugsėjo 6–7 d., Italija, Paduva.
 • Knowledge Spillovers and Their Relation to Innovation (Žinių sklaida ir jos sąsajos su inovacijomis). Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos IV“, 2018 m. birželio 14 d., Vilnius.
 • Žinių valdymo situacija Lietuvos verslo įmonėse: atvejo tyrimas. Tarptautinė mokslinė konferencija „17th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2016“, 2016 m. rugsėjo 1–2 d., Šiaurės Airija, Belfastas.
 • Žinių valdymo praktika kuriant inovacijas verslo organizacijoje. Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 2016 m. birželio 10 d., Vilnius.
 • Žinių valdymo procesų įtaka inovacijų kūrimui: atvejo analizė. Tarptautinė mokslinė konferencija „16th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2015“, 2015 m. rugsėjo 3–4 d., Italija, Udinė.
 • Žinių valdymas inovatyviose Lietuvos verslo organizacijose. Tarptautinė mokslinė konferencija „15th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2014“, 2014 m. rugsėjo 4–5 d., Portugalija, Santarem.
 • Žinių valdymas: Lietuvos verslo organizacijų atvejis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“, 2014 m. birželio 19–20 d., Vilnius.
 • Informacijos valdymo ypatumai ir pokyčių kryptys Lietuvos viešajame sektoriuje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Media and freedom of speech. Controversies and social clashes“, 2013 m. spalio 24–25 d., Vilnius.

 • Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis. Tarptautinė mokslinė konferencija: „Economic transformations and business prospects“, 2013 m. rugsėjo 26–27 d., Vilnius.
 • РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В НОВОМ ВЕЯНИИ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Tarptautinė mokslinė konferencija. Minsk : Minskij institut upravlenija. Plenarinis pranešimas, 2013 m. gegužės 15–17 d.
 • Strateginis valdymas ir inovacijos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Knowledge management and Information sharing“, 2012 m.  spalio 4–7 d., Barselona.
 • Informacijos auditas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikomumas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization“, 2012 m. kovo 29–30 d., Vilnius.
 • Strateginio valdymo mokymosi ir inovacijų konvergencija: Lietuvos organizacijų atvejis. Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, 2011 m. birželio 16–17 d., Vilnius.
 • Rinkos kompetencijų tobulinimas organizacijoje: žinių valdymo dimensija. XX Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Valdymas socialinėse ir ekonominėse sistemose“, 2010 m. gegužės 20 d., Minskas.
 • Dokumentinė komunikacija: prieiga prie Lietuvos elektroninių mokslo žurnalų. Tarptautinė mokslinė konferencija „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija“, 2009 m. spalio 22–23 d.
 • Knowledge management practices: study on knowledge management in Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija „The 14th NIC Symposium on Intercultural Communication Changing identities in globalized world“, 2007 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d.

Nacionalinės konferencijos

 • Lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje (kartu su dr. Daiva Siudikiene ir dr. Ingrida Girniene). Nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d., Vilnius.
 • Žinių valdymo strategijos planavimas organizacijoje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., Vilnius.
 • Intelektinis kapitalas ir strateginis valdymas: integralus požiūris. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2017“, 2017 m. kovo 24 d., Vilnius.
 • Žinių valdymas: Lietuvos verslo organizacijos atvejis. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius.
 • Informacinės veiklos planavimas ir organizavimas Lietuvoje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d., Vilnius.

 • Žinių vadybos pokyčiai: tarporganizacinio bendradarbiavimo aspektas. Mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2012 m. gruodžio 14 d., Vilnius.
 • Žinių vadybos poveikis darniam vystymuisi: organizacinis aspektas. Mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2011 m. gruodžio 16 d., Vilnius.
 • Žinių vadyba ir inovacijos: poveikio raiška organizacijoje. Mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2010 m. gruodžio 17 d., Vilnius.
 • Žinių vadyba organizacijos kompetencijų plėtros kontekste. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“, 2009 m. lapkričio 20 d.
 • Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris. Mokslinė konferencija „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, 2008 m. lapkričio 28 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • Olandija, Amsterdamo universitetas, mokslinė stažuotė. 2014 m.
 • Baltarusija, Minsko vadybos institutas, mokslinių mainų programa. 2011 m.
 • Olandija, Utrechto universitetas, mokslinė stažuotė. 2011 m.
 • Vokietija, Hamburgo universitetas, mokslinė stažuotė. 2010 m.
 • Švedija, Lundo universitetas, Tarptautinio projekto susitikimas. 2007 m.
 • Olandija, Deventerio aukštoji mokykla. 2003 m.
 • Olandija, Saxion universitetas, ERASMUS „Teaching mobility“. 2003 m., 2004 m., 2005 m., 2007 m.
 • Švedija, Boras aukštoji mokykla. 2000 m.
 • Švedija, Stokholmo universiteto biblioteka. 1999 m.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Vilniaus universiteto mokymai „Universiteto padalinio veiklos valdymas: metiniai pokalbiai (2019 m.).
 • Studijų kokybės vertinimo centras „Studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai“ (2019 m.).
 • Vilniaus universiteto verslo mokykla, mokymai „Pagauk verslumo vėją“ (2018 m.).
 • Vilniaus universiteto mokymai „Kūrybiniai ir aktyvūs dėstytojo darbo metodai su studentais“ (2012 m.).
 • Vilniaus universiteto mokymai „Projektų valdymo metodas“ (2012 m.).
 • Vilniaus universiteto BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098 projekto mokymai: „Žinių ekonomika (visuomenė) ir žinių kūrimas“ (2008 m.).
 • Vilniaus universiteto BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098 projekto mokymai: „Vadovavimas ir lyderystė“ (2008 m.).
 • Vilniaus universiteto BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098 projekto mokymai: „Studentų žinių vertinimas“ (2008 m.).

Dalyvavimas mokslo ir studijų tobulinimo konferencijose klausytojo teisėmis

 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija; Book and media science: research, researchers, communication“. Vilnius, 2009 m.
 • Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“. Vilnius, 2009 m.
 • Mokslinė konferencija „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“. Vilnius, 2008 m.
 • Lietuvos mokslo istorikų 12-oji konferencija „Mokslo ir technikos raida Lietuvoje“. Vilnius, 2008 m.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „The Information Seeking in Context (ISIC)“. Vilnius, 2008 m.
 • Mokslinė konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“. Vilnius, 2007 m.
 • Tarptautinė konferencija „Knowledge management practices: study on knowledge management in Lithuania“ The 14th NIC Symposium on Intercultural Communication „Changing identities in globalized world“. Vilnius, 2007 m.

Mokslo populiarinimas

Straipsniai

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, nr. 64, p. 35–51. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos mokslo žurnalai mokslo komunikacijos kaitos požiūriu. Informacijos mokslai. 2009, t. 49, p. 70–83. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ir žinių vadyba informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje. Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 22–30. ISSN 1392-0561.

Viešos paskaitos:

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. „Kūrybiškumas ir verslumas: modernios organizacijos sėkmės veiksniai“. Vieša paskaita Kauno miesto kultūros darbuotojams, 2019 m.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2015). „Mokslo darbo struktūra ir reikalavimai“. Vieša paskaita Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentams.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2014). „Kūrybiškumas ir verslas: partnerystė ar priešybė?“. Vieša paskaita XI Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2013). Kursinių ir baigiamųjų darbų rašymas. Vieša paskaita Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinės draugijos renginyje.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2010). Žinių valdymas organizacijoje. Vieša paskaita Krašto apsaugos ministerijos renginyje.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2009). Moksliniai rašto darbai. Vieša paskaita Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinės draugijos renginyje.

Ekspertinė ir kita veikla

 • Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK ISO 30401 "Human Resource management - knowledge management" ekspertė.
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos narė.
 • Tarptautinės ekspertuojamos mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė.
 • Lietuvos Mokslo tarybos ekspertė.
 • Vilniaus universiteto elektroninės informacijos strategijos tarybos ELITA narė.

Apdovanojimai

VU Rektoriaus padėka už ištikimybę universitetui ir reikšmingą indėlį į Komunikacijos fakulteto plėtrą bei produktyvią mokslinę veiklą (2016 m.)

VU Rektoriaus premija už pripažinimą geriausia Komunikacijos fakulteto dėstytoja (2015 m.).

Išrinkta geriausia VU Komunikacijos fakulteto dėstytoja (2014 m.).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos